Co to jest case study?

case study

Case study jest powszechnie stosowaną metodą badawczą, która umożliwia dogłębne zrozumienie konkretnych przypadków, sytuacji lub zjawisk. Stanowi cenne narzędzie zarówno dla naukowców, jak i praktyków. Pozwala na analizę, interpretację i opisanie szczegółowych informacji na temat jednostek, grup, zdarzeń lub procesów.


Czym jest case study?

Case study, znane również jako analiza przypadku, to szczegółowe badanie pojedynczego przypadku, grupy, zdarzenia lub procesu. Polega na dogłębnym badaniu, opisie i analizie konkretnych aspektów danego przypadku w kontekście określonego problemu badawczego. Przy użyciu różnych metod i technik zbierania danych, takich jak obserwacje, wywiady, testy psychologiczne, analiza dokumentów czy badania terenowe, badacze starają się uzyskać wgląd w konkretny przypadek i zidentyfikować unikalne czynniki, wzorce i interakcje.


Co to jest case study i jakie przynosi korzyści?

Głównym celem case study jest zgłębienie szczegółów dotyczących określonego przypadku i zidentyfikowanie jego mocnych stron, słabości oraz czynników wpływających na rezultaty. Analiza przypadku umożliwia dogłębne badanie zjawisk, procesów decyzyjnych, strategii i innych aspektów, które mają kluczowe znaczenie w zrozumieniu danej sytuacji. Korzyści związane z przeprowadzaniem case study obejmują:

 • zdobywanie wiedzy,
 • lepsze zrozumienie zagadnień,
 • identyfikację najlepszych praktyk,
 • podejmowanie skutecznych decyzji,
 • doskonalenie umiejętności.


Struktura case study

Typowa struktura case study składa się z kilku sekcji, które pomagają w prezentacji informacji w klarowny sposób. Oto podstawowe sekcje case study:

 1. Wstęp: Wprowadzenie do przypadku, które zawiera informacje na temat badanej jednostki lub grupy, celów badawczych, kontekstu i problemu, który będzie analizowany.
 2. Opis przypadku: Prezentacja szczegółowych informacji na temat historii życia, demografii, środowiska, relacji społecznych, zdrowia psychicznego i innych istotnych aspektów badanego przypadku.
 3. Metody badawcze: Opis zastosowanych metod i technik zbierania danych, takich jak obserwacje, wywiady, testy psychologiczne czy analiza dokumentów. Opisuje się również proces gromadzenia i analizy danych.
 4. Analiza: Dogłębna analiza zebranych danych, interpretacja wyników i identyfikacja istotnych wzorców, czynników i interakcji w kontekście problemu badawczego.
 5. Wyniki: Prezentacja wyników analizy, opis szczegółowych obserwacji, wzorców zachowań, przebiegu terapii czy innych istotnych wyników badania.
 6. Dyskusja: Omówienie wyników w kontekście istniejącej wiedzy naukowej, teorii, literatury fachowej i praktycznych implikacji. Wskazuje się na mocne strony, ograniczenia i ewentualne implikacje dalszych badań.
 7. Wnioski: Podsumowanie najważniejszych wniosków, implikacji praktycznych i teoretycznych, oraz sugestie dotyczące dalszych działań lub badań.


Czym jest case study i jakie ma cechy?

Case study ma kilka charakterystycznych cech, które warto podkreślić:

 • Konkretność - case study skupia się na konkretnym przypadku, co umożliwia szczegółową analizę i zrozumienie danego problemu.
 • Autentyczność - opiera się na rzeczywistych zdarzeniach, sytuacjach lub problemach, co dodaje mu wiarygodności i praktycznego zastosowania.
 • Dogłębność - wymaga szczegółowego badania, zgłębiania i analizy, aby uzyskać pełny obraz danego przypadku.
 • Wieloaspektowość - case study uwzględnia różne czynniki i perspektywy związane z danym przypadkiem, co pozwala na kompleksowe zrozumienie i ocenę sytuacji.


Proces przygotowania case study

Przygotowanie case study wymaga przemyślanego procesu, który obejmuje kilka kroków:

 1. Wybór przypadku: Wybiera się odpowiedni przypadek lub sytuację, która jest wartościowa do badania i ma istotne znaczenie dla celów analizy.
 2. Zebranie danych: Gromadzi się różnorodne dane dotyczące przypadku, takie jak dokumenty, wywiady, obserwacje, raporty i inne informacje.
 3. Analiza danych: Przeprowadza się szczegółową analizę zebranych danych, wykorzystując odpowiednie metody i techniki.
 4. Prezentacja wyników: Wyniki badania są prezentowane w sposób klarowny i zrozumiały, uwzględniając wnioski i rekomendacje.


Praktyczne zastosowanie case study

Case study znalazło szerokie zastosowanie w dziedzinie marketingu. Przedstawiamy kilka przykładów, jak case study może być wykorzystane:

 • Studia przypadków klientów - case study można wykorzystać do prezentacji sukcesów klientów i opisu skuteczności działań marketingowych. Praktyczne przykłady mogą pomóc w przekonaniu potencjalnych klientów do skorzystania z usług lub produktów.
 • Analiza konkurencji - metoda ta pomaga w analizie działań konkurencji, identyfikacji ich strategii marketingowych i wyciąganiu wniosków na temat najlepszych praktyk w branży.
 • Badanie rynku i segmentacji - case study może być wykorzystane do badania rynku i identyfikacji preferencji klientów w różnych segmentach. Pozwala to lepiej zrozumieć grupy docelowe i dostosować strategie marketingowe.
 • Analiza kampanii marketingowych - to również skuteczne narzędzie do analizy skuteczności kampanii marketingowych, identyfikacji czynników sukcesu i poprawy przyszłych działań.


Czym jest case study w marketing?

Case study jest popularnym narzędziem w obszarze marketingu. Przedstawia on skuteczne przykłady zastosowania produktów lub usług, opisuje sukcesy klientów i pokazuje, jak można osiągnąć konkretne cele. Korzyści z wykorzystania case study w marketingu obejmują:

 • Budowanie zaufania - case study dostarcza konkretnych dowodów na skuteczność produktu lub usługi, co przyczynia się do budowania zaufania klientów.
 • Budowanie wizerunku - przedstawienie konkretnych wyników osiągniętych przez klientów w przypadku użycia produktu lub usługi pokazuje potencjał i możliwości, zachęcając innych do skorzystania.
 • Budowanie autorytetu eksperta - case study stanowi narzędzie edukacyjne, które wyjaśnia, jak produkt lub usługa może rozwiązać konkretne problemy lub spełnić potrzeby klientów.


Co to jest case study? Podsumowanie

Case study jest skutecznym narzędziem badawczym, marketingowym i edukacyjnym, które umożliwia dogłębne badanie konkretnych przypadków i zjawisk. Przy odpowiednim podejściu i przestrzeganiu zasad, case study może dostarczyć wartościowych informacji, inspirujących przykładów i praktycznych wniosków.

Bezpłatna konsultacja eksperta
Wyślij zapytanie
Wyślij
Karolina Dopierała
Karolina Dopierała

Specjalistka ds. marketingu internetowego. Ukończyła studia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja o specjalizacji Nowe media. Swoją wiedzę uzupełnia na szkoleniach z zakresu copywritingu, strategii marki, SEO, Google Ads i Analytics.

W swojej pracy dba o przejrzysty wizerunek Widocznych i budowanie rozpoznawalności agencji. Zagłębia się w tajniki mediów społecznościowych, optymalizacji strony internetowej oraz marketingu w szerokim tego słowa znaczeniu.

W wolnej chwili Karolina lubi wpaść w wir książek o tematyce fantasy lub fotografować świat i ludzi przez pryzmat starych aparatów analogowych.

Przeczytaj o autorze
Oceń ten artykuł:
Co to jest case study?
Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu. Badź pierwszy
UDOSTĘPNIJ