Ranking największych agencji Google Ads w Polsce wg liczby pracowników na Linkedin - 2022

okladki zestawienia 1
Spis treści

1. Najczęściej wyróżniane agencje Google Ads - 6 kategorii

2. Kategorie rankingu największych agencji Google Ads w Polsce wg LinkedIn

3. W których miastach znajduje się najwięcej agencji Google Ads z rankingu TOP 34?

4. W jaki sposób przygotowaliśmy analizę największych agencji Google Ads?

5. Wszystkie analizowane agencje Google Ads

6. Wnioski do rankingu 34 największych agencji Google Ads w Polsce

34 Największe agencje Google Ads wg LinkedIn

Największe agencje Google Ads w Polsce wg liczby pracowników na LinkedIn - ranking 2022


UWAGA: możesz w dowolny sposób sortować tabelę klikając w odpowiednią kolumnę. Możesz również wyszukać agencję wpisując jej nazwę w pole Filtruj dane.

Nazwa Lata na rynku Miasto Liczba pracowników na LinkedIn Liczba specjalistów Ads na LinkedIn % specjalistów Ads na LinkedIn Liczba opinii Google Średnia opinii Google Obserwujący na LinkedIn Obserwujący na Facebooku Liczba fraz w TOP 10
4people
4people.pl
17 Katowice 33 5 15.00% 13 4.7 599 2300 50
adCookie
adcookie.pl
7 Wrocław 42 6 14.00% 14 4.1 939 1900 9
Artefakt
artefakt.pl
17 Wrocław 83 13 16.00% 160 4.4 900 2600 1346
Beeffective
beeffective.pl
7 Gdynia 19 6 32.00% 11 5 3253 5000 266
Bluerank
bluerank.pl
17 Łódź 94 13 14.00% 16 3.8 3073 4700 168
Cube Group
cubegroup.pl
16 Warszawa 103 17 17.00% 17 4.3 1516 3000 65
DevaGroup
devagroup.pl
23 Kraków 34 11 32.00% 63 4.8 837 2600 1511
Digitalk
digitalk.pl
5 Bydgoszcz 48 12 25.00% 14 4.6 1670 4100 17
Echo marketing
agencjaecho.pl
8 Łódź 18 4 22.00% 162 4.9 318 1100 125
FormUp
formup.com.pl
7 Warszawa 22 6 27.00% 13 5 498 628 5
GetNoticed
getnoticedagency.pl
5 Poznań 20 4 20.00% 20 5 373 2500 9
Green Parrot
greenparrot.pl
14 Warszawa 43 8 19.00% 17 5 1107 2900 275
Harbingers
harbingers.io
5 Kraków 95 10 11.00% 40 4.8 1323 2700 3063
Ideo Force
ideoforce.pl
17 Warszawa 55 8 15.00% 16 4.7 788 2400 519
InMarketing
inmarketing.pl
5 Poznań 18 4 22.00% 13 5 505 722 404
Marketing Online
marketingonline.pl
21 Warszawa 35 9 26.00% 20 5 708 1900 106
MaxROY.agency
maxroy.agency
17 Poznań 35 6 17.00% 1 5 472 1700 289
Media Choice
mediachoice.pl
10 Wrocław 21 6 29.00% 25 4.8 1053 666 34
MTA Digital
mta.digital/pl
8 Poznań 58 13 22.00% 20 4.6 458 600 14
NProfit
nprofit.net
12 Kraków 38 5 13.00% 12 5 294 367 108
Pikseo
pikseo.pl
10 Bydgoszcz 37 4 11.00% 154 4.3 48 4500 38
Promotraffic
promotraffic.pl
10 Kraków 72 16 22.00% 27 4.9 1195 6700 29
Result Media
resultmedia.pl
8 Warszawa 19 7 37.00% 32 4.5 409 342 25
Sales&More
salesmore.pl
14 Warszawa 68 7 10.00% 20 4.5 586 814 19
Semahead
semahead.agency
12 Kraków 43 6 14.00% 32 4.7 1501 13000 160
Sempai
sempai.pl
15 Białystok 78 17 22.00% 17 4.7 701 3200 240
Sempire
sempire.pl
6 Poznań 28 6 21.00% 97 4.8 204 622 454
Tigers
tigers.pl
7 Warszawa 45 8 18.00% 14 5 9802 23000 7
Traffic Trends
traffictrends.pl
11 Poznań 40 9 23.00% 142 4.8 630 4000 236
Up Blue
upblue.pl
6 Bogucin 19 15 79.00% 58 4.7 264 666 17
Up&More
upmore.pl
8 Warszawa 22 5 23.00% 4 5 662 1300 5
Value Media
valuemedia.pl
17 Warszawa 121 13 11.00% 38 4.8 2151 4000 125
Verseo
verseo.pl
9 Poznań 110 24 22.00% 210 4.5 1834 8700 1948
Widoczni
widoczni.com
23 Poznań 93 10 11.00% 420 5 4730 2700 1681
 1. *W czołówce TOP 34 znalazły się agencje, które mają co najmniej 15 pracowników na Linkedin. Przejdź do metodologii
 2. ** W czołówce TOP 34  znalazły się agencje, które posiadają co najmniej 4 pracowników o specjalizacji Ads/PPC/SEM, a zespół ten stanowi min. 10% wszystkich pracowników. Przejdź do metodologii

Wszystkie dane z rankingu zostały zebrane w dniach 10-14 lutego 2022

Zapraszamy Was do zapoznania się z drugą edycją Rankingu największych agencji Google Ads wg Linkedina. Sprawdźcie, które z polskich agencji Google Ads zostały wyróżnione w zestawieniu, i które z nich odnotowały największe wzrosty przez ostatni rok!

 

Najczęściej wyróżniane agencje Google Ads - 6 kategorii

 

 

Powyższe wykresy pokazują które z agencji Google Ads są najczęściej wyróżniane w TOP 10 agencji w 6 kategoriach. Podsumowując:

 • 5 wyróżnień: Bluerank, Value Media, Verseo
 • 4 wyróżnienia: Artefakt, Widoczni, Promotraffic, Cube Group 
 • 3 wyróżnienia: Digitalk, Harbingers
 • 2 wyróżnienia: DevaGroup, Tigers, Up Blue, Sempai, Semahead, Beeffective, Pikseo
 • 1 wyróżnienie: Marketing Online, 4People, Maxroy.agency, Ideo Force, Sempire, Echo Marketing, MTA Digital, Sales&More, Traffic Trends

 

Kategorie rankingu największych agencji Google Ads w Polsce wg LinkedIn

Lista największych agencji Google Ads w Polsce 2022 to druga edycja rankingu. Wyróżniliśmy w nim aż 34 agencje, które są obecne na Linkedin i specjalizują się w kampaniach PPC i Google Ads. A oto, jakie kategorie wzięliśmy pod uwagę, budując ranking:

 1. Ogólna liczba pracowników na LinkedIn - to jeden z dwóch kluczowych wskaźników, który decydował o tym, czy dana agencja Google Ads znalazła się w zestawieniu. W rankingu znalazły się wyłącznie agencje które posiadają minimum 15 pracowników przypisanych do swojej firmowej strony na Linkedinie.
 2. Odsetek specjalistów Ads - Jest to drugi z dwóch kluczowych wskaźników rankingu, który pozwolił wytypować TOP 34 agencje. W rankingu znalazły się agencje, których zespół SEM/PPC/Ads stanowił co najmniej 10% wszystkich pracowników zgodnie z opisem ich stanowisk na Linkedinie, które wskazują na prowadzenie kampanii Google Ads.
 3. Liczba specjalistów Ads - sprawdziliśmy także liczbę pracowników w działach SEM/Ads/PPC dla poszczególnych agencji. W zestawieniu znalazły się agencje, które posiadają co najmniej 4 pracowników specjalizujących się w reklamach w Google. W tej kategorii także bazowaliśmy na danych z LinkedIn.
 4. Liczba opinii i średnia w Google - sprawdziliśmy, ile ocen w Google posiadają poszczególne agencje oraz jaka jest średnia tych ocen.
 5. Liczba obserwujących na LinkedIn - sprawdziliśmy, czy agencje z rankingu TOP 34 są chętnie obserwowane na Linkedin. Pod uwagę wzięliśmy liczbę obserwujących profil firmowy. 
 6. Liczba polubień na Facebooku - Facebook to drugi kanał społecznościowy, który wzięliśmy w rankingu pod lupę. Sprawdziliśmy liczbę fanów na fanpage’ach poszczególnych agencji Google Ads.
 7. Liczba fraz w TOP10 wg Senuto - widoczność w Google to kolejna kategoria, którą uwzględniliśmy w rankingu. Sprawdziliśmy na ile fraz w TOP 10 widoczne są największe agencje z rankingu. 
 8. Staż na rynku - sprawdziliśmy, jak długo wyróżnione agencje Google Ads istnieją na rynku. Pod uwagę wzięliśmy rok założenia firmy dostępny na Linkedin. 
 9. Status Google Partner czyli Certyfikowany Partner Google - sprawdziliśmy, jaki status Google Partnera posiadają poszczególne agencje oraz ile posiadają certyfikowanych specjalistów.

 

Struktura rankingu

Wszystkie kategorie rankingowe i dane dla poszczególnych agencji umieszczone są w jednej tabeli zbiorczej. W pierwszej kolumnie pionowej znajdują się nazwy agencji wraz z linkami do stron www. Kolejne kolumny pokazują dane i wartości dla poszczególnych kategorii. 

3 kolejne tabele pokazują zmiany, jakie zaszły przez ostatni rok w danych dla poszczególnych kategorii. Sprawdziliśmy, które agencje odnotowały wzrosty, a które spadki od lutego 2021 do lutego 2022. 

 

 

Liczba pracowników i liczba pracowników Ads wg Linkedin

UWAGA: możesz w dowolny sposób sortować tabelę klikając w odpowiednią kolumnę. Możesz również wyszukać agencję wpisując jej nazwę w pole Filtruj dane.
 

Nazwa Pracownicy ogółem Pracownicy Ads Odsetek pracowników Ads
Agencja 2022 Zmiana 2022/2021 2021 2022 Zmiana 2022/2021 2021 2022 Zmiana 202/2021 2021
Widoczni 93 +34 59 10 +3 7 11.00% -1% 12.00%
4people 33 +10 23 5 +1 4 15.00% -2% 17.00%
adCookie 42 bd bd 6 0 6 14.00% bd bd
Artefakt 83 +17 66 13 +4 9 16.00% +2% 14.00%
Beeffective 19 +3 16 6 +1 5 32.00% +1% 31.00%
Bluerank 94 -10 104 13 -5 18 14.00% -3% 17.00%
Cube Group 103 +14 89 17 +7 10 17.00% +5% 11.00%
DevaGroup 34 +6 28 11 +2 9 32.00% 0% 32.00%
Digitalk 48 +26 22 12 +8 4 25.00% +7% 18.00%
Echo marketing 18 -3 21 4 -1 5 22.00% -2% 24.00%
FormUp 22 +6 16 6 +3 3 27.00% +9% 19.00%
GetNoticed 20 bd bd 4 0 4 20.00% bd bd
Green Parrot 43 bd bd 8 0 8 19.00% bd bd
Harbingers 95 bd bd 10 0 10 11.00% bd bd
Ideo Force 55 +11 44 8 -2 10 15.00% -8% 23.00%
InMarketing 18 bd bd 4 0 4 22.00% bd bd
Marketing Online 35 +1 34 9 +2 7 26.00% +5% 1.00%
MaxROY.agency 35 +2 33 6 +1 5 17.00% +2% 15.00%
Media Choice 21 -2 23 6 0 6 29.00% +2% 26.00%
MTA Digital 58 +18 40 13 +2 11 22.00% -5% 28.00%
NProfit 38 +11 27 5 0 5 13.00% -5% 19.00%
Pikseo 37 bd bd 4 0 4 11.00% bd bd
Promotraffic 72 +19 53 16 +6 10 22.00% +3% 19.00%
Result Media 19 +1 18 7 0 7 37.00% -2% 39.00%
Sales&More 68 +1 67 7 0 7 10.00% 0% 10.00%
Semahead 43 -4 47 6 0 6 14.00% +1% 13.00%
Sempai 78 +20 58 17 +3 14 22.00% -2% 24.00%
Sempire 28 +9 19 6 +3 3 21.00% +6% 16.00%
Tigers 45 +15 30 8 +1 7 18.00% -6% 23.00%
Traffic Trends 40 +3 37 9 0 9 23.00% -2% 24.00%
Up Blue 19 bd bd 15 0 15 79.00% bd bd
Up&More 22 -2 24 5 +1 4 23.00% +6% 17.00%
Value Media 121 bd bd 13 0 13 11.00% bd bd
Verseo 110 +16 94 24 +1 23 22.00% -3% 24.00%

1. Liczba pracowników na Linkedin - wyróżnione agencje Google Ads

W czołówce rankingu pod względem liczby pracowników na Linkedin znalazły się agencje:

 • Value Media - 121 pracowników
 • Verseo - 110 pracowników
 • Cube Group - 103 pracowników
 • Harbingers - 95 pracowników
 • Bluerank - 94 pracowników
 • Widoczni - 93 pracowników
 • Artefakt - 83 pracowników

 

 

Jak widać, aż 3 agencje z naszego rankingu przekroczyły liczbę 100 pracowników - Value Media, Verseo i Cube Group. W zestawieniu dominują przede wszystkim agencje, które posiadają od 20 do 40 pracowników. 

 

 

Największe awanse w liczbie pracowników w stosunku do poprzednim rokiem odnotowały agencje:

 • Widoczni + 34 osób
 • Digitalk + 26 osób
 • Sempai + 20 osoby
 • Promotraffic + 19 osoby
 • MTA Digital + 18 osoby

 

 

2. Udział procentowy pracowników SEM/PPC/Ads w zespole

Ta kluczowa kategoria pozwoliła na wytypowanie 34 największych agencji specjalizujących się w Google Ads. Tworząc ranking porównaliśmy stosunek liczby pracowników o specjalizacji SEM/Google Ads/PPC do ogólnej liczby pracowników na LinkedInie. Wszystkie agencje, których odsetek pracowników o tej specjalizacji wynosił co najmniej 10% zostały uwzględnione w zestawieniu TOP 34. 


Agencje Google Ads z czołówki rankingu z największym odsetkiem współpracowników o specjalizacji SEM/Google Ads/PPC:

 • Up Blue - 79%
 • Result Media - 37%
 • DevaGroup - 32 %
 • Beeffective- 32%
 • Media Choice - 29%
 • FormUp - 27%
 • Marketing Online - 26%

 

 

Powyższe dane przedstawiamy procentowo, z uwagi na duże zróżnicowanie w wielkości zespołów. Pierwsze miejsce zajmuje agencja Up Blue, w której na 19 pracowników, aż 15 pracuje przy kampaniach Google Ads.  Drugie miejsce należy do agencji Result Media, która w dziale Ads ma 7 pracowników względem 19 w ogóle. Podium zamyka agencja DevaGroup, która na 34 pracowników aż 11 zatrudnia jako specjalistów od Google Ads. 


Do osób specjalizujących się w Google Ads zaliczyliśmy pracowników, którzy w nazwie stanowiska miały: Google Ads, SEM, PPC, Search Engine Marketing, Paid Search, Performance Marketing (bo zweryfikowaniu zakresu obowiązków), Adwords, Online Advertising (po zweryfikowaniu zakresu obowiązków), Ad (po zweryfikowaniu zakresu obowiązków), Customer Success (po zweryfikowaniu zakresu obowiązków). Pod uwagę wzięliśmy specjalistów od juniora po menadżerów i kierowników działów. Zależało nam na uwzględnieniu wyłącznie specjalistów technicznych, pracujących przy kampaniach, dlatego pominęliśmy stanowiska: new business manager i account manager.

 

3. Liczba specjalistów Google Ads/PPC/SEM na Linkedin

Agencje, które mogą poszczycić się najwyższą liczbą pracowników w działach SEM/Google Ads/PPC (wg danych z LinkedIn) to:

 • Verseo - 23 specjalistów
 • Sempai - 17 specjalistów
 • Cube Group - 17 specjalistów
 • PromoTraffic - 16 specjalistów
 • Up Blue - 15 specjalistów

 

 

 

Agencje Google Ads, które przez ostatni rok odnotowały największy przyrost nowych specjlaistów Ads/PPC/SEM to:

 • Digitalk - 8 nowych specjalistów
 • Cube Group- 7 nowych specjalistów
 • Promotraffic - 6 nowych specjalistów
 • Artefakt - 4 nowych specjalistów
 • Widoczni - 3 nowych specjalistów
 • Sempire - 3 nowych specjalistów
 • Sempai - 3 nowych specjalistów
 • FormUp - 3 nowych specjalistów

 

 

Liczba i średnia opinii w Google

UWAGA: możesz w dowolny sposób sortować tabelę klikając w odpowiednią kolumnę. Możesz również wyszukać agencję wpisując jej nazwę w pole Filtruj dane

Nazwa Liczba opinii w Google Średnia opinii w Google
Agencja 2022 Zmiana 2022/2021 2021 2022 Zmiana 2022/2021 2021
Widoczni 420 +134 286 5 +0.1 4.9
4people 13 -2 15 4.7 0 4.7
adCookie 14 bd bd 4.1 bd bd
Artefakt 160 +16 144 4.4 0 4.4
Beeffective 11 +2 9 5 0 5
Bluerank 16 +13 3 3.8 -1.2 5
Cube Group 17 +2 15 4.3 +0.8 3.5
DevaGroup 63 +22 41 4.8 -0.1 4.9
Digitalk 14 +3 11 4.6 -0.4 5
Echo marketing 162 +8 154 4.9 0 4.9
FormUp 13 +1 12 5 0 5
GetNoticed 20 bd bd 5 bd bd
Green Parrot 17 bd bd 5 bd bd
Harbingers 40 bd bd 4.8 bd bd
Ideo Force 16 -6 22 4.7 -0.3 5
InMarketing 13 bd bd 5 bd bd
Marketing Online 20 +1 19 5 0 5
MaxROY.agency 1 0 1 5 0 5
Media Choice 25 +14 11 4.8 +0.2 4.6
MTA Digital 20 +4 16 4.6 -0.1 4.7
NProfit 12 +1 11 5 0 5
Pikseo 154 bd bd 4.3 bd bd
Promotraffic 27 -1 28 4.9 +0.1 4.8
Result Media 32 +3 29 4.5 -0.2 4.7
Sales&More 20 +1 19 4.5 -0.2 4.7
Semahead 32 +1 31 4.7 -0.1 4.8
Sempai 17 +1 16 4.7 +0.3 4.4
Sempire 97 +31 66 4.8 +0.2 4.6
Tigers 14 +3 11 5 0 5
Traffic Trends 142 +47 95 4.8 -0.1 4.9
Up Blue 58 bd bd 4.7 bd bd
Up&More 4 +1 3 5 0 5
Value Media 38 bd bd 4.8 bd bd
Verseo 210 +25 185 4.5 0 4.5

4. Liczba opinii w Google i średnia ocen

Liczba opinii w Google to kolejna kategoria w naszym rankingu. Sprawdzamy, czy agencje Google Ads dbają o swoją reputację w sieci i pozyskują opinie w Google. Kategoria ta jest również istotna pod innym względem. Najnowsze badania pokazują, że opinie w sieci mogą mieć znaczenie dla pozycji strony w Google. Największą liczbą rekomendacji w Google mogą pochwalić się agencje:

 • Widoczni -420 opinii
 • Verseo - 210 opinii
 • Echo Marketing - 162 opinie
 • Artefakt - 160 opinii
 • Pikseo - 154 opine

 

Na 34 agencje Google Ads z rankingu tylko 6 posiada powyżej 100 opinii w Google, z czego jedna powyżej 200 i jednak powyżej 400 opinii. 

 

 

Największe przyrosty liczby opinii przez ostatni rok odnotowały agencje:

 • Widoczni - +134 nowe opinie
  Traffic Trends - +47 nowych opinii
 • Sempire - +31 opinii
 • Verseo - +25 opinii
 • DevaGroup - + 22 nowe opinie

 


Liczba opinii to jedno. Kluczowa jest przede wszystkim średnia tych ocen, która pozwala określić, czy dana agencja jest pozytywnie postrzegana w sieci. Aby zestawienie było jak najbardziej miarodajne, poniżej przedstawiamy agencje z najlepszą średnią ocen, które posiadają co najmniej 20 opinii w Google:

 • Widoczni -5,0 (420 opinii)
 • GetNoticed - 5,0 (20 opinii)
 • Marketing Online - 5,0 (20 opinii)
 • Echo Marketing - 4,9 (162 opinie)
 • PromoTraffic - 4,9 (27 opinii)

 

 

 

Liczba obserwujących w social mediach | Liczba fraz w TOP 10 Google

UWAGA: możesz w dowolny sposób sortować tabelę klikając w odpowiednią kolumnę. Możesz również wyszukać agencję wpisując jej nazwę w pole Filtruj dane.

Nazwa Obserwujący na LinkedIn Obserwujący na Facebooku Liczba fraz w TOP10 wg Senuto
Agencja 2022 Zmiana 2022/2021 2021 2022 Zmiana 2022/2021 2021 2022 Zmiana 2022/2021 2021
Widoczni 4730 +1381 3349 2700 +400 2300 1681 -33 1714
4people 599 +241 358 2300 +100 2200 50 +22 28
adCookie 939 bd bd 1900 bd bd 9 bd bd
Artefakt 900 +247 653 2600 +100 2500 1346 -1087 2433
Beeffective 3253 +864 2389 5000 +1500 3500 266 +88 178
Bluerank 3073 +457 2616 4700 +100 4600 168 -172 340
Cube Group 1516 +202 1314 3000 0 3000 65 -64 129
DevaGroup 837 +295 542 2600 +400 2200 1511 +607 904
Digitalk 1670 +844 826 4100 +1000 3100 17 0 17
Echo marketing 318 +60 258 1100 0 1100 125 -52 177
FormUp 498 +63 435 628 +24 604 5 -1 6
GetNoticed 373 bd bd 2500 bd bd 9 bd bd
Green Parrot 1107 bd bd 2900 bd bd 275 bd bd
Harbingers 1323 bd bd 2700 bd bd 3063 bd bd
Ideo Force 788 +324 464 2400 +100 2300 519 -704 1223
InMarketing 505 bd bd 722 bd bd 404 bd bd
Marketing Online 708 +175 533 1900 +100 1800 106 +7 99
MaxROY.agency 472 +195 277 1700 +400 1300 289 +177 112
Media Choice 1053 +508 545 666 +65 601 34 +14 20
MTA Digital 458 +207 251 600 +61 539 14 +5 9
NProfit 294 +104 190 367 +76 291 108 -43 151
Pikseo 48 bd bd 4500 bd bd 38 bd bd
Promotraffic 1195 +379 816 6700 +100 6600 29 -61 90
Result Media 409 +67 342 342 +32 310 25 +9 16
Sales&More 586 +80 506 814 +2 812 19 +4 15
Semahead 1501 +299 1202 13000 0 13000 160 -14 174
Sempai 701 +242 459 3200 +400 2800 240 -45 285
Sempire 204 +84 120 622 +67 555 454 -73 527
Tigers 9802 +3261 6541 23000 +1000 22000 7 -151 158
Traffic Trends 630 +117 513 4000 +100 3900 236 -48 284
Up Blue 264 bd bd 666 bd bd 17 bd bd
Up&More 662 +76 586 1300 0 1300 5 +4 1
Value Media 2151 bd bd 4000 bd bd 125 bd bd
Verseo 1834 +654 1180 8700 +500 8200 1948 +208 1740

5. Liczba obserwujących na LinkedIn

Skoro ranking bazuje na danych z LinkedIn, nie mogło zabraknąć tej kategorii! Sprawdziliśmy, ile osób obserwuje profile firmowe (company page) poszczególnych agencji Google Ads.  Warto dodać, że liczba obserwujących nieoderwalnie wiąże się ze sposobem prowadzenia komunikacji na koncie firmowym, częstotliwością publikowania postów i zaangażowaniem pracowników na tej platformie. Poniżej agencje Google Ads z najliczniejszą grupą obserwujących na LinkedIn:

 • Tigers - 9802 obserwujących
 • Widoczni - 4730 obserwujących
 • Beeffective - 3253 obserwujących
 • Bluerank - 3073 obserwujących
 • Value Media- 2151 obserwujących
 • Verseo - 1834 obserwujących

 

 

 

Trzynastu agencjom udało się zdobyć powyżej 1000 obserwujących, pięcu agencjom powyżej 2000 obserwujących, jednej powyżej 4000. Bezkonkurencyjna okazała się być agencja Tigers, która posiada powyżej 9000 fanów na LinkedIn. 

 

Agencje Google Ads z największymi awansami w liczbie obserwujących na LinkedInie:

 • Tigers - + 3261 nowych obserwujących
 • Widoczni - +1381 nowych obserwujących
 • BeeEffective- + 864 nowych obserwujących
 • Digitalk - +844 nowych obserwujących
 • Verseo - + 654 nowych obserwujących

 

 

Największy wzrost nowych obserwujących na LinkedIn odnotowała agencja Tigers (3261 nowych obserwujących). Imponującym wynikiem mogą także pochwalić się Widoczni, którzy od 2021 zdobyli 1321 nowych obserwujących.

 

6. Liczba polubień na Facebooku

Poruszając już temat fanów w social mediach, nie mogło oczywiście zabraknąć Facebooka, który dla większości agencji jest głównym kanałem komunikacji społecznościowej. Poniżej agencje, które dzięki skutecznie budowanej komunikacji na Facebooku posiadają najliczniejszą grupę fanów profilu firmowego:

 • Tigers - 23000 polubień
 • Semahead - 13000 polubień
 • Verseo - 8700 polubień
 • PromoTraffic - 6700 polubień
 • Beeffective - 5000 polubień
 • Bluerank - 4700 polubień
 • Pikseo - 4500 polubień

 

 

W tek kategorii bezkonkurencyjna okazała się agencja Tigers, która posiada 23 tys. fanów na Facebooku. Świetny wynik posiada także Semahead z 13 tys. fanów na Facebooku.

 

Największy przyrost nowych fanów na Facebooku od 2021 do 2022 odnotowały agencje:

 • Beeffective - wzrost o 1500 fanów
 • Digitalk - wzrost o 1000 fanów
 • Tigers - wzrost o 1000 fanów
 • Verseo - wzrost o 500 fanów

 

 

 

7. Liczba fraz w TOP10 Google na podstawie Senuto

Kolejną kategorią, którą uwzględniliśmy w rankingu jest widoczność agencji Google Ads w wyszukiwarce Google. Bazowaliśmy na danych dostępnych w narzędziu Senuto.  Pod uwagę wzięliśmy raport fraz w TOP 10 Google z dnia 14 lutego 2022 roku.


A oto agencje, które mają najlepiej zbudowaną widoczność w TOP 10 Google:

 • Harbingers - 3063 fraz
 • Verseo - 1948 fraz
 • Widoczni - 1681 fraz
 • DevaGroup - 1511 fraz
 • Artefakt - 1346 fraz

 

 

Jak widać tylko 5 agencji z rankingu TOP 34 posiada powyżej tysiąca fraz na pierwszej stronie Google, z czego jedna agencja - Harbingers, ma fraz ponad 3 tysiące. 

 

Agencje Google Ads z największym wzrostem liczby fraz w top 10 wg Senuto:

 • DevaGroup + 607 fraz
 • Verseo + 208 fraz
 • Maxroy.agency + 177
 • Beeffective + 88 fraz
 • 4Peoople + 22 frazy

Spektakularne wzrosty fraz w TOP10 w ciągu roku odnotowała agencja DevaGroup. Verseo i Maxroy.agency także mogą poszczycić się sporymi wzrostami.

 

 

8. Staż na rynku

Lata na rynku to bardzo istotna kategoria, ponieważ pokazuje jak duże doświadczenie ma dana agencja. Tworząc tę kategorię bazowaliśmy na roku założenia agencji, który dostępny był na profilu firmowym na Linkedin każdej agencji. W przypadku, gdy rok założenia nie był podany, kontaktowaliśmy się bezpośrednio z daną agencją w tej sprawie. 


A oto agencje Google Ads z najdłuższym stażem:

 • Widoczni - 23 lata
 • DevaGroup - 23 lata
 • Marketing Online - 21 lat
 • Artefakt  - 17 lat
 • Ideo Force - 17 lat
 • Bluerank - 17 lat
 • Maxroy.agency - 17 lat
 • 4People - 17 lat
 • Value Media - 17 lat

 

 

Kilka agencji zaczynało swoją działalność, gdy wyszukiwarka Google w Polsce raczkował a system reklam nawet nie istniał. Trzy agencje z naszego rankingu mogą pochwalić się stażem powyżej 20 lat - Widoczni, DevaGroup, Marketing Online. 

 

9. Status Google Partner - Certyfikowani Partnerzy Google

Jako że jest to ranking agencji Google Ads, nie mogło zabraknąć kategorii Certyfikowani Partnerzy Google. Jest ona kluczowa, ponieważ pozwala określić, w jakich reklamach Google Ads wyspecjalizowana jest dana agencja oraz ilu certyfikowanych specjalistów Google posiada. Sprawdziliśmy także poziom partnerstwa każdej agencji. Dostępne są dwa poziomy certyfikacji: Google Partner i Google Partner Premier. Status Certyfikowanego Partnera Google otrzymują firmy wykazujące się wiedzą i umiejętnościami z zakresu Google Ads. 


Tworząc tę kategorię bazowaliśmy na profilach partnera Google każdej agencji. Aby pozyskać dostęp do profilu kontaktowaliśmy się w tej sprawie z przedstawicielami agencji, którzy udostępnili nam link (za co serdecznie dziękujemy!). Od kilku agencji nie dostaliśmy jeszcze odpowiedzi. Jak tylko uda nam się pozyskać dostęp do brakujących profili agencji, niezwłocznie uzupełnimy te dane w tabeli. 

 

Certyfikowany Partner Google - status

UWAGA: możesz w dowolny sposób sortować tabelę klikając w odpowiednią kolumnę. Możesz również wyszukać agencję wpisując jej nazwę w pole Filtruj dane.
 

Agencja Status Partnera Google Liczba certyfikowanych specjalistów Skuteczność w % Wydatki przez ostatnie 90 dni
4people Partner Google 3 70 10 0000 USD
adCookie bd bd bd bd
Artefakt Partner Premium 10 70 10 000 USD
Beeffective bd bd bd bd
Bluerank Partner Premium 10 70 10 000 USD
Cube Group Partner Premium 10 70 10 000 USD
DevaGroup Partner Premium bd 70 10 000 USD
Digitalk Partner Google 10 70 10 000 USD
Echo marketing Partner Google 3 70 10 000 USD
FormUp bd bd bd bd
GetNoticed Partner Premium 6 70 10 000 USD
Green Parrot Partner Google 1 70 10 000 USD
Harbingers bd bd bd bd
Ideo Force Partner Premium 6 70 10 000 USD
InMarketing Partner Google 1 70 10 000 USD
Marketing Online Partner Premium bd 70 10 000 USD
MaxROY.agency Partner Premium 6 70 10 000 USD
Media Choice Partner Google 10 70 10 000 USD
MTA Digital Partner Google 20 70 10 000 USD
NProfit Partner Premium 3 70 10 000 USD
Pikseo Partner Premium 50 70 10 000 USD
Promotraffic Partner Premium 10 70 10 000 USD
Result Media Partner Google 20 70 10 000 USD
Sales&More Partner Premium 10 70 10 000 USD
Semahead Partner Premium 6 70 10 000 USD
Sempai Partner Premium 10 70 10 000 USD
Sempire Partner Google 6 70 10 000 USD
Tigers bd bd bd bd
Traffic Trends Partner Premium 10 70 10 000 USD
Up Blue Partner Premium 70 10 000 USD
Up&More Partner Premium bd 70 10 000 USD
Value Media bd bd bd bd
Verseo Partner Premium 50 70 10 000 USD
Widoczni Partner Google 10 70 10 000 USD

Powyższa tabela pokazuje, że 18 agencji Google Ads z naszego rankingu posiada status Partnera Premium. Agencjami, które jest niekwestionowanymi liderami w liczbie posiadanych certyfikatów Google są Verseo i Pikseo - po 50 certyfikowanych specjalistów! 

 

W których miastach znajduje się najwięcej agencji Google Ads z rankingu TOP 34?

Najwięcej agencji specjalizujących się w Google Ads znajdziemy w Warszawie. W stolicy znajduje się 10 agencji z naszego rankingu TOP 34. Na drugim miejscu jest Poznań, w którym zlokalizowanych jest 8 agencji Google Ads z rankingu. Podium zamyka Kraków posiadający 5 spośród 34 największych agencji Google Ads.

 

 

 • Warszawa- 10 agencji
 • Poznań - 8 agencji
 • Kraków - 5 agencji
 • Wrocław - 3 agencje
 • Łódź - 2 agencje
 • Bydgoszcz - 2 agencje
 • Katowice - 1 agencja
 • Gdynia - 1 agencja
 • Bogucin - 1 agencja
 • Białystok - 1 agencja

 

Metodologia - W jaki sposób przygotowaliśmy analizę największych agencji Google Ads?

Kampanie Google Ads - ranking agencji PPC w Polsce wg liczby pracowników, odsetka pracowników Google Ads, liczby opinii, liczby obserwujących w social mediach, fraz w TOP 10 Google

Powyższe zestawienie 34 największych agencji Google Ads zostało przygotowanie przede wszystkim na bazie danych z LinkedIna oraz za pomocą wyszukiwarki Google. W pierwszym etapie budowania listy agencji sprawdziliśmy wyniki wyszukiwania LinkedIn na frazy: agencja Google Ads, agencja SEM, agencja PPC, kampanie Google Ads, Google Ads + miasto (Warszawa, Poznań, Kraków, Katowice, Łódź, Wrocław). Na liście znalazły się wszystkie agencje, które wyświetliły się w wyszukiwarce LinkedIn. W kolejnym kroku lista ta została uzupełniona o wyniki wyszukiwania Google na te same frazy co wyżej. Sprawdziliśmy wyniki do 3 strony wyszukiwarki. Jeśli w wynikach znalazła się agencja, która posiada profil firmowy na LinkedIn, a nie znalazła się w pierwszym etapie na liście agencji, dodaliśmy ją.


Następnym etapem była selekcja. W czołówce zostawiliśmy tylko te agencje, które posiadają powyżej 15 pracowników na LinkedIn, co najmniej 4 specjalistów Ads, co nie mogło stanowić mniej niż 10% całego zespołu. Przejrzeliśmy także strony internetowe wszystkich agencji z listy i sprawdziliśmy, czy rzeczywiście specjalizują się w kampaniach Google Ads. Jeśli okazało się, że jakaś agencja tylko pobocznie zajmuje się reklamą w Google, nie uwzględniliśmy jej w rankingu. Tym sposobem udało się wytypować 34 największe agencje Google Ads w Polsce.

 

Jak wyłoniliśmy TOP 34 agencje Google Ads?

Liczba pracowników ogółem oraz liczba i % pracowników Google Ads pozwolił nam wytypować czołówkę agencji. Ogólną liczbę pracowników sprawdzaliśmy na profilach firmowych agencji na LinkedIn w dniach 10-14.02.22.  

Dlaczego taki wskaźnik? Firma nie może sama dodać sobie pracowników do profilu. Użytkownik sam przypisuje się do firmy, jeśli chce. Uznaliśmy, że to ważne, że pracownik agencji Google Ads utożsamia się z nią i chętnie pokazuje, że jest częścią zespołu. Zdajemy sobie sprawę, że liczba pracowników dodanych na LinkedInie nie musi w 100% zgadzać się z rzeczywistą liczbą zatrudnionych osób, ale oddaje w przybliżeniu skalę firmy. 


Drugim ważnym wskaźnikiem była liczba i odsetek pracowników SEM/PPC/Google Ads. Aby znaleźć się w TOP 34 agencji Google Ads musiał być spełniony podwójny warunek  - agencja musi posiadać co najmniej 4 pracowników Ads, co nie może stanowić mniej niż 10% wszystkich pracowników. Wprowadzenie tego warunku daje nam pewność, że agencje znajdujące się w czołówce rzeczywiście specjalizują się w reklamach w Google. Ostatecznie więc % i liczba pracowników Google Ads na LinkedIn był dla nas wiążącym kryterium.


Pracownicy SEM/PPC/Google Ads byli weryfikowani po swoim nagłówku (sekcja pod imieniem i nazwiskiem), w którym z reguły podane jest zajmowane stanowisko w firmie. Jeśli jednak nagłówek budził wątpliwości lub w ogóle go nie było, wchodziliśmy na profil osobisty danego pracownika i sprawdzaliśmy aktualne stanowisko w sekcji: doświadczenie. Jeśli stamtąd nie wynikało jasno, że osoba ta zajmuje się kampaniami Google Ads, nie zaliczyliśmy takiej osoby do zespołu PPC.

W zestawieniu stosujemy niekiedy nazwę SEM, chociaż wiemy, że SEM obejmuje zarówno Google Ads, jak i pozycjonowanie. Jednak wiele agencji stosuje SEM jako synonim PPC. Dla nas kluczowe było, aby zespół czy specjalista opisywany skrótem SEM faktycznie zajmował się kampaniami Google Ads.

Do grona specjalistów SEM/Ads/PPC z oczywistych względów nie zaliczają się osoby, które zajmują się sprzedażą, czy obsługą klienta. Oto, jakie stanowiska zostały uwzględnione jako pracownicy SEM/PCC/Ads:

 

 • Specjalista Google Ads
 • Google Ads specialist
 • Google Ads strategist
 • Ads specialist
 • Google Ads Trainer
 • Paid Ads Team Leader 
 • Paid Search specialist
 • PPC specialist
 • Search Engine Marketing Expert
 • Head of PPC 
 • Performance Marketing Manager
 • Specjalista ds. Strategii Reklamowych
 • Ad Technical Manager
 • Performance Marketing Technical Expert 
 • SEM & Social Specjalist 
 • Specjalista ds. SEM
 • Google Ads Strategist 
 • Kierownik Działu PPC i Social Media
 • Sem Manager
 • Customer Success Specialist
 • Customer Success Manager
 • Digital Ads & Optimization Specialist
 • Paid Search Manager 
 • Paid Search Team Leader
 • Online Advertising Specialist
 • Kierownik działu SEM
 • Kierownik  Sekcji SEM
 • Team Leader PPC
 • Specjalista ds. Google Ads
 • Specjalista ds. Kampanii PPC 
 • Digital Media & Performance
 • Marketing Director
 • Asystent SEM
 • Ads Manager
 • SEM & Analytics Manager 
 • Performance Marketing Director 
 • AdWords Seminar Leader
 • SEM specialist
 • Specjalista ds. Marketingu w Wyszukiwarkach
 • Ad Operations Specialist
 • Senior PPC Account Manager
 • Paid Ads Growth Manager
 • SEM & Social Expert 
 • Performance marketing specialist
 • Paid Ads Growth Manager
 • Paid Search Team Supervisor
 • Performance specialist
 • Koordynator działu SEM

Jeśli w którymś z powyższych stanowisk znalazł się człon: młodszy, starszy, mid, senior, junior, executive, team leader, manager, head, również uwzględniliśmy to stanowisko.

Wszystkie zebrane przez nas w rankingu dane są aktualne w dniach stworzenia artykułu, czyli 10-14 lutego 2022 roku. Jest to druga edycja rankingu. Kolejną aktualizację listy planujemy za rok na luty 2023.

Dane dostępne są w formie zbiorczych tabeli dla poszczególnych kategorii z możliwością jej sortowania po dowolnym wskaźniku. Pod tabelą dodaliśmy interpretację danych i kilka wykresów, które ułatwiają analizę zestawienia. Raport jest dostępny dla wszystkich, możesz dodać je u siebie na stronie z podaniem źródła.

Jeśli, któraś z wymienionych przez nas agencji Google Ads posiadała więcej niż jedną siedzibę, to w naszej liście uwzględniliśmy tę, która jest określana jako założycielska lub główna. W przypadku braku wiedzy na temat głównej siedziby firmy, korzystaliśmy z danych na temat lokalizacji z LinkedIna. 

 

Wszystkie analizowane agencje Google Ads

Wnioski do rankingu 34 największych agencji Google Ads w Polsce

 • Najwięcej agencji Google Ads z rankingu znajduje się w Warszawie
 • Trzy agencje z rankingu działają na rynku dłużej niż 20 lat (Widoczni, Marketing Online i DevaGroup)
 • Trzy agencje z zestawienia posiadają powyżej 100 pracowników (Verseo, Value Media, Cube Group). W zeszłej agencji była to tylko jedna agencja. 
 • Największą liczbę pracowników Ads posiada agencja Verseo
 • Największy odsetek pracowników SEM posiada agencja Up Blue
 • Tigers to agencja, która wygrywa w dwóch kategoriach - liczba obserwujących na Linkedin i liczba polubień na Facebooku
 • Agencja, która posiada najwięcej rekomendacji w Google to Widoczni
 • Najwięcej fraz w TOP 10 Google według Senuto posiada agencja Harbingers.
 • Niektóre z agencji naszego rankingu odnotowały przez ostatni rok spadek opinii w Google.  Podejrzewamy, że może to mieć związek z usunięciem przez użytkowników opinii, lub usunięciem opinii przez Google ze względu na ich nieautentyczność.

Podsumowanie rankingu agencji Google Ads w Polsce 

Jest to druga edycja rankingu największych agencji Google Ads w Polsce. Kolejna edycja zaplanowana jest za rok, w lutym 2023.

Przyglądając się bliżej ofertom agencji z naszego zestawienia można dostrzec, że kampanie Google Ads to jedna z proponowanych przez nie usług. Często w ofercie tych agencji znajdziemy także: pozycjonowanie, marketing społecznościowy, tworzenie stron www, budowa wizerunku w sieci itp. 

Trzeba także podkreślić, że sporo agencji nie jest jeszcze obecnych na LinkedIn, przez co nie znalazły się w rankingu. Zauważyliśmy, jak wiele agencji, które wyszukaliśmy w Google, nie posiadało swojego profilu firmowego na LinkedIn. Innym ograniczeniem rankingu może być liczba pracowników. Wiemy, że liczba pracowników na LinkedIn nie zawsze pokrywa się ze stanem rzeczywistym. Widzimy, że sporo pracowników niektórych agencji nie posiada swojego konta osobistego lub nie są podpięci pod company page agencji. To mogło spowodować, że dane o liczbie pracowników mogą być niekompletne. Dostrzegliśmy także, że liczba pracowników Ads różni się często od tej liczby dostępnej na profilu Google Partnera. Liczymy jednak na to, że agencje będą na bieżąco uzupełniać te informacje na swoim profilu firmowym i zachęcam pracowników do zakładania kont osobistych na LinkedIn.  


Źródła danych:

 • Linkedin.com
 • Facebook.com
 • Senuto
 • Google.pl
 • strony internetowe agencji (wymienione w tabeli)

 

Powyższy ranking zawiera dane z lutego 2022 roku a kolejność agencji w TOP 34 została określona na podstawie liczby pracowników i liczby pracowników Ads na LinkedIn. Jeśli Twoja agencja ma powyżej 15 pracowników i co najmniej 4 specjalistów Ads (co stanowi min. 10% zespołu Google Ads na Linkedin) i nie znalazłeś/aś jej na liście, skontaktuj się z nami: [email protected]  

 

Zobacz nasz hit! Ranking największych agencji SEO w Polsce!

 Pytania i odpowiedzi

1. Która agencja Google Ads ma najwięcej opinii w Google?

Najchętniej ocenianą agencją Google Ads jest poznańska agencja Widoczni, która posiada 420 rekomendacji w Google (dane z lutego 2022).


2. Które agencje Google Ads są najdłużej obecne na rynku?

Według danych zebranych w rankingu TOP 33 agencji Google Ads, agencjami z najdłuższym stażem są: Widoczni i DevaGroup. Obie agencje istnieją na rynku ponad 22 lata!


3. Które agencje Google Ads z rankingu są największe?

Jedyną agencją, która posiada ponad 100 pracowników jest warszawska agencja Value Media. Drugie miejsce zajmuje poznańska agencja Verseo - 110 pracowników, a trzecie Cube Group ze 103 pracownikami. 


4. W jakim mieście jest najwięcej agencji Google Ads? 

Według rankingu 34 największych agencji Google Ads to w Warszawie jest najwięcej firm o tej specjalizacji.


5. Która agencja Google Ads jest najchętniej obserwowana w social mediach?

Agencja, która ma najwięcej fanów zarówno na LinkedIn, jak i Facebooku, to warszawska agencja Tigers. Jej liczba polubień na Facebooku to 23 tysiące, natomiast na LinkedIn ma ponad 9802 tysiące obserwujących. 


6. Czy ranking największych agencji Google Ads będzie aktualizowany?

Tak! To druga edycja tego rankingu. Jest on aktualizowany co rok. Kolejna edycja zostanie opublikowana w lutym 2023. 

 

Adrianna Nowak
Adrianna Nowak

Menadżer Marki w agencji widoczni i trenerka Akademii Widoczni. W agencji widoczni zajmuje się prowadzeniem kanałów społecznościowych, a także promocją treści w sieci i kontaktem z mediami branżowymi.

Z wykształcenia jest dziennikarką ze specjalnością reklama i promocja. Doświadczenie zdobyte podczas pracy dziennikarki i copywriterki pozwala jej szerzej widzieć tworzony content i lepiej dostosować go pod wymogi użytkowników, jak i Google.

Od 7 lat pracuje w branży marketingu internetowego. Cyklicznie zajmuje się szkoleniem klientów Agencji z zakresu prowadzenia profili na LinkedIn w ramach cyklu “Oko w Oko z Marketingiem Internetowym”.

Przeczytaj o autorze
Oceń ten artykuł:
Ranking największych agencji Google Ads w Polsce wg liczby pracowników na Linkedin - 2022

Średnia ocen użytkowników3.00 na podstawie 20 głosów

UDOSTĘPNIJ