Ranking największych agencji social media w Polsce wg liczby pracowników na Linkedin - 2023

okladka agencje sm 2023

Zapraszamy Was do zapoznania się z trzecią edycją Rankingu największych agencji social media wg Linkedina. Sprawdźcie, które z polskich agencji mediów społecznościowych zostały wyróżnione w zestawieniu i które z nich odnotowały największe wzrosty przez ostatni rok!

 

34 Największe agencje social media wg LinkedIn

Agencje social media w Polsce wg liczby pracowników na LinkedIn - ranking 2023

UWAGA: możesz w dowolny sposób sortować tabelę, klikając w odpowiednią kolumnę. Możesz również wyszukać agencję, wpisując jej nazwę w pole: Filtruj dane.
 

Agencja Lata na rynku Miasto Pracownicy Linkedin Pracownicy social na LinkedIn Opinie Google
Nazwa Liczba pracowników Zmiana 2021 do 2023 w % Liczba pracowników social % zespołu social Liczba opinii Średnia opinii
121PR 16 Warszawa 20 105 5 25.00% bd bd
4People 17 Katowice 34 142 5 15.00% 26 4.7
Beeffective 8 Gdynia 23 bd 6 26.00% 13 5
BiggerB 7 Wrocław 25 114 5 20.00% 30 4.9
bringMore 25 Chorzów 30 94 5 17.00% 5 5
Coconut Agency 5 Kraków 28 bd 6 21.00% 104 5
dotrelations 15 Poznań 54 123 6 11.00% 12 4.3
Fresh View 10 Kraków 41 bd 9 22.00% 98 4.5
Grow 10 Warszawa 19 bd 5 26.00% 8 4.4
Ideo Force 17 Warszawa 61 133 7 11.00% 13 4.7
InMarketing 6 Poznań 29 bd 6 21.00% 20 5
Insignia 23 Kraków 71 118 9 13.00% 2 5
Kamikaze Digital 16 Łódź 71 109 15 21.00% 27 4.7
Labcon 5 Warszawa 30 bd 5 17.00% 1 5
LuckyYou 10 Poznań 32 128 5 16.00% 6 5
MaxRoy.agency 18 Poznań 40 bd 6 15.00% 2 5
Monday 16 Warszawa 98 169 12 12.00% 14 4.9
More Bananas 6 Kraków 25 139 6 24.00% 28 4.7
Nie do ogranięcia 4 Kraków 24 141 5 21.00% 1 5
Open Gate 15 Warszawa 36 138 14 39.00% 11 5
Pikseo 11 Bydgoszcz 73 bd 7 10.00% 182 4.1
Płodni 11 Poznań 30 158 8 27.00% 8 3
Roxart 10 Rzeszów 28 bd 5 18.00% bd bd
Social Elite 6 Wrocław 22 bd 6 27.00% 293 4.8
Social Media Now 10 Kraków 87 94 9 10.00% 39 4.7
SocialTime 9 Warszawa 35 152 12 34.00% 19 4.9
Tears of joy 5 Warszawa 22 bd 5 23.00% 5 4.8
They 14 Warszawa 115 160 21 18.00% 12 4.3
Tigers 7 Warszawa 69 246 11 16.00% 25 4.8
Up&More 8 Warszawa 28 127 5 18.00% 4 5
Veneo 19 Kraków 50 bd 7 14.00% 25 4.5
WebTalk 12 Warszawa 72 bd 7 10.00% 13 4.6
White Bits 9 Białystok 21 bd 6 29.00% 1 5
Whites 10 Warszawa 96 bd 11 11.00% 22 4.8

 

 1. *W czołówce TOP 34 znalazły się agencje, które mają powyżej 15 pracowników na Linkedin. Przejdź do metodologii
 2. W czołówce TOP 34  znalazły się agencje, których zespół Social Media stanowi co najmniej 10% całego zespołu, a ogólna liczba pracowników w dziale Social Media jest wyższa niż 4 (wg danych z LinkedIn). Przejdź do metodologii

 Wszystkie dane z rankingu pochodzą z 24-27 lutego 2023

 

Najczęściej wyróżniane agencje social media - 6 kategorii

Poniższe wykresy pokazują, które z agencji mediów społecznościowych są najczęściej wyróżniane w TOP 10 agencji w 6 kategoriach. Podsumowując:

 • 5 wyróżnień - Social Media Now, Tigers
 • 4 wyróżnienia - Kamikaze Digital, Whites 
 • 3 wyróżnienia - They, Social Elite, Coconut Agency, Fresh View, Insignia, Monday 
 • 2 wyróżnienia - Veneo, Ideo Force, 4 People, dotrelation, Open Gate, Pikseo, Social Time 
 • 1 wyróżnienie - bringMore, Maxroy.agency, 121PR, Webtalk, BiggerB

 

Kategorie rankingu największych agencji social media w Polsce wg LinkedIn

Jest to trzecia edycja zestawienia największych agencji Social Media w Polsce 2021. Wyróżniliśmy w nim 35 agencji, które są obecne na Linkedin i specjalizują się w mediach społecznościowych. A oto, jakie kategorie wzięliśmy pod uwagę budując ranking:

 1. Ogólna liczba pracowników na LinkedIn - to jedna z dwóch kluczowych kategorii, która decydowała o tym, czy dana agencja social media znalazła się wśród wyróżnionych. Warunkiem była liczba powyżej 15 pracowników przypisanych do firmowej strony na Linkedinie.
 2. Odsetek pracowników w dziale Social Media - to drugi z dwóch kluczowych wskaźników rankingu, który pozwolił wytypować TOP 34 agencje. W rankingu znalazły się agencje, których zespół zajmujący się mediami społecznościowymi stanowił co najmniej 10% wszystkich pracowników na Linkedinie. 
 3. Liczba pracowników w działach social media - sprawdziliśmy także liczbę pracowników w działach Social Media dla poszczególnych agencji. Aby znaleźć się w rankingu, agencja musiała mieć powyżej 4 pracowników social media na LinkedIn. 
 4. Liczba obserwujących na LinkedIn - sprawdziliśmy, czy agencje z rankingu TOP 34 są chętnie obserwowane na Linkedin. Pod uwagę wzięliśmy liczbę obserwujących profil firmowy. 
 5. Liczba polubień na Facebooku - Facebook to drugi kanał społecznościowy, który wzięliśmy w rankingu pod lupę. Sprawdziliśmy liczbę fanów na fanpage’ach poszczególnych agencji social media.
 6. Liczba obserwujących na Instagramie - Instagram to trzecie i ostatnie medium społecznościowe, które analizowaliśmy w rankingu. Sprawdziliśmy, ilu followersów na tym kanale mają poszczególne agencje. 
 7. Liczba opinii i średnia w Google - sprawdziliśmy, ile ocen w Google mają poszczególne agencje oraz jaka jest średnia tych ocen.
 8. Liczba fraz w TOP10 wg Senuto - widoczność w Google to kolejna kategoria, którą uwzględniliśmy w rankingu. Sprawdziliśmy, na ile fraz w TOP 10 widoczne są największe agencje z rankingu. 
 9. Staż na rynku - sprawdziliśmy, jak długo wyróżnione agencje social media istnieją na rynku. Pod uwagę wzięliśmy rok założenia firmy dostępny na Linkedin.

 

Struktura rankingu

Wszystkie dane porównujące ze sobą obecny rok z poprzednimi latami pokazujemy w 5 odrębnych tabelkach, które znajdziesz w artykule. Tabela, w której umieszczone są zbiorczo najnowsze dane z 2023 roku, znajduje się na samej górze artykułu. Jest ona najważniejsza, ponieważ to ona zawiera aktualne dane z 8 głównych kategorii rankingu, wśród nich liczbę pracowników i liczbę pracowników social, czyli wskaźniki, które decydowały o tym, które agencje weszły do ścisłej czołówki TOP 34. 

Pozostałe tabele skupiają się na pokazaniu zmian, jakie zaszły w poszczególnych kategoriach na przestrzeni ostatnich 3 lat - od 2021 do 2023. W tym roku postanowiliśmy scalić dane historyczne z ubiegłych lat i pokazać zbiorczo, czy dana agencja od 2021 odnotowała spadki czy wzrosty. Dane te można znaleźć w kolumnach nazwanych "Zmiana 2023-2021".

 

Pracownicy ogółem i pracownicy social na LinkedIn - dynamika zmian, wzrosty i spadki 2023-2021

UWAGA: możesz w dowolny sposób sortować tabelę, klikając w odpowiednią kolumnę. Możesz również wyszukać agencję, wpisując jej nazwę w pole: Filtruj dane.
 

Agencja Pracownicy ogółem na LinkedIn Pracownicy social na LinkedIn
Nazwa 2023 Zmiana 2023 do 2022 Zmiana 2023 do 2021 Zmiana w % 2023 do 2021 2023 Zmiana 2023 do 2022 Zmiana 2023 do 2021 % zespołu social w 2023
121PR 20 +2 +1 105 5 0 0 25%
4People 34 +1 +10 142 5 -2 +1 15%
Beeffective 23 bd +23 bd 6 bd bd 26%
BiggerB 25 +1 +3 114 5 -2 0 20%
bringMore 30 -5 -2 94 5 -4 -1 17%
Coconut Agency 28 0 bd bd 6 0 bd 21%
dotrelations 54 +8 +10 123 6 0 -3 11%
Fresh View 41 bd +41 bd 9 bd bd 22%
Grow 19 +4 bd bd 5 +1 bd 26%
Ideo Force 61 +4 +15 133 7 0 +1 11%
InMarketing 29 bd +29 bd 6 bd bd 21%
Insignia 71 0 +11 118 9 -3 +1 13%
Kamikaze Digital 71 +8 +6 109 15 +1 +4 21%
Labcon 30 +5 bd bd 5 -1 bd 17%
LuckyYou 32 +2 +7 128 5 +1 +1 16%
MaxRoy.agency 40 +40 +40 bd 6 bd bd 15%
Monday 98 +12 +40 169 12 +2 +4 12%
More Bananas 25 +2 +7 139 6 +2 +2 24%
Nie do ogranięcia 24 +6 +7 141 5 -2 0 21%
Open Gate 36 +2 +10 138 14 +3 +9 39%
Pikseo 73 bd +73 bd 7 bd bd 10%
Płodni 30 +1 +11 158 8 -1 +3 27%
Roxart 28 +8 bd bd 5 +1 bd 18%
Social Elite 22 -2 bd bd 6 +2 bd 27%
Social Media Now 87 -8 -6 94 9 -4 -4 10%
SocialTime 35 0 +12 152 12 -3 0 34%
Tears of joy 22 +4 bd bd 5 +1 bd 23%
They 115 +8 +43 160 21 +2 +10 18%
Tigers 69 +22 +41 246 11 -1 +1 16%
Up&More 28 +5 +6 127 5 +1 0 18%
Veneo 50 bd +50 bd 7 bd bd 14%
WebTalk 72 bd +72 bd 7 bd bd 10%
White Bits 21 +6 bd bd 6 +2 bd 29%
Whites 96 -3 bd bd 11 0 bd 11%


W czołówce rankingu pod względem liczby pracowników na Linkedin znalazły się agencje:

 • They - 115 pracowników
 • Monday - 98 pracowników
 • Whites - 96 pracowników
 • Social Media Now - 87 pracowników
 • Pikseo - 73 pracowników

 

 

Jak widać, tylko jedna agencja z naszego rankingu przekroczyła liczbę 100 pracowników - jest to agencja z Warszawy, They. W zestawieniu dominują przede wszystkim agencje, które zatrudniają od 20 do 40 pracowników. 

 

 

Największe awanse w liczbie pracowników w stosunku z poprzednim rokiem odnotowały agencje:

 • Tigers - 22 nowych pracowników
 • Monday - 12 nowych pracowników
 • They- 8 nowych pracowników
 • Kamikaze - 8 nowych pracowników
 • dotrelation - 8 nowych pracowników
 • Roxart - 8 nowych pracowników

 

 

Agencja social media, które awansowała do tegorocznej czołówki TOP34 dzięki wzrostowi liczby pracowników, to agencja InMarketing.

 

Udział procentowy specjalistów social media w całym zespole

Ta kluczowa kategoria pozwoliła na wytypowanie 34 największych agencji specjalizujących się w social mediach. Tworząc ranking, porównaliśmy stosunek liczby pracowników o specjalizacji social media do ogólnej liczby pracowników na LinkedInie. Wszystkie agencje, których odsetek pracowników o tej specjalizacji wynosił co najmniej 10%, zostały uwzględnione w zestawieniu TOP 34. 


Agencje Social Media z czołówki rankingu z największym odsetkiem współpracowników o specjalizacji social media to:

 • OpenGate - 39%
 • SocialTime - 34%
 • White Bits - 29%
 • Płodni - 27%
 • Social Elite - 27%

 

 

Agencje, które przez ostatnio rok odnotowały największy wzrost odsetka pracowników social, to: 

 • Social Elite - wzrost o 11%
 • More Bananas - wzrost o 7%
 • OpenGate - wzrost o 7%
 • LuckyYou - wzrost o 2%
 • White Bits - wzrost o 2%

 

Powyższe dane przedstawiamy procentowo, z uwagi na duże zróżnicowanie w wielkości zespołów. Pierwsze miejsce zajmuje agencja Social Elite, w której na 22 pracowników, aż 6 zajmuje się obsługą social mediów. Drugie miejsce należy do agencji More Bananas, w której zespół ds. social media tworzy 6 pracowników, a cały zespół agencji to 25 pracowników. Podium zamyka warszawska agencja OpenGate, która na 36 pracowników aż 14 zatrudnia jako specjalistów od social mediów. 


Do osób specjalizujących się w mediach społecznościowych zaliczyliśmy pracowników, którzy w nazwie stanowiska posiadali frazy social media, media społecznościowe. Inne stanowiska z frazami, takimi jak: komunikacja marketingowa, community, account, project, digital, administrator profili, paid social, zaliczyliśmy jako specjalistów od social mediów dopiero po zweryfikowaniu zakresu obowiązków i umiejętności na LinkedIn. Pod uwagę braliśmy osoby od juniora po menadżerów i kierowników działów. Zależało nam na uwzględnieniu wyłącznie specjalistów technicznych, pracujących przy obsłudze kanałów społecznościowych, dlatego pominęliśmy stanowiska związane ze sprzedażą i obsługą klienta.

 

Agencje, które awansowały do TOP34, dzięki wzrostowi odsetka zespołu SEO, to agencje: Beeffective i Webtalk

 

Liczba specjalistów social media na Linkedin


Agencje, które mogą poszczycić się najwyższą liczbą specjalistów w dziale social media (wg danych z LinkedIn), to:

 • They -21 specjalistów
 • Kamikaze Digital - 15 specjalistów
 • OpenGate - 14 specjalistów
 • Monday - 12 specjalistów
 • SocialTime - 12 specjalistów


Pozostałe agencje zatrudniają poniżej 12 specjalistów Social Media.

 

 

Agencje social media, które przez ostatni rok odnotowały największy przyrost nowych specjalistów od mediów społecznościowych, to:

 • Maxroy- 3 nowych specjalistów
 • OpenGate - 2 nowych specjalistów
 • They - 2 nowych specjalistów
 • Monday - 4 nowych specjalistów
 • Social Elite - 2 nowych specjalistów
 • More Bananas - 2 nowych specjalistów
 • Wihte Bits - 2 nowych specjalistów

 

Agencje social media, które awansowały do TOP 34 dzięki wzrostowi liczby specjalistów od mediów społecznościowych, to agencje: Veneo i Fresh View.

Liczba obserwujących w social mediach 2023-2021 | Facebook i LinkedIn

UWAGA: możesz w dowolny sposób sortować tabelę klikając w odpowiednią kolumnę. Możesz również wyszukać agencję wpisując jej nazwę w pole Filtruj dane.

Agencja Obserwujący Linkedin Obserwujący Facebook Obserwujący Instagram
Nazwa 2023 Zmiana 2023 do 2022 Zmiana 2023 do 2021 2023 Zmiana 2023 do 2022 Zmiana 2023 do 2021 2023 Zmiana 2023 do 2022 Zmiana 2023 do 2021
121PR 66 16 27 1600 0 0 173 +20 +32
4People 1103 471 720 2400 +100 +200 379 +30 +93
Beeffective 4430 bd bd 5700 bd bd 3747 bd bd
BiggerB 280 68 119 523 +71 +152 bd bd bd
bringMore 466 108 231 1200 +100 +100 bd bd bd
Coconut Agency 5445 596 bd 4900 +500 bd 1038 +278 bd
dotrelations 579 149 232 4800 +100 +100 255 +44 +76
Fresh View 356 bd bd 3100 bd bd 1099 bd bd
Grow 1300 489 bd 1600 +100 bd 936 +547 bd
Ideo Force 1152 347 636 2600 +200 +300 363 +66 +209
InMarketing 1016 bd bd 887 bd +887 482 bd bd
Insignia 1144 201 457 4200 bd +100 363 +13 +80
Kamikaze Digital 989 213 396 2600 +100 +100 811 +100 +150
Labcon 627 215 bd 870 +76 bd 713 +536 bd
LuckyYou 1017 225 493 1900 +200 +300 632 +60 +147
MaxRoy.agency 694 bd bd 2000 bd bd 862 bd bd
Monday 1829 475 989 3600 bd +200 64 bd +18
More Bananas 6159 2216 4343 10000 +2000 +3900 3903 +597 +1696
Nie do ogranięcia 1734 585 1018 4200 +300 +700 961 +340 +441
Open Gate 375 44 187 584 +65 +157 213 +129 bd
Pikseo 211 bd bd 4600 bd bd 138 bd bd
Płodni 514 134 246 80000 -2000 -4800 186 +61 142
Roxart 350 67 bd 3100 +500 bd 1292 +353 bd
Social Elite 200 28 bd 89000 bd bd 39700 -1200 bd
Social Media Now 13441 3647 5812 139000 +3000 +4200 7679 +812 +2146
SocialTime 311 136 209 2200 bd +100 1755 +24 -41
Tears of joy 1707 549 bd 1700 +200 bd 667 +184 bd
They 2106 426 852 4900 +100 +200 357 +54 +106
Tigers 14940 4805 8019 26000 +2000 +3600 8467 +1252 +1646
Up&More 964 299 347 1400 +100 +100 395 +94 +124
Veneo 701 bd bd 1600 bd bd 191 bd bd
WebTalk 1744 bd bd 3200 bd bd 591 bd bd
White Bits 771 215 bd 1100 +100 bd 505 +76 bd
Whites 2230 423 bd 4900 +300 bd 987 +232 bd

 

Liczba obserwujących na LinkedIn

Ranking dotyczy agencji social media, więc sprawdziliśmy, jak te sobie radzą w tej przestrzeni i czy przypadkiem szewc bez butów nie chodzi. Czy agencje, które profesjonalnie zajmują się marketingiem społecznościowym, z powodzeniem prowadzą także swoje firmowe social media? Na pierwszy ogień wzięliśmy profile firmowe na LinkedIn. Sprawdziliśmy, ilu obserwatorów mają poszczególne agencje na tym kanale. Poniżej agencje social media z najliczniejszą grupą obserwujących na LinkedIn:

 • Tigers - 14940 obserwujących
 • Social Media Now - 13441 obserwujących
 • More Bananas - 6159 obserwujących
 • Coconut Agency - 5445 obserwujących
 • Beeffective - 4430 obserwujących

 

 

Dwie agencje na czele są niekwestionowanymi liderami w tej kategorii. Mowa o Tigers i Social Media Now. Agencji More Bananas udało się przekroczyć pułap 6 tys. obserwujących. 

Agencje social media z największymi awansami w liczbie obserwujących na LinkedInie:

 • Tigers - wzrost o 4805 nowych obserwujących
 • Social Media Now - wzrost o 3647 nowych obserwujących
 • More Bananas - wzrost o 2216 nowych obserwujących
 • Coconut Agency - wzrost o 596 nowych obserwujących
 • Nie do ogarnięcia - wzrost o 585 nowych obserwujących

 

 

Liczba polubień na Facebooku

Drugim medium społecznościowym, które analizowaliśmy w naszym rankingu, jest Facebook. Od lat to najpopularniejszy kanał komunikacji firm z odbiorcami. W przypadku agencji social media nie jest inaczej. Poniżej agencje, które dzięki skutecznie budowanej komunikacji na Facebooku posiadają najliczniejszą grupę fanów profilu firmowego:

 • Social Media Now - 139 000 fanów
 • Social Elite - 89 000 fanów
 • Płodni (Przerwa na Reklamę) - 80 000 fanów
 • Tigers - 26 000 fanów
 • More Bananas - 10 000 fanów

 

 

W tej kategorii również niepodważalnie wygrywa krakowska agencja Social Media Now, która posiada ponad 139 tys. fanów na Facebooku. Gratulacje także dla pozostałych agencji z czołówki - Social Elite i Płodni. 

Największy przyrost nowych fanów na Facebooku od 2022 do 2023 odnotowały agencje:

 • Social Media Now - wzrost o 3000 fanów
 • Tigers - wzrost o 2000 fanów
 • More Bananas - wzrost o 2000 fanów
 • Coconut Agency - wzrost o 500 fanów
 • Roxart - wzrost o 500 fanów

 

 

Liczba obserwujących na Instagramie

Instagram to trzecie i ostatnie medium społecznościowe, które wzięliśmy pod uwagę w naszym rankingu. Sprawdziliśmy, ilu followersów posiadają poszczególne agencje social media. Na 34 agencje z rankingu 2 nie prowadzą swojego firmowego konta na Instagramie. A oto, kto najlepiej wypadł w tej kategorii:

 • Social Elite (Dawid Bagiński) - 39 700
 • Tigers - 8 467
 • Social Media Now - 7 679
 • More Bananas - 3 903
 • Beeffective -  3 747

Pozostałe agencje mają poniżej 2 tys. followersów na Instagramie. Gratulacje dla zwycięskiej agencji w tej kategorii - Social Elite. 

 

 

Agencje social media, które przez ostatni rok odnotowały największy przyrost nowych followersów na Instagramie, to: 

 • Tigers - wzrost o 1 252 nowych followersów
 • Social Media Now - wzrost o 812 nowych followersów
 • More Bananas - wzrost o 597 nowych followersów
 • Grow - wzrost o 547 nowych followersów
 • Labcon - wzrost o 536 nowych followersów

 

 

Opinie w Google i widoczność w TOP10 Google

UWAGA: możesz w dowolny sposób sortować tabelę, klikając w odpowiednią kolumnę. Możesz również wyszukać agencję, wpisując jej nazwę w pole: Filtruj dane.
 

Agencja Obserwujący Linkedin Obserwujący Facebook Obserwujący Instagram
Nazwa 2023 Zmiana 2023 do 2022 Zmiana 2023 do 2021 2023 Zmiana 2023 do 2022 Zmiana 2023 do 2021 2023 Zmiana 2023 do 2022 Zmiana 2023 do 2021
121PR 66 16 27 1600 0 0 173 +20 +32
4People 1103 471 720 2400 +100 +200 379 +30 +93
Beeffective 4430 bd bd 5700 bd bd 3747 bd bd
BiggerB 280 68 119 523 +71 +152 bd bd bd
bringMore 466 108 231 1200 +100 +100 bd bd bd
Coconut Agency 5445 596 bd 4900 +500 bd 1038 +278 bd
dotrelations 579 149 232 4800 +100 +100 255 +44 +76
Fresh View 356 bd bd 3100 bd bd 1099 bd bd
Grow 1300 489 bd 1600 +100 bd 936 +547 bd
Ideo Force 1152 347 636 2600 +200 +300 363 +66 +209
InMarketing 1016 bd bd 887 bd +887 482 bd bd
Insignia 1144 201 457 4200 bd +100 363 +13 +80
Kamikaze Digital 989 213 396 2600 +100 +100 811 +100 +150
Labcon 627 215 bd 870 +76 bd 713 +536 bd
LuckyYou 1017 225 493 1900 +200 +300 632 +60 +147
MaxRoy.agency 694 bd bd 2000 bd bd 862 bd bd
Monday 1829 475 989 3600 bd +200 64 bd +18
More Bananas 6159 2216 4343 10000 +2000 +3900 3903 +597 +1696
Nie do ogranięcia 1734 585 1018 4200 +300 +700 961 +340 +441
Open Gate 375 44 187 584 +65 +157 213 +129 bd
Pikseo 211 bd bd 4600 bd bd 138 bd bd
Płodni 514 134 246 80000 -2000 -4800 186 +61 142
Roxart 350 67 bd 3100 +500 bd 1292 +353 bd
Social Elite 200 28 bd 89000 bd bd 39700 -1200 bd
Social Media Now 13441 3647 5812 139000 +3000 +4200 7679 +812 +2146
SocialTime 311 136 209 2200 bd +100 1755 +24 -41
Tears of joy 1707 549 bd 1700 +200 bd 667 +184 bd
They 2106 426 852 4900 +100 +200 357 +54 +106
Tigers 14940 4805 8019 26000 +2000 +3600 8467 +1252 +1646
Up&More 964 299 347 1400 +100 +100 395 +94 +124
Veneo 701 bd bd 1600 bd bd 191 bd bd
WebTalk 1744 bd bd 3200 bd bd 591 bd bd
White Bits 771 215 bd 1100 +100 bd 505 +76 bd
Whites 2230 423 bd 4900 +300 bd 987 +232 bd

 

Opinie w Google i średnia ocen

Kolejną kategorią w naszym rankingu jest liczba opinii w Google. Sprawdzamy, czy agencje social media dbają o swoją reputację w sieci i pozyskują rekomendacje od klientów. Badania pokazują, że opinie w Google mogą także znacząco wpływać na pozycję strony w wyszukiwarce. Największą liczbą ocen w Google mogą pochwalić się agencje:

 • Social Elite - 293 opinii
 • Pikseo - 182 opinie
 • Coconut Agency - 104 opinii
 • Fresh View - 98 opinii
 • Social Media Now - 39 opinii


W rankingu 34 agencji social media znalazły się też dwie, które nie mają jeszcze żadnych opinii w Google: Roxart i 121 PR. 

Największe przyrosty liczby opinii przez ostatni rok odnotowały agencje:

 • Social Elite - wzrost o 57 nowych opinii
 • 4People - wzrost o 13 nowych opinii
 • Coconut Agency - wzrost o 11 nowych opinii
 • Tigers  - wzrost o 11 nowych opinii
 • BiggerB - wzrost o 10 nowych opinii


Oprócz liczby opinii równie ważna (o ile nie ważniejsza) jest średnia wszystkich ocen. Na jej podstawie możemy określić, czy dana agencja jest pozytywnie postrzegana w internecie. Kluczowa jest przede wszystkim średnia tych ocen, która pozwala określić, czy dana agencja jest pozytywnie postrzegana w sieci. Aby zestawienie było jak najbardziej miarodajne, poniżej przedstawiamy agencje z najlepszą średnią ocen, które mają minimum 15 opinii w Google:

 • Coconut Agency - 5,0 (104 opinie)
 • InMarketing - 5,0 (20 opinii)
 • BiggerB - 4,9 (30 opinii)
 • SocialTime - 4,9 (19 opinii)

 

Liczba fraz w TOP10 Google na podstawie Senuto

Kolejną kategorią, którą uwzględniliśmy w rankingu, jest widoczność agencji social media w wyszukiwarce Google. W tym celu skorzystaliśmy z narzędzia Senuto, które pokazuje widoczność na frazy w TOP10 Google. Dane pochodzą z 27.02.2023 roku.


A oto agencje, które mają najlepiej zbudowaną widoczność w TOP 10 Google:

 • Ideo Force - 751 fraz
 • InMarketing - 356 fraz
 • Veneo - 253 frazy
 • More Bananas - 246 fraz 
 • MaxRoy Agency - 196 fraz

 

Jak widać, jedna z agencji mocno wyróżnia się w tej kategorii na tle pozostałych. Mowa o agencji Ideo Force, która wyświetla się na 751 fraz w TOP 10 Google. Gratulacje! Druga w kolejności to agencja InMarketing. Podium zamyka debiutująca agencja Veneo.

Agencje social media z największym wzrostem liczby fraz w top 10 wg Senuto:

 • Ideo Force - 138 nowych frazy
 • Social Elite- 95 nowych fraz
 • Roxart - 71 nowych fraz
 • Tears of Joy - 51 nowych fraz
 • BiggerB - 34 nowych fraz

 

Staż na rynku

Lata na rynku to bardzo istotna kategoria, ponieważ pokazuje, jak duże doświadczenie ma dana agencja. Dane do tej kategorii pozyskaliśmy z Linkedina z sekcji Informacje o firmie ----> rok założenia. W przypadku, gdy rok założenia nie był podany na LinkedIn, sprawdzaliśmy go na stronie www agencji. 

Część agencji działa nawet kilkanaście lat i dłużej, co oznacza, że rozpoczynały prawdopodobnie od innych działań, jeszcze przed boomem na promocję firm w social mediach.


Agencje social media z najdłuższym stażem to:

 • BringMore - 26 lat na rynku
 • Insignia - 24 lata na rynku
 • Veneo - 19 lat na rynku
 • Maxroy - 19 lat na rynku
 • Ideo Force - 18 lat na rynku
 • 4People - 18 lat na rynku

 

Kilka agencji zaczynało swoją działalność jeszcze w latach 90-tych. Dwie agencje z naszego rankingu mogą pochwalić się stażem powyżej 20 lat - BringMore, Insignia. Gratulacje!

 

W których miastach znajduje się najwięcej agencji social media z rankingu TOP 34?

Najwięcej agencji specjalizujących się w mediach społecznościowych znajdziemy w stolicy. W Warszawie znajduje się 13 agencji z naszego rankingu TOP 34. Na drugim miejscu jest Kraków, w którym zlokalizowanych jest 7 agencji z rankingu. Podium zamyka Poznań, w którym znajduje się 5 spośród 34 największych agencji social media.

 

 • Warszawa- 13 agencji
 • Kraków - 7 agencji
 • Poznań - 5 agencji
 • Wrocław - 2 agencje

 

Metodologia - w jaki sposób przygotowaliśmy listę największych agencji social media?

Marketing społecznościowy - ranking agencji social media w Polsce wg liczby pracowników, odsetka specjalistów social media, liczby opinii, liczby obserwujących w social mediach

Powyższa lista 34 największych agencji social media została przygotowana w oparciu o dane z Linkedina oraz wyniki wyszukiwania Google. W pierwszym etapie budowania zestawienia agencji sprawdziliśmy wyniki wyszukiwania Google na frazy: agencja social media, agencja mediów społecznościowych, marketing społecznościowy, social media marketing, social media usługi, agencja social media warszawa/kraków/katowice/łódź/wrocław/poznań. Na liście znalazły się wszystkie agencje, które wyświetliły się w wyszukiwarce Google w TOP30 (do trzeciej strony wyszukiwarki) i prowadzą profil firmowy na Linkedin. W kolejnym kroku lista ta została uzupełniona o wyniki wyszukiwarki LinkedIn na frazę agencja social media. 


Następnym etapem była selekcja. W czołówce zostawiliśmy tylko te agencje, które zatrudniają powyżej 15 pracowników na LinkedIn,  z czego  min. 10% i powyżej 4 osoby to specjaliści od social mediów. Przejrzeliśmy także strony internetowe wszystkich agencji z listy i sprawdziliśmy, czy rzeczywiście specjalizują się w kampaniach marketingu społecznościowym. Jeśli okazało się, że jakaś agencja tylko pobocznie zajmuje się social mediami, nie uwzględniliśmy jej w rankingu. W ten sposób wytypowaliśmy 34 największych agencji social media w Polsce.

 

Jak wyłoniliśmy TOP 34 agencje social media?

Liczba pracowników ogółem oraz % i liczba pracowników o specjalizacji social media pozwoliły nam wyselekcjonować 34 najlepsze agencje. Ogólną liczbę pracowników sprawdzaliśmy na profilach company page na LinkedIn w dniach 24-27.02.2023.

Dlaczego liczba pracowników na LinkedIn to decydujący wskaźnik? Firma nie może samodzielnie dodawać pracowników do profilu. Użytkownik LinkedIn musi sam zadeklarować przynależność do danej firmy oznaczając go jako pracodawcę. Uważamy, że to ważne, że pracownik agencji social media utożsamia się z nią i chętnie pokazuje, że jest częścią zespołu. Zdajemy sobie sprawę, że liczba pracowników dodanych na LinkedInie nie zawsze pokrywa się z realną liczbą osób zatrudnionych w agencji, ale oddaje w przybliżeniu jej skalę. 

Drugim ważnym wskaźnikiem był odsetek i liczba pracowników w dziale social media. Agencje wyróżnione w TOP 34 musiały zatrudniać powyżej 4 specjalistów social media, co nie mogło stanowić mniej niż 10% całego zespołu. Wprowadzenie tego warunku daje nam pewność, że agencje znajdujące się w czołówce rzeczywiście specjalizują się w marketingu społecznościowym.


Specjaliści social media byli weryfikowani po swoim nagłówku na LinkedIn (sekcja pod imieniem i nazwiskiem), w którym standardowo mieści się stanowisko zawodowe. Jeśli jednak nagłówek był niejednoznaczny lub w ogóle go nie było, wchodziliśmy na profil osobisty danego pracownika i sprawdzaliśmy aktualne stanowisko w sekcji: doświadczenie. Jeśli tam jasno nie wynikało, że pracownik zajmuje się obsługą mediów społecznościowych, nie zaliczyliśmy takiej osoby do zespołu social media.

Poniżej lista stanowisk, które zostały zaliczone do zespołu social media:

 • Social Media Community Manager
 • Social Media Specialist
 • Senior Social Media Specialist & Trainer
 • Social Media Trainer
 • Junior Social Media Specialist
 • Digital Project Leader
 • Social Media Performance Analyst
 • Social Media Moderator
 • Social Media Ninja
 • Koordynator produkcji Social Media VIP
 • Specjalista ds. mediów społecznościowych
 • Lider Sekcji Social Media
 • Menedżer Działu Social Media
 • Współpracownik ds. social media
 • Social Media Manager
 • Paid Social Specialist
 • Paid Social Team Leader
 • Team Leader Moderator
 • Community Manager
 • Community Moderator
 • Moderator Social Media
 • Social Media Intern
 • TikTok specialist
 • Head of Social Media
 • Social Ads Specialist
 • Social Ads Team Lead
 • Social Media Executive
 • Social Media Community Manager
 • Menedżer ds. mediów społecznościowych
 • Social Media Director
 • Kierownik Działu PPC & Social Media
 • Head of Content & Social Media
 • Interim Social Selling Lead
 • Social Media Lead
 • Online Team Leader & Coordinator
 • Social Media Coordinator
 • Social Media Group Head
 • Administrator profili
 • Social Media Creative
 • Social Media Supervisor
 • Community Moderator
 • Social Media Assistant
 • Copy&SocialMedia Supervisor
 • Social Media Project Manager
 • Social Media Creative
 • Junior Community Manager
 • Social Ads Specialist 

Dodatkowo po weryfikacji zakresu obowiązków:

 • Manager ds Komunikacji Marketingowej
 • Account Director
 • Project Manager
 • Digital specialist
 • Digital Media Planner
 • Community Manager
 • Account Manager
 • Manager ds Komunikacji Marketingowej

Jeśli w którymś z powyższych stanowisk znalazł się człon: młodszy, starszy, mid, senior, junior, executive, team leader, manager, head, również uwzględniliśmy to stanowisko. 

Wszystkie zebrane przez nas w rankingu dane są aktualne w dniach stworzenia artykułu, czyli 24-27 lutego 2023 roku. Jest to trzecia edycja rankingu największych agencji social media. Kolejną aktualizację listy planujemy za rok, w lutym 2024.

Dane dostępne są w formie zbiorczych tabeli z możliwością ich sortowania po dowolnym wskaźniku. Pod tabelami dodaliśmy interpretację danych i kilka wykresów, które ułatwiają analizę zestawienia. Raport jest dostępny dla wszystkich, możesz dodać je u siebie na stronie z podaniem źródła.

Jeśli któraś z wymienionych przez nas agencji social media posiadała więcej niż jedną siedzibę, to w naszej liście uwzględniliśmy tę, która jest określana jako założycielska lub główna. W przypadku braku wiedzy na temat głównej siedziby firmy, korzystaliśmy z danych na temat lokalizacji z LinkedIna. 

 

Pełna lista 271 analizowanych agencji Google Ads w Polsce

Poniższa tabela przedstawia wszystkie analizowane agencje social media w Polsce. Zebrane firmy zostały wyszukane w Google i na portalu LinkedIn wykorzystaniem słów kluczowych: agencja social media, agencja mediów społecznościowych, marketing społecznościowy, social media marketing, social media usługi, agencja social media warszawa/kraków/katowice/łódź/wrocław/poznań. Agencje, które pośredniczą i świadczą usługi poprzez partnerów nie zostały uwzględnione w poniższej liście.
 

Nazwa agencji WWW Pracownicy ogółem 2023 Miasto
bringMore advertising bringmore.pl 30 Chorzów
052b 052b.pl 8 Bydgoszcz
121PR 121pr.pl 20 Warszawa
1stplace 1stplace.pl 18 Poznań
314.pl 314.pl 19 Gdynia
4People 4people.pl 34 Katowice
Absolvent Consulting absolventconsulting.pl 10 Warszawa
AdAwards Media Agency agencjamedialna.pro 27 Legnica
Adequate Interactive Boutique adequate.pl 13 Warszawa
Adspira adsira.net 3 Białystok
adstone adstone.pl 8 Poznań
AdVist advist.pl 20 Wrocław
AdWise adwise.pl 18 Gliwice
Agencja Marketingowa Emblemat.com emblemat.com 19 Opole
Agencja Reklamowa AT at.com.pl 10 Szczecin
Agencja reklamowa dsk dsk.com.pl 13 Warszawa
Agencja Reklamy FUX Sp z o.o. fux.pl 10 Gliwice
Agencja Webrange webrange.pl 17 Kielce
Agencja.com agencja.com 10 Rzeszów
AjPi Media ajpimedia.pl 2 Rzeszów
Ale Social alesocial.pl 8 Szczecin
Aliganza Agency aliganza.pl 12 Warszawa
AlleSocial allesocial.pl 8 Szczecin
Ancymony ancy.pl 53 Kraków
AQQ agencjaaqq.pl 6 Kleszczów
ARSmedia arsmedia.pl 2 Koszalin
Artefakt artefakt.pl 84 Wrocław
ArtGroup artgroup.pl 16 Rydułtowy
ASAP&ASAP Communication asapasap.pl 13 Warszawa
Atom Agency atomagency.pl 26 Łódź
Beeffective beeffective.pl 23 Gdynia
Bees & Honey beeshoney.pl 25 Warszawa
Best PR bestpr.pl 4 Warszawa
BiggerB biggerb.pl 25 Wrocław
Bluerank bluerank.pl 102 Łódź
Borbis borbis.pl 16 Poznań
Brand Kreacja brandkreacja.com 3 Warszawa
Brandbay brandbay.pl 2 Kraków
Brandbook Kobieca agencja reklamowa brandbook.agency 15 Warszawa
BrandBuddies brandbuddies.pl 23 Warszawa
Brandoo brandoo.pl 12 Szczecin
Brandprime brandprime.pl 1 Łódź
BrandTailors brandtailors.pl 1 Gdańsk
bRenewal Polska brenewal.pl 9 Kraków
bringMore bringmore.pl 29 Chorzów
Buena Vista Media Group bvmg.pl 12 Wrocław
Business Sense businesssense.pl 25 Warszawa
BuzzCenter buzzcenter.pl 11 Warszawa
Cape Morris capemorris.agency 31 Warszawa
Chapter1 chapter1.pl 34 Poznań
chilli agencja-chilli.pl 5 Poznań
CITYBOARD DIGITAL cityboard.digital 21 Warszawa
CleverAgency cleveragency.pl 22 Poznań
Click community clickcommunity.pl 18 Kraków
Clos Brothers SA closbrothers.pl 32 Warszawa
Coconut Agency coconutagency.pl 28 Kraków
Commplace commplace.pl 6 Sosnówka
Conture conture.pl 33 Poznań
Creandi creandi.pl 1 Poznań
Creative Answer creativeanswer.pl 8 Warszawa
Creative Flow creativeflow.pl 9 Łódź
Creoton creoton.pl 1 Kotlin
CS Group csgroup.pl 445 Warszawa
Cube Group cubegroup.pl 110 Warszawa
Czenzo czenzo.pl 1 Kraków
Dais dais.pl 2 Częstochowa
DDOB agencja.ddob.com 28 Warszawa
dfusion communication dfusion.pl 35 Bielany
Digital Hill digitalhill.pl 5 Wrocław
Dinx Group dinxgroup.pl 11 Łódź
Diry Dot dirtydot.pl 3 Kielce
dotrelations dotrelations.pl 54 Poznań
Dream County dream-county.pl/ 4 Kraków
Dynamite Studio dynamite-studio.pl 9 Łódź
Dziadek do orzechów dziadekdoorzechow.com 20 Kraków
E-cityVision e-cityvision.pl 3 Łódź
Efektywni efektywni.net 2 Tczew
Emerald Media emeraldmedia.pl 6 Kraków
Euvic Performance euvicperformance.pl 21 Warszawa
evostudio evostudio.pl 20 Reda
F11 Agency f11agency.com 10 Warszawa
Fabryka Marketingu fabrykamarketingu.pl 44 Warszawa
FFW Communication ffwcommunication.pl 22 Warszawa
Fine Performance fineperformance.pl 3 Warszawa
FIRST Public Relations firstpr.pl 13 Warszawa
Focus Agency focus-agency.pl 12 Warszawa
Follow Agency - 22 Warszawa
Foxmedio foxmedio.pl 1 Nowy Targ
FoxStrategy foxstrategy.pl 13 Wrocław
FreeLine freeline.pl 5 Lublin
Fresh View freshview.pl 41 Kraków
Get Noticed Agency getnoticedagency.pl 22 Poznań
Golden Guy goldenguy.pl 7 Poznań
Golden Rocket goldenrocket.pl 18 Bytom
Golden Submarine goldensubmarine.com 101 Warszawa
GQ Group gqg.pl 11 Kraków
Green Cat green-cat.eu 21 Kraków
Greenfields green-fields.pl 19 Wrocław
GreenParrot greenparrot.pl 65 Warszawa
Grow agencjagrow.pl 19 Warszawa
Grupa FLPR flpr.pl 4 Wrocław
Grupa Freundschaft freundschaft.pl 72 Warszawa
Grupa Informax grupainfomax.com 21 Katowice
Grupa PRC Holding prc.pl 12 Katowice
GrupaTaka grupataka.pl 11 Gliwice
Guarana PR guaranapr.pl 2 Katowice
H2O Creative h2ocreative.pl 17 Warszawa
harbingers harbingers.io 110 Kraków
Havas Media Group Poland pl.havas.com 105 Warszawa
Hello Social hellosocial.pl 9 Poznań
Hetman hetman.pro 8 Poznań
High Frequency highfrequency.pl 21 Kraków
HIGHLITE highlite.pl 15 Wrocław
Horsefield horsefield.pl 9 Poznań
Hug My Social hugmysocial.pl 0 Kraków
hyperCREW hypercrew.pl 31 Warszawa
Ideo Force ideoforce.pl 61 Warszawa
Imago PR imagopr.pl 16 Katowice
imTU imtu.pl 2 Kraków
INB Marketing inbmarketing.pl 3 Lublin
InMarketing inmarketing.pl 29 Poznań
Inmedium inmedium.pl 7 Katowice
Insignia insignia.pl 71 Kraków
Invette Holding Group invette.pl 31 Kraków
Jaaqob jaaqob.pl 28 Warszawa
Jamel jamel.pl 18 Gdańsk
Jellinek jellinek.pl 15 Warszawa
JU: juagencja.pl 222 Rybnik
K2 Internet k2.pl 107 Warszawa
K2 Precise k2precise.pl 56 Warszawa
Kalicinscy.com kalicinscy.com 29 Warszawa
Kamikadze Digital kamikaze.digital 71 Łódź
Keino keinogrupa.pl 18 Warszawa
KERRIS kerris.pl 32 Warszawa
KoboSystem kobosystem.pl 2 Łódź
KOHAI kohai.pl 12 Białystok
Kompan kompan.pl 39 Warszawa
KomuKoncept komukoncept.pl 5 Kraków
Konceptika konceptika.pl 18 Warszawa
Kreator Marki kreatormarki.pl 2 Warszawa
KS ks.pl 50 Gorzyce
Labcon labcon.pl 30 Warszawa
LET PR letpr.pl 9 Wrocław
Life Motion lifemotion.pl 6 Łódź
LTB ltb.pl 29 Wrocław
LuckyYou luckyyou.pl 32 Poznań
MAGNES.PL magnes.pl 11 Warszawa
Mark Me markme.pl 6 Poznań
Marketing Match marketingmatch.pl 20 Warszawa
Marketing Online marketingonline.pl 36 Warszawa
Martis Consulting martis-consulting.pl 23 Warszawa
Mavika mavika.pl 10 Katowice
MaxROY.agency MaxROY.agency 40 Poznań
MDA mda.pl 26 Poznań
MDI mdigroup.pl 8 Kraków
Media&Work media-work.pl 3 Wrocław
MediaHealth mediahealth.pl 10 Warszawa
Mediapolis mediapolis.com.pl 37 Warszawa
Medias Mobile mediasmobile.pl 5 Łódź
Mediovo mediovo.pl 3 Wola
MigoMedia migomedia.pl 6 Warszawa
MJCC Employer Branding mjcc.pl 27 Warszawa
Monday mondaypr.pl 98 Warszawa
More Bananas morebananas.pl 25 Kraków
NEON SHAKE Advertising neonshake.com 28 Wrocław
Nestry nestry.pl 5 Warszawa
Netim netim.pl 6 Wrocław
Nie do ogranięcia niedoogarniecia.pl 24 Kraków
NuOrder nuorder.pl 14 Warszawa
On Board Think Kong obtk.pl 28 Warszawa
One Aim oneaim.pl 12 Warszawa
Onespark onespark.pl 4 Łódź
Online Group onlinegroup.pl 5 Kraków
Open Gate ogate.pl 36 Warszawa
Open Mobi openmobi.pl 25 Warszawa
Optima Media optimamedia.pl 17 Warszawa
Option 360 Agency option.pl 5 Kraków
Orchidea orchidea.co 15 Wrocław
oS3 os3.pl 42 Warszawa
Owocni owocni.pl 19 Gdynia
Oxide oxide.pl 4 Kraków
Partner of Promotion partnersi.com.pl 29 Warszawa
Pegasus Group pegasus.pl 18 Warszawa
Performance Media performance-media.co.uk 358 Warszawa
Personal PR personal-pr.pl 22 Gdańsk
Pięć na Pięć piecnapiec.pl 3 Tarnów
Pikseo pikseo.pl 73 Bydgoszcz
Plan plandigital.pl 8 Gdańsk
Plej plej.pl 113 Warszawa
Płodni plodni.com 30 Poznań
PM Talk pmtalk.pl 4 Katowice
Pomarańcza pomarancza.pl 22 Poznań
ProjectUP projectup.pl 16 Gdynia
PromoAgency promoagency.pl 20 Kraków
PromoTraffic promotraffic.pl 78 Kraków
Przedsiebiorcy.org contenthero.pl 3 Warszawa
PSMM Monitoring & More psmm.pl 77 Poznań
Public Dialog publicdialog.pl 11 Warszawa
Punkt Krytyczny punktkrytyczny.pl 3 Katowice
REFIX refix.pl 26 Rzeszów
Refocus refocus.pl 14 Bielsko-Biała
Rekiny Sukcesu rekinysukcesu.pl 14 Wrocław
Rise up riseupagencja.pl 5 Szczecin
Roial roial.pl 9 Warszawa
Roots roots.pl 1 Warszawa
Roxart roxart.pl 28 Rzeszów
RoyalBrand royalbrand.pl 4 Wrocław
Runaways runaways.pl 8 Warszawa
Saatchi & Saatchi IS. saatchi.pl 175 Warszawa
SayOh! sayoh.pl 1 Gdańsk
Scorise scorise.com 12 Warszawa
Selectivv selectivv.com 32 Warszawa
SEM7 sem7.pl 1 Zabrze
Semahead semahead.agency 35 Kraków
SEMPIRE sempire.pl 40 Poznań
Shine on agency shineonagency.pl 11 Kraków
Skivak skivak.pl 61 Poznań
Smart Social smartsocial.pl 1 Kraków
Social Elite socialelite.pl 22 Wrocław
Social Group socialgroup.pl 10 Warszawa
Social Lama sociallama.pl 10 Warszawa
Social Media London Style smls.pl 7 Tychy
Social Media Now SocialMediaNow.pl 87 Kraków
Social Planet socialplanet.pl 3 Rzeszów
Social Room socialroom.pl 8 Bydgoszcz
SocialTime social-time.pl 35 Warszawa
Społem agencjaspolem.pl 9 Warszawa
SPOT AND DOT spotanddot.pl 12 Warszawa
Studio A7 studioa7.pl 2 Bydgoszcz
Studio Kreacja studiokreacja.pl 6 Śrem
Sunrise System sunrisesystem.pl 211 Poznań
Tears of joy tearsofjoy.pl 22 Warszawa
Tekstura agencjatekstura.pl 6 Siedlce
Testa Communications testa.com.pl 29 Warszawa
Testin testin.pl 18 Rzeszów
The New Look thenewlook.pl 7 Łódź
They they.pl 115 Warszawa
Think Things thinkthings.pl 0 Gdynia
Tigers tigers.pl 69 Warszawa
TKM Group tkm-group.pl 18 Warszawa
TKM Group tkm-group.pl 18 Warszawa
Toucan Agency socialtoucan.pl 9 Kraków
Tower Group towergroup.com.pl 16 Łódź
Twożywo twozywo.pl 5 Warszawa
Twórnia twornia.pl 9 Łódź
Unicorn Media unicornmedia.pl 9 Warszawa
Up agencjaup.pl 15 Warszawa
Up Blue upblue.pl 24 Bogucin
Up&More upmore.pl 28 Warszawa
V&P vip.com.pl 75 Poznań
Valkea Media valkea.com 93 Warszawa
Value Media valuemedia.pl 129 Warszawa
Vanleif vanleif.com 3 Warszawa
Veneo veneo.pl 50 Kraków
Verseo verseo.pl 109 Poznań
Websoul websoul.pl 1 Bydgoszcz
WebTalk webtalk.pl 72 Warszawa
Webtom webtom.pl 7 Piła
Wenecja wenecja.com.pl 3 Kraków
White Bits whitebits.pl 21 Białystok
Whites agencjawhites.pl 96 Warszawa
Widoczni widoczni.com 124 Poznań
Wobuzz wobuzz.com 1 Warszawa
Wunderteam wunderteam.com 4 Katowice
XO MEDIA - Agencja Marketingowa xomedia.pl 20 Wrocław
Yoho yoho.pl 16 Kraków
You're welcome yourewelcome.pl 16 Gdańsk
Zetki zetki.pl 7 Warszawa
Zjednoczenie zjednoczenie.com 18 Gdańsk

 

Wnioski do rankingu 34 największych agencji social media w Polsce

 • Najwięcej agencji mediów społecznościowych z rankingu znajduje się w Warszawie
 • Dwie agencje z rankingu działają na rynku dłużej niż 20 lat (Insignia, BringMore)
 • W porównaniu z poprzednią edycją do ścisłej czołówki 2023 doszło 6 nowych agencji (Beeffective, Fresh View, InMarketing, Pikseo, Veneo, Webtalk) 
 • Jedna agencja z zestawienia zatrudnia powyżej 100 pracowników - jest to agencja They.
 • Agencja They zatrudnia także największą liczbę specjalistów od social mediów.
 • Największy odsetek specjalistów od mediów społecznościowych ma agencja Open Gate (39%).
 • Social Media Now to agencja, która wygrywa w kategorii - liczba polubień na Facebooku
 • Agencją najchętniej obserwowaną na Instagramie jest Social Elite
 • Najwięcej fanów na LinkedIn ma agencja Tigers. 
 • Agencja, która ma najwięcej opinii w Google, to agencja Social Elite (Dawid Bagiński)
 • Najwięcej fraz w TOP 10 Google według Senuto ma agencja Ideo Force. 

Podsumowanie rankingu agencji social media w Polsce 

Jest to trzecia odsłona rankingu największych agencji mediów społecznościowych w Polsce. Planujemy jego cykliczną kontynuację i coroczną aktualizację. 

Przyglądając się ofertom agencji z naszego zestawienia, można dostrzec, że social media to jeden z głównych obszarów, jakimi się zajmują. Często są to też agencje oferujące szeroko rozumiane działania marketingu 360, agencje reklamowe, brandingowe lub SEM. 

Robiąc research agencji w wyszukiwarce Google, zaobserwowaliśmy, że sporo agencji social media, mimo że posiada stronę www, nie jest obecnych na LinkedIn. Z tego też powodu te agencje nie mogły znaleźć się w powyższym zestawieniu. Dane zebrane w tabeli pokazują duży rozrzut między agencjami w liczbie obserwujących w różnych kanałach społecznościowych. Widać, że rzadko agencje inwestują czas we wszystkie trzy analizowane social media (Linkedin, Facebook, Instagram). Często skupiają się na jednym kanale, a pozostałe są kanałami wspierającymi. 


Źródła danych:

 • Linkedin.com
 • Facebook.com
 • Instagram
 • Senuto
 • Google.pl
 • strony internetowe agencji (wymienione w tabeli)

 

Poniższy ranking zawiera dane z lutego 2023 roku a kolejność agencji w TOP 34 została określona na podstawie liczby pracowników i liczby specjalistów social media na LinkedIn. Jeśli Twoja agencja ma co najmniej 15 pracowników i powyżej 4 specjalistów social media (co stanowi nie mniej niż 10% całego zespołu) na Linkedin i nie znalazłeś/aś jej na liście, skontaktuj się z nami: [email protected]

 


Pytania i odpowiedzi

 

1. Która agencja social media ma najwięcej opinii w Google?

Najchętniej ocenianą agencją social media jest wrocławska agencja Social Elite, która ma 296 rekomendacji w Google (dane z lutego 2023).


2. Które agencje social media są najdłużej obecne na rynku?

Według danych zebranych w rankingu TOP 34 agencji social media agencją z najdłuższym stażem jest bringMore - obecna na rynku 26 lat. Drugie miejsce ma krakowska agencje Insignia, obecna na rynku 24 lata.


3. Która agencja social media z rankingu jest największa?

Agencja, która ma ponad 100 pracowników, to agencja They - 107 pracowników. 


4. W jakim mieście jest najwięcej agencji social media? 

Według rankingu 34 największych agencji mediów społecznościowych to w Warszawie jest najwięcej firm oferujących obsługę social mediów.


5. Która agencja social media jest najchętniej obserwowana w social mediach?

Agencja, która ma najwięcej fanów na Facebooku to krakowska agencja Social Media Now. Na LinkedIn najchętniej obserwowaną agencją jest warszawska agencja Tigers. Na Instagramie najwięcej fanów ma Social Elite (Dawid Bagiński).  


6. Czy ranking największych agencji social media będzie aktualizowany?

Oczywiście! Planujemy aktualizację rankingu i kolejną edycję. Najbliższa już za rok- w lutym 2024. 

 

Bezpłatna konsultacja SEO/ADS
Wyślij zapytanie
Wyślij zapytanie
Adrianna Nowak
Adrianna Nowak

Menadżer Marki w agencji widoczni i trenerka Akademii Widoczni. W agencji widoczni zajmuje się prowadzeniem kanałów społecznościowych, a także promocją treści w sieci i kontaktem z mediami branżowymi.

Z wykształcenia jest dziennikarką ze specjalnością reklama i promocja. Doświadczenie zdobyte podczas pracy dziennikarki i copywriterki pozwala jej szerzej widzieć tworzony content i lepiej dostosować go pod wymogi użytkowników, jak i Google.

Od 7 lat pracuje w branży marketingu internetowego. Cyklicznie zajmuje się szkoleniem klientów Agencji z zakresu prowadzenia profili na LinkedIn w ramach cyklu “Oko w Oko z Marketingiem Internetowym”.

Przeczytaj o autorze
Oceń ten artykuł:
Ranking największych agencji social media w Polsce wg liczby pracowników na Linkedin - 2023

Średnia ocen użytkowników3.50 na podstawie 26 głosów

UDOSTĘPNIJ