Co możesz zrobić, aby poprawić współpracę z agencją digital?

Co mozesz zrobic by poprawic wspolprace z agencja digital
Spis treści

• Wyznacz osobę kontaktową z agencją digital

• Rzetelnie czytaj i odpowiadaj na e-maile od agencji digital

• Przeglądaj, odpowiadaj i zatwierdzaj plany od agencji digital

• Znajdź czas na regularne spotkania z agencją digital

• Szczerze komunikuj swoje cele i oczekiwania wobec agencji digital

• Zaufaj procesom i wskazówkom od agencji digital

• Bądź otwarty na opinie i nowe pomysły od agencji digital

• Ustal swój budżet na pracę z agencją digital

• Przygotuj swój zespół na współpracę z agencją digital

• Podsumowanie

Agencje digital, pełne kreatywnych specjalistów i zaawansowanych technologii, są w stanie wnieść nową jakość do Twoich działań marketingowych, pomagając w osiągnięciu lepszych wyników i wyprzedzeniu konkurencji. Jednak sukces tej współpracy nie jest gwarantowany bez odpowiedniego podejścia i zaangażowania z obu stron. W tym artykule zgłębimy tajniki udanej współpracy z agencją digital. Podzielimy się także praktycznymi poradami, które pomogą Ci nawiązać silną, partnerską relację z agencją, zapewniającą wzajemne zrozumienie i wspólny sukces. 

Z artykułu dowiesz się:

 • jakie są najlepsze sposoby na poprawę współpracy z agencją digital,
 • jak przygotować swój zespół na współpracę z agencją digital,
 • jak często kontaktować się z agencją digital.

Potrzebujesz porady marketingowej?

Chcesz podejmować dobre decyzje marketingowe? Nasze doradztwo Ci w tym pomoże.

 • Wyeliminujemy niepotrzebne wydatki na marketing.
 • Zapewnimy Ci wsparcie najlepszych ekspertów.
 • Zajmiemy się koordynacją specjalistów i agencji zewnętrznych.
Wyślij zapytanie
widoczni 94

 

1. Wyznacz osobę kontaktową z agencją digital

Aby zapewnić płynną i efektywną współpracę z agencją digital, ważne jest, aby wyznaczyć dedykowaną osobę do kontaktu. Taka osoba będzie pełniła rolę głównego punktu kontaktowego pomiędzy Twoją firmą a agencją. Dzięki temu komunikacja będzie bardziej uporządkowana i szybka, co pozwoli uniknąć nieporozumień i opóźnień. Jak wybrać odpowiednią osobę do kontaktu?

 • znajomość firmy i projektu - wybierz osobę, która dobrze zna strukturę Twojej firmy, jej cele oraz specyfikę projektu. Może to być ktoś z działu marketingu, sprzedaży lub innej odpowiedniej jednostki,
 • umiejętności komunikacyjne - osoba ta powinna posiadać doskonałe umiejętności komunikacyjne, zarówno pisemne, jak i ustne, aby skutecznie przekazywać informacje między Twoją firmą a agencją,
 • decyzyjność - ważne jest, aby była to osoba, która ma odpowiednie uprawnienia do podejmowania decyzji lub szybki dostęp do osób decyzyjnych w firmie,
 • organizacja i zarządzanie czasem - osoba ta powinna być dobrze zorganizowana i potrafić efektywnie zarządzać czasem, aby nadzorować postępy projektu z agencją digital i terminowo odpowiadać na zapytania agencji.

Wyznaczenie dedykowanego punktu kontaktowego ułatwia koordynację działań i zapewnia, że wszystkie strony są na bieżąco z postępami projektu. Dzięki jednej osobie odpowiedzialnej za komunikację wszelkie problemy i wątpliwości mogą być szybciej rozwiązane. Jasno określona odpowiedzialność zmniejsza ryzyko zamieszania i błędów. Taki punkt kontaktowy usprawnia współpracę, zapewniając lepszą koordynację działań i sprawną komunikację między Twoją firmą a agencją digital, co prowadzi do efektywniejszej realizacji projektów.

Chcesz zlecić nam swój marketing? Wyślij zapytanie

 

2. Rzetelnie czytaj i odpowiadaj na e-maile od agencji digital

Rzetelne czytanie i odpowiadanie na e-maile od agencji digital jest bardzo istotne dla utrzymania płynnej i efektywnej komunikacji. Zaniedbanie tej kwestii może prowadzić do nieporozumień, opóźnień i obniżenia jakości realizowanych projektów. Jak efektywnie zarządzać korespondencją e-mailową z agencją digital?

 • Regularnie sprawdzaj skrzynkę pocztową. Ustal stałe pory dnia, w których sprawdzasz e-maile, aby żadna ważna wiadomość nie umknęła Twojej uwadze. Odpowiadaj na e-maile w miarę możliwości jak najszybciej, najlepiej w ciągu 24 godzin.
 • Czytaj wiadomości uważnie. Dokładnie czytaj każde e-maile, aby w pełni zrozumieć przekazywane informacje i prośby. Zwracaj uwagę na szczegóły, takie jak terminy, wymagania i pytania, aby odpowiedzieć na wszystkie zawarte w wiadomości kwestie.
 • Bądź konkretny w odpowiedziach. Odpowiadaj konkretnie i rzeczowo na pytania oraz prośby zawarte w e-mailu. Jeśli potrzebujesz więcej czasu na odpowiedź, poinformuj o tym agencję digital i określ realny termin, kiedy przekażesz pełną odpowiedź.
 • Zachowuj porządek w skrzynce odbiorczej. Organizuj e-maile, korzystając z folderów lub etykiet, aby łatwo odnaleźć ważne wiadomości i wątki korespondencji. Usuwaj lub archiwizuj e-maile, które nie są już potrzebne, aby utrzymać porządek.
 • Korzystaj z funkcji przypomnień i flagowania, aby zwrócić uwagę na e-maile wymagające dalszych działań. 
 • Ustal priorytety odpowiedzi, zaczynając od najbardziej pilnych.

Rzetelne czytanie i odpowiadanie na e-maile to podstawowy element skutecznej współpracy z agencją digital marketingową. Dzięki temu komunikacja będzie bardziej efektywna, co przyczyni się do lepszej realizacji wspólnych projektów i osiągnięcia zamierzonych celów.

Przeczytaj też:

 

3. Przeglądaj, odpowiadaj i zatwierdzaj plany od agencji digital

Jeśli chcesz, aby Twoja współpraca z agencją digital była skuteczna i efektywna, ważne jest rzetelne przeglądanie, odpowiadanie i zatwierdzanie przedstawianych planów. Szybkie i precyzyjne działania w tym zakresie pomagają uniknąć opóźnień i zapewniają, że projekt jest realizowany zgodnie z oczekiwaniami. Istnieje kilka kroków, które warto wdrożyć w tym zakresie:

 • Poświęć odpowiedni czas na dokładne zapoznanie się z przedstawionymi planami, aby zrozumieć wszystkie proponowane działania, harmonogramy i budżety. Zwróć uwagę na szczegóły, takie jak cele kampanii, strategie marketingowe, kanały komunikacji i oczekiwane wyniki.
 • Jeśli coś jest niejasne lub budzi wątpliwości, nie wahaj się zadawać pytań agencji. Precyzyjne wyjaśnienia pomogą uniknąć późniejszych nieporozumień. Udzielaj konstruktywnego feedbacku, wskazując, co Twoim zdaniem można poprawić lub zmienić w przedstawionych planach.
 • Staraj się jak najszybciej odpowiadać na przesłane plany i propozycje, aby nie opóźniać realizacji projektu. Informuj agencję digital marketingową, jeśli potrzebujesz więcej czasu na przemyślenie lub konsultacje, podając realny termin odpowiedzi.

Przeglądanie, odpowiadanie i zatwierdzanie planów od agencji digital to istotny element skutecznej współpracy. Dzięki temu zapewnisz, że wszystkie działania są zgodne z Twoimi oczekiwaniami, a projekty realizowane są terminowo i efektywnie.

 

4. Znajdź czas na regularne spotkania z agencją digital

Regularne spotkania na żywo bądź online poprzez komunikatory, takie jak Zoom czy Google Meet mogą być niezbędne dla płynnej komunikacji. Takie spotkania umożliwiają bieżącą wymianę informacji, monitorowanie postępów oraz szybkie rozwiązywanie problemów. Jak organizować i prowadzić regularne spotkania z agencją digital marketingową?

 • Ustal stały harmonogram spotkań. Zdecyduj o częstotliwości spotkań – mogą to być spotkania cotygodniowe, dwutygodniowe lub miesięczne, w zależności od potrzeb projektu. Możesz również ustalić stałe dni i godziny spotkań, aby wszyscy uczestnicy mogli je z góry zaplanować i dostosować swoje harmonogramy.
 • Przygotuj agendę spotkania. Przed każdym spotkaniem przygotuj agendę, w której uwzględnisz kluczowe punkty do omówienia, takie jak postępy projektu, wyniki kampanii, ewentualne problemy i pytania. Prześlij plik do wszystkich uczestników przed spotkaniem, aby każdy mógł się odpowiednio przygotować.
 • Podczas spotkania koncentruj się na najważniejszych tematach, aby czas był wykorzystany efektywnie.
 • Po każdym spotkaniu sporządź notatki, które będą zawierać najważniejsze ustalenia, zadania do wykonania oraz terminy.

Regularne spotkania pomagają w budowaniu silnych, partnerskich relacji z agencją, co sprzyja lepszej współpracy i wzajemnemu zaufaniu.

Przeczytaj również:

 

5. Szczerze komunikuj swoje cele i oczekiwania wobec agencji digital

Otwartość i szczerość w komunikacji z agencją digital to fundament skutecznej współpracy. Jasne i precyzyjne określenie celów oraz oczekiwań pozwala agencji lepiej zrozumieć Twoje potrzeby i dostosować swoje działania do Twojej wizji. Skorzystaj z następujących porad w tym obszarze:

 • Przed rozpoczęciem współpracy jasno określ, jakie cele chcesz osiągnąć, np. zwiększenie ruchu na stronie, poprawa konwersji, budowanie świadomości marki.
 • Określ kluczowe wskaźniki efektywności, które będą mierzone, aby ocenić sukces kampanii.
 • Przekaż agencji digital pełne informacje o swojej firmie, rynku i konkurencji. Im więcej agencja wie o Twojej firmie, tym lepiej będzie mogła dostosować strategię.
 • Informuj o wszelkich wewnętrznych ograniczeniach, takich jak budżet, zasoby czy terminy, które mogą wpływać na realizację projektu.
 • Zachęcaj do otwartej dyskusji na temat strategii, pomysłów i potencjalnych wyzwań. Dobra komunikacja to dialog, nie monolog.
 • Aktywnie słuchaj rekomendacji agencji i wspólnie analizuj różne podejścia, aby znaleźć najlepsze rozwiązania.
 • Jeśli coś nie spełnia Twoich oczekiwań, komunikuj to otwarcie i szukaj wspólnie z agencją digital marketingową sposobów na poprawę.

Pamiętaj, że współpraca z agencją digital to partnerstwo. Oznacza to, że obie strony muszą być zaangażowane i włożyć odpowiedni wysiłek, aby relacja była udana. Stosując się do tych wskazówek, możesz zwiększyć swoje szanse na nawiązanie owocnej współpracy z agencją digital, która pomoże Ci osiągnąć Twoje cele biznesowe.

 

6. Zaufaj procesom i wskazówkom od agencji digital

Zbudowanie zaufania do agencji digital jest niezbędne dla owocnej współpracy. Oznacza to, że musisz wierzyć w ich procesy i postępować zgodnie z ich wskazówkami. Agencja ma duże doświadczenie w dziedzinie marketingu cyfrowego i zazwyczaj wie, co działa, a co nie. Oczywiście nie oznacza to, że musisz bezkrytycznie akceptować wszystko, co mówi agencja. Ważne jest, aby zadawać pytania i wyrażać swoje obawy. Jednak ostatecznie powinieneś zaufać ich wiedzy i doświadczeniu. Istnieje kilka powodów, dla których warto zaufać agencji digital:

 • Agencja ma duże doświadczenie i wiedzę. Pracowała z wieloma klientami z różnych branż i zna najnowsze trendy i najlepsze praktyki w dziedzinie marketingu cyfrowego.
 • Agencja digital jest obiektywna. Nie jest związana z Twoją firmą ani produktami, więc może przedstawić Ci bezstronną ocenę Twojej sytuacji i doradzić najlepszy sposób postępowania.
 • Agencja ma Twój najlepszy interes na uwadze. Chce, abyś odniósł sukces, ponieważ pomoże to wzmocnić jej reputację i przyciągnąć więcej klientów.

Aby ułatwić Ci proces zaufania agencji, możesz wykonać kilka kroków:

 • Przed rozpoczęciem współpracy, zapoznaj się z portfolio agencji, studiami przypadków i referencjami od innych klientów. Dowiedz się, jakie sukcesy osiągnęli w przeszłości i jakie mają doświadczenie w branży, w której działa Twoja firma.
 • Wybierz agencję digital marketingową, która ma dobrą reputację i udokumentowane sukcesy.
 • Poproś agencję digital o wyjaśnienie ich procesów i metod pracy. Zrozumienie, jak pracują i jakie kroki podejmują, pomoże Ci zaufać ich podejściu.
 • Poznaj zespół i upewnij się, że czujesz się z nimi komfortowo.
 • Pozwól agencji działać według ich sprawdzonych procesów i metod. Staraj się nie ingerować nadmiernie w ich pracę, aby mogli wykorzystać swoje umiejętności i doświadczenie.
 • Bądź otwarty na innowacyjne pomysły i strategie proponowane przez agencję. Często mają one na celu wprowadzenie nowatorskich rozwiązań, które mogą przynieść lepsze rezultaty.
 • Zapytaj o referencje i przykłady wcześniejszych prac.
 • Ustal, jakie etapy projektu będą realizowane, jakie są terminy oraz jakie narzędzia i technologie będą używane.

Zaufaj procesom i wskazówkom od agencji digital, aby zapewnić płynną i efektywną realizację projektów. Dzięki temu zyskasz pewność, że działania marketingowe są prowadzone zgodnie z najlepszymi praktykami, co przyczyni się do osiągnięcia zamierzonych celów i sukcesu Twojej firmy.

 

7. Bądź otwarty na opinie i nowe pomysły od agencji digital

Jednym z najważniejszych aspektów współpracy z agencją digital jest otwartość na ich opinie i nowe pomysły. Agencje digital zatrudniają specjalistów, którzy są na bieżąco z najnowszymi trendami, technologiami i najlepszymi praktykami w marketingu internetowym. Ich perspektywa pomóc Ci spojrzeć na Twoją firmę z innej perspektywy i odkryć nowe możliwości, o których sam nie pomyślałeś. Jak być otwartym na opinie i nowe pomysły agencji digital marketingowej?

 • Podczas spotkań i komunikacji z agencją, uważnie słuchaj przedstawianych sugestii i pomysłów. Analizuj proponowane rozwiązania w kontekście swoich celów biznesowych i specyfiki rynku.
 • Twórz atmosferę sprzyjającą otwartości i kreatywności. Zachęcaj agencję do dzielenia się swoimi pomysłami i innowacyjnymi rozwiązaniami. Organizuj burze mózgów i sesje kreatywne, aby wspólnie poszukiwać najlepszych rozwiązań.
 • Przy ocenie nowych pomysłów, bierz pod uwagę zarówno potencjalne korzyści, jak i ryzyka. Rozważ, jak proponowane rozwiązania mogą wpłynąć na Twoje cele krótko- i długoterminowe.
 • Bądź gotów wypróbować nowe strategie i narzędzia. Ustal jasno określone wskaźniki sukcesu dla nowych pomysłów, aby móc mierzyć ich efektywność.
 • Dziel się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami.

Otwartość na nowe pomysły pozwala wprowadzać innowacyjne rozwiązania, które mogą wyróżnić Twoją firmę na tle konkurencji. Ponadto adaptacja najnowszych trendów i sprawdzonych strategii może prowadzić do lepszych wyników kampanii marketingowych.

Zwiększ swoje zyski, zainwestuj w profesjonalną strategię marketingową! Wyślij zapytanie

 

8. Ustal swój budżet na pracę z agencją digital

Kolejnym elementem poprawy współpracy z agencją digital to jasno określony budżet. Pozwala to na planowanie i realizację działań marketingowych w sposób efektywny i zgodny z oczekiwaniami. Określenie budżetu przed rozpoczęciem współpracy z agencją digital jest ważne z kilku powodów:

 • Jasno określony budżet pomaga zarówno Tobie, jak i agencji zrozumieć, jaki zakres prac i usług mieści się w ramach realnych możliwości. Unika się nieporozumień i rozczarowań w późniejszym etapie współpracy.
 • Znając budżet, agencja może efektywniej opracować strategię marketingową, dostosowując ją do dostępnych środków. Określa priorytetowe działania i optymalnie wykorzystuje zasoby.
 • Ustalony budżet pozwala na bieżące monitorowanie wydatków i kontrolowanie kosztów współpracy z agencją. Unikasz nieplanowanych wydatków i możesz elastycznie reagować na zmieniające się potrzeby.
 • Otwarta i transparentna komunikacja na temat budżetu buduje zaufanie i ułatwia współpracę. Agencja zna Twoje możliwości finansowe i może przedstawiać propozycje dostosowane do Twoich oczekiwań.

Określając budżet, weź pod uwagę kilka czynników:

 • Ustal priorytety działań, które są najważniejsze dla Twojej firmy, aby skoncentrować budżet na kluczowych obszarach.
 • Przeanalizuj swoje możliwości finansowe i ustal, ile możesz przeznaczyć na działania digital marketingowe.
 • Sporządź szczegółowy budżet, uwzględniając wszystkie planowane działania, takie jak kampanie reklamowe, SEO, content marketing, media społecznościowe itp.
 • Regularnie przeglądaj budżet i w razie potrzeby dostosowuj go do zmieniających się potrzeb i okoliczności. Śledź wydatki i porównuj je z planowanym budżetem, aby mieć kontrolę nad finansami.

Nie bój się negocjować z agencją. Ważne jest, aby obie strony były zadowolone z ustalonego budżetu.

 

9. Przygotuj swój zespół na współpracę z agencją digital

Współpraca z agencją digital to nie tylko kwestia zlecenia zadań i czekania na rezultaty. Aby osiągnąć sukces, ważne jest zaangażowanie całego zespołu i stworzenie efektywnej współpracy. Przygotowanie zespołu na współpracę z agencją zapewnia płynność działań, lepszą komunikację i efektywność w realizacji projektów. Jak przygotować swój zespół do współpracy z agencją digital marketingową?

 • Zorganizuj spotkanie lub wyślij wiadomość e-mail, aby poinformować zespół o planowanej współpracy z agencją digital. Wyjaśnij cele współpracy i przedstaw korzyści, jakie może ona przynieść firmie. Przedstaw także zespołowi cele i oczekiwania związane ze współpracą z agencją digital. 
 • Podkreśl znaczenie współpracy i zaangażowania każdego członka zespołu w osiąganie wspólnych celów.
 • Wyznacz osoby odpowiedzialne za komunikację z agencją w różnych obszarach, takich jak marketing, IT, sprzedaż itp. Upewnij się, że wszyscy wiedzą, kto jest odpowiedzialny za konkretne zadania.
 • Przeprowadź szkolenia dla zespołu, aby zapoznać ich z narzędziami i procesami, które będą używane we współpracy z agencją digital. 
 • Zapewnij wsparcie techniczne i merytoryczne, aby zespół mógł efektywnie współpracować z agencją.
 • Zachęcaj zespół do dzielenia się swoimi pomysłami, uwagami i pytaniami. Otwartość i transparentność w komunikacji są kluczowe dla efektywnej współpracy.
 • Organizuj regularne spotkania wewnętrzne, aby omawiać postępy projektów i ewentualne wyzwania.
 • Określ, jakie są procedury współpracy z agencją, w tym procesy zatwierdzania, raportowania i komunikacji.
 • Agencja potrzebuje dostępu do informacji o firmie, produktach lub usługach, grupie docelowej i konkurencji. Upewnij się, że zespół jest gotowy do udostępnienia tych informacji.
 • Zachęcaj do budowania relacji między członkami zespołu a pracownikami agencji. To pomoże wzmocnić współpracę i ułatwi wymianę informacji i pomysłów.

Pamiętaj, że współpraca z agencją digital to proces, który wymaga zaangażowania i współpracy wszystkich stron. Przygotowując swój zespół do współpracy, zwiększasz szanse na osiągnięcie sukcesu.

Mogą Cię również zainteresować:

 

Co możesz zrobić, aby poprawić współpracę z agencją digital? Podsumowanie

Efektywna współpraca z agencją digital może być niezwykle korzystna dla Twojej firmy, prowadząc do osiągnięcia wyznaczonych celów i wzmocnienia pozycji rynkowej. Kluczowe jest jednak podejście oparte na jasnej komunikacji, zaufaniu i zaangażowaniu obu stron. Precyzyjne określenie celów, regularny kontakt, udostępnienie niezbędnych zasobów oraz otwartość na sugestie to fundamenty, na których warto budować tę relację.

 

FAQ — pytania i odpowiedzi

Jakie kroki warto podjąć do skutecznej optymalizacji SEO w sklepie internetowym?
Down arrow

Kluczowymi krokami do skutecznej optymalizacji SEO są badanie i wybór trafnych słów kluczowych, integracja ich w treści produktów, optymalizacja opisów, oraz regularna aktualizacja treści. Ważne jest także stosowanie unikalnych fraz kluczowych i skupienie się na słowach kluczowych typu long-tail dla lepszych rezultatów.

Jakie korzyści niesie ze sobą integracja z social mediami w kontekście SEO?
Down arrow

Integracja z social mediami przynosi szereg korzyści, w tym budowanie relacji z klientami, zwiększenie świadomości marki, a także pozytywny wpływ na optymalizację SEO. Aktywność w mediach społecznościowych generuje dodatkowy ruch na stronie, a udostępnianie treści może skutkować naturalnym linkowaniem zewnętrznym, co jest pozytywne dla pozycji w wynikach wyszukiwania.

Jakie są zalety dodawania sekcji FAQ do strony internetowej sklepu?
Down arrow

Dodanie sekcji FAQ przyczynia się do zwiększenia zaufania klientów poprzez udzielenie szybkich i klarownych odpowiedzi na ich pytania. Wprowadzenie różnorodnych słów kluczowych w treści FAQ wspomaga optymalizację SEO. Ponadto sekcja FAQ może redukować liczbę zapytań do obsługi klienta, skracając czas potrzebny na dokonywanie decyzji zakupowych.


Poznaj historie sukcesów naszych klientów

widoczni 56
Clitch
4.9
Google
4.8
Corner

Clutch.co to jedna z najbardziej wiarygodnych platform z opiniami na świecie!

opinie

Ponad 550 pozytywnych opinii w Google i 80 opinii na Clutch.co

 

Jesteśmy jedną z najlepiej i najczęściej ocenianych agencji marketingu internetowego w Polsce na największych platformach do ocen: Google i Clutch.co. Zobacz, nasze oceny i przekonaj się, że warto z nami współpracować.

 

 

 

Bezpłatna konsultacja digital
Wyślij zapytanie
Wyślij zapytanie
Maja Mróz
Maja Mróz

Maja z pasją tworzy treści na blog agencji widoczni. Jej droga w świecie marketingu rozpoczęła się od fascynacji content marketingiem oraz pozycjonowaniem stron. W swojej codziennej pracy wykorzystuje narzędzia takie jak Keyword Planner czy Senuto, ChatGPT, Surfer. Dzięki nim potrafi precyzyjnie analizować trendy, przewidywać zmiany i tworzyć skuteczne treści, które przemawiają do algorytmów Google i użytkowników.

Jako entuzjastka najnowszych technologii stale dąży do poszerzania wiedzy na temat sztucznej inteligencji i wykorzystania jej w kreatywny i innowacyjny sposób. Wykorzystuje narzędzia, takie jak ChatGPT do kreowania atrakcyjnych treści oraz do odkrywania nowych spojrzeń na marketing.

Nieustannie rozwija swoje umiejętności poprzez czytanie zagranicznych blogów marketingowych, śledzi najnowsze trendy marketingowe, co pozwala jej adaptować najlepsze praktyki do swojej codziennej pracy.

Przeczytaj o autorze
Oceń ten artykuł:
Co możesz zrobić, aby poprawić współpracę z agencją digital?
Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu. Badź pierwszy
UDOSTĘPNIJ