Co to jest Bert?

BERT

BERT to zaawansowany model językowy opracowany przez Google, który znacząco przekształcił dziedzinę przetwarzania języka naturalnego (NLP). Wykorzystując nowatorską architekturę opartą na mechanizmie transformatorów oraz technikę trenowania dwukierunkowego, BERT umożliwia maszynom lepsze rozumienie kontekstu językowego. To przekłada się na większą efektywność w rozpoznawaniu mowy, tłumaczeniu języków i generowaniu tekstów.

 

BERT - definicja

BERT (ang. Bidirectional Encoder Representations from Transformers) to model językowy opracowany przez Google w 2018 roku. Wykorzystuje architekturę transformatorów do analizy tekstu w sposób dwukierunkowy. Model trenowany na ogromnych zbiorach danych tekstowych, służy do rozumienia kontekstu i znaczenia słów w zdaniach. BERT jest stosowany w różnych zadaniach przetwarzania języka naturalnego (NLP), takich jak m.in.:

 • analiza sentymentu,
 • analiza odpowiedzi na pytania i jej kontekstu,
 • rozpoznawanie nazw itp.

 

Jak działa BERT?

BERT opiera się na architekturze transformatora. To nowoczesna technologia przetwarzania sekwencji, która polega na zastosowaniu tzw. mechanizmu uwagi (ang. attention mechanism). Transformator różni się od tradycyjnych modeli rekurencyjnych tym, że nie przetwarza danych sekwencyjnie, lecz równolegle. To umożliwia efektywniejsze uczenie się zależności na większych odległościach w tekście. W przypadku BERT transformator jest wykorzystywany do analizowania tekstu w obie strony (dwukierunkowo). To pozwala na głębsze rozumienie kontekstu i zależności między słowami.

 

Techniki trenowania modelu BERT

W tej fazie BERT jest trenowany na ogromnej ilości danych tekstowych w dwóch głównych zadaniach.

 • Masked language model (MLM) - to pierwsze zadanie, podczas którego losowo wybrane słowa w zdaniu są maskowane, a model uczy się przewidywać je na podstawie kontekstu.
 • Next sentence prediction (NSP) - to drugie zadanie; model stara się przewidzieć, czy jedno zdanie logicznie następuje po drugim. Dzięki temu BERT uczy się zrozumienia struktury języka i relacji między zdaniami.

Po wstępnym trenowaniu model jest dostosowywany do konkretnych zadań NLP. Fine-tuning to faza, która polega na treningu modelu na mniejszych, specyficznych zbiorach danych. To pozwala na uzyskanie lepszych wyników w konkretnych aplikacjach.

 

Funkcje BERT

Do najważniejszych funkcji modelu BERT należą:

 • Analiza sentymentu - BERT efektywnie analizuje emocjonalne zabarwienie tekstu, co jest szczególnie przydatne w monitorowaniu opinii o produktach, usługach czy ogólnej analizie nastrojów społecznych.
 • Rozpoznawanie nazwisk, nazw, miejsc - model jest zdolny do identyfikacji i klasyfikacji nazwisk, miejsc, organizacji oraz innych specyficznych obiektów w tekście, co jest kluczowe w zadaniach takich jak ekstrakcja informacji.
 • Odpowiedzi na pytania - BERT potrafi znaleźć i przedstawić informacje z tekstu, które są odpowiedzią na postawione pytania, umożliwiając budowę zaawansowanych systemów pytająco-odpowiadających, np. wirtualnych asystentów.

Dzięki tym zdolnościom BERT jest uważany za jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi w dziedzinie przetwarzania języka naturalnego, otwierające nowe możliwości w wielu dziedzinach technologii i biznesu.

 

Zastosowanie BERT

Model BERT znajduje szerokie zastosowanie w różnych sektorach przemysłu oraz dziedzinach naukowych, przynosząc znaczące ulepszenia w rozmaitych aplikacjach.

 • w przemyśle technologicznym BERT jest wykorzystywany do usprawnienia wyszukiwarek internetowych, takich jak Google, gdzie pomaga w lepszym zrozumieniu zapytań użytkowników i dostarczaniu trafniejszych wyników,
 • w sektorze finansowym, BERT znajduje zastosowanie do analizy sentymentu na rynkach, co umożliwia firmom lepsze przewidywanie trendów rynkowych na podstawie opinii i informacji z mediów społecznościowych,
 • w obszarze zdrowia, BERT pomaga w ekstrakcji kluczowych informacji z dokumentacji medycznej, co jest kluczowe dla szybszej i dokładniejszej diagnozy oraz personalizacji terapii.

Wdrożenie BERT do systemów przetwarzania języka naturalnego znacząco podniosło ich jakość i efektywność. Modele oparte na BERT wykazują znacznie lepsze wyniki w rozumieniu złożonych zapytań i generowaniu naturalnie brzmiących odpowiedzi, co przekłada się na wyższą satysfakcję użytkowników i efektywność pracy. Dodatkowo, dzięki zdolności do przetwarzania języka w sposób dwukierunkowy, BERT umożliwia aplikacjom NLP lepsze rozumienie kontekstu i zależności między częściami tekstu. To jest szczególnie ważne w zadaniach takich jak automatyczne streszczanie tekstów, generowanie rekomendacji opartych na tekście oraz interaktywne dialogi z użytkownikami. Jego zastosowanie w systemach odpowiedzi na pytania i asystentach głosowych również rewolucjonizuje interakcje człowiek-maszyna, czyniąc je bardziej płynnymi i naturalnymi.

 

Wpływ BERT na NLP i AI

Dzięki swojej zdolności do efektywnego rozumienia kontekstu i subtelności językowych, BERT znacząco poprawił wyniki w wielu zadaniach NLP, takich jak:

 • tłumaczenie tekstu,
 • generowanie tekstu,
 • rozumienie języka.

Jego wpływ jest zauważalny nie tylko w bezpośrednich ulepszeniach technologicznych, ale także w sposobie, w jaki nowe algorytmy AI są projektowane i trenowane, z naciskiem na głębsze i bardziej zniuansowane zrozumienie danych językowych.

 

Wyzwania związane z zastosowaniem BERT

BERT przynosi rewolucyjne zmiany w dziedzinie NLP. Towarzyszą mu jednak istotne wyzwania techniczne i etyczne, które wymagają uwagi i odpowiedzialnego podejścia.


Wyzwania technologiczne

Jednym z głównych wyzwań w implementacji i treningu modelu BERT jest jego znaczne wymagania sprzętowe. Model, ze względu na ogromną liczbę parametrów i złożoność architektury, wymaga zaawansowanych systemów obliczeniowych z dużą ilością pamięci RAM oraz wysokowydajnych procesorów GPU. Tym samym, koszty i dostępność odpowiedniego sprzętu mogą stanowić barierę, szczególnie dla mniejszych firm i instytucji naukowych. Dodatkowo czas potrzebny na trenowanie BERT, nawet przy użyciu zaawansowanego sprzętu, jest znaczący, co może opóźniać rozwój projektów i wprowadzanie innowacji.

 

Wyzwania etyczne

Jako model uczony na danych z internetu, BERT jest narażony na przejęcie i utrwalenie istniejących uprzedzeń i stronniczości znajdujących się w tych danych. Może więc nieświadomie propagować stereotypy lub dyskryminować na podstawie płci, rasy, wieku czy pochodzenia, co rodzi poważne obawy etyczne. Bez odpowiednich działań i ciągłej weryfikacji, może przyczyniać się do wzmacniania negatywnych zjawisk społecznych, zamiast je eliminować.

 

Podsumowanie

BERT to przełomowy model w dziedzinie przetwarzania języka naturalnego, który dzięki wykorzystaniu architektury transformatorów i technik dwukierunkowego przetwarzania znacząco poprawia jakość i efektywność aplikacji NLP. Jego wprowadzenie wpłynęło na rozwój nowych metod i technologii w AI. Jednak mimo ogromnego potencjału, BERT wiąże się z wyzwaniami technicznymi i etycznymi, które wymagają dalszych badań i odpowiedzialnego podejścia.

Bezpłatna konsultacja eksperta
Wyślij zapytanie
Wyślij
Maria Błaszkowiak
Maria Błaszkowiak

Maria pierwsze kroki w marketingu stawiała na kursie podstaw SEO, copywritingu i content marketingu. W agencji widoczni zajmuje się pisaniem eksperckich artykułów z zakresu SEO, Google Ads i innych zagadnień związanych z marketingiem internetowym, które pomagają firmom osiągać cele biznesowe. W pracy wykorzystuje takie narzędzia jak np. Keyword Planner, Senuto, Google Analytcs 4 i Google Search Console.

Systematycznie poszerza wiedzę z obszaru marketingu, czytając artykuły branżowe na stronach m.in.. Search Engine Journal, MOZ, sprawny.maketing. Na bieżąco śledzi nowinki e-commerce na stronie Federacji e-commerce i sprzedaży na odległość (Fevad), w poszukiwaniu inspiracji do treści marketingowych.

Pasjonują ją możliwości AI i ich wpływ na marketing internetowy. Dlatego rozwija swoje kompetencje, pracując z różnymi narzędziami AI, np. ChatGPT, Gemini AI. Czyta publikacje dotyczące AI, np. na stronach Harvard Buissnes Review, HubSpot, by doskonalić swoje umiejętności i nadawać świeżości treściom.

Przeczytaj o autorze
Oceń ten artykuł:
Co to jest Bert?
Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu. Badź pierwszy
UDOSTĘPNIJ