Co to jest renderowanie?

renderowanie

Renderowanie jest kluczowym pojęciem w dziedzinie tworzenia stron internetowych i aplikacji. Odpowiednie renderowanie treści ma istotny wpływ na jakość użytkowania oraz efektywność działania interfejsów.


Definicja renderowania

Renderowanie jest to proces przekształcania kodu i danych w finalną postać, która jest widoczna i interaktywna dla użytkownika. Polega na konwersji abstrakcyjnych danych w konkretne elementy graficzne lub wizualne reprezentacje. Często jest to realizowane przy użyciu języków programowania, bibliotek, frameworków lub silników renderujących.


Proces renderowania

Proces renderowania składa się z kilku etapów, które prowadzą do wygenerowania finalnego wyglądu treści na ekranie użytkownika. Ogólnie można podzielić go na trzy główne kroki:

 1. Pobieranie danych: Pierwszym krokiem jest pobranie danych lub treści, które mają być wyrenderowane. Mogą to być dane z bazy danych, zewnętrzne pliki, żądania sieciowe lub wprowadzone przez użytkownika informacje.
 2. Przetwarzanie i kompilacja: Następnie dane są przetwarzane i kompilowane na pożądany format lub strukturę. W przypadku stron internetowych mogą to być pliki HTML, CSS i JavaScript, które tworzą strukturę i stylowanie treści.
 3. Wyświetlanie rezultatów: Ostatnim etapem jest wyświetlenie zrenderowanych danych na ekranie. Treść jest renderowana na podstawie określonych zasad, formatowania i stylów, które determinują jej finalny wygląd i interaktywność.


Różnice w renderowaniu po stronie klienta i serwera

W zależności od technologii i architektury aplikacji, renderowanie może być wykonywane po stronie klienta lub serwera. Istnieją różnice między tymi dwoma podejściami.

W przypadku renderowania po stronie klienta (Client-Side Rendering, CSR) to przeglądarka użytkownika jest odpowiedzialna za pobieranie i przetwarzanie danych oraz generowanie interfejsu użytkownika. Przesyła się do przeglądarki abstrakcyjne dane, a następnie przeglądarka wykonuje niezbędne operacje renderowania, takie jak generowanie kodu HTML i renderowanie komponentów interaktywnych przy użyciu JavaScript. Ten proces umożliwia dynamiczną aktualizację treści bez konieczności odświeżania całej strony.

Renderowanie po stronie serwera (Server-Side Rendering, SSR) odbywa się na serwerze, a przeglądarka otrzymuje już wyrenderowany kod HTML. Serwer pobiera dane, wykonuje operacje renderowania i zwraca gotowy kod HTML, który jest wyświetlany użytkownikowi. Ten sposób renderowania może być szczególnie przydatny w przypadku treści statycznych lub w celu zoptymalizowania czasu ładowania strony.


Renderowanie stron internetowych

W przypadku stron internetowych, poprawne renderowanie zapewnia spójne i atrakcyjne wyświetlanie treści, zarówno na różnych urządzeniach, jak i w różnych przeglądarkach. Pozwala na tworzenie interaktywnych interfejsów, łatwe nawigowanie po stronach oraz prezentację treści w przystępny sposób dla użytkowników. Oprócz wspomnianych wcześniej technik renderowania stron CSR i SSR, wyróżnia się również:

 • Progressive Rendering - to technika, która polega na stopniowym wyświetlaniu zawartości strony, w miarę jak dane są pobierane i przetwarzane. Na początku wyświetlane są podstawowe elementy strony, a następnie stopniowo pojawiają się bardziej zaawansowane i złożone elementy. Dzięki temu użytkownik może szybko zobaczyć część strony, nawet jeśli całość jeszcze się nie załadowała.
 • Static Site Generation (SSG) - w przypadku tej techniki, strona jest generowana statycznie na podstawie danych źródłowych, zanim zostanie dostarczona do przeglądarki. Jest to popularne podejście w przypadku stron, które nie wymagają dynamicznych treści i mogą być łatwo skompilowane do statycznych plików HTML, CSS i JavaScript.

Wśród popularnych frameworków i bibliotek do renderowania stron można wymienić:

 • React - to popularny framework JavaScript, który umożliwia renderowanie strony po stronie klienta (CSR) przy użyciu komponentów interfejsu użytkownika.
 • Angular - to framework JavaScript, który oferuje kompleksowe narzędzia do tworzenia dynamicznych aplikacji internetowych i umożliwia renderowanie zarówno po stronie serwera (SSR), jak i po stronie klienta (CSR).
 • Next.js - jest to framework JavaScript oparty na React, który wspiera zarówno renderowanie po stronie serwera (SSR), jak i generowanie statyczne (SSG). Daje to większą elastyczność w wyborze techniki renderowania w zależności od potrzeb projektu.
 • Gatsby - to framework oparty na React, który skupia się na generowaniu statycznych stron (SSG) i oferuje wiele funkcji optymalizacji wydajności, takich jak wczytywanie strony tylko wtedy, gdy jest potrzebne.


Renderowanie aplikacji mobilnych i desktopowych

Renderowanie aplikacji mobilnych i desktopowych różni się zarówno pod względem technologicznym, jak i kontekstowym. Oto kilka różnic między nimi:

 • Rozmiar i wielkość ekranu - aplikacje mobilne są przeznaczone do mniejszych ekranów urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety, podczas gdy aplikacje desktopowe są dostosowane do większych ekranów komputerów stacjonarnych i laptopów. To ma wpływ na układ i rozmieszczenie elementów interfejsu użytkownika.
 • Interakcja - aplikacje mobilne często korzystają z interakcji dotykowych, takich jak przeciąganie, dotknięcia i gesty, podczas gdy aplikacje desktopowe wykorzystują tradycyjne metody interakcji, takie jak mysz i klawiatura. To wymaga innego podejścia do obsługi zdarzeń i reakcji na interakcje użytkownika.
 • System operacyjny - aplikacje mobilne są tworzone z myślą o konkretnym systemie operacyjnym, takim jak Android czy iOS, co wymaga zastosowania specyficznych narzędzi i bibliotek dedykowanych dla tych platform. W przypadku aplikacji desktopowych, można je tworzyć z wykorzystaniem różnych technologii, takich jak Java, C# czy Python, zależnie od preferencji i wymagań projektu.

Wśród frameworków do renderowania aplikacji mobilnych i desktopowych można wyróżnić:

 • React Native - pozwala na tworzenie aplikacji mobilnych przy użyciu języka JavaScript i biblioteki React. Dzięki temu można tworzyć aplikacje dla systemów Android i iOS, udostępniając wspólne komponenty i logikę biznesową.
 • Flutter - framework opracowany przez Google, który umożliwia tworzenie natywnych aplikacji mobilnych dla różnych platform, takich jak Android, iOS, web i desktop. Flutter używa języka Dart i oferuje szybkie i responsywne renderowanie.
 • Electron - umożliwia tworzenie aplikacji desktopowych przy użyciu technologii webowych, takich jak HTML, CSS i JavaScript. Dzięki temu można tworzyć aplikacje, które działają na różnych platformach, w tym Windows, macOS i Linux.


Optymalizacja renderowania

Optymalizacja renderowania ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia płynnego działania interfejsów oraz szybkiego ładowania stron internetowych i aplikacji. Kilka zasad optymalizacji renderowania obejmuje:

 1. Minimalizowanie liczby renderowanych elementów: Unikanie niepotrzebnego renderowania i aktualizacji elementów interfejsu, które nie są widoczne lub nie zmieniły się.
 2. Lazy loading: Opóźnianie ładowania nieistotnych lub mniej ważnych treści, aby skupić się na renderowaniu najważniejszych elementów interfejsu.
 3. Używanie odpowiednich technik renderowania: Wybór odpowiedniej technologii renderowania, takiej jak CSR lub SSR, w zależności od potrzeb i charakterystyki projektu.
 4. Kompresja i minimalizacja plików: Redukowanie rozmiaru plików CSS, JavaScript i obrazów, aby zmniejszyć czas ładowania strony.

Optymalizacja renderowania ma na celu zapewnienie płynnej i responsywnej interakcji użytkownika, poprawę doświadczenia użytkownika oraz zoptymalizowanie czasu ładowania stron i aplikacji.


Podsumowanie

Rozumienie procesu renderowania oraz implementacja optymalizacji jest kluczowe dla programistów, projektantów i innych profesjonalistów związanych z tworzeniem interfejsów użytkownika, aby zapewnić skuteczne i efektywne wykorzystanie tej koncepcji w praktyce.

Bezpłatna konsultacja eksperta
Wyślij zapytanie
Wyślij
Karolina Dopierała
Karolina Dopierała

Specjalistka ds. marketingu internetowego. Ukończyła studia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja o specjalizacji Nowe media. Swoją wiedzę uzupełnia na szkoleniach z zakresu copywritingu, strategii marki, SEO, Google Ads i Analytics.

W swojej pracy dba o przejrzysty wizerunek Widocznych i budowanie rozpoznawalności agencji. Zagłębia się w tajniki mediów społecznościowych, optymalizacji strony internetowej oraz marketingu w szerokim tego słowa znaczeniu.

W wolnej chwili Karolina lubi wpaść w wir książek o tematyce fantasy lub fotografować świat i ludzi przez pryzmat starych aparatów analogowych.

Przeczytaj o autorze
Oceń ten artykuł:
Co to jest renderowanie?

Średnia ocen użytkowników5.00 na podstawie 1 głosów

UDOSTĘPNIJ