Co to jest cost per click?

cost per click

Cost-per-click (CPC), czyli koszt za kliknięcie, to powszechnie stosowany model rozliczeniowy w marketingu internetowym, który pozwala reklamodawcom płacić za każde kliknięcie ich reklamy. Jest to jedna z fundamentalnych metod oceny efektywności kampanii reklamowych prowadzonych w internecie. Czym jest cost-per-click (CPC), jakie ma zalety i wady oraz jakie są najlepsze praktyki związane z jego stosowaniem?

 

Czym jest cost-per-click (CPC)?

Cost-per-click (CPC) jest miarą, która określa cenę, jaką reklamodawca musi zapłacić za każde kliknięcie użytkownika w link lub baner reklamowy. Model jest stosowany głównie w wyszukiwarkach internetowych (takich jak Google lub Bing) oraz na platformach społecznościowych (np. Facebook), gdzie reklamodawcy licytują określone słowa kluczowe i płacą tylko wtedy, gdy użytkownik rzeczywiście kliknie ich reklamę.

 

Co to jest CPC i jakie są jego zasady?

Model cost-per-click (CPC) funkcjonuje jako podstawowy mechanizm rozliczeniowy w wielu platformach reklamowych, takich jak Google Ads czy Facebook Ads. Ten model pozwala reklamodawcom płacić tylko za kliknięcia ich reklamy. To umożliwia lepszą kontrolę nad budżetem reklamowym oraz skoncentrowanie wydatków na najbardziej efektywnych interakcjach. Model CPC działa następująco:

 • Google Ads. W Google Ads CPC wykorzystuje system aukcyjny, gdzie reklamodawcy licytują słowa kluczowe, które chcą, aby ich reklamy były z nimi powiązane. Reklamy są następnie wyświetlane w wynikach wyszukiwania w zależności od oferty CPC, jakości reklamy i oczekiwanej stopy klikalności (CTR). Wyższe CPC może pomóc w osiągnięciu lepszej pozycji reklamy.
 • Facebook Ads. Na platformie Facebook, CPC jest używane w kontekście kampanii ukierunkowanych demograficznie, geograficznie, czy zainteresowaniach. Reklamodawcy mogą ustalić budżet dzienny lub łączny i zapłacą tylko wtedy, gdy użytkownik kliknie ich reklamę. Facebook oferuje również opcje optymalizacji kampanii w celu maksymalizacji liczby kliknięć w stosunku do wydatków.


Co to jest CPC i jakie są jego wady i zalety?

Model cost-per-click (CPC) jest jednym z najpopularniejszych podejść w reklamie internetowej, dostarczającym reklamodawcom narzędzi do precyzyjnej analizy efektywności swoich kampanii. Jednak, mimo wielu korzyści, model ten niesie także pewne ryzyka i ograniczenia.

Zalety cost-per-click (CPC)

Do najważniejszych zalet modelu CPC należą:

 • Kontrola kosztów. Reklamodawcy płacą tylko za rzeczywiste kliknięcia, co pozwala na dokładniejsze zarządzanie budżetem.
 • Mierzalność efektów. CPC umożliwia dokładne śledzenie, które reklamy i słowa kluczowe generują ruch, co ułatwia optymalizację kampanii.
 • Szybka optymalizacja. Dzięki natychmiastowym danym o wydajności reklamodawcy mogą szybko modyfikować swoje kampanie, aby zwiększyć efektywność.
 • Elastyczność. CPC jest elastyczne, umożliwiając testowanie różnych zestawów reklam i słów kluczowych z minimalnym ryzykiem finansowym.

Wady cost-per-click (CPC)

Najważniejsze wady modelu CPC to:

 • Wysokie koszty w konkurencyjnych branżach. W popularnych kategoriach, koszty za kliknięcie mogą być bardzo wysokie, co zwiększa ogólny koszt kampanii.
 • Kliknięcia nie zawsze równają się konwersjom. Wysokie CPC może nie przekładać się na rzeczywiste zyski, szczególnie gdy kliknięcia nie prowadzą do konwersji.
 • Ryzyko oszustw. Istnieje ryzyko kliknięć fałszywych, generowanych przez boty lub konkurencję, co może prowadzić do sztucznego wzrostu kosztów.
 • Zależność od kluczowych słów. Efektywność CPC może być ograniczona przez dostępność i koszt słów kluczowych, co może zniechęcić do testowania nowych, potencjalnie efektywniejszych opcji.

 

Co to jest CPC i jak się go wylicza?

Obliczenie CPC jest stosunkowo proste i opiera się na poniższym wzorze matematycznym:

CPC= Całkowite koszty kampanii/Liczba kliknięć


Czym jest CPC w praktyce?


Przykład 1: Załóżmy, że reklamodawca wydał 1000 zł na kampanię reklamową, która wygenerowała 250 kliknięć. Aby obliczyć CPC, dzielimy całkowity koszt przez liczbę kliknięć:

CPC = 1000 zł/250 zł
CPC = 4 zł

W tym przypadku każde kliknięcie kosztowało reklamodawcę 4 zł.

Przykład 2: Innym scenariuszem może być kampania, gdzie reklamodawca wydał 1500 zł, a reklama została kliknięta 600 razy. Obliczenie CPC przedstawia się następująco:

CPC = 1500 zł/600 zł
CPC = 2,5 zł

Tutaj koszt za jedno kliknięcie wynosi 2,5 zł.

 

Co to jest CPC i jak wypada na tle innych modeli?

Cost-per-click (CPC) jest jednym z wielu modeli rozliczeń stosowanych w reklamie internetowej. Warto porównać go z innymi popularnymi modelami, takimi jak cost per impression (CPM) i cost per action (CPA), aby lepiej zrozumieć, kiedy stosować każdy z nich:

 • Cost-per-click (CPC). Reklamodawca płaci za każde kliknięcie na reklamę. Idealnie nadaje się do kampanii, które mają na celu zwiększenie ruchu na stronie lub bezpośrednie przekierowania do określonych stron.
 • Cost-per-mille (CPM). W tym modelu płaci się za każde tysiąc wyświetleń reklamy, niezależnie od tego, czy użytkownicy klikają na reklamę, czy nie. Jest to odpowiedni wybór, gdy głównym celem jest budowanie świadomości marki i zasięgu, szczególnie w dużych kampaniach brandingowych.
 • Cost-per-action (CPA). Reklamodawca płaci tylko wtedy, gdy użytkownik wykonuje określoną czynność, taką jak zakup produktu, zapisanie się na newsletter, czy wypełnienie formularza. Model ten jest preferowany w kampaniach, gdzie cel jest jasno zdefiniowany, np. generowanie leadów lub konwersji sprzedażowych.

 

Jaki model rozliczeniowy wybrać?

Oto kiedy i jaki model płatności za reklamę warto wybrać:

 • CPC jest zalecany, gdy celem kampanii jest przekierowanie ruchu na stronę. Pozwala to na płacenie tylko za interesujących użytkowników, którzy wykazują aktywność, klikając w reklamę.
 • CPM jest preferowany, gdy kluczowe jest dotarcie do jak największej liczby osób, np. przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek lub w celu utrzymania obecności marki w świadomości konsumentów.
 • CPA jest najlepszy, gdy reklamodawca chce zapewnić konkretny wynik od użytkownika, tak jak zakup produktu. To minimalizuje ryzyko finansowe, gdyż płatność następuje tylko po osiągnięciu pożądanej akcji.

 

Co to jest CPC i jak go zoptymalizować?

Optymalizacja cost per click (CPC) jest kluczowym elementem skutecznej kampanii reklamowej w internecie. Wprowadzenie strategii mających na celu zmniejszenie kosztów za kliknięcie może znacznie zwiększyć efektywność reklam przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków. Istnieje kilka technik i narzędzi, które mogą wspierać te działania:

 • Dobór odpowiednich słów kluczowych. Wybieranie mniej konkurencyjnych, ale wysoko celowanych słów kluczowych, które mogą przyciągnąć bardziej zainteresowaną publiczność przy niższym CPC.
 • Optymalizacja stron docelowych. Zapewnienie, że strony docelowe są odpowiednio zoptymalizowane i relewantne do reklam, co może zwiększyć wskaźniki konwersji i efektywność kampanii, a tym samym obniżyć CPC.
 • Testowanie A/B reklam. Systematyczne testowanie różnych wersji reklam pozwala zidentyfikować najbardziej efektywne podejścia i eliminować te mniej efektywne, co ostatecznie obniża średni koszt za kliknięcie.
 • Dostosowanie ofert na słowa kluczowe. Dynamiczne dostosowywanie ofert na konkretne słowa kluczowe w zależności od ich wydajności może zapewnić lepsze wykorzystanie budżetu.


Narzędzia i technologie wspierające optymalizację CPC:

Oto narzędzia i technologie, z jakich warto korzystać w procesie optymalizacji CPC:

 • Google Ads Editor. Narzędzie to pozwala na zarządzanie i optymalizację kampanii offline, co ułatwia dokonywanie zmian w dużych kampaniach.
 • Automatyczne strategie licytacji. Platformy takie jak Google Ads oferują opcje automatycznego zarządzania licytacjami, które dostosowują stawki w czasie rzeczywistym w celu maksymalizacji efektów kampanii przy minimalnych kosztach.
 • Analiza konkurencji. Narzędzia takie jak SEMrush czy Ahrefs pozwalają analizować strategie słów kluczowych konkurencji, co może pomóc w identyfikacji mniej konkurencyjnych nisz.
 • Narzędzia do testowania A/B. Platformy takie jak Optimizely czy Google Optimize umożliwiają przeprowadzanie testów A/B na reklamach i stronach docelowych, co pozwala optymalizować elementy wpływające na CPC.

 

Bezpłatna konsultacja eksperta
Wyślij zapytanie
Wyślij
Oceń ten artykuł:
Co to jest cost per click?
Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu. Badź pierwszy
UDOSTĘPNIJ