Różnice między Google Analytics 4 i Universal - sprawdź zmiany!

Google Analytics 4 i Universal czym sie roznia Sprawdz kluczowe zmiany
Spis treści

• Google Analytics 4 a Google Universal Analytics - co się zmieniło?

• Google Analytics 4 a UGA - różnice w danych o sesjach

• Google Analytics 4 a Universal - zmiany danych o użytkownikach

• Zakupy w Google Analytics 4 i Analytics Universal - różnice w danych

• Cele (konwersje) w GA4 i UGA

• Współczynnik odrzuceń w GA4 i UGA

• Uczenie maszynowe zamiast plików Cookies w Google Analytics 4

• Przechowywanie danych w GA4 i Google Analytics Universal

• Podsumowanie

Migracja na Google Analytics 4 przyprawia Cię o ból głowy i dlatego jeszcze jej nie przeprowadziłeś? A może przeprowadziłeś, ale nic nie działa tak, jak powinno, a Ty niewiele rozumiesz z nowych raportów? Świetnie trafiłeś! W naszym przewodniku pokażemy Ci, gdzie znaleźć poszczególne dane oraz wyjaśnimy, jak i dlaczego mogą się one zmienić. Co zmieniło się w stosunku do Google Analytics Universal i jak efektywnie korzystać z GA4? Sprawdźmy.

Pobierz bezpłatnie

Gubisz się w GA4? Pobierz nasz poradnik i zobacz, jakie to proste!

Stworzyliśmy poradnik dla każdego, w którym w prosty sposób omawiamy najważniejsze zmiany i nowości w Google Analytics. Pokazujemy m.in. jak w GA4 wygląda:

 • analiza ruchu na stronie
 • śledzenie konwersji
 • badanie skuteczności treści
 • weryfikacja efektywności marketingu internetowego i wiele innych.

Z nami poznasz wszystkie najważniejsze raporty i zobaczysz, ja je modyfikować, aby zyskać cenne dane.

Pobierz

ebook-ga4


Google Analytics 4 a Google Universal Analytics - co się zmieniło?

Google Analytics 4 znacząco różni się od Google Analytics Universal zarówno w zakresie zbierania, jak i analizowania danych. Poniżej opiszemy kluczowe różnice.


Sposób zbierania danych w GA3 i GA4

W Google Analytics 3 (Universal) zbieranie danych opierało się na sesjach i odsłonach. Model ten nie przystawał do obecnych czasów, mi.n dlatego że nie był w stanie odpowiednio zaprezentować działań użytkowników korzystających z różnych urządzeń. Jedną z najważniejszych zmian w GA4 w stosunku do GA3 jest wdrożenie modelu zbierania danych opartego nie o sesje, a o zdarzenia i parametry. Zdarzenie w Google Analytics 4 to konkretna interakcja użytkownika z Twoją witryną lub aplikacją. W efekcie nawet pojedyncza odsłona strony jest zdarzeniem. Zdarzenia można dostosować w celu śledzenia dowolnego rodzaju interakcji użytkownika.Możesz na przykład śledzić zdarzenia takie jak:

 • kliknięcie linku.
 • pobranie pliku.
 • przesłanie formularza.
 • obejrzenie filmu.
 • dokonanie zakupu.

Google twierdzi, że śledzenie oparte na zdarzeniach jest lepsze i bardziej elastyczne, ponieważ pozwala:

 • śledzić dowolny rodzaj interakcji użytkownika, w tym zdarzenia niestandardowe.
 • uzyskać pełny obraz interakcji użytkowników z Twoją witryną lub aplikacją
 • ulepszyć swoją witrynę lub aplikację i tworzyć skuteczniejsze strategie marketingowe.

Zdarzenia w Google Analytics 4 podzielone są na 4 różne kategorie:

 • zdarzenia śledzone automatycznie - są one automatycznie śledzone po zainstalowaniu kodu podstawowego GA4, np. wyświetlenie strony;
 • ulepszone zdarzenia pomiarowe - automatycznie zbierane zdarzenia, takie jak przewijanie, wyszukiwanie w witrynie, zaangażowanie wideo i kliknięcia wychodzące, które można włączyć lub wyłączyć w celu dopasowania do Twojej witryny lub aplikacji. Pozwalają one zejść głębiej niż
 • wyświetlenia strony, aby zmierzyć zachowanie użytkowników i sukces treści;
 • polecane zdarzenia, czyli zdarzenia, które Google poleca Ci śledzić ze względu na branżę, w której działasz, np. dla sklepu internetowego będzie to dodanie produktu do koszyka, zakup;
 • zdarzenia niestandardowe - są to zdarzenia i parametry, które możesz ustawić samodzielnie

Infografika przedstawiająca porównanie zdarzeń w Google Analytics Universal i Google Analytics 4, źródło: moz.com


Wygląd interfejsu

Istotnej zmianie uległ także wygląd i sposób działania interfejsu. W Google Analytics 4 mamy dostęp do mniejszej liczby gotowych raportów - niektóre z nich musimy stworzyć ręcznie.


Modele atrybucji w GA4 i GA3

Atrybucja umożliwia przypisanie konwersji do konkretnych źródeł ruchu. W Universal Analytics domyślnym modelem atrybucji była atrybucja ostatniego kliknięcia. Cały udział w konwersji zostawał przypisany ostatniemu kanałowi, z którym użytkownik wszedł w interakcję przed konwersją. W GA4 można wybrać różne modele atrybucji:

 • ostatnie kliknięcie / pierwsze kliknięcie, w których konwersja zostanie w całości przypisana do pierwszego albo ostatniego kliknięcia, z pominięciem pośrednich kanałów,
 • model liniowy, w którym system przypisuje konwersje po równo do wszystkich kanałów, w których
 • użytkownik korzystał na drodze do konwersji,
 • model z uwzględnieniem pozycji - system przypisuje 40% udziału pierwszemu i ostatniemu kliknięciu, a pozostałe 20% rozdziela pomiędzy inne kanały na ścieżce zakupowej,
 • model spadku udziału z upływem czasu - większy udział w konwersji przypisuje się kliknięciu, które miało miejsce w krótszym czasie przez dokonaniem konwersji.

W Universal Analytics śledzenie jest powiązane z adresami URL, a interakcje są pogrupowane według ram czasowych, podczas gdy w Google Analytics 4 śledzenie powiązane jest ze zdarzeniami. Jeśli użytkownik zapisze się do newslettera, działanie to jest zapisywane jako zdarzenie “generate_lead”. Jeśli ustalisz to zdarzenie jako cel, możesz sprawdzić, co użytkownicy robią na Twojej stronie, zanim zapiszą się do newslettera. Ta analiza może Ci pomóc przygotować stronę na potrzeby użytkowników, zlikwidować ewentualne przeszkody w realizacji celu (zdarzenia).


Porównanie raportowania i nawigacji UA i GA4

Nawigacja w GA4 została uproszczona po to, by skupić się na sesjach, ale na zdarzeniach i ścieżkach użytkowników zgodnie z nowym modelem zbierania danych. Wiemy już, że dane w Google Analytics 4 i Universal Analytics są zbierane w inny sposób. Zmieniły się też nazwy raportów i miejsca, w których znajdziesz poszczególne informacje. W uproszczeniu przedstawimy odpowiadające sobie raporty w UGA i GA4:

 • Dane z raportu Odbiorcy w UGA znajdziesz w raporcie Użytkownik -> Atrybuty użytkownika w GA4.
 • Dane z raportu Pozyskiwanie znajdziesz w raporcie Cykl życia -> Pozyskanie.
 • Dane z raportu Zachowania znajdziesz w raporcie Cykl życia -> Zaangażowanie.
 • Raport Konwersji z UGA znajduje się teraz w sekcji Cykl życia - Generowanie przychodu.

Raporty dostępne w Google Analytics 4

 

Raport Atrybuty użytkownika w GA4

 

Raport Pozyskanie w GA4

 

Raport Zaangażowanie w Google Analytics 4

 

Raport Generowanie przychodu w Google Analytics 4


Google Analytics 4 a UGA - różnice w danych o sesjach

Może się zdarzyć i zdarza się, że dane po przejściu na Google Analytics 4 różnią się od danych dostępnych. UGA. Jest to absolutnie i jeśli różnice nie są drastyczne, nie masz się czym martwić. Wynikają one m.in. z różnego sposobu obliczania sesji. Czym różnią się sesje w GA4 i UGA?

 • W GA4, w przeciwieństwie do Universal Analytics, sesja nie kończy się o północy i nie w momencie zmiany źródła kampanii.
 • Każda sesja w GA 4 ma indywidualny identyfikator, za pomocą którego można do niej przypisywać dalsze zdarzenia.
 • Domyślnie sesja kończy się po 30 minutach braku aktywności użytkownika, ale samodzielnie możesz ten czas wydłużyć.
 • W GA4 pojawił się nowy wskaźnik - sesje zaangażowane. Są to sesje, w trakcie których zrealizowany został jeden z warunków:
  • nastąpiła konwersja,
  • sesja trwała co najmniej 10 sekund,
  • sesja spowodowała wyświetlenie co najmniej 2 stron/ekranów w aplikacji.

Różne rozumienie sesji w UGA i GA4 sprawia, że liczby pomiędzy narzędziami mogą różnić się w zakresie do 10%.

Chcesz poprawić widoczność swojej strony w Google? Postaw na pozycjonowanie

 

Przykłady rozumienia sesji w UGA i GA4:

Przykład 1: Jeśli wpiszesz w wyszukiwarkę Google hasło :agencja widoczni blog” i klikniesz wyświetlony link, sesja w Google Analytics Universal i Google Analytics 4 zostanie zaliczona jako Google / Organic.

Przykład 2: Jeśli w trakcie przeglądania blogów zrobisz sobie krótką przerwę na kawę, a następnie otworzysz listę naszych blogów z historii przeglądania, to:

 • Google Analytics Universal określi to zdarzenie jako początek nowej sesji ze źródłem ruchu nieokreślonym lub bezpośrednim.
 • W Google Analytics 4 będzie to cały czas ta sama sesja, zainicjowana wyszukiwaniem organicznym w Google. Dopiero gdy przerwa będzie trwała powyżej 30 minut, sesja będzie zdefiniowana na nowo. Jeśli sesja rozpocznie się o 23.55 jednego dnia, a skończy o 00:15 dnia następnego, sesja zostanie zaliczona pojedynczo dla każdego z dni.

W GA3 sesja grupuje działania zarejestrowane przez użytkownika w określonym przedziale czasu. Natomiast w GA4 sesja to grupa zdarzeń zarejestrowanych przez użytkownika w pewnym przedziale czasowym.


Google Analytics 4 a Universal - zmiany danych o użytkownikach

O ile UGA dostępne były dwa typy danych o użytkownikach, o tyle GA4 został uzupełniony o trzeci typ. W GA4 mamy do dyspozycji dane o:

 • Całkowitej liczbie użytkowników - jest to całkowita liczba unikalnych użytkowników, którzy spowodowali wydarzenie,
 • Nowych użytkownikach - to liczba użytkowników, którzy weszli w interakcję z Twoją witryną lub uruchomili aplikację po raz pierwszy,
 • Aktywnych użytkownikach - to nowy parametr, który określa użytkowników rejestrujących sesję zaangażowaną.

Dane o użytkownikach w GA4 dostępne są w sekcji użytkownicy, jednak o ile w UGA dane te dotyczyły całkowitej liczby użytkowników, to w GA4 system zbiera dane o Aktywnych użytkownikach, stąd liczby mogą się różnić i nie można ich porównywać 1:1.Standardem jest różnica wynosząca nawet do 20%.

Jak Google identyfikuje użytkowników?

GA4 umożliwia śledzenie użytkowników między urządzeniami, ale jak to się dzieje? Co w sytuacji gdy witryna nie posiada kont użytkowników? Identyfikując użytkownika na stronie, GA4 na początek bierze oczywiście pod uwagę User-ID, czyli identyfikator użytkownika zalogowanego na koncie witryny. Jeśli jednak takiego konta nie ma, do gry włącza się Google Signals. Google Signals zbiera dane o sesjach z witryn i aplikacji. Mając te informacje, GA może powiązać je ze swoimi danymi, jeśli użytkownik strony zalogował się na swoje konto Google i wyraził zgodę na personalizację reklam. Tym sposobem GA4 ma możliwość śledzenia użytkownika, nawet jeśli kontynuuje wizytę w witrynie z innego urządzenia.

Ostatnim sposobem identyfikacji jest klasyczne rozpoznawanie klientów na podstawie plików cookie. Zobacz metody analizy użytkowników w GA4.


Odsłony (wyświetlenia) w UGA i GA4 - różnice

Jeśli w Universal Analytics nie stosowałeś filtrów, to dane o odsłonach w GA4 i UGA nie powinny się różnić się więcej niż zakres kilku punktów procentowych. W GA4 odsłony są określane jako Wyświetlenia i określają łączna liczbę ekranów aplikacji i/lub stron internetowych wyświetlonych przez użytkowników. Zrezygnowano z unikalnych odsłon w GA4.

W wyświetleniach strony wdrożono elementy wielokanałowości. Jeśli dysponujesz zarówno stroną internetową, jak i aplikacją, to dane o wyświetleniach i odsłonach mogą się znacząco różnic pomiędzy GA 4 i UGA, ponieważ w GA4 system zliczał wyłączenie odsłony na stronie, a w GA4 dodaje do tego również wyświetlenia ekranów w aplikacji.


Zakupy w Google Analytics 4 i Analytics Universal - różnice w danych

Liczby dotyczące zakupów w Universal Analytics i GA4 powinny być zbliżone, pod warunkiem, że wszystkie parametry e-commerce w GA4 zostały prawidłowo wdrożone. Pamiętaj też, że przetwarzanie danych w GA4 trwa nawet 7 dni, dlatego analizę informacji o zakupach powinieneś przeprowadzać w dłuższej perspektywie czasowej.


Cele (konwersje) w GA4 i UGA

W Google Analytics Universal konwersje były określane jako Cele. W GA4 dla każdego zdarzenia, które chcesz określić jako konwersje, musisz wygenerować Zdarzenie konwersji. Warto wziąć pod uwagę, że jeśli w trakcie jednej sesji pojawią się dwa zdarzenia konwersji (np. użytkownik przez pomyłkę wypełni dwa formualrze kontaktowe czy dwukrotnie zapisze się do newslettera), to narzędzie policzy oba zdarzenia jako konwersje. W UGA było inaczej - w trakcie jednej sesji narzędzie liczyło tylko jedną konwersję (W GA4 możesz ręcznie zmienić metodę liczenia na Raz na sesję - nie zalecamy jednak tego rozwiązania, ponieważ uniemożliwia on pełną analizę zachowań użytkowników; sprawdza się on, gdy przenieśliśmy automatycznie cele z UGA do GA4).

Pamiętaj, że zdarzenia konwersji w GA4 nie są w stanie w 100% odzwierciedlić elóœ definiowanych w UGA. Sprawdź również, co musisz wiedzieć o analizie e-commerce w GA4.

Szukasz szybkiej i skutecznej reklamy online? Przetestuj Google Ads


Współczynnik odrzuceń w GA4 i UGA

Pierwotnie Google nie zdecydowało się na dodanie współczynnika odrzuceń w Google Analytics 4, poprzestając jedynie na współczynniku zaangażowania. W lipcu zeszłego roku jednak współczynnik odrzuceń pojawił się w GA4. Jest rozumiany jako odwrotność współczynnik zaangażowania. Sesja z zaangażowaniem to sesja trwająca 10 sekund lub dłużej, zawierająca co najmniej 1 zdarzenie konwersji lub co najmniej 2 wyświetlenia strony lub ekranu. Jeśli użytkownik nie ma sesji z zaangażowaniem (tzn. nie spełnia żadnego z kryteriów sesji z zaangażowaniem), Google Analytics liczy tę sesję jako odrzucenie. W UGA współczynnik odrzuceń określał procent sesji, które nie wiązały się z żadną interakcją ze stroną. Jeśli użytkownik wszedł na stronę, przegląda ją przez 45 minut, ale nie kliknął żadnego linku, była to sesja niezaangażowana.


Uczenie maszynowe zamiast plików Cookies w Google Analytics 4

Wprowadzenie rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (w skrócie określanemu jako RODO) sprawia, że śledzenie użytkowników za pomocą plików Cookies jest coraz trudniejsze. Ponieważ z czasem pliki cookies mogą całkowicie wyjść z użycia, Google Analytics 4 jest przygotowany do zbierania danych o użytkownikach poprzez uczenie maszynowe.

Podobnie jak GA4, Universal Analytics korzystało z własnych plików cookie do śledzenia interakcji użytkowników. Jednak w ramach procesu śledzenia firma UGA gromadziło również adresy IP. Adresy IP zostały przechwycone i zapisane przez Universal Analytics. Dane te były następnie wykorzystywane do identyfikacji użytkowników i śledzenia ich ruchów. Chcąc zapewnić anonimowość użytkowników, w Google Analytics należało ręcznie skonfigurować anonimizację adresów IP. W praktyce następowało to najczęściej za pomocą Google Tag Managera.

Wraz ze wzrostem obaw dotyczących prywatności oraz coraz częstszym stosowaniem programów blokujących reklamy i pliki cookie podejście UGA do gromadzenia danych szybko stało się nieskuteczne. Zamiast tego w GA4 usługa anonimizacji adresów IP jest automatycznie wdrożona we wszystkich usługach, a narzędzie wykorzystuje własne pliki cookie i sztuczną inteligencję do śledzenia danych. Własne pliki cookie to pliki cookie zapisywane przez witrynę odwiedzaną przez użytkownika. Te pliki cookie nie służą do identyfikacji ani śledzenia osób. Służą one wyłącznie do zbierania zbiorczych danych na temat wydajności serwisu. Aby wypełnić luki w danych, wykorzystuje się sztuczną inteligencję do identyfikowania trendów lub wzorców zachowań użytkowników.

Statystyki GA4 oparte na wykorzystaniu sztucznej inteligencji informują właściciela witryny o możliwym rosnącym zainteresowaniu konkretnym produktem. Dają również dostęp do nowych wskaźników, przewidujących trendy w danym sklepie czy na stronie:

 • prawdopodobieństwo zakupu - wskazuje możliwość, że użytkownik, który był aktywny w ciągu ostatnich 28 dni, dokona zakupu w ciągu następnych 7 dni;
 • prawdopodobieństwo rezygnacji - prawdopodobieństwo, że użytkownik, który był aktywny w ciągu ostatnich siedmiu dni, nie będzie aktywny w ciągu następnych siedmiu dni;
 • prognozy przychodów - przewidywane przychody z zakupów w ciągu najbliższych 28 dni od użytkowników aktywnych w ciągu poprzednich 28 dni.

Korzystając z tych danych, możesz przewidywać działania klientów i dostosowywać kampanie marketingowe w taki sposób, aby skupiały się na odbiorcach o wysokim prawdopodobieństwie konwersji. Sprawdź także:


Przechowywanie danych w GA4 i Google Analytics Universal

Podczas gdy Universal Analytics przechowywał Twoje dane praktycznie na zawsze, dane Google Analytics 4 wygasają po 14 miesiącach.

W Universal Analytics można było wybrać sposób przechowywania danych, korzystając z opcji:

 • 14 miesięcy
 • 26 miesięcy
 • 38 miesięcy
 • Nie wygasa automatycznie

W Google Analytics 4 masz tylko dwie możliwości: 2 miesiące i 14 miesięcy. Jeśli nie eksportujesz danych w tym czasie, stracisz do nich dostęp i nie będziesz mógł np. analizować skuteczności działań rok do roku.

Różnice pomiędzy UGA a GA4 na infografice

 

Google Analytics 4 i Universal - czym się różnią? Sprawdź kluczowe zmiany! Podsumowanie

Podsumowując, Google Analytics 4 (GA4) różni się znacząco od poprzedniej wersji, czyli Universal Analytics (UA), pod wieloma względami. Kluczowe zmiany obejmują:

 • Sposób zbierania danych - GA4 opiera się na zdarzeniach i parametrach, w przeciwieństwie do modelu opartego na sesjach i odsłonach w UGA. Zdarzenie w GA4 reprezentuje konkretną interakcję użytkownika z witryną lub aplikacją.
 • Model atrybucji - GA4 oferuje różne modele atrybucji, które pozwalają bardziej elastycznie przypisać konwersje do różnych źródeł ruchu.
 • Wygląd interfejsu - interfejs GA4 uległ zmianie, zawiera mniej gotowych raportów i może wymagać ręcznego tworzenia niektórych raportów.
 • Identyfikacja użytkowników - GA4 wykorzystuje różne metody identyfikacji użytkowników, takie jak User-ID, Google Signals oraz uczenie maszynowe, aby śledzić użytkowników na różnych urządzeniach.
 • Dane o sesjach - sesje w GA4 różnią się od UA, trwają dłużej niż do północy, a każda ma indywidualny identyfikator.
 • Odsłony - w GA4 odsłony są określane jako "Wyświetlenia" i obejmują zarówno strony internetowe, jak i ekranów w aplikacjach.
 • Konwersje - w GA4 są zdefiniowane jako zdarzenia konwersji i mogą być śledzone bardziej elastycznie niż cele w UGA.
 • Uczenie maszynowe - GA4 wykorzystuje uczenie maszynowe do analizy zachowań użytkowników i przewidywania trendów.
 • Przechowywanie danych - długość przechowywania danych w GA4 jest ograniczona do maksymalnie 14 miesięcy, podczas gdy UA pozwalało na dłuższy okres przechowywania.
 • Współczynnik odrzuceń - rozumienie współczynnika odrzuceń w GA4 różni się od UGA i jest odwrotnością współczynnika zaangażowania.

Warto podkreślić, że GA4 wprowadza wiele nowych funkcji, takich jak analiza oparta na uczeniu maszynowym, bardziej elastyczne śledzenie interakcji użytkowników oraz możliwość przewidywania trendów. Jednakże, ze względu na te zmiany, osoby przeprowadzające migrację z UA na GA4 mogą wymagać czasu na dostosowanie się do nowego sposobu analizy i raportowania danych.

Czy mogę przenieść lub migrować historyczne dane UA do GA4?
Down arrow

Nie, częściowo ze względów prawnych, a częściowo dlatego, że są one zasadniczo różne i zbudowane na różnych strukturach danych. Możesz przenieść niektóre konfiguracje z konwersji łączy UA na GA4, co opisano w naszym przewodniku konfiguracji GA4 .

Czy mogę śledzić współczynnik odrzuceń w GA4?
Down arrow

Tak, ale różni się on od współczynnika odrzuceń UA, więc nie będziesz mógł porównać historycznych danych UA z danymi zebranymi w GA4. Współczynnik odrzuceń w GA4 jest odwrotnością współczynnika zaangażowania.

Jakie są kluczowe różnice między Google Analytics 4 a Google Analytics Universal?
Down arrow

Istnieje kilka istotnych różnic między GA4 a Google Analytics Universal. Jedną z głównych zmian jest model zbierania danych oparty na zdarzeniach i parametrach w GA4, zamiast na sesjach i odsłonach. GA4 oferuje również bardziej elastyczne śledzenie różnych rodzajów interakcji użytkownika. Wygląd interfejsu został zmieniony, a dostępne raporty są bardziej spersonalizowane. Ponadto, modele atrybucji, śledzenie sesji oraz sposób identyfikacji użytkowników również różnią się między tymi dwoma wersjami narzędzia.

Czy dane między Google Analytics 4 a Google Analytics Universal mogą się różnić?
Down arrow

Tak, istnieje możliwość, że dane różnią się między tymi dwoma wersjami narzędzia. Na przykład, GA4 nie kończy sesji o północy i nie uwzględnia zmiany źródła kampanii. Różnice mogą również wynikać z różnych sposobów obliczania sesji oraz z nowego sposobu śledzenia użytkowników poprzez zdarzenia i parametry w GA4. Zmiany te mogą wpływać na statystyki dotyczące odsłon, sesji, zakupów i innych wskaźników.


Poznaj historie sukcesu naszych klientów

widoczni 56
Clitch
4.9
Google
4.8
Corner

Clutch.co to jedna z najbardziej wiarygodnych platform z opiniami na świecie!

opinie

Ponad 560 pozytywnych opinii w Google i 70 opinii na Clutch.co

 

Jesteśmy jedną z najlepiej i najczęściej ocenianych agencji marketingu internetowego w Polsce na największych platformach do ocen: w Google i na Clutch.co. Zobacz, nasze oceny i przekonaj się, że warto z nami współpracować.

 

 

 

 

Bezpłatna konsultacja SEO/ADS
Wyślij zapytanie
Wyślij zapytanie
Katarzyna Kapelczak
Katarzyna Kapelczak

Zawodową karierę zaczynała od dziennikarstwa sportowego, by następnie trafić do agencji widoczni i tworzyć treści dla klientów. Od 2018 roku przeszła drogą od juniora do stanowiska Content Managerki. Obecnie planuje i koordynuje proces tworzenia merytorycznych treści o digital marketingu na blogu widoczni, szuka nowych pomysłów na treści i usprawnienia. Tworzy artykuły blogowe dotyczące różnych aspektów marketingu internetowego – m.in. pozycjonowania, content marketingu, płatnych kampanii Google Ads, optymalizacji konwersji oraz UX. Regularnie poszerza swoją wiedzę, czytając zagraniczne blogi o pozycjonowaniu i promowaniu biznesu w internecie (m.in. Search Engine Journal, Search Engine Land, MOZ, Content Marketing Institute, blog Neil'a Patela). W swojej pracy wykorzystuje szereg narzędzi marketingowych, takich jak: Planer słów kluczowych, Ahrefs, Surfer, Senuto, Semstorm, a ChatGPT powoli przestaje mieć przed nią tajemnice. Swoje treści publikuje nie tylko na blogu widocznych, ale także w branżowych magazynach, np. Nowa Sprzedaż, E-commerce & Digital Marketing, Online Marketing.

Jest trenerką Akademii Widoczni, w ramach której realizuje szkolenia z zakresu zastosowania sztucznej inteligencji w content marketingu. Uczy, jak z powodzeniem wykorzystywać ChatGPT i inne narzędzia AI do tworzenia treści, by zwiększyć wydajność content marketingu bez utraty jakości i zaufania klientów.

Przeczytaj o autorze
Oceń ten artykuł:
Różnice między Google Analytics 4 i Universal - sprawdź zmiany!

Średnia ocen użytkowników4.94 na podstawie 139 głosów

UDOSTĘPNIJ