Outsourcing marketingu — tych błędów nie popełniaj!

Outsourcing marketingu tych bledow nie popelniaj
Spis treści

• Outsourcing marketingowy — błędy i pułapki

• Niezrozumienie roli firmy outsourcingowej

• Wybór niewłaściwej agencji marketingowej do outsourcingu usług marketingowych

• Niedokładne określenie budżetu na outsourcing marketingu

• Brak jasnych oczekiwań wobec zespołu outsourcingowego

• Zbyt wygórowane oczekiwania wobec outsourcingu marketingowego

• Brak komunikacji z firmą outsourcingową

• Nieskuteczne zarządzanie zespołem outsourcingowym

• Outsourcing działań operacyjnych

• Kiedy outsourcing marketingu jest właściwym wyborem?

• Podsumowanie

Outsourcing marketingu, czyli powierzenie działań promocyjnych i reklamowych zewnętrznej firmie, stał się popularną praktyką wśród przedsiębiorstw dążących do optymalizacji kosztów i zasobów. Tego typu doradztwo digital marketingowe pozwala skoncentrować się na kluczowych aspektach działalności, jednocześnie korzystając z doświadczenia specjalistów zewnętrznych. Mimo licznych korzyści outsourcing marketingu niesie ze sobą ryzyko błędów, które mogą znacząco wpłynąć na efektywność kampanii i ogólną reputację firmy. Najczęstsze pomyłki obejmują nieadekwatny dobór agencji, brak precyzyjnie określonych celów oraz niewystarczający nadzór nad realizowanymi projektami. Zidentyfikujmy błędy w outsourcingu marketingowym i sprawdźmy metody, które pomogą ich uniknąć i zwiększyć efektywność zewnętrznych działań marketingowych.

Z artykułu dowiesz się:

 • jak nie komunikować się z agencją outsourcingową,
 • jak rozumieć rolę firmy oferującej outsourcing dla Twojego biznesu,
 • jak uniknąć najczęstszych błędów przy outsourcingu marketingu.

Chcesz rozkręcić swoją stronę?

Skorzystaj z indywidualnych porad ekspertów

 

Chcesz zwiększyć wyniki swojej firmy? Skorzystaj ze wsparcia naszych ekspertów i poznaj pełnię możliwości Twojej strony. 

Poznaj bezpłatne wskazówki od Widocznych zakresu:

 • Pozycjonowania
 • Kampanii Google Ads
 • Optymalizacji UX
Umów się na darmowy audyt
widoczni 54


Outsourcing marketingowy — błędy i pułapki

Rozpoczęcie przygody z outsourcingiem bez zrozumienia potencjalnych pułapek może zaprowadzić Cię w ślepy zaułek. Błędy w outsourcingu usług marketingowych często wynikają z niewłaściwych przekonań lub braku doświadczenia w zarządzaniu zespołem outsourcingowym. Jakich błędów powinieneś unikać, decydując się na outsourcing marketingu?


1. Niezrozumienie roli firmy outsourcingowej

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez firmy jest niezrozumienie roli agencji oferujących outsourcing marketingu i traktowanie firmy jedynie jako instrumentu cięcia kosztów, a nie partnera strategicznego. Ten wąski punkt widzenia może prowadzić do rozczarowania, nieefektywnej współpracy i potencjalnie niepowodzenia biznesowego.

Jak zatem uniknąć tego nieporozumienia? Spójrzmy na outsourcing z szerszej perspektywy:

 • Ustal perspektywę strategiczną — nie postrzegaj outsourcingu jedynie jako sposobu na obniżenie kosztów. Zamiast tego potraktuj to jako istotną część swojej strategii biznesowej. Ta zmiana sposobu myślenia może przygotować grunt pod udane partnerstwo w zakresie outsourcingu.
 • Zrozum rolę agencji outsourcingowej — zdaj sobie sprawę, że dostawca outsourcingu oferuje więcej niż tylko dodatkowe ręce do pracy. Specjaliści wnoszą swoje umiejętności, wiedzę ekspercką i świeże perspektywy, które mogą być nieocenione dla Twojej firmy.
 • Postaw na otwartą komunikację — zachęcaj do regularnego dialogu ze swoim dostawcą usług outsourcingowych. Może to pomóc obu stronom zrozumieć oczekiwania, cele biznesowe i dalsze działania.
 • Zainwestuj czas we współpracę — poświęć czas na zrozumienie i prowadzenie swojej agencji outsourcingu. Pamiętaj, że Twoje zaangażowanie może znacząco wpłynąć na osiągane wyniki.


2. Wybór niewłaściwej agencji marketingowej do outsourcingu usług marketingowych

Czy słyszałeś kiedyś powiedzenie: „Dostajesz to, za co płacisz?” To powiedzenie sprawdza się również w świecie outsourcingu. Opieranie swojej decyzji wyłącznie na cenie usług przy wyborze outsourcingu jest poważnym błędem w outsourcingu marketingowym. Firma zapewniająca outsourcing może oferować kuszące oszczędności, ale nie będzie dobrą opcją, jeśli nie jest w stanie zapewnić wymaganej jakości pracy, wydajności lub nie jest zgodna z Twoimi wartościami i celami biznesowymi.

W przypadku outsourcingu „niewłaściwa” agencja nie rozumie Twojego modelu biznesowego, nie może wykonywać funkcji outsourcingowych zgodnie z Twoimi standardami, a zespołowi brakuje wymaganego doświadczenia i umiejętności. To jak zatrudnianie zewnętrznych pracowników, którzy nie pasują do Twojego zespołu — to przepis na chaos i zamieszanie.

Aby uniknąć wpadnięcia w pułapkę wyboru niewłaściwej firmy outsourcingowej, rozważ następujące kwestie:

 • Doświadczenie i umiejętności — sprawdź, czy dostawca ma doświadczenie w zarządzaniu podobnymi projektami. Czy posiadają niezbędne umiejętności i wiedzę specjalistyczną? Pamiętaj, aby poprosić o referencje i studia przypadków.
 • Zgodność kulturowa — współpraca z firmą, z którą łączą Cię wspólne wartości, ma kluczowe znaczenie. Ten aspekt zapewnia płynniejszą współpracę i często lepsze efekty.
 • Elastyczność — dobra usługa outsourcingu powinien być w stanie dostosować się do zmieniających się potrzeb Twojej firmy. Powinni wykazywać się proaktywnym podejściem i gotowością do skalowania zgodnie z Twoimi wymaganiami.
 • Jakość ponad koszty — outsourcing to świetny sposób na oszczędności, ale nie powinien odbywać się kosztem jakości. Znalezienie właściwej równowagi pomiędzy kosztami i jakością ma kluczowe znaczenie przy wyborze odpowiedniego dostawcy.


3. Niedokładne określenie budżetu na outsourcing marketingu

Jak uniknąć nieporozumień, niezadowolenia ze współpracy z firmą outsourcingową i ograniczeń realizacji projektu ze względów finansowych? Dokładnie określ budżet, który chcesz przeznaczyć na outsourcing marketingowy. Jednym z częstych błędów jest brak określenia, ile tak naprawdę możesz i chcesz wydać. Dlatego też, zanim wybierzesz konkretną agencją do outsourcingu, określ finansowe ramy współpracy i konkretny budżet miesięczny na działania. W procesie oceny weź pod uwagę następujące elementy:

 • Realistyczną ocenę kosztów — przed rozpoczęciem współpracy z agencją marketingową, firmy powinny przeprowadzić szczegółową analizę kosztów związanych z planowanymi działaniami. Obejmuje to zarówno bezpośrednie koszty usług, jak i inne potencjalne wydatki, takie jak opłaty za narzędzia, licencje czy dodatkowe zasoby potrzebne do wykonania projektów.
 • Zrozumienie modelu rozliczeń – agencje marketingowe mogą oferować różne modele rozliczeń – od stałej miesięcznej stawki, przez rozliczenie za godziny pracy, po płatność za wyniki (np. prowizja od zwiększenia sprzedaży). Jasne zrozumienie i uzgodnienie modelu rozliczeniowego jest kluczowe, aby uniknąć nieoczekiwanych kosztów.
 • Ustalenie priorytetów — ustal, które aspekty marketingu są dla Ciebie najważniejsze i ile środków możesz na nie przeznaczyć. Umożliwi to efektywne przydzielanie budżetu w zależności od oczekiwanych korzyści i pozwoli unikać przekraczania kosztów.
 • Elastyczność budżetu na outsourcing marketingu — warto również przewidzieć pewien poziom elastyczności budżetowej na wypadek, gdyby pojawiła się potrzeba zwiększenia nakładów w odpowiedzi na dynamiczne zmiany rynkowe lub szczególnie udane kampanie wymagające dodatkowego wsparcia.
 • Monitoring i kontrolę wydatków — regularny monitoring wydatków związanych z outsourcingiem jest niezbędny, aby upewnić się, że wszystkie działania mieszczą się w ustalonym budżecie. Kontrola wydatków pozwoli na szybką reakcję, gdy koszty zaczną przekraczać planowane wartości.
 • Zaplanowanie zwrotu z inwestycji (ROI) — zaplanuj oczekiwane zwroty z inwestycji (ROI) z działań marketingowych, które mają być zrealizowane przez agencję outsourcingową. To pomoże Ci w ocenie, czy zaplanowany budżet jest adekwatny do celów biznesowych.

Zwiększ swoje zyski, zainwestuj w profesjonalną strategię marketingową! Wyślij zapytanie


4. Brak jasnych oczekiwań wobec zespołu outsourcingowego

Niezależnie od tego, czy prowadzisz małą firmę zajmującą się tworzeniem oprogramowania, czy międzynarodową korporację powierzającą dane swojej firmy zespołowi z zewnątrz, określenie jasnych oczekiwań jest fundamentalną częścią Twojej strategii outsourcingu marketingu.

Błąd polegający na braku skutecznego komunikowania oczekiwań często prowadzi do zamieszania, niskiej efektywności i takiej samej jakości wyników. Może to spowodować, że projekt zejdzie z kursu, nie osiągnie celów lub, w najgorszym przypadku, zagrozi działalności biznesowej. Jak ustalić i skutecznie komunikować jasne oczekiwania zespołowi zewnętrznemu?

 • Jasno zdefiniuj cele — od samego początku upewnij się, że masz krystalicznie jasne cele projektu. Jaki jest ostateczny rezultat, który chcesz osiągnąć? Jaki jest harmonogram? Jak ten projekt ma się do ogólnych celów biznesowych?
 • Komunikuj się skutecznie — utrzymuj otwarte linie komunikacji. Regularne wizyty i aktualizacje mogą pomóc w utrzymaniu prawidłowego przebiegu projektu i wczesnym identyfikowaniu potencjalnych problemów.
 • Podaj szczegółowe wytyczne — im więcej informacji podasz, tym lepiej. Szczegółowe wytyczne mogą pomóc zespołowi zewnętrznemu dokładnie zrozumieć, czego od niego oczekujesz. Nie zostawiaj ich błąkających się w ciemności.
 • Ustaw wskaźniki wydajności — określ, w jaki sposób będziesz mierzyć sukces firmy outsourcingowej. Wskaźniki te powinny być konkretne, możliwe do zmierzenia i uzgodnione przez obie strony.


5. Zbyt wygórowane oczekiwania wobec outsourcingu marketingowego

Nadmierne oczekiwania co do outsourcingu mogą prowadzić do rozczarowań i nieefektywności w zarządzaniu zewnętrznymi partnerami. Jest to jeden z częstszych błędów popełnianych przez firmy, które decydują się na przekazanie swoich działań marketingowych zewnętrznym agencjom. Jakie aspekty powinieneś rozważyć, aby lepiej zrozumieć i unikać nadmiernych oczekiwań w kontekście outsourcingu marketingowego:

 • Niejasne cele i nieprecyzyjne oczekiwania — firmy często oczekują, że agencje marketingowe natychmiast zrozumieją ich specyfikę i zaczną dostarczać wyniki, które idealnie odpowiadają ich wizji sukcesu. Jednak bez jasno zdefiniowanych celów, szczegółowej strategii i wyraźnych wytycznych, agencje mogą nie być w stanie spełnić tych oczekiwań. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem współpracy ustalić konkretne, mierzalne i realistyczne cele.
 • Zbyt optymistyczne założenia dotyczące wyników — nie zakładaj, że outsourcing natychmiast zredukuje koszty i zwiększy efektywność, nie biorąc pod uwagę czasu potrzebnego na wdrożenie i optymalizację działań marketingowych. Realistyczne jest, że pierwsze rezultaty dobrej kampanii mogą pojawić się dopiero po kilku miesiącach.
 • Oczekiwanie pełnej kontroli i elastyczności — chociaż outsourcing pozwala na skorzystanie z zewnętrznej wiedzy i umiejętności, nie możesz oczekiwać, że będziesz mógł zachować pełną kontrolę nad każdym aspektem działań marketingowych. Takie podejście może ograniczyć kreatywność i innowacyjność agencji, które są kluczowe dla sukcesu marketingowego.
 • Zakładanie minimalnego zaangażowania własnego zespołu — outsourcing nie zwalnia firmy z potrzeby angażowania się w procesy marketingowe. Sukces w marketingu zewnętrznym często zależy od bieżącej współpracy, feedbacku i dostosowań między firmą a agencją.

Jak zarządzać oczekiwaniami w outsourcingu marketingowym? Postaw na:

 • Komunikację — regularne spotkania i jasna komunikacja są kluczowe dla zapewnienia, że obie strony rozumieją cele i oczekiwania.
 • Edukację — zrozumienie, jak działają procesy marketingowe i jakie czynniki wpływają na sukces kampanii, pomoże ustawić realistyczne ramy czasowe i rezultaty.
 • Partnerstwo — traktowanie zewnętrznej agencji jako partnera, a nie tylko dostawcy usług, zwiększa zaangażowanie i pozwala na lepsze dopasowanie strategii do potrzeb firmy.


6. Brak komunikacji z firmą outsourcingową

W każdej relacji, zwłaszcza tej zawodowej, komunikacja ma kluczowe znaczenie. To samo dotyczy relacji pomiędzy firmami i ich dostawcami usług outsourcingowych. Skuteczna komunikacja z zewnętrznym zespołem marketingowym może stanowić wyzwanie, ale ma kluczowe znaczenie dla powodzenia outsourcingu. Niestety jest to czynnik pomijany przez większość firm, prowadzący do nieporozumień, opóźnień, a czasem nawet niepowodzenia całego projektu.

Niewystarczająca lub nieefektywna komunikacja może być ogromnym błędem w outsourcingu. Wyobraź sobie grę w „telefon”, w której wiadomość zostaje zniekształcona, gdy przechodzi przez kilka osób. Ostatecznie to, co wychodzi, jest dalekie od pierwotnego przesłania. To właśnie może się zdarzyć, jeśli w outsourcingu nie będzie jasnej komunikacji.

Jak zatem skutecznie komunikować się z firmą oferująca outsourcing marketingu? Oto parę sugestii:

 • Pozostawaj w kontakcie z marketingowym zespołem outsourcingowym — planuj częste i regularne spotkania w celu omówienia postępu prac. Dzięki temu wszyscy są na bieżąco i pozwalają na szybkie wprowadzenie wszelkich poprawek i opinii.
 • Dbaj o jasne i zwięzłe komunikaty — upewnij się, że Twoje instrukcje i oczekiwania są jasno i wyraźnie przekazane. Unikaj używania żargonu lub terminów niszowych, które mogą zostać źle zrozumiane.
 • Wypracuj mechanizm informacji zwrotnej — zachęcaj do dwukierunkowej komunikacji. Pozwól swojemu dostawcy zadawać pytania, przekazywać opinie i sugerować ulepszenia. Sprzyja to pozytywnym relacjom w pracy i lepszym wynikom.
 • Stosuj technologie — korzystaj z narzędzi komunikacyjnych, które są łatwe w użyciu i dostępne dla każdego. Może to być wszystko, od e-maili, przez oprogramowanie do zarządzania projektami, po narzędzia do wideokonferencji.


7. Nieskuteczne zarządzanie zespołem outsourcingowym

Skuteczne zarządzanie gwarantuje, że zadanie zostanie wykonane pomyślnie, w ramach budżetu i na czas. Jednak niektóre firmy na tym kluczowym etapie zawodzą, co prowadzi do problemów, których można było uniknąć przy odpowiednim nadzorze.

Do typowych błędów w zarządzaniu projektami outsourcingowymi zalicza się założenie, że po zleceniu zadania na zewnątrz nie będziesz już mógł go wykonywać. Ignorowanie regularnych meldunków, niewłaściwa alokacja zasobów lub podobne niewłaściwe zarządzanie mogą prowadzić do niższej jakości usług, opóźnień w dostawach i marnowania zasobów.

Jak ominąć te pułapki i skutecznie zarządzać projektami outsourcingowymi:

 • Przypisz kierownika projektu — dedykowany kierownik projektu może monitorować postęp, zarządzać zasobami i działać jako łącznik między wewnętrznym zespołem a dostawcą outsourcingu. Osoba ta powinna głęboko zrozumieć projekt i pożądany rezultat.
 • Dbaj o regularny kontakt — planuj spójne aktualizacje i checkpointy, aby mieć pewność, że projekt przebiega zgodnie z planem. Może to pomóc w zapobieganiu potencjalnym problemom i zapewnieniu wszystkim spójności.
 • Jasno i spójnie określ swoje oczekiwania — twórz dobrze zdefiniowane, wymierne rezultaty. Daje to zespołowi zewnętrznemu jasny obraz tego, czego się od niego oczekuje i pomaga skutecznie ocenić jego wydajność.
 • Skutecznie zarządzaj zasobami – upewnij się, że przydzielasz odpowiednie zasoby – czas lub narzędzia – aby ułatwić realizację projektu. Kluczowe znaczenie ma zrównoważenie opłacalności i dostępności zasobów.

Audyt marketingu

Czy Twój marketing działa? Sprawdź to

Chcesz wiedzieć, dlaczego Twoje reklamy nie działają tak, jak oczekujesz?

Ciekawi Cię, jak możesz lepiej wydawać swój marketingowy budżet?

Dowiedz się więcej o naszym audycie marketingowym! Pokażemy Ci, co można poprawić, aby zyskać przewagę nad konkurencją. Nie daj się wyprzedzić, zainwestuj w audyt już dziś i zacznij zdobywać lepsze wyniki ze swojej strategii marketingowej.

Poznaj audyt marketingu
widoczni 10


8. Outsourcing działań operacyjnych

Jednym z błędów, jakie często popełniają firmy, jest outsourcing, co może prowadzić d zadań operacyjnych, czyli podstawy Twojej działalności, co może prowadzić do utraty kontroli nad jakością i wyjątkową wartością, jaką zapewnia Twoja firma. Na przykład, jeśli produkujesz gadżety z logo firm, to tej podstawowej działalności nie opłaca się zlecać na zewnątrz. Outsourcing powinien pozwolić Ci skoncentrować swoje wysiłki na tych podstawowych funkcjach, zajmując się zadaniami peryferyjnymi, które je wspierają. Co więcej, outsourcing należy rozważyć wówczas, gdy Twoja firma ma już stabilnie funkcjonujący zespół wewnętrzny.

Jak określić, co zlecić na zewnątrz, a jakie zadania realizować za pomocą wewnętrznych zasobów?

 • Zidentyfikuj swoje mocne strony — określ, co Twoja firma robi najlepiej i co odróżnia ją od konkurencji. Są to podstawowe kompetencje, które powinieneś zachować w firmie.
 • Analizuj koszty i korzyści — oceń koszty i wymagania związane z wykonywaniem funkcji innych niż podstawowe we własnym zakresie w porównaniu z ich outsourcingiem. Weź pod uwagę takie czynniki, jak szybkość, wydajność i wymagany poziom umiejętności.
 • Weź pod uwagę kontrolę i jakość — jeśli dana funkcja wymaga wysokiego poziomu kontroli w celu zapewnienia wysokiej jakości pracy lub wiąże się z informacjami poufnymi lub wrażliwymi, często lepiej jest zachować ją w firmie.


Kiedy outsourcing marketingu jest właściwym wyborem?

W jakich sytuacjach warto zainwestować w outsourcing marketingowy?

 • Gdy masz ograniczoną wydajność wewnątrz zespołu — jeśli Twój zespół marketingowy jest już bardzo zajęty swoimi zwykłymi zadaniami, zatrudnienie agencji może dać mu chwilę wytchnienia. W ten sposób mogą skupić się na ważniejszych aspektach, podczas gdy agencja zajmuje się codziennymi zadaniami związanymi z marketingiem online.
 • Kiedy szukasz specjalistycznej wiedzy — czasami Twoja firma może potrzebować określonych umiejętności marketingowych, których nie posiada Twój zespół. W agencjach pracują ludzie, którzy są ekspertami w takich dziedzinach, jak SEO, marketing w mediach społecznościowych i marketing e-mailowy. Często łatwiej i taniej jest pozyskać takich ekspertów z agencji, niż zatrudniać nowych ludzi.
 • Gdy potrzebujesz większej elastyczności — potrzeby marketingowe mogą wiele zmienić. Dzięki agencji możesz szybko dostosować zakres potrzebnej pomocy, w zależności od tego, jak bardzo jesteś zajęty. Jest to znacznie łatwiejsze niż zatrudnianie lub zwalnianie pracowników w oparciu o bieżące potrzeby.
 • Jeśli chcesz uzyskać perspektywę z zewnątrz — agencje mogą podsunąć Ci nowe pomysły, ponieważ patrzą na Twój biznes z zewnątrz. Mogą porównać Cię z innymi osobami w Twojej branży i zasugerować, w jaki sposób możesz działać lepiej. Czasami świeże spojrzenie może dostrzec rzeczy, które mogłeś przeoczyć.
 • Gdy musisz działać szybko — wdrożenie nowego członka zespołu może zająć trochę czasu. Ale dzięki agencji możesz od razu rozpocząć kampanie marketingowe. Specjaliści wiedzą, co robią, dzięki czemu szybciej zobaczysz rezultaty.


Outsourcing marketingu — tych błędów nie popełniaj! Podsumowanie

Outsourcing działań marketingowych to strategia, która, mimo swojej atrakcyjności w kontekście obniżenia kosztów operacyjnych i dostępu do specjalistycznej wiedzy, wymaga świadomego i przemyślanego zarządzania. Kluczem do sukcesu jest unikanie najczęstszych pułapek, takich jak niewłaściwy dobór agencji, nieokreślenie jasnych celów, czy brak adekwatnego monitoringu realizowanych działań. Podjęcie współpracy z zewnętrznymi wykonawcami powinno być poprzedzone szczegółową analizą i przygotowaniem, które uwzględniają zarówno potrzeby biznesowe, jak i specyfikę branży.

Realizacja outsourcingu marketingowego wymaga również otwartości na komunikację i adaptację strategii w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe. Efektywne zarządzanie relacjami z agencjami, regularne przeglądy wyników oraz elastyczność w dostosowywaniu działań marketingowych do bieżących potrzeb firmy są istotne dla osiągnięcia optymalnych rezultatów. Outsourcing działań marketingowych może przynieść znaczące korzyści dla firmy, ale wymaga również zaangażowania, odpowiedzialności i strategicznego podejścia. Przy właściwym zarządzaniu outsourcing marketingu może stać się wartościowym elementem strategii wzrostu każdej firmy, zapewniając dostęp do innowacyjnych rozwiązań marketingowych i wspierając jej rozwój.

Potrzebujesz porady marketingowej?

Chcesz podejmować dobre decyzje marketingowe? Nasze doradztwo Ci w tym pomoże.

 • Wyeliminujemy niepotrzebne wydatki na marketing.
 • Zapewnimy Ci wsparcie najlepszych ekspertów.
 • Zajmiemy się koordynacją specjalistów i agencji zewnętrznych.
Wyślij zapytanie
widoczni 94


FAQ — pytania i odpowiedzi

Jakie są główne korzyści wynikające z outsourcingu działań marketingowych?
Down arrow

Outsourcing działań marketingowych pozwala firmom na skupienie się na swoich kluczowych kompetencjach, redukcję kosztów operacyjnych oraz dostęp do zaawansowanej wiedzy i technologii, które oferują zewnętrzne agencje marketingowe. Dzięki temu firmy mogą zwiększyć swoją efektywność i skuteczność kampanii marketingowych.

Jakie są najczęstsze błędy w zarządzaniu relacją z agencją marketingową?
Down arrow

Jednym z najczęstszych błędów jest niewystarczająca komunikacja, która prowadzi do niejasności co do oczekiwań i celów. Brak regularnych spotkań i przeglądów wyników również może wpływać negatywnie na efektywność współpracy. Ponadto, firmy często nie weryfikują wystarczająco doświadczenia i kompetencji agencji, co może skutkować nieodpowiednim doborem partnera do realizacji swoich celów marketingowych.

W jaki sposób można minimalizować ryzyko związane z outsourcingiem marketingu?
Down arrow

Aby zminimalizować ryzyko, ważne jest, aby dokładnie określić cele i oczekiwania w umowie z agencją marketingową, regularnie monitorować postępy i efektywność realizowanych działań oraz utrzymywać otwartą i efektywną komunikację. Kluczowe jest również przeprowadzenie szczegółowego researchu przed wyborem agencji, co obejmuje sprawdzenie referencji, portfolio i doświadczenia w branży.


Poznaj historie sukcesów naszych klientów

widoczni 56
Clitch
4.9
Google
4.8
Corner

Clutch.co to jedna z najbardziej wiarygodnych platform z opiniami na świecie!

opinie

Ponad 550 pozytywnych opinii w Google i 80 opinii na Clutch.co

 

Jesteśmy jedną z najlepiej i najczęściej ocenianych agencji marketingu internetowego w Polsce na największych platformach do ocen: Google i Clutch.co. Zobacz, nasze oceny i przekonaj się, że warto z nami współpracować.

 

 

 

Bezpłatna konsultacja SEO/ADS
Wyślij zapytanie
Wyślij zapytanie
Martyna Tolas
Martyna Tolas

Związana z marketingiem internetowym od 2020 roku, realizując treści dla klientów w jednej z agencji marketingowych. Silna potrzeba ciągłego rozwoju, duże przywiązanie do jakości dostarczanych treści, a także wrażliwość na odbiorcę sprawiły, że jej miłość do słowa pisanego powędrowała w stronę content marketingu.

Obecnie tworzy merytoryczne treści na stronę i blog agencji widoczni, systematycznie poszerzając swoją wiedzę i doskonaląc swoje umiejętności. Do tworzenia treści wykorzystuje narzędzia marketingowe, takie jak Google Analytics 4, Senuto, Surfer, a także wciąż rozwija zdolności do sprawnej komunikacji z AI i jej wykorzystania w content marketingu.

Prywatnie fotografka, miłośniczka poezji i nowych miejsc. Baterie ładuje w tętniącym życiem domu, przy dobrej muzyce, z dwiema córkami i czworonożną kompanką na pokładzie.

Przeczytaj o autorze
Oceń ten artykuł:
Outsourcing marketingu — tych błędów nie popełniaj!
Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu. Badź pierwszy
UDOSTĘPNIJ