Co to jest współczynnik konwersji?

wspolczynnik konwersji

Współczynnik konwersji jest podstawowym wskaźnikiem używanych w marketingu internetowym. Stanowi on miarę efektywności działań marketingowych, wskazując, w jakim stopniu użytkownicy dokonują zamiany, czyli zamieniają się z potencjalnych klientów w klientów rzeczywistych. Skuteczne działania marketingowe obejmują monitorowanie, analizowanie i optymalizację współczynnika konwersji.


Współczynnika konwersji - definicja

Konwersja odnosi się do pożądanej akcji, którą użytkownik podejmuje na stronie internetowej, zalicza się do nich między innymi:

 • dokonanie zakupu,
 • wypełnienie formularza,
 • zapisanie się do newslettera,
 • pobranie pliku,
 • wykonanie innej zamierzonej akcji.

Współczynnik konwersji to miara, która informuje nas o efektywności osiąganej konwersji w stosunku do liczby odwiedzających lub odbiorców kampanii reklamowej.


Obliczanie współczynnika konwersji

Współczynnik konwersji można obliczyć, dzieląc liczbę konwersji przez liczbę sesji lub odwiedzin strony, a następnie mnożąc wynik przez 100, aby otrzymać wartość procentową. Matematycznie można to przedstawić jako:

Współczynnik konwersji = (Liczba konwersji / Liczba sesji) * 100%

Na przykład, jeśli w ciągu miesiąca mieliśmy 1000 sesji na stronie i 50 konwersji, współczynnik konwersji wynosiłby 5% [(50 / 1000) * 100%].


Rodzaje współczynnika konwersji

Istnieje wiele różnych rodzajów współczynnika konwersji, które można stosować w zależności od celów i rodzaju działalności. Oto kilka przykładów:

 • Współczynnik konwersji ogólny - To wskaźnik mierzący ogólną skuteczność konwersji na stronie internetowej lub w kampanii marketingowej. Oblicza się go jako stosunek liczby konwersji do liczby odwiedzających lub odbiorców. Pozwala na ocenę efektywności działań marketingowych jako całości.
 • Współczynnik konwersji na poszczególne kanały marketingowe - mierzy skuteczność konwersji w różnych kanałach marketingowych, takich jak organiczne wyniki wyszukiwania, reklamy płatne, media społecznościowe itp. Pozwala to zidentyfikować, które kanały przynoszą największą liczbę konwersji i dostosować strategię marketingową do tych wyników.
 • Współczynnik konwersji na konkretne cele - koncentruje się na mierzeniu konwersji w odniesieniu do określonych celów, takich jak zakup produktu, wypełnienie formularza, subskrypcja newslettera itp. Dzięki temu można dokładnie ocenić, jak dobrze konkretny cel jest realizowany i podjąć działania mające na celu jego optymalizację.


Czynniki wpływające na współczynnik konwersji

Współczynnik konwersji może być wpływany przez wiele czynników. Oto kilka z nich:

 • Jakość ruchu - jakość ruchu na stronie, czyli czy użytkownicy są zainteresowani i mają odpowiednie oczekiwania, ma duże znaczenie dla współczynnika konwersji.
 • Projekt strony - intuicyjność i atrakcyjność projektu strony internetowej mogą wpływać na współczynnik konwersji, gdyż łatwiej użytkownikowi jest dokonać zamierzonej akcji.
 • Treść i oferta - odpowiednio dostosowana i atrakcyjna treść, jak również przemyślana oferta, mogą zwiększyć współczynnik konwersji.
  Proces zakupowy - prostota i wygoda procesu zakupowego mogą zachęcić użytkowników do dokonania zamiany.


Optymalizacja współczynnika konwersji

Aby optymalizować współczynnik konwersji, należy przeprowadzić odpowiednie badania, testy i analizy. Oto kilka strategii optymalizacji:

 • Analiza danych - regularna analiza danych i monitorowanie wyników pozwala zidentyfikować słabe punkty i obszary do poprawy.
 • Testowanie A/B - przeprowadzanie testów A/B pozwala porównać różne warianty strony lub elementów i sprawdzić, który wariant przynosi lepsze wyniki konwersji.
 • Usprawnienie procesu zakupowego - analiza procesu zakupowego i identyfikacja potencjalnych przeszkód lub trudności, które mogą utrudniać dokonanie zamiany.
 • Personalizacja i segmentacja - dostosowanie treści i oferty do konkretnej grupy docelowej może zwiększyć skuteczność konwersji.


Narzędzia do monitorowania współczynnika konwersji

Istnieje wiele narzędzi dostępnych do monitorowania współczynnika konwersji. Oto kilka popularnych narzędzi:

 • Google Analytics - oferuje funkcje śledzenia konwersji, analizy i raportowania, które pozwalają na monitorowanie i pomiar wyników konwersji.
 • Heatmapy - narzędzia do generowania heatmap, które pokazują, jak użytkownicy interakcjonują z witryną i gdzie występują obszary zainteresowania.
 • Testowanie A/B - narzędzia do przeprowadzania testów A/B, takie jak Optimizely czy Google Optimize, umożliwiają porównywanie różnych wariantów strony i analizę wpływu na współczynnik konwersji.


Interpretacja danych i analiza wyników

Interpretacja danych dotyczących współczynnika konwersji wymaga uwzględnienia kontekstu i celów biznesowych. Ważne jest analizowanie trendów, porównywanie wyników z wcześniejszymi okresami oraz identyfikowanie kluczowych czynników wpływających na zmiany w współczynniku konwersji. Analiza wyników powinna prowadzić do wniosków i działań mających na celu dalszą optymalizację.


Podsumowanie

Współczynnik konwersji jest kluczowym wskaźnikiem w marketingu internetowym, który pomaga mierzyć skuteczność działań marketingowych i identyfikować obszary do optymalizacji. Definicja, obliczanie, rodzaje, czynniki wpływające, optymalizacja, narzędzia monitorujące oraz analiza danych i wyników są kluczowymi elementami związanych z współczynnikiem konwersji. Monitorowanie i analiza tego wskaźnika są niezbędne do skutecznego prowadzenia strategii marketingowych i doskonalenia konwersji na stronie internetowej.

 

Bezpłatna konsultacja eksperta
Wyślij zapytanie
Wyślij
Karolina Dopierała
Karolina Dopierała

Specjalistka ds. marketingu internetowego. Ukończyła studia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja o specjalizacji Nowe media. Swoją wiedzę uzupełnia na szkoleniach z zakresu copywritingu, strategii marki, SEO, Google Ads i Analytics.

W swojej pracy dba o przejrzysty wizerunek Widocznych i budowanie rozpoznawalności agencji. Zagłębia się w tajniki mediów społecznościowych, optymalizacji strony internetowej oraz marketingu w szerokim tego słowa znaczeniu.

W wolnej chwili Karolina lubi wpaść w wir książek o tematyce fantasy lub fotografować świat i ludzi przez pryzmat starych aparatów analogowych.

Przeczytaj o autorze
Oceń ten artykuł:
Co to jest współczynnik konwersji?
Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu. Badź pierwszy
UDOSTĘPNIJ