Wyjaśniamy pojęcia z Google Analytics 4. Poznaj najważniejsze wskaźniki, wymiary i funkcje

wyjasniamy pojecia z google analytics 4
Spis treści

• Liczba zdarzeń w Google Analytics 4

• Liczba zdarzeń na użytkownika w Google Analytics 4

• Parametry zdarzenia w Google Analytics 4

• Niestandardowe parametry zdarzenia w Google Analytics 4

• Zdarzenia na sesję w Google Analytics 4

• Pierwsze medium użytkownika w Google Analytics 4

• Pierwsze źródło użytkownika w Google Analytics 4

• Google Signals w Google Analytics 4

• Menedżer tagów Google w Google Analytics 4

• Globalny tag witryny w Google Analytics 4

• Ruch organiczny w Google Analytics 4

• Wyświetlenia w Google Analytics 4

• Sesja w Google Analytics 4

• Wyszukiwana fraza w Google Analytics 4

• Tagi UTM w Google Analytics 4

• Użytkownik w Google Analytics 4

• Podsumowanie

Nowa wersja Google Analytics, czyli Google Analytics 4, pod wieloma aspektami różni się od swojego poprzednika. Wprowadzono nowe funkcje, ulepszono stałe wskaźniki. W tym artykule omówimy najważniejsze aspekty działania GA 4, które mają znaczący wpływ na sprawne prowadzenie marketingu internetowego.

Chcesz rozkręcić swoją stronę?

Skorzystaj z indywidualnych porad ekspertów

 

Chcesz zwiększyć wyniki swojej firmy? Skorzystaj ze wsparcia naszych ekspertów i poznaj pełnię możliwości Twojej strony. 

Poznaj bezpłatne wskazówki od Widocznych zakresu:

 • Pozycjonowania
 • Kampanii Google Ads
 • Optymalizacji UX
Umów się na darmowy audyt
widoczni 54


Sekcja Pozyskanie w Google Analytics 4

Raporty dotyczące Pozyskania pozwalają zrozumieć, w jaki sposób nowi użytkownicy trafiają na Twoją witrynę lub znajdują Twoją aplikację. Dowiesz się stąd również, w jaki sposób wracają do niej wcześniejsi użytkownicy. Zyskasz tam informację zarówno o źródle, jak i medium Twoich odbiorców. Raporty pozwolą Ci sprawdzić, jak Twoje kampanie reklamowe wpływają na pozyskanie użytkowników.


Aktywni użytkownicy w Google Analytics 4

Aktywni użytkownicy to liczba użytkowników, którzy są zaangażowani w Twojej witrynie lub aplikacji. Za zaangażowanych uznaje się tych użytkowników, którzy skupiają się na stronie co najmniej przez jedną sekundę.


Funkcje reklamowe w Google Analytics 4

Jest to zbiór funkcji dostępnych w GA4, które korzystają z plików cookie w Google. Pozwalają one na: 

 • Tworzenie list remarketingowych.
 • Wykorzystywanie danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach.
 • Tworzenie segmentów na podstawie danych demograficznych i danych o zainteresowaniach.


Atrybucja w Google Analytics 4

Narzędzie Atrybucja w GA4 jest ulepszoną formą dotychczasowej funkcji atrybucji dostępnej w Google Analytics. Pozwala ona na kontrolowanie, jaki wpływ na konwersję mają poszczególne kanały marketingowe. Atrybucja uwzględnia kanały, a także źródła ruchu używane przez użytkownika w wielu sesjach. W raportach atrybucji w Google Analytics 4 dostępne są 3 rodzaje modeli: 

 • oparte na regułach obejmujące wiele kanałów, 
 • preferujące interakcje w Google Ads,
 • oparte na danych.


Średni czas zaangażowania w Google Analytics 4

Średni czas zaangażowania to średni czas, jaki użytkownicy spędzają na Twojej stronie. Oblicza się to poprzez podzielenie całkowitego czasu przez całkowitą liczbę użytkowników. Aby czas użytkownika został zarejestrowany, musi on pędzić na stronie co najmniej jedną sekundę, a Google Analytics liczy tylko czas, kiedy strona jest widoczna (nie jest zminimalizowana lub ukryta).

Wypromuj swoją stronę dzięki skutecznej reklamie.


Średni czas zaangażowania na sesję w Google Analytics 4

To wskaźnik, który jest jest obliczany poprzez podzielenie całkowitego czasu przez całkowitą liczbę sesji. Pomaga on zmierzyć zaangażowanie użytkowników na podstawie realizowanych przez nich zdarzeń, konwersji, wyświetlanych stron i ekranów aplikacji.


Współczynnik zaangażowania w Google Analytics 4

Współczynnik zaangażowania odpowiada za liczbę sesji z zaangażowaniem podzieloną przez łączną liczbę sesji w wybranym czasie. Jako sesję z zaangażowaniem uznaje się sesję, która trwała dłużej niż 10 sekund, a także miała zdarzenie konwersji lub zarejestrowała co najmniej 2 wyświetlenia strony lub ekranu.

Uwaga! Współczynnik zaangażowania będzie również istotny, jeśli będziesz chciał/chciała zmierzyć współczynnik odrzuceń. Jest to wskaźnik, który był dostępny w poprzedniej wersji Google Analytics, ale nie jest dostępny w Google Analytics 4. Podawał on liczbę sesji z pojedynczym wyświetleniem strony. Teraz, aby obliczyć współczynnik odrzuceń musisz od 100% należy odjąć wynik współczynnika zaangażowania.


Połączone tagi witryny w Google Analytics 4

Funkcja połączonych tagów witryny pozwala na lepsze śledzenie kampanii. Dodatkowe parametry są dodawane na końcu adresów URL, które są następnie uwzględniane w raportach. Jeśli Google Analytics jest zainstalowany przy użyciu globalnego tagu witryny (gtag.js), możesz połączyć nowe usługi z istniejącymi usługami bez modyfikowania tagu. Pamiętaj przy tym, że jeśli używasz Menedżera tagów Google to nie możesz korzystać z funkcji połączonych tagów witryny.


Konwersja  w Google Analytics 4

Konwersja jest raportowana za każdym razem, gdy użytkownik realizuje konkretne działanie, które zostało zdefiniowane jako konwersja. W panelu nie znajdziesz konkretnego wskaźnika odpowiedzialnego za współczynnik konwersji, ale wystarczy, że w panelu Konfiguracji przejdziesz do zakładki Zdarzenia.

Chcesz zwiększyć swój współczynnik konwersji?


Import danych w Google Analytics 4

W Google Analytics 4 możesz zimportować dodatkowe dane, jeśli chcesz uzupełnić lub poszerzyć standardowe informacje. Możesz importować takie dane, jak na przykład dane o kosztach kampanii reklamowych, dane dotyczące produktów, dane o użytkownikach i zdarzeniach offline.


Przechowywanie danych w Google Analytics 4

Przechowywanie danych pozwala Ci na szczegółowy wgląd w to,  jak długo dane powiązane z osobami są dostępne w Google Analytics. Dane domyślnie są przechowywane w GA 4 przez dwa miesiące, ale możesz zmienić ten wymiar nawet na 14 miesięcy. Po tym czasie dane identyfikujące użytkowników zostają usunięte. Pamiętaj jednak, że zagregowane dane nadal będą dostępne w raportach, nawet po upłynięciu określonego czasu.


Ruch bezpośredni w Google Analytics 4

Ruch bezpośredni oznacza osoby, które samodzielnie wpisały adres Twojej strony internetowej w przeglądarce. Do sesji bezpośrednich zaliczają się również te, w których Google Analytics nie potrafi rozpoznać źródła kliknięcia.


Wydarzenie w Google Analytics 4

W Google Analytics 4 jako wydarzenia są rozumiane działania, które dzieją się w obrębie strony. Pomiar zdarzenia pozwala policzyć interakcje użytkowników w witrynie lub aplikacji. Jako wydarzenie może być rozumiane np. wczytanie strony, kliknięcie linku czy zrealizowanie konkretnego zakupu. W GA 4 są wyróżniane dwa typy zdarzeń: 

 • Zdarzenia zbierane automatycznie,
 • Zdarzenia objęte pomiarem zaawansowanym.


Liczba zdarzeń w Google Analytics 4

Pokazuje całkowitą liczbę zdarzeń w obrębie danej witryny/aplikacji, które zostały zarejestrowane przez Google Analytics.


Liczba zdarzeń na użytkownika w Google Analytics 4

W tym raporcie poznasz średnią liczbę zdarzeń, która przypada dla każdego użytkownika. Ten czynnik jest obliczany poprzez podzielenie liczby zdarzeń przez liczbę użytkowników.


Parametry zdarzenia w Google Analytics 4

Parametry standardowe obejmują informacje, które są automatycznie gromadzone wraz ze zdarzeniami. Do takich parametrów zalicza się na przykład  tytuł strony, lokalizację strony (URL strony), identyfikator sesji i inne.


Niestandardowe parametry zdarzenia w Google Analytics 4

Parametry niestandardowe to nic innego, tylko wymiary niestandardowe, które były wykorzystywane w poprzedniej wersji Google Analytics. Parametry niestandardowe zdarzeń to dodatkowe informacje, które są gromadzone wraz ze zdarzeniami, a następnie udostępniane w raportach. 


Zdarzenia na sesję w Google Analytics 4

To parametr, który przedstawia średnią liczbę zdarzeń zebranych dla każdej sesji. Zdarzenia na sesję oblicza się poprzez podzielenie liczby zdarzeń przez liczbę sesji.

Potrzebujesz wsparcia przy analizie wyników swojej strony w GA4?


Pierwsze medium użytkownika w Google Analytics 4

Tutaj możesz się dowiedzieć, w jaki sposób użytkownicy znajdują Twoją stronę internetową. Informuje on o tym, jak została przekazana nowemu użytkownikowi wiadomość o Twojej witrynie. 


Pierwsze źródło użytkownika w Google Analytics 4

Z kolei tutaj możesz sprawdzić, co było dla nowego użytkownika miejscem wyświetlenia wiadomości o Twojej stronie internetowej.


Google Signals w Google Analytics 4

Google Signals to dane sesji, które są generowane ze strony internetowej. Google wiąże informacje z użytkownikami, którzy korzystali ze swoich kont Google i mieli włączoną Personalizację reklam. W ten sposób zyskujesz możliwość raportowania i eksportu konwersji na różnych urządzeniach, a także na remarketing na różnych urządzeniach.Pamiętaj, że musisz włączyć tę funkcję, jeśli chcesz korzystać z raportów demograficznych i tworzyć listy odbiorców do wykorzystania w Google Ads.


Menedżer tagów Google w Google Analytics 4

Wykorzystanie menedżera tagów Google pozwoli na zarządzanie wdrażaniem i śledzeniem innych tagów w swojej witrynie. Menedżer tagów Google pozwoli Ci na testowanie tagów w witrynie przed wdrożeniem na żywo, a także na zmniejszenie zależności od IT w zakresie zarządzania tagami. 


Globalny tag witryny w Google Analytics 4

Globalny tag śledzenia (inaczej nazywany jako gtag.js) to aktualna wersja kodu śledzenia w Google Analytics 4. To funkcja, która pozwoli Ci korzystać z najnowszych integracji i śledzenia. 


Ruch organiczny w Google Analytics 4

Ruch organiczny odnosi się do osób, które decydują się na kliknięcie w niepromowany bezpłatny link do Twojej strony internetowej. Mogą to być na przykład osoby, które przychodzą do Twojej witryny po wpisaniu określonej frazy w Google. W raportach reklamowych możesz zobaczyć wyniki ruchu organicznego pochodzącego z wyników wyszukiwania, wideo i mediów społecznościowych. 


Wyświetlenia w Google Analytics 4

Jest to parametr, który mówi po prostu o wyświetleniach stron przez użytkowników. Dzięki temu, że strony są domyślnie sortowane według popularności na podstawie wyświetleń w raporcie, możesz zobaczyć, które treści są najczęściej oglądane przez Twoich odbiorców. 

Zależy Ci na widoczności w Google?


Sesja w Google Analytics 4

W Google Analytics 4 jako sesję rozumie się wizyta z zarejestrowanym co najmniej jednym zdarzeniem, na przykład z odsłoną strony, zakupem itp.  Domyślnie ustalono limit czasu dla pojedynczej sesji na 30 minut. To oznacza, że ​​jeśli użytkownik jest nieaktywny w Twojej witrynie przez czas dłuższy niż 30 minut to jego nowy ruch jest liczony jako nowa sesja. 


Wyszukiwana fraza w Google Analytics 4

Jest to rzeczywista fraza, która została wpisana w wyszukiwarce przez użytkownika sieci i dzięki której trafił na Twoją witrynę. Wyszukiwana fraza może dotyczyć zarówno płatnych reklam Google Ads, jak i organicznych wyników wyszukiwania w Google. W zależności od tego, jaki raport analizujesz. 


Tagi UTM w Google Analytics 4

Tagi UTM to określenie na indywidualne parametry, które są wykorzystywane przy tworzeniu adresu URL dla wybranej kampanii. Są wykorzystywane w celu śledzenia skuteczności danej kampanii i monitorowania ruchu przez niej generowanego. Tagi UTM to na przykład utm_name, utm_source, utm_medium, utm_term, utm_content i utm_id. 
Dowiedz się więcej o tagach UTM:


Użytkownik w Google Analytics 4

W ten sposób jest określona osoba, która wchodzi w dowolną interakcję z Twoją witryną lub aplikacją. Może to być każdy użytkownik, który odwiedza Twoją witrynę. Pamiętaj przy tym, że jeden użytkownik może wygenerować nawet trzy sesje. Co więcej, w GA4 każde urządzenie z indywidualnym identyfikatorem będzie liczone jako oddzielny użytkownik. A to oznacza, że ​​jedna osoba, która odwiedza Twoją witrynę na wielu urządzeniach będzie oznaczać więcej niż jednego użytkownika. Jeśli zależy Ci na śledzeniu unikalnych osób możesz wykorzystać funkcję identyfikatora użytkownika. Umożliwia on śledzenie użytkowników na wielu urządzeniach.  


Wyjaśniamy pojęcia z Google Analytics 4. Poznaj najważniejsze wskaźniki, wymiary i funkcje. Podsumowanie

Dla osób, które mają pierwszy raz styczność z narzędziem Google Analytics, tak duża dawka wiedzy może się okazać przytłaczająca. Dlatego polecamy również zapoznanie się z naszymi pozostałymi artykułami, które jeszcze lepiej pozwalają zrozumieć tematykę Google Analytics 4 i parametrów tego narzędzia.

 

Poznaj historie sukcesu naszych klientów

widoczni 56
Clitch
4.9
Google
4.8
Corner

Clutch.co to jedna z najbardziej wiarygodnych platform z opiniami na świecie!

opinie

Ponad 560 pozytywnych opinii w Google i 70 opinii na Clutch.co

 

Jesteśmy jedną z najlepiej i najczęściej ocenianych agencji marketingu internetowego w Polsce na największych platformach do ocen: w Google i na Clutch.co. Zobacz, nasze oceny i przekonaj się, że warto z nami współpracować.

 

 

 

 

Bezpłatna konsultacja SEO/ADS
Wyślij zapytanie
Wyślij zapytanie
Aleksandra Boniecka
Aleksandra Boniecka

Specjalistka ds. marketingu internetowego. Ukończyła szereg szkoleń z zakresu SEO, copywritingu, Google Ads oraz content marketingu. Ma doświadczenie w pracy z marketingiem internetowym zarówno w agencji, jak i jako freelancerka. Jest absolwentką studiów na kierunku Komunikacja i Psychologia w Biznesie. Regularnie weryfikuje swoją wiedzę czytając polskie i zagraniczne blogi o marketingu internetowym, a także biorąc udział w kolejnych kursach. Treści, które publikuje, zawsze opiera o najnowsze informacje z branży. Do tworzenia artykułów wykorzystuje takie sprawdzone narzędzia marketingowe np. SENUTO, Ahrefs i SEMSTORM.

Przeczytaj o autorze
Oceń ten artykuł:
Wyjaśniamy pojęcia z Google Analytics 4. Poznaj najważniejsze wskaźniki, wymiary i funkcje

Średnia ocen użytkowników4.86 na podstawie 104 głosów

UDOSTĘPNIJ