Co to jest chatbot?

chat bot

Często można spotkać chatboty na stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych czy na platformach społecznościowych. Ich popularność stale rośnie, a wielu przedsiębiorców i organizacji wykorzystuje je do usprawnienia swojej komunikacji z klientami.


Definicja chatbota

Chatbot to program komputerowy, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do prowadzenia interakcji z użytkownikami poprzez konwersację tekstową lub mowę. Chatboty są zaprogramowane w taki sposób, aby naśladować ludzką interakcję i odpowiadać na zadane pytania, udzielać informacji czy wykonywać określone zadania. Mogą być stosowane zarówno w prostych, jednofunkcyjnych zadaniach, jak i w bardziej zaawansowanych scenariuszach.


Sposób działania chatbota

Chatboty działają na złożonym mechanizmie, który obejmuje różne technologie i procesy komunikacji z użytkownikiem. Oto ogólne wyjaśnienie, jak działają chatboty:

 1. Analiza zapytania: Kiedy użytkownik wprowadza wiadomość lub pytanie, chatbot analizuje treść, aby zrozumieć intencję i kontekst. Wykorzystuje do tego techniki przetwarzania języka naturalnego (Natural Language Processing - NLP), które pozwalają mu rozpoznać słowa kluczowe, wyodrębnić intencje i identyfikować entyti (np. miejsce, data, produkt). Dzięki temu chatbot jest w stanie lepiej zrozumieć, o co pyta użytkownik.
 2. Generowanie odpowiedzi: Na podstawie analizy zapytania, chatbot generuje odpowiedź. W przypadku prostych chatbotów regułowych, odpowiedzi są wcześniej zdefiniowane i dopasowywane do intencji użytkownika. W przypadku chatbotów opartych na sztucznej inteligencji, generowanie odpowiedzi może być bardziej skomplikowane. Wykorzystuje się wówczas techniki uczenia maszynowego i modeli językowych, aby stworzyć odpowiedź, która jest jak najbardziej trafna i naturalna.
 3. Interakcja z użytkownikiem: Chatbot prezentuje użytkownikowi wygenerowaną odpowiedź. Może to być tekstowa wiadomość, obraz, przyciski interaktywne lub inny element interfejsu. Po prezentacji odpowiedzi chatbot oczekuje na reakcję użytkownika. Może to być kolejne pytanie, prośba o więcej informacji lub żądanie wykonania konkretnej akcji.
 4. Obsługa dialogu: Chatbot może obsługiwać dialog z użytkownikiem, zachowując kontekst i pamiętając wcześniejsze interakcje. Dzięki temu może udzielać spójnych odpowiedzi na pytania dotyczące wcześniej omawianych tematów. Może także prosić o wyjaśnienie, jeśli zapytanie użytkownika jest niejednoznaczne lub wymaga dodatkowych informacji.

Proces komunikacji z użytkownikiem odbywa się zwykle w czasie rzeczywistym, w formie konwersacji. Chatboty mogą być zaimplementowane na różnych platformach, takich jak strony internetowe, aplikacje mobilne czy komunikatory internetowe. Dzięki temu użytkownicy mogą uzyskać szybką odpowiedź na swoje pytania, otrzymać wsparcie lub skorzystać z różnych usług, korzystając z interaktywnej i przyjaznej dla użytkownika formy chatu.


Rodzaje chatbotów

W zależności od swojego zastosowania i funkcjonalności, chatboty można podzielić na kilka rodzajów. Każdy rodzaj ma swoje specyficzne cechy i ograniczenia, ale wszystkie mają na celu ułatwienie interakcji między człowiekiem a maszyną poprzez dostarczanie szybkich i precyzyjnych odpowiedzi.

 • Chatboty regułowe są oparte na zestawie z góry ustalonych reguł i odpowiedzi. Wymagają precyzyjnie zdefiniowanych scenariuszy dialogowych i nie posiadają zdolności do uczenia się ani dostosowywania się do nowych sytuacji. Są idealne do prostych zadań, takich jak udzielanie informacji, odpowiadanie na często zadawane pytania (FAQ) i przekierowywanie użytkowników.
 • Chatboty oparte na sztucznej inteligencji wykorzystują zaawansowane algorytmy i uczenie maszynowe do rozumienia i generowania odpowiedzi. Mogą analizować język naturalny, rozpoznawać intencje użytkownika i wyciągać istotne informacje. Dzięki zdolnościom uczenia się na podstawie interakcji z użytkownikami, mogą dostosowywać swoje odpowiedzi. Są stosowane w bardziej skomplikowanych scenariuszach, takich jak obsługa klienta, personalizowane rekomendacje czy planowanie podróży.
 • Chatboty hybrydowe łączą cechy chatbotów regułowych i opartych na sztucznej inteligencji. Wykorzystują zarówno ustalone reguły, jak i uczenie maszynowe. Dzięki temu posiadają elastyczną strukturę, która pozwala na dostosowanie się do różnych sytuacji. Chatboty hybrydowe są stosowane w przypadkach, gdy istnieje potrzeba połączenia regułowego podejścia z zaawansowanymi funkcjonalnościami opartymi na sztucznej inteligencji.

W zależności od potrzeb i celów biznesowych, konkretny rodzaj chatbota może być bardziej odpowiedni. Wybór chatbota powinien być dostosowany do oczekiwanych rezultatów i stopnia zaawansowania interakcji, a także dostępnych zasobów.


Zalety chatbota w marketingu

Wykorzystanie chatbota może przynieść wiele korzyści dla przedsiębiorstw i organizacji. Oto kilka głównych zalet:

 • 24/7 dostępność - chatboty są w stanie działać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, bez potrzeby przerw czy urlopów, co umożliwia natychmiastową obsługę klientów i użytkowników.
 • Szybka i precyzyjna odpowiedź - odpowiednie zaprogramowanie umożliwia chatbotom udzielanie natychmiastowych odpowiedzi na pytania i problemy użytkowników. Eliminują czas oczekiwania i zapewniają szybką obsługę.
 • Skalowalność - dają możliwość obsługiwania wielu użytkowników jednocześnie, co oznacza, że są w stanie skalować się wraz z rosnącą liczbą interakcji, bez potrzeby zwiększania zasobów ludzkich.
 • Oszczędność czasu i zasobów - dzięki chatbotom, przedsiębiorstwa mogą zaoszczędzić czas i zasoby, ponieważ wiele zadań i pytań może być obsłużonych automatycznie przez chatbota, nie wymagając zaangażowania pracowników.


Wady chatbotów

Mimo licznych zalet, chatboty mogą również napotykać pewne wady i zagrożenia, które warto wziąć pod uwagę.

 • Brak kontekstu i zrozumienia - chatboty oparte na regułach lub prostych algorytmach mogą mieć trudności ze zrozumieniem złożonych pytań lub zapytań, które wykraczają poza ich wcześniej zaprogramowane scenariusze. Mogą również niezbyt precyzyjnie interpretować niektóre zapytania użytkowników.
 • Bariery językowe - chatboty mogą mieć trudności w obsłudze różnych języków, dialektów lub sformułowań, szczególnie jeśli są zaprogramowane w sposób ograniczony. Ograniczenia w obsłudze wielu języków mogą wpływać na jakość komunikacji i zrozumienie użytkowników.
 • Zależność od technologii - oparte na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym, Chatboty, mogą być zależne od dostępności i jakości odpowiednich technologii. W przypadku awarii, problemów technicznych lub niedostępności zasobów, chatboty mogą działać mniej skutecznie lub całkowicie przestać odpowiadać.
 • Brak ludzkiego czynnika - pomimo zaawansowanych technologii, chatboty nie posiadają ludzkiego czynnika, takiego jak empatia, intuicja czy zdolność do zrozumienia niuansów języka i kontekstu. Niektóre sytuacje mogą wymagać interwencji człowieka w celu rozwiązania problemów lub udzielenia kompleksowych odpowiedzi.


Zastosowanie chatbota

Chatboty znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach i branżach. Są wykorzystywane na stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych, w komunikatorach społecznościowych i wielu innych miejscach. Oto kilka przykładów zastosowania chatbota:

 • Obsługa klienta i wsparcie techniczne - chatboty mogą pomagać w udzielaniu informacji o produktach i usługach, rozwiązywaniu problemów technicznych oraz udzielaniu wsparcia dla klientów.
 • Generowanie leadów i sprzedaż - chatboty mogą prowadzić interakcje z potencjalnymi klientami, odpowiadać na pytania dotyczące produktów i usług, a nawet pomagać w procesie zakupowym.
 • Automatyzacja zadań - chatboty mogą wykonywać różnorodne zadania, takie jak umawianie spotkań, rezerwacja usług czy udzielanie wskazówek.

Dzięki swojej interaktywnej naturze, chatboty mogą zwiększać zaangażowanie użytkowników i dostarczać spersonalizowane doświadczenia, co przyczynia się do wzrostu sprzedaży i lojalności klientów.


Podsumowanie

Chatboty są coraz bardziej popularnym narzędziem, które umożliwiają interakcję między człowiekiem a maszyną. Dzięki swojej zdolności do udzielania szybkich i precyzyjnych odpowiedzi, chatboty znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach, w tym w obszarze obsługi klienta i marketingu.

Bezpłatna konsultacja eksperta
Wyślij zapytanie
Wyślij
Karolina Dopierała
Karolina Dopierała

Specjalistka ds. marketingu internetowego. Ukończyła studia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja o specjalizacji Nowe media. Swoją wiedzę uzupełnia na szkoleniach z zakresu copywritingu, strategii marki, SEO, Google Ads i Analytics.

W swojej pracy dba o przejrzysty wizerunek Widocznych i budowanie rozpoznawalności agencji. Zagłębia się w tajniki mediów społecznościowych, optymalizacji strony internetowej oraz marketingu w szerokim tego słowa znaczeniu.

W wolnej chwili Karolina lubi wpaść w wir książek o tematyce fantasy lub fotografować świat i ludzi przez pryzmat starych aparatów analogowych.

Przeczytaj o autorze
Oceń ten artykuł:
Co to jest chatbot?
Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu. Badź pierwszy
UDOSTĘPNIJ