Jak analizować reklamy na Facebooku w 2022 roku? Poznaj istotne wskaźniki!

jak analizowac reklamy na facebooku
Spis treści

• Co oznaczają domyślne wskaźniki w Menedżerze Reklam Meta?

• Diagnostyka trafności reklamy w Menedżerze Reklam Meta

• Jakie są wskaźniki kosztu za reklamę na Facebooku?

• Jakie są wskaźniki wyników posta na Facebooku?

• Jak analizować wiadomości na Facebooku?

• Jak analizować wskaźniki dotyczące reklam wideo na Facebooku?

• Jak analizować kliknięcia w reklamie na Facebooku?

• Jak analizować budowanie świadomości w reklamie na Facebooku?

• Jak analizować konwersję w reklamie na Facebooku?

• Jak analizować reklamy na Facebooku w 2022 roku? Podsumowanie

Facebook to jedna z popularniejszych platform społecznościowych, dlatego prowadzenie tam kampanii reklamowej jest również częstym wyborem przedsiębiorców. Tym sposobem możesz dotrzeć do znacznie większej liczby osób z Twojej grupy docelowej. Jednak, żeby to robić skutecznie, musisz poznać tajniki analizy reklam na Facebooku. 

Chcesz rozkręcić swoją stronę?

Skorzystaj z indywidualnych porad ekspertów

 

Chcesz zwiększyć wyniki swojej firmy? Skorzystaj ze wsparcia naszych ekspertów i poznaj pełnię możliwości Twojej strony. 

Poznaj bezpłatne wskazówki od Widocznych zakresu:

 • Pozycjonowania
 • Kampanii Google Ads
 • Optymalizacji UX
Umów się na darmowy audyt
widoczni 54


Co oznaczają domyślne wskaźniki w Menedżerze Reklam Meta?

W Menedżerze Reklam Meta możesz samodzielnie dostosowywać wskaźniki, za pomocą których będziesz  analizować skuteczność swoich reklam. Część z nich jest domyślnie sugerowana do wyboru, jednak wybierz tylko te, które najlepiej pasują do Twojego celu biznesowego. Znając te kluczowe dane dotyczące reklam na Facebooku, będziesz w stanie lepiej interpretować wyniki i poprawić skuteczność kampanii.

Domyślne wskaźniki w Menedżerze Reklam Meta.  

 • Wynik - określa, ile razy Twoja reklama osiągnęła wynik na podstawie wybranego przez Ciebie celu.
 • Wskaźnik wyników - jest to procent wyników, który jest uzyskany na podstawie wszystkich wyświetleń reklam. Oblicza się go na podstawie ilorazu uzyskanych wyników i liczby wyświetleń.
 • Zasięg - wskaźnik określający liczbę osób, które przynajmniej raz zobaczyły Twoje reklamy. Warto pamiętać, że na osiągnięty zasięg może mieć wpływ wybrana stawka, budżet i kierowanie na odbiorców.
 • Częstotliwość - średnia liczba wyświetleń Twojej reklamy przez każdą osobę. Jest to jeden z popularniejszych wskaźników reklamowych na Facebooku. 
 • Wyświetlenia - liczba wyświetleń Twojej reklamy. W odróżnieniu do zasięgów, może obejmować wiele wyświetleń Twoich reklam przez te same osoby. 
 • Status wyświetlenia zestawu reklam - status przypisany do realizowanej kampanii. Może on określać np. Że jest ona odrzucona, zaplanowana, przetwarzana, aktywna itp. 
 • Wydana kwota - to wskaźnik mówiący o szacunkowej kwocie pieniędzy wydanych na kampanię, zestaw reklam itp. Pozwoli Ci porównać wydane pieniądze z maksymalnym budżetem w analizowanym okresie.
 • Kliknięcia (wszystkie) - łączna liczba kliknięć linków oraz kliknięć innych części reklamy (np. kliknięcia nazwy strony)
 • CPC - cost per click, czyli średni koszt każdego kliknięcia linku. Im wyższy CTR, tym niższy koszt kliknięcia linku. 
 • CTR - click through rate, jest to odsetek sytuacji, w których użytkownicy zobaczyli Twoją reklamę i kliknęli w link.
 • Liczba wyświetleń brutto - wyświetlenia z uwzględnieniem nieważnych wyświetleń ruchu niegenerowanego przez ludzi.
 • Wyświetlenia w wyniku automatycznego odświeżania. 
 • Ustawienia atrybucji - sposób mierzenie konwersji. 

Możesz również samodzielnie stworzyć niestandardowy wskaźnik, aby pozyskiwać szczegółowe informacje. Możesz na przykład wdrożyć w ten sposób wskaźnik średnia wartość zamówienia (AOV) lub wskaźnik Porzucone koszyki.

Chcesz być widoczny w mediach społecznościowych?


Diagnostyka trafności reklamy w Menedżerze Reklam Meta

Diagnostyka trafności reklamy ma za zadanie pomóc Ci ustalić, czy przygotowana przez Ciebie reklama jest odpowiednia dla wybranej grupy odbiorców. Może Ci pomóc przy zrozumieniu, dlaczego Twoje reklamy na Facebooku nie przynoszą oczekiwanych efektów. 

Masz problemy z efektywnością swoich reklam na Facebooku? Sprawdź nasz wpis: 

Diagnostyka trafności reklamy jest jedną z kolumn w ustawieniu Wyników, ale muszą one zostać ręcznie dodane do niestandardowych ustawień kolumn. Warto również wiedzieć, że dokładność diagnostyki jest udostępniana w Menedżerze Reklam Meta tylko w przypadku, gdy reklama osiągnie więcej niż 500 wyświetleń.

Diagnostyka trafności reklamy w Menedżerze Reklam Meta. 

Proces diagnostyki trafności reklamy może obejmować:

 • Ranking jakości - oznacza, że porównywana jest jakość reklamy w zestawieniu z reklamami konkurującymi o tych samych odbiorców.
 • Ranking wskaźnika aktywności - ten wskaźnik reklamy jest oparty o dane w porównaniu z osiągniętymi aktywnościami reklama konkurujących o tych samych odbiorców.
 • Ranking współczynnika konwersji - wyniki porównuje się z reklamami, które mają ten sam cel optymalizacji i konkurują o tych samych odbiorców.


Jakie są wskaźniki kosztu za reklamę na Facebooku? 

Wskaźnik Koszt ma na celu Ci pomóc określić opłacalność realizowanej kampanii na Facebooku. Możesz w ten sposób porównać różne kampania i zidentyfikować problematyczne obszary, które wymagają optymalizacji. Do wyboru masz trzy formy obliczenia kosztu za reklamę na Facebooku: 

 • Koszt/wynik - to wskaźnik, który jest określany jako iloraz łącznej kwoty wydatków w wybranym okresie i liczby wyników. 
 • Koszt dotarcia do 1000 osób - to tak zwany koszt CPM, który oblicza się jako iloraz łącznej kwoty wydatków i zasięgu pomnożony przez 1000.
 • Koszt 1000 wyświetleń - to iloraz kosztu reklamy i liczby wyświetleń, pomnożony przez 1000.

Nie wiesz, jak wypromować firmę na Facebooku?


Sekcja koszt: strona i post w Menedżerze Reklam Meta 

W Menedżerze Reklam Meta możesz również poddać analizie pojedynczy koszt dla wybranych działań.

Koszt aktywności użytkowników na stronie - jest to wyniki podzielenia łącznej kwoty wydatków poprzez aktywności użytkowników na stronie. 

Koszt polubienia strony lub pozyskania obserwującego - to iloraz Twojej kwoty wydatków oraz liczby polubień strony / liczby pozyskanych odbiorców. 

Koszt aktywności wobec posta - to iloraz Twojej kwoty wydatków oraz aktywności dotyczącej posta. 
Koszt reakcji na wydarzenie - to wynik podzielenia łącznej kwoty wydatków przez liczbę reakcji na wydarzenie.


Jakie są wskaźniki wyników posta na Facebooku?

W Menedżerze Reklam Meta możesz również analizować wyniki, jakie osiągają Twoje posty na fanpage’u. Pozwoli to na skuteczniejsze działania organiczne. Wśród wyników postów możesz analizować następujące wskaźniki: 

 • Aktywność użytkowników na stronie,
 • Polubienia strony lub obserwujący, 
 • Komentarze do posta,
 • Aktywność dotycząca posta,
 • Reakcje na post,
 • Zapisanie posta,
 • Udostępnienia posta,
 • Wyświetlenia zdjęcia,
 • Reakcje zaproszenia na wydarzenia,
 • Zameldowania,
 • Wyświetlenia pełnej treści reklam, 
 • Zasięg pełnej treści reklam, 
 • Udostępnienia efektu. 


Jak analizować wiadomości na Facebooku? 

Na to, w jaki sposób jest postrzegana Twoja firma wśród odbiorców, duży wpływ na również to, w jaki sposób prowadzisz z nimi komunikację. W Menedżerze reklam znajdziesz również wskaźniki, które pomogą Ci to analizować. 

Nowe kontakty z komunikatora - jest to liczba użytkowników dodanych, którzy zostali dodani przez Ciebie jako kontakty z komunikatora pod wpływem reklam.

Rozpoczęte konwersacje w komunikatorze - określa on liczbę wydarzeń, w których miało miejsce rozpoczęcie wysyłania wiadomości przez użytkowników do Twojej firmy, a po upływie co najmniej 7 dni nie występują aktywności pod wpływem Twoich reklam. 

Zablokowane kontakty przy użyciu wiadomości - jest to liczba zablokowanych konwersacji przy użyciu wiadomości prowadzonych z wybraną firmą pod wpływem reklam.

Koszt rozpoczętej konwersacji poprzez wiadomości - jest to średni koszt każdej rozpoczętej konwersacji. Oblicza się go jako iloraz łącznej kwoty wydatków i liczby rozpoczętych konwersacji poprzez wiadomości.

Zakup na Facebooku - to łączna liczba zakupów dokonanych w obrębie produktu Facebooka (w tym również w Messengerze) i przypisana do Twoich reklam.


Jak analizować wskaźniki dotyczące reklam wideo na Facebooku? 

Aby skutecznie trafić do odbiorcy musisz przedstawić mu interesujące, wyróżniające się treści - warto do tego wykorzystywać nagrania wideo. W Menedżerze reklam możesz sprawdzić, jakie wyniki osiągają tego typu reklamy, czy powinieneś coś zmienić. 

Unikatowe, 2-sekundowe ciągłe odtworzenia filmu - Liczba użytkowników, którzy wykonali 2-sekundowe ciągłe wyświetlanie filmu. Wskaźnik ten zlicza osoby, a nie liczbę odtworzeń. 

2-sekundowe ciągłe odtworzenia filmu - jest to całkowita liczba odtworzeń wideo, które trwały nieprzerywanie przez nie mniej niż 2 sekundy. 

2-sekundowe odtworzenia filmu - wskaźnik dotyczy liczby odtworzeń wideo, które trwały co najmniej 2 sekundy - nieprzerywanie lub z przerwami. 

3-sekundowe ciągłe odtworzenia filmu -  jest to całkowita liczba odtworzeń wideo, które trwały nieprzerywanie przez nie mniej niż 3 sekundy. 

Odtworzenia ThruPlay - liczba odtworzeń wideo do samego końca albo przez co najmniej 15 sekund.

Odtworzenia filmu do 25% - to liczba odtworzeń filmu do 25% długości. Liczone są również przypadki przewinięcia do tego punktu.

Odtworzenia filmu do 50%  - to liczba odtworzeń filmu do 50% długości. Liczone są również przypadki przewinięcia do tego punktu.

Odtworzenia filmu do 75% - to liczba odtworzeń filmu do 75% długości. Liczone są również przypadki przewinięcia do tego punktu.

Odtworzenia filmu do 95% - to liczba odtworzeń filmu do 95% długości. Liczone są również przypadki przewinięcia do tego punktu.

Odtworzenia filmu do 100% - o liczba odtworzeń całości filmu. Liczone są również przypadki przewinięcia do tego punktu.

Średni czas odtwarzania filmu - oblicza on całkowity czas wyświetlania wideo podzielony przez łączną liczbę odtworzeń filmu, w tym liczone są również powtórne odtworzenia.

Odtworzenia filmu - to liczba rozpoczęć odtwarzania Twojego nagrania. Wskaźnik zlicza za każde wyświetlenie filmu, ale nie uwzględnienia ponownych odtworzeń.

Czas wyświetlania materiału błyskawicznego - określa średni czas w sekundach, który został poświęcony na oglądanie materiału błyskawicznego na Facebooku. 

Procent wyświetlania materiału błyskawicznego - wyznacza średni procent materiału błyskawicznego obejrzanego przez odbiorców na Facebooku


Jak analizować kliknięcia w reklamie na Facebooku? 

Kliknięcia linku - określa liczbę kliknięć linków do wybranych miejsc docelowych lub funkcji w usługach Facebooka lub poza nimi. 

Unikatowe kliknięcia linku - jest to liczba osób, które wykonały kliknięcie linka. Różnica między tym wskaźnikiem, a wcześniejszym, polega na tym, że liczy on osoby, a nie działania. 

Kliknięcia wychodzące - kliknięcia linków, które prowadzą do miejsc poza technologiami Meta.

Unikatowe kliknięcia wychodzące - określa liczbę osób, które kliknęły w link do miejsc docelowych poza usługami Facebooka. 

CTR - to odsetek sytuacji, w których użytkownicy zobaczyli Twoją reklamę i kliknęli w link.

Unikatowy CTR - procent osób, które kliknęły link pod wpływem reklamy.

Współczynnik kliknięć wychodzących - określa liczbę kliknięć linków do miejsc docelowych poza usługami Facebooka. 
Współczynnik unikatowych kliknięć wychodzących - określa liczbę osób, które kliknęły w link do miejsc docelowych poza usługami Facebooka. 

Unikatowe kliknięcia -  liczba wszystkich osób, które kliknęły w przynajmniej jeden link. 

Unikatowe CTR (wszystkie) - współczynnik zlicza wszystkie interakcje z reklamą, ale nie uwzględnia osób, które kilkakrotnie dokonały interakcji. 

Kliknięcia w celu otwarcia materiału błyskawicznego - liczba kliknięć w materiał błyskawiczny, które wiązały się z jego otwarciem. 

Kliknięcia w celu uruchomienia materiału błyskawicznego -  liczba kliknięć w materiał błyskawiczny, które wiązały się z jego uruchomieniem. 

CPC - średni koszt każdego kliknięcia linku. Obliczany jako iloraz łącznej kwoty wydatków i liczby kliknięć linku.

Koszt unikatowego kliknięcia linku - średni koszt unikatowego kliknięcia linku, który jest obliczany jako iloraz łącznej kwoty wydatków i liczby unikatowych kliknięć linku.

Koszt kliknięcia wychodzącego - średni koszt kliknięcia wychodzącego. Obliczany jako iloraz łącznej kwoty wydatków i kliknięć wychodzących. 

Koszt unikatowego kliknięcia wychodzącego - średni koszt unikatowego kliknięcia wychodzącego. Obliczany jako iloraz łącznej kwoty wydatków i unikatowych kliknięć wychodzących. 

Koszt unikatowego kliknięcia (wszystkie) - to iloraz łącznej kwoty wydatków i liczby unikatowych kliknięć (wszystkich).

Szukasz reklamy online dopasowanej do potrzeb firmy?


Jak analizować budowanie świadomości w reklamie na Facebooku? 

Podczas tworzenia reklamy na Facebooku jednym z Twoich celów powinno być zbudowanie świadomości marki wśród odbiorców. Warto dążyć do tego, żeby użytkownicy coraz lepiej pamiętali Twoją firmę - poniższe wskaźniki mogą Ci pomóc mierzyć ten aspekt. 

Szacowany wzrost wskaźnika zapamiętania reklamy (osoby) - wskaźnik liczby osób, które według szacunków Meta będą pamiętały reklamę w ciągu dwóch dni od jej obejrzenia.

Szacowany poziom wzrostu wskaźnika zapamiętania reklamy - to współczynnik szacujący liczbę dodatkowych osób, które będą pamiętać reklamę w ciągu dwóch dni. Jest obliczany jako iloraz szacowanego wzrostu wskaźnika zapamiętania reklamy i wartości jej zasięgu..

Koszt szacowanego wzrostu wskaźnika zapamiętania reklamy - to iloraz łącznej kwoty wydatków i szacowanego poziomu wzrostu wskaźnika zapamiętania reklamy.


Jak analizować konwersję w reklamie na Facebooku? 

Jako konwersję uznajemy czynność podjętą przez użytkownika na stronie, którą Meta potrafi automatycznie zidentyfikować, jako spełnienie celu. W Menedżerze reklam masz możliwość wyboru wielu celów konwersji, ważne jest jednak dostosowanie swojego wyboru do indywidualnych celów biznesowych. 

Dowiedz się więcej o współczynniku konwersji: 

Wśród standardowych zdarzeń konwersji masz do wyboru:

 • Dodanie do koszyka,
 • Dodanie do listy życzeń,
 • Dodanie informacji o płatności,
 • Granie w grę,
 • Inne konwersje offline,
 • Instalacje aplikacji,
 • Kliknięcia numeru telefonu,
 • Kliknięcia przycisku “Jak dojechać”,
 • Kliknięcia reklamy w aplikacji,
 • Kontakty,
 • Odblokowanie osiągnięcia,
 • Osiągnięte poziomy,
 • Produkty dostosowane, 
 • Przesłane zgłoszenia,
 • Przesłanie ocen,
 • Retencja aplikacji mobilnej D2,
 • Retencja aplikacji mobilnej D7,
 • Rozpoczęte okresy próbne,
 • Samouczki ukończone,
 • Subskrypcje,
 • Ukończenie rejestracji,
 • Ukończone procesy robocze na Facebooku,
 • Użycia aplikacji na komputery,
 • Wskaźnik ROAS,
 • Wydanie środków,
 • Wyszukiwania,
 • Wyszukiwania lokalizacji,
 • Wyświetlenia reklamy w aplikacji,
 • Wyświetlenia strony docelowej,
 • Wyświetlenia zawartości,
 • Zainicjowanie finalizacji zakupu,
 • Zakupy, 
 • Zaplanowanie spotkania,
 • Zdarzenia niestandardowe,
 • Zwrot wydatków na reklamę. 


Jak analizować reklamy na Facebooku w 2022 roku? Podsumowanie

Brak umiejętności analizy wyników swojej kampanii na Facebooku sprawi, że nie będziesz w stanie osiągać zamierzonych celów. Wskaźniki dostępne w Menedżerze Reklam Meta służą temu, by sprawniej zarządzać swoją reklamą - docierać do odpowiednich osób i skutecznie zachęcać ich do konwersji. Teraz, gdy znasz już najważniejsze wskaźniki reklam na Facebooku, sprawdź swoje wyniki i wprowadź ewentualne optymalizacje.

 

Poznaj historie sukcesu naszych klientów

 

widoczni 56
Clitch
4.9
Google
4.8
Corner

Clutch.co to jedna z najbardziej wiarygodnych platform z opiniami na świecie!

opinie

Ponad 560 pozytywnych opinii w Google i 70 opinii na Clutch.co

 

Jesteśmy jedną z najlepiej i najczęściej ocenianych agencji marketingu internetowego w Polsce na największych platformach do ocen: w Google i na Clutch.co. Zobacz, nasze oceny i przekonaj się, że warto z nami współpracować.

 

 

 

Bezpłatna konsultacja SEO/ADS
Wyślij zapytanie
Wyślij zapytanie
Aleksandra Boniecka
Aleksandra Boniecka

Specjalistka ds. marketingu internetowego. Ukończyła szereg szkoleń z zakresu SEO, copywritingu, Google Ads oraz content marketingu. Ma doświadczenie w pracy z marketingiem internetowym zarówno w agencji, jak i jako freelancerka. Jest absolwentką studiów na kierunku Komunikacja i Psychologia w Biznesie. Regularnie weryfikuje swoją wiedzę czytając polskie i zagraniczne blogi o marketingu internetowym, a także biorąc udział w kolejnych kursach. Treści, które publikuje, zawsze opiera o najnowsze informacje z branży. Do tworzenia artykułów wykorzystuje takie sprawdzone narzędzia marketingowe np. SENUTO, Ahrefs i SEMSTORM.

Przeczytaj o autorze
Oceń ten artykuł:
Jak analizować reklamy na Facebooku w 2022 roku? Poznaj istotne wskaźniki!

Średnia ocen użytkowników4.86 na podstawie 77 głosów

UDOSTĘPNIJ