Co to jest audyt UX?

audyt ux

Audyt UX, czyli ocena doświadczeń użytkownika, to ważny proces analityczny stosowany w celu oceny interakcji między użytkownikiem a produktem lub usługą. Poprzez analizę zachowań użytkowników na stronie, audyt UX pozwala zidentyfikować bariery oraz optymalizować elementy interfejsu. To poprawia użyteczność i dostępność strony oraz wpływa na ogólną satysfakcją klienta.

 

Audyt UX - definicja

Audyt UX to proces analityczny polegający na systematycznej ocenie doświadczeń użytkownika z interakcji z produktem lub usługą. Ma na celu identyfikację problemów użyteczności, dostępności, oraz ogólnej satysfakcji użytkownika. Audyt UX wykorzystuje różne metody zbierania danych, w tym:

 • analitykę internetową,
 • testy użyteczności,
 • wywiady i ankiety.

To pozwala zweryfikować i wprowadzić zmiany, które mogą poprawić wrażenia użytkownika.

 

Dlaczego audyt UX jest ważny?

Audyt UX odgrywa zasadniczą rolę w optymalizacji interakcji użytkownika. Jest ważny, ponieważ m.in. pomaga:

 • zwiększyć intuicyjność i przyjemność korzystania z aplikacji lub strony internetowej, co skutkuje wyższym stopniem zaangażowania użytkowników,
 • zbudować lojalność użytkowników,
 • zapewnić wyższy poziom satysfakcji i zadowolenia,
 • zwiększyć szanse na konwersję.

Użytkownicy, którzy łatwo i przyjemnie osiągają swoje cele dzięki dobrze zaprojektowanemu interfejsowi, są bardziej skłonni do ponownego korzystania z produktu lub usługi oraz do polecania ich innym.

 

Elementy audytu UX

Audyt UX koncentruje się na trzech podstawowych filarach:

 • metodach zbierania danych,
 • analizie jakościowej i ilościowej,
 • ocenie zgodności z najlepszymi praktykami i wytycznymi dotyczącymi UX.

Każdy z tych elementów odgrywa bardzo ważną rolę w procesie diagnozy i optymalizacji doświadczeń użytkowników.

 

Metody zbierania danych

 • Analityka internetowa - dostarcza ilościowych danych o zachowaniach użytkowników na stronie lub aplikacji, w tym informacje o ścieżkach nawigacji, czasie spędzonym na stronie, oraz współczynniku odrzuceń.
 • Testy użyteczności - pozwalają na obserwację rzeczywistych użytkowników podczas korzystania z produktu w kontrolowanych warunkach, co ujawnia problemy z interfejsem i interakcjami, które mogą umknąć w tradycyjnych analizach.
 • Wywiady z użytkownikami - skupiają się na zbieraniu jakościowych danych od użytkowników, co pozwala zrozumieć ich potrzeby, doświadczenia i oczekiwania wobec produktu.
 • Ankiety - są używane do gromadzenia danych od większej liczby użytkowników, dostarczając informacji o ich preferencjach, problemach oraz ogólnym zadowoleniu z produktu.

 

Analiza jakościowa i ilościowa

 • Analiza jakościowa - skupia się na interpretacji danych niemierzalnych, takich jak odpowiedzi z wywiadów czy spostrzeżenia z testów użyteczności, co pozwala na głębsze zrozumienie doświadczeń i motywacji użytkowników.
 • Analiza ilościowa - wykorzystuje dane statystyczne z analityki internetowej i ankiet do oceny wzorców zachowań, efektywności interfejsu i innych mierzalnych aspektów użyteczności.

 

Ocena zgodności z najlepszymi praktykami i wytycznymi dotyczącymi UX

Audyt UX ocenia, czy projekt produktu jest zgodny z uznawanymi standardami i najlepszymi praktykami w dziedzinie projektowania UX. To obejmuje przestrzeganie wytycznych dotyczących dostępności, responsywności, spójności interfejsu, a także zasad projektowania interakcji.
Audyt może również wskazać na potrzebę dostosowania projektu do specyficznych wytycznych branżowych, co jest szczególnie istotne w obszarach regulowanych i wysoko konkurencyjnych.

 

Etapy audytu UX

Proces audytu UX można podzielić na trzy główne etapy:

 • planowanie,
 • zbieranie i analiza danych,
 • raportowanie i formułowanie rekomendacji.

 

Planowanie audytu UX

Ten etap obejmuje określenie:

 • zakresu audytu UX, czyli ustalenie, które elementy produktu lub usługi zostaną poddane audytowi. Może to obejmować specyficzne funkcje, całe interfejsy lub konkretne ścieżki użytkowników,
 • celów audytu UX, tj. jakie cele mają być osiągnięte dzięki audytowi, mogą one dotyczyć zwiększenia konwersji, poprawy dostępności, czy zwiększenia ogólnej satysfakcji użytkowników,
 • metodyki przeprowadzenia audytu UX - obejmuje wybór odpowiednich metod zbierania danych, takich jak analityka internetowa, testy użyteczności, wywiady czy ankiety, zależy od specyfiki projektu i dostępnych zasobów.

 

Zbieranie i analiza danych

Proces zbierania i analizy danych obejmuje:

 • gromadzenie dane z różnych źródeł, aby uzyskać jak najpełniejszy obraz interakcji użytkowników z produktem; dane mogą pochodzić z automatycznych narzędzi analitycznych, obserwacji bezpośrednich, oraz bezpośrednich relacji użytkowników,
 • weryfikację danych - na podstawie zebranych informacji przeprowadzana jest analiza, która może być ilościowa (np. analiza danych z narzędzi analitycznych) lub jakościowa (np. analiza wyników wywiadów); analiza pomaga zidentyfikować główne problemy oraz potencjalne obszary do poprawy.

 

Raportowanie i rekomendacje

Trzeci etap audytu UX polega na:

 • raportowaniu wyników - poprzez przygotowanie szczegółowego raportu, który prezentuje wyniki audytu, w tym zidentyfikowane problemy i obszary wymagające uwagi,
 • opracowaniu planu działania - na podstawie wyników audytu, formułowane są rekomendacje dotyczące konkretnych zmian w projekcie produktu lub usługi; plan działania może obejmować zarówno krótkoterminowe poprawki, jak i długoterminowe strategie rozwoju UX.

 

Narzędzia do przeprowadzenia audytu UX

Efektywne przeprowadzenie audytu UX wymaga wykorzystania odpowiednich narzędzi, które umożliwiają zbieranie danych, ich analizę oraz planowanie rozwiązań. Wybór narzędzi zależy od specyfiki projektu, celów audytu oraz dostępnych zasobów. Można skorzystać m.in. z:

 • Narzędzi analitycznych, np. Google Analytics, Hotjar, Adobe Analytics. Służą do gromadzenia danych ilościowych o zachowaniu użytkowników na stronie internetowej lub w aplikacji, w tym informacje o ruchu, czasie spędzonym na poszczególnych stronach, konwersjach oraz punktach wyjścia. Decyzja o wyborze konkretnego narzędzia analitycznego powinna być podyktowana jego zdolnością do dostarczania danych niezbędnych do oceny określonych aspektów UX.
 • Narzędzi do testów użyteczności, np. UsabilityHub, Lookback, UserTesting. Pozwalają na przeprowadzanie testów użyteczności, które dostarczają jakościowych danych bezpośrednio od użytkowników, np. poprzez obserwację ich działań w czasie rzeczywistym. Wybierając narzędzia do testów użyteczności, należy uwzględnić rodzaj informacji, których szukamy (np. reakcje na interfejs, zrozumienie treści).
 • Oprogramowania do tworzenia prototypów, np. Sketch, Adobe XD, Figma. Służą do m.in. do szybkiego tworzenia prototypów interfejsów użytkownika, co jest kluczowe przy testowaniu i implementacji nowych rozwiązań.

 

Jak wybrać narzędzia do audytu UX?

Przy wyborze narzędzi do audytu UX należy zwrócić uwagę na ich funkcjonalności, możliwości współpracy w zespole oraz kompatybilność z innymi narzędziami używanymi w projekcie. Oprócz tego warto wziąć pod uwagę m.in.:

 • potrzeby projektu - trzeba określić, jakie informacje są potrzebne do osiągnięcia celów audytu UX,
 • budżet i zasoby ludzkie - niektóre narzędzia mogą wymagać większych inwestycji lub specjalistycznej wiedzy do ich obsługi,
 • skalowalność - ważne, aby narzędzia były łatwe w integracji z istniejącymi systemami oraz skalowalne, aby mogły być efektywnie wykorzystywane w miarę rozwijania projektu.

 

Podsumowanie

Audyt UX jest niezbędnym elementem strategii rozwoju firmy. Umożliwia głębokie zrozumienie potrzeb i zachowań użytkowników. Poprzez identyfikację i rozwiązywanie problemów z użytecznością, audyt UX przyczynia się do zwiększenia zadowolenia klientów, ich lojalności oraz wskaźników konwersji. W przyszłości rola audytów UX będzie nadal rosła, stając się istotnym elementem w procesie projektowania i optymalizacji produktów w różnych branżach.

 

 

 

 

Bezpłatna konsultacja eksperta
Wyślij zapytanie
Wyślij
Maria Błaszkowiak
Maria Błaszkowiak

Maria pierwsze kroki w marketingu stawiała na kursie podstaw SEO, copywritingu i content marketingu. W agencji widoczni zajmuje się pisaniem eksperckich artykułów z zakresu SEO, Google Ads i innych zagadnień związanych z marketingiem internetowym, które pomagają firmom osiągać cele biznesowe. W pracy wykorzystuje takie narzędzia jak np. Keyword Planner, Senuto, Google Analytcs 4 i Google Search Console.

Systematycznie poszerza wiedzę z obszaru marketingu, czytając artykuły branżowe na stronach m.in.. Search Engine Journal, MOZ, sprawny.maketing. Na bieżąco śledzi nowinki e-commerce na stronie Federacji e-commerce i sprzedaży na odległość (Fevad), w poszukiwaniu inspiracji do treści marketingowych.

Pasjonują ją możliwości AI i ich wpływ na marketing internetowy. Dlatego rozwija swoje kompetencje, pracując z różnymi narzędziami AI, np. ChatGPT, Gemini AI. Czyta publikacje dotyczące AI, np. na stronach Harvard Buissnes Review, HubSpot, by doskonalić swoje umiejętności i nadawać świeżości treściom.

Przeczytaj o autorze
Oceń ten artykuł:
Co to jest audyt UX?
Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu. Badź pierwszy
UDOSTĘPNIJ