Wskaźniki kampanii Google Ads - jak ocenić efektywność płatnych reklam Google?

Wskaznki-kampanii-Google-Ads-jak-mierzyc-skutecznosc-platnych-reklam-Google.jpg

By dowiedzieć się, czy kampanie reklamowe Google Ads Twojej witryny przynoszą oczekiwany efekt, należy ocenić ich skuteczność. W tym celu powinieneś poznać istotne KPI, dzięki którym sprawdzisz, czy Twoja kampania buduje ruch, pozwala Ci wzmacniać wizerunek eksperta oraz czy zwiększa sprzedaż. Jakie wskaźniki kampanii Google Ads powinieneś na bieżąco analizować w celu optymalizacji kosztów reklam i konwersji w Google Ads?

 

KPI - wskaźniki efektywności w kampaniach Google Ads

Jeśli chcesz sprawdzić efektywność swoich działań marketingowych online, powinieneś monitorować KPI w marketingu internetowym, czyli kluczowe wskaźniki efektywności. Dzięki pozyskanym danym będziesz mógł nie tylko zweryfikować wyniki strategii reklamowych, ale także optymalizować i modyfikować działania w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów. Jakie wskaźniki skuteczności warto monitorować w kampaniach Google Ads nastawionych na budowanie ruchu oraz popularności wizerunku marki? Jakie parametry są istotne w kampaniach w wynikach wyszukiwania oraz w sieci wyszukiwania? Poznaj tajniki KPI w Google Ads!

 

Wskaźniki kampanii Google Ads - wyznacz cel dla swojej kampanii

By wybrać wskaźniki istotne dla Twojej kampanii Google Ads, powinieneś najpierw zdefiniować cele, jakie sobie stawiasz. Wśród założeń przewidzianych dla płatnych reklam Google znajdują się:

 • budowa ruchu,
 • budowa wizerunku,
 • budowa sprzedaży w e-commerce.

W zależności od celu kampanii powinieneś monitorować określone wskaźniki Google Ads.

 

Wskaźniki kampanii Google Ads - jak zmierzyć efekty kampanii budującej ruch?

Stworzyłeś w Google Ads kampanię, której celem jest budowanie ruchu w Twojej witrynie? Sprawdź, jakie wskaźniki skuteczności pozwolą Ci ocenić jej efektywność.

 

Kliknięcia jako KPI w kampaniach Google Ads

Liczba kliknięć, czyli wejść w Twoją reklamę, jest jednym z kluczowych wskaźników skuteczności kampanii Google Ads. Dlaczego? Ponieważ bez kliknięć nie będziesz w stanie wygenerować jakichkolwiek konwersji. Analizując liczbę kliknięć w danej kampanii, grupie reklam, możesz sprawdzić, które słowa kluczowe generują najwięcej kliknięć.

 KliknieciaKlikniecia Liczbę kliknięć znajdziesz w zakładce “Przegląd” w panelu Google Ads

 

Współczynnik CTR - wskaźnik KPI w kampaniach Google Ads skierowanych na budowę ruchu

Jednym z najistotniejszych wskaźników kampanii Google Ads, których celem jest budowa ruchu w witrynie, jest współczynnik CTR, czyli stosunek liczby kliknięć w reklamę w stosunku do liczby wyświetleń. Im wyższy CTR, tym wyższy również wynik jakości reklamy, który wpływa na pozycję Twojej reklamy w płatnych Google oraz koszt za kliknięcie. Jaki współczynnik CTR można uznać za dobry? Badania WordStream wykazały, że średni współczynnik CTR wynosi 3,17%. Nie martw się zatem niskim wskaźnikiem CTR - wynik na poziomie 5% to sukces! Co więcej, w przypadku kampanii remarketingowych oraz kampanii w sieci wyszukiwania dobrym wynikiem jest CTR na poziomie 1-2%. Pamiętaj jednak, że dane te są uśrednione i mogą się różnić w zależności od branży.

 

CTR Wartość CTR jest dostępna w raporcie “Przegląd” w Google Ads

 

Sredni CTR Google adsSredni CTR Google ads Średni współczynnik CTR Google Ads w różnych branżach,

źródło: https://digitalagencynetwork.com/how-to-define-kpis-for-a-google-ads-campaign/

Jak poprawić współczynnik CTR w kampaniach google Ads? Zadbaj o chwytliwą treść reklam. Pamiętaj o zamieszczeniu wezwania do działania (Call to Action) oraz unikalnej propozycji sprzedaży. Możesz przeprowadzać testy A/B, wyświetlając odmienne reklamy różnym grupom odbiorców i sprawdzić, która z nich generuje wyższy CTR.

 

Call to action 

Pozycja reklamy jako KPI w kampanii Google Ads budującej ruch

Jeśli chcesz budować ruch w swojej witrynie dzięki reklamom Google Ads i zależy Ci na dużym zasięgu kampanii, możesz monitorować średnią pozycję Twojej reklamy w wynikach wyszukiwania. Twoja reklama może wyświetlać się w górnej części wyników, jeśli zajmie wysokie pozycje, np. 1-3, bądź pod wynikami organicznymi w przypadku uzyskania niższych pozycji. Pamiętaj jednak, że nawet pierwsza pozycja nie musi oznaczać sukcesu.

Jeśli chcesz poprawić wynik, powinieneś zwiększyć stawkę za kliknięcie lub poprawić wynik jakości reklamy.

 

Reklamy pozycje 1 3 Reklamy wyświetlane nad wynikami organicznymi

 

Reklamy pozycje 4 8 Reklamy wyświetlane pod wynikami organicznymi

 

Jak sprawdzić efektywność kampanii budującej ruch? Sprawdzaj parametry słów kluczowych

Prawdopodobnie podczas przygotowywania kampanii wybrałeś wiele słów kluczowych, które mają skutkować wyświetleniem reklamy w wynikach wyszukiwania. By dowiedzieć się, jaka jest skuteczność kampanii na dane słowo kluczowe, powinieneś na bieżąco monitorować:

 • ruch,
 • liczbę kliknięć,
 • współczynnik CTR.

W ten sposób będziesz mógł wyeliminować te słowa kluczowe, które generują najsłabsze wyniki. Jeśli Twoja kampania:

 • ma niski wynik jakości (poniżej 5),
 • generuje mało wyświetleń i kliknięć do strony docelowej,
 • notuje niski ROI (zwrot z inwestycji),

być może powinieneś pomyśleć nad doborem innych słów kluczowych.

 

CPC Google Analytics Dane dotyczące ruchu na stronie w raporcie “Pozyskiwanie” w Google Analytics

 

W celu sprawdzenia potencjału słów kluczowych w kampaniach Google Ads możesz skorzystać z takich narzędzi jak: Planer słów kluczowych Google, Senuto, SurferSEO czy Ahrefs.

 

Potencjal slow kluczowych Senuto W narzędziu Senuto znajdziesz średnią miesięczną liczbę wyszukiwań dla danego słowa kluczowego, dzięki której możesz wstępnie oszacować liczbę wyświetleń Twojej kampanii reklamowej skierowanej na dane słowo kluczowe

 

Ahrefs potencjal slow kluczowych Potencjał słów kluczowych w kampaniach Google Ads w narzędziu Ahrefs

 

Surfer potencjal slow kluczowych Potencjał słów kluczowych w płatnych kampaniach w narzędziu Surfer SEO

 

Planer slow kluczowych Planer słów kluczowych Google

 

Pamiętaj także, by stworzyć listę wykluczających słów kluczowych, czyli takich, na które nie chcesz się wyświetlać.

 

Wskaźniki kampanii Google Ads - jak ocenić skuteczność kampanii wizerunkowych?

Jeśli chcesz zbudować widoczność oraz wzmacniać wizerunek swojej firmy w internecie, to powinieneś śledzić:

 • liczbę wyświetleń i zasięg Twojej reklamy,
 • udział w wyświetleniach.

Sprawdzając zasięg reklamy, dowiesz się, ile razy użytkownik zobaczył Twoją reklamę w wynikach wyszukiwania lub w sieci wyszukiwania. Równie istotnym parametrem jest udział w wyświetleniach, który ocenia widoczność kampanii. Możesz sprawdzić udział w wyświetleniach w ogóle, jak i udział w wyświetleniach na najwyższej pozycji. Udział w wyświetleniach to odsetek wyświetleń Twoich reklam w stosunku do wyświetleń reklam całej Twojej konkurencji. Jeśli Twój udział w wyświetleniach wynosi 10%, oznacza to, że pozostałe 90% stanowią reklamy innych firm. Niski udział w wyświetleniach oznacza, że:

 • określiłeś zbyt niskie stawki,
 • reklama ma niski wynik jakości,
 • treść reklamy nie jest zachęcająca dla użytkowników, dlatego nie przechodzą do strony docelowej.

Powinieneś zatem zmodyfikować call to action, edytować treść reklamy, a także zmienić deklarowane stawki.

By ocenić KPI w kampaniach wizerunkowych Google Ads, możesz także monitorować średnią pozycję Twoich reklam, współczynnik klikalności oraz efekty ustawionego cappingu, czyli liczby wyświetleń reklamy na jednego użytkownika. Zbyt duża liczba wyświetleń może irytować użytkownika.

 

Wskaźniki kampanii Google Ads - jak zmierzyć zwrot z inwestycji w płatne reklamy Google?

Istotną wskaźnikiem pozwalającą na sprawdzenie efektywności kampanii Google są parametry dotyczące budżetu i kosztów kampanii reklamowych Google Ads. By zweryfikować, czy reklamy przynoszą zwrot z inwestycji, powinieneś zweryfikować następujące wskaźniki:

 • wskaźnik zwrotu z wydatków na reklamę (ROAS),
 • cena za kliknięcie (CPC),
 • wynik jakości,
 • współczynnik konwersji,
 • koszt konwersji,
 • liczbę konwersji,
 • wartość konwersji.

 

ROAS - wskaźnik, który mierzy zwrot z wydatków na reklamę

Pierwszym wskaźnikiem, który musisz wziąć pod uwagę podczas oceny skuteczności kampanii Google Ads, jest ROAS, czyli zwrot z wydatków na reklamę. Określa on stosunek kosztów kampanii do Twoich przychodów. ROAS na poziomie 6 oznacza, że 1 dolar wydany na reklamę wygenerował 6 dolarów przychodu. By obliczyć ROAS, możesz wykorzystać wzór: Przychody (całkowity dochód z reklam)/Koszt (wszystkie wydatki na reklamę)=ROAS.

 

Cena za kliknięcie - wskaźnik zwrotu z inwestycji w Google Ads

Podczas tworzenia kampanii określasz jedynie budżet oraz maksymalny koszt, który jesteś w stanie ponieść za pojedyncze kliknięcie przez użytkownika w reklamę. Dopiero w trakcie trwania kampanii możesz sprawdzić realne koszty, które ponosisz w celu pozyskania klienta. Dlatego też powinieneś monitorować, ile płacisz za kliknięcie w reklamę. Koszty mogę być różne w zależności od jakości reklamy, branży i konkurencji oraz popularności słowa kluczowego - wynoszą od kilku groszy do nawet kilkudziesięciu złotych w branży finansowej. Minimalny budżet, jaki przeznaczasz na kampanię, powinien wynosić 1900 złotych netto, jednak realny miesięczny koszt może być większy.

Wysokie CPC może wynikać nie tylko z dużej konkurencji, ale także niskiego wyniku jakości reklamy.

 

 CPCŚredni koszt kliknięcia w panelu Google Ads

Wynik jakości - KPI oceniające trafność reklamy Google ADS

Wskaźnikiem, który wpływa na koszty reklamy Google Ads i jednocześnie wysokość zwrotu z inwestycji oraz pozycję reklamy, jest również wynik jakości reklamy. Na wynik jakości, oceniany w skali od 1 do 10, wpływa mają nastepujące czynniki:

 • CTR,
 • trafność reklamy (czyli dobór słów kluczowych),
 • wrażenia użytkownika na stronie docelowej, na które składają się m.in. współczynnik odrzuceń,współczynnik konwersji oraz czas spędzony na stronie.

Im wyższy wynik jakości, tym koszty Twoich kampanii będą niższe, a zwrot z inwestycji wyższy.

 

Współczynnik konwersji - wskaźnik zwrotu z inwestycji w Google Ads

By osiągnąć zwrot z inwestycji w kampanie Google Ads, musisz wygenerować konwersję w różnej postaci. Mogą to być na przykład:

 • sprzedaż w sklepie internetowym,
 • pozyskanie zapytania ofertowego w firmie usługowej,
 • kontakt telefoniczny,
 • wizyta w stacjonarnym punkcie sprzedaży czy obsługi klienta,
 • zapisy do newslettera na blogu.

Współczynnik konwersji to liczba konwersji w stosunku do liczby kliknięć w reklamę podana w ujęciu procentowym.

Jak przeanalizować skuteczność kampanii, biorąc pod uwagę wskaźnik w postaci konwersji? Najpierw sprawdź liczbę konwersji w całej kampanii, następnie w konkretnych grupach reklam, a na końcu przeanalizuj poszczególne słowa kluczowe pod tym samym kątem. Jeśli współczynnik konwersji w kampanii wynosi do 0,5%, to możesz mieć problem z uzyskaniem zwrotu z inwestycji, ponieważ koszt pozyskania pojedynczego klienta będzie wysoki. Gdy wybrane na etapie przygotowywania kampanii słowo kluczowe generuje małą liczbę konwersji, być może powinieneś wyłączyć reklamę lub ulepszyć ją, na przykład poprzez zmianę call to action lub strony docelowej. Miej jednak na uwadze, że średni współczynnik konwersji wynosi ok. 3%.

 

Koszt pozyskania klienta oraz koszt konwersji (CPA) jako wskaźniki skuteczności kampanii Google Ads

Jeśli nie prowadzisz sklepu internetowego i nie generujesz przychodów bezpośrednio dzięki kampaniom Google Ads, to w celu oceny skuteczności kampanii powinieneś śledzić koszt pozyskania klienta oraz konwersji. Sprawdzaj, ilu z potencjalnych klientów (np. osób, które dokonały konwersji w postaci połączenia telefonicznego) faktycznie stało się Twoimi realnymi klientami. By uzyskać koszt konwersji, podziel koszty kampanii przez liczbę konwersji.

 

Sredni koszt konwersji grafika Średni koszt konwersji w różnych branżach

 

Koszty kampanii Google Ads będą prawdopodobnie rosnąć w najbliższym czasie, dlatego warto połączyć działania Google Ads z pozycjonowaniem, w przypadku którego przy tym samym poziomie kosztów jesteś w stanie pozyskać więcej konwersji.

 

Capping - wskaźnik kampanii Google Ads

Capping to częstotliwość, z jaką Twoja reklama w Google Ads wyświetla się pojedynczemu użytkownikowi. Wartość tę ustalasz samodzielnie przed startem kampanii. W kampaniach wizerunkowych nie musisz ograniczać tego wskaźnika. Gdy skupiasz się na konwersji, to warto ustawić początkowy capping na poziomie 5-7. Jeśli jednak w trakcie jej działania okaże się, że wiele wyświetleń reklamy dla jednego użytkownika nie zwiększa liczby konwersji, to warto tę liczbę ograniczyć. Dzięki temu obniżysz koszty kampanii oraz zwiększysz jej unikalny zasięg.

 

Jak zweryfikować skuteczność kampanii dla sklepów internetowych? Wskaźniki kampanii Google Ads w sprzedaży e-commerce

Chcesz sprawdzić KPI w reklamach Google Ads dla e-commerce? Powinieneś mieć na uwadze następujące wskaźniki, które zostały omówione wcześniej:

 • liczbę wyświetleń,
 • współczynnik CTR,
 • współczynnik konwersji,
 • koszt konwersji,
 • liczbę konwersji, czyli sfinalizowanych transakcji lub na przykład dodanie produktu do koszyka
 • średnią pozycję, na której wyświetla się Twoja reklama.

Istotnym wskaźnikiem w kampaniach reklamowych dla sklepów internetowych jest także współczynnik odrzuceń. Dzięki niemu dowiesz się, jak często użytkownik opuścił Twoją stronę tuż po kliknięciu w reklamę. W przypadku sklepów internetowych należy zadbać, by ten wskaźnik kampanii Google Ads był jak najniższy. Jak to zrobić? Warto zadbać o optymalizację procesu sprzedaży oraz optymalizację współczynnika konwersji.

Dowiedz się, jak reklamować sklep w Google Ads.

 

Wskaźniki kampanii Google Ads - poprawiaj wyniki reklamowe dzięki KPI

By Twoje kampanie reklamowe w Google Ads notowały jak najlepsze wyniki, powinieneś na bieżąco monitorować wiele wskaźników. Pamiętaj, by na wskaźniki w reklamach Google Ads patrzeć kompleksowo - zazwyczaj poprawa jednego czynnika poprawi również inne parametry. Lepszy współczynnik jakości reklamy pozytywnie wpłynie na CTR i odwrotnie - wyższy wynik CTR poprawi wynik jakości, a lepszy wynik jakości wpłynie na koszty reklamy i zwrot z inwestycji. Obserwuj wskaźniki Google Ads, wprowadzaj zmiany, optymalizuj kampanie, by budować sprzedaż i konwersje.

Bezpłatna konsultacja SEO/ADS
Wyślij zapytanie
Wyślij zapytanie
Katarzyna Kapelczak
Katarzyna Kapelczak

Zawodową karierę zaczynała od dziennikarstwa sportowego, by następnie trafić do agencji widoczni i tworzyć treści dla klientów. Od 2018 roku przeszła drogą od juniora do stanowiska Content Managerki. Obecnie planuje i koordynuje proces tworzenia merytorycznych treści o digital marketingu na blogu widoczni, szuka nowych pomysłów na treści i usprawnienia. Tworzy artykuły blogowe dotyczące różnych aspektów marketingu internetowego – m.in. pozycjonowania, content marketingu, płatnych kampanii Google Ads, optymalizacji konwersji oraz UX. Regularnie poszerza swoją wiedzę, czytając zagraniczne blogi o pozycjonowaniu i promowaniu biznesu w internecie (m.in. Search Engine Journal, Search Engine Land, MOZ, Content Marketing Institute, blog Neil'a Patela). W swojej pracy wykorzystuje szereg narzędzi marketingowych, takich jak: Planer słów kluczowych, Ahrefs, Surfer, Senuto, Semstorm, a ChatGPT powoli przestaje mieć przed nią tajemnice. Swoje treści publikuje nie tylko na blogu widocznych, ale także w branżowych magazynach, np. Nowa Sprzedaż, E-commerce & Digital Marketing, Online Marketing.

Jest trenerką Akademii Widoczni, w ramach której realizuje szkolenia z zakresu zastosowania sztucznej inteligencji w content marketingu. Uczy, jak z powodzeniem wykorzystywać ChatGPT i inne narzędzia AI do tworzenia treści, by zwiększyć wydajność content marketingu bez utraty jakości i zaufania klientów.

Przeczytaj o autorze
Oceń ten artykuł:
Wskaźniki kampanii Google Ads - jak ocenić efektywność płatnych reklam Google?

Średnia ocen użytkowników4.37 na podstawie 25 głosów

UDOSTĘPNIJ