Co to jest interfejs użytkownika?

interface

Bez względu na to, czy korzysta się z aplikacji mobilnych, stron internetowych, oprogramowania komputerowego czy urządzeń elektronicznych, interfejs użytkownika jest tym elementem, który umożliwia komunikację i interakcję użytkownika z danym systemem.


Definicja interfejsu użytkownika

Interfejs użytkownika to system odpowiadający za punkt styku pomiędzy człowiekiem a urządzeniem lub oprogramowaniem. Jest to zbiór elementów, takich jak przyciski, pola tekstowe, menu, ikony i inne, które umożliwiają użytkownikowi komunikację z systemem i wykonywanie określonych działań. Celem interfejsu użytkownika jest uczynienie procesu interakcji prostym, intuicyjnym i efektywnym dla użytkownika.


Elementy interfejsu użytkownika

Interfejs użytkownika składa się z różnorodnych elementów, które umożliwiają użytkownikowi efektywne korzystanie z systemu. Zarówno w graficznym interfejsie użytkownika (GUI), jak i w interfejsie wiersza poleceń (CLI), można znaleźć następujące elementy:


Graficzny interfejs użytkownika (GUI)

 • Przyciski - to elementy, które umożliwiają użytkownikowi wywołanie określonych akcji, takich jak zapisanie, wyszukiwanie czy usuwanie danych. Przyciski mogą mieć różne kształty, kolory i etykiety, aby jasno określić ich funkcję.
 • Pola tekstowe - pozwalają użytkownikowi wprowadzać i edytować tekst. Mogą być wykorzystywane do wprowadzania danych osobowych, adresów e-mail, haseł i innych informacji.
 • Menu - zawiera listę dostępnych opcji i funkcji systemu. Może mieć różne poziomy, a użytkownik może wybierać z dostępnych pozycji, aby uzyskać dostęp do określonych funkcji.
 • Paski narzędzi - zawierają skróty do najważniejszych funkcji systemu. Mogą być rozmieszczone na górnym lub dolnym pasku ekranu i zapewniać użytkownikowi szybki dostęp do często używanych funkcji.
 • Ikony - są to graficzne symbole, które reprezentują konkretne funkcje lub akcje. Przykłady to ikony kosza na śmieci, ikony drukarki czy ikony odświeżania.
 • Grafiki - obrazy i elementy wizualne, które wzbogacają interfejs i ułatwiają zrozumienie informacji.
 • Okna i karty - służą do organizacji treści i umożliwiają równoczesne korzystanie z różnych funkcji systemu.
 • Pola wyboru i listy rozwijane - umożliwiają wybór jednej lub wielu opcji spośród dostępnych możliwości.
 • Paski przewijania - pozwalają na przeglądanie zawartości, gdy ta nie mieści się w widocznym obszarze.


Interfejs wiersza poleceń (CLI)

 • Komendy i składnia - użytkownik wprowadza komendy tekstowe w określonym formacie, aby wykonać konkretne zadania.
 • Autouzupełnianie - system podpowiada dostępne komendy, ułatwiając wprowadzanie poprawnej składni.
 • Historia poleceń - użytkownik może przeglądać i ponownie wykonywać wcześniej wprowadzone komendy.

W obu przypadkach, zarówno w GUI, jak i CLI, elementy interfejsu użytkownika są projektowane w taki sposób, aby umożliwiały łatwe i intuicyjne korzystanie z systemu, dostarczając informacji w czytelny sposób.


Zasady projektowania interfejsu użytkownika

Projektowanie interfejsu użytkownika wymaga zrozumienia potrzeb i oczekiwań użytkowników. Aby stworzyć intuicyjny i efektywny interfejs, projektanci muszą przestrzegać pewnych zasad. Oto kilka podstawowych zasad projektowania interfejsu użytkownika:

 • Prostota - interfejs powinien być prosty i intuicyjny w użyciu. Użytkownicy powinni łatwo znajdować potrzebne funkcje i wiedzieć, jak z nich korzystać bez zbędnych komplikacji.
 • Spójność - elementy interfejsu powinny być spójne i konsekwentne. Na przykład, przyciski o podobnym przeznaczeniu powinny mieć podobny wygląd i umiejscowienie w różnych częściach systemu.
 • Jasność - etykiety, komunikaty i instrukcje powinny być jasne i zrozumiałe. Użytkownicy powinni mieć pełne informacje na temat funkcji i działań, które mogą podjąć.
 • Ograniczona liczba kliknięć - interfejs powinien minimalizować liczbę kliknięć i działań wymaganych do wykonania określonej akcji. Powinien być intuicyjny i umożliwiać użytkownikowi szybki dostęp do potrzebnych funkcji.
 • Estetyka - wygląd interfejsu powinien być atrakcyjny i estetyczny, ale nie kosztem funkcjonalności. Projektanci powinni dbać o czytelność, czytelność i przejrzystość elementów interfejsu.


Proces tworzenia interfejsu

Tworzenie interfejsu użytkownika jest procesem, który wymaga starannego planowania i uwzględnienia potrzeb użytkowników. Obejmuje on następujące etapy:

 1. Analiza i zrozumienie użytkowników: Projektanci muszą zbadać i zrozumieć oczekiwania, preferencje i potrzeby użytkowników systemu, aby dostosować interfejs do ich wymagań.
 2. Projektowanie i prototypowanie: Na tym etapie tworzony jest projekt interfejsu, uwzględniając zasady projektowania i potrzeby użytkowników. Może to obejmować tworzenie wireframe'ów, prototypów i testowanie ich z użytkownikami.
 3. Implementacja i testowanie: Po zakończeniu projektowania interfejsu, następuje etap implementacji, czyli kodowanie i tworzenie rzeczywistego interfejsu. Następnie interfejs jest poddawany testom, aby sprawdzić jego funkcjonalność i użyteczność.
 4. Poprawki i doskonalenie: Na podstawie wyników testów i opinii użytkowników, interfejs może być udoskonalany i wprowadzane są niezbędne poprawki, aby zapewnić jak najlepszą jakość i użyteczność.


Znaczenie interfejsu użytkownika w marketingu

Interfejs użytkownika ma duże znaczenie w dziedzinie marketingu. Efektywnie zaprojektowany interfejs użytkownika może przynieść wiele korzyści w kontekście działań marketingowych. Oto niektóre z głównych korzyści wynikających z posiadania atrakcyjnego i funkcjonalnego interfejsu:

 • Poprawa doświadczenia użytkownika - dobrze zaprojektowany interfejs pozwala użytkownikom łatwo nawigować po stronie internetowej, aplikacji mobilnej czy oprogramowaniu. Prowadzi do pozytywnego doświadczenia użytkownika i wzmacnia relację z marką.
 • Zwiększenie zaangażowania użytkowników - atrakcyjny interfejs i wygodne funkcje zachęcają użytkowników do dłuższego i bardziej intensywnego korzystania z produktu czy usługi. Przyjemne wrażenia związane z interakcją z interfejsem sprawiają, że użytkownicy częściej wracają i angażują się w interakcje z marką.
 • Zwiększenie konwersji i sprzedaży - intuicyjne przyciski, czytelne formularze zamówień i prosty proces dokonywania transakcji mogą zwiększyć wskaźniki konwersji i sprzedaży. Klienci, którzy mają łatwość w nawigacji po stronie i dokonywaniu zakupów, są bardziej skłonni do finalizacji transakcji.
 • Budowanie zaufania i pozytywnego wizerunku marki - kiedy użytkownicy mają łatwość w korzystaniu z interfejsu, odbierają to jako profesjonalizm i dbałość o ich potrzeby. To z kolei wpływa na wizerunek marki i może prowadzić do lojalności klientów.
 • Lepsze śledzenie i analiza danych - skutecznie zaprojektowany interfejs może umożliwić zbieranie danych dotyczących zachowań i preferencji użytkowników. Przez śledzenie aktywności użytkowników na stronie lub w aplikacji można uzyskać cenne informacje, które mogą być wykorzystane do lepszego zrozumienia klientów i podejmowania trafniejszych decyzji marketingowych.
 • Personalizacja i segmentacja - dzięki interfejsowi użytkownika można dostosować treści i oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników. Dobra znajomość klientów pozwala na personalizację treści, rekomendacji czy ofert, co zwiększa szanse na skuteczną komunikację i zadowolenie klientów.


Innowacje w projektowaniu interfejsu użytkownika

Projektowanie interfejsu użytkownika jest dziedziną, która ciągle się rozwija. Nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja, rozszerzona rzeczywistość czy interakcja głosowa, wprowadzają nowe możliwości i wyzwania dla projektantów interfejsu. Przykładowo, interfejsy głosowe umożliwiają interakcję z systemem poprzez mówienie, co może być szczególnie przydatne w przypadku urządzeń mobilnych czy inteligentnych asystentów.


Podsumowanie

Projektowanie interfejsu wymaga uwzględnienia potrzeb użytkowników, zastosowania zasad projektowania i ciągłego doskonalenia. Dobrze zaprojektowany interfejs może wpływać na doświadczenie użytkownika, zwiększać zaangażowanie i przyczyniać się do sukcesu firmy czy produktu na rynku.

 

Bezpłatna konsultacja eksperta
Wyślij zapytanie
Wyślij
Karolina Dopierała
Karolina Dopierała

Specjalistka ds. marketingu internetowego. Ukończyła studia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja o specjalizacji Nowe media. Swoją wiedzę uzupełnia na szkoleniach z zakresu copywritingu, strategii marki, SEO, Google Ads i Analytics.

W swojej pracy dba o przejrzysty wizerunek Widocznych i budowanie rozpoznawalności agencji. Zagłębia się w tajniki mediów społecznościowych, optymalizacji strony internetowej oraz marketingu w szerokim tego słowa znaczeniu.

W wolnej chwili Karolina lubi wpaść w wir książek o tematyce fantasy lub fotografować świat i ludzi przez pryzmat starych aparatów analogowych.

Przeczytaj o autorze
Oceń ten artykuł:
Co to jest interfejs użytkownika?

Średnia ocen użytkowników5.00 na podstawie 2 głosów

UDOSTĘPNIJ