Audyt marketingowy od A do Z: Praktyczny poradnik

Audyt marketingowy co to jest i jak go przeprowadzic
Spis treści

• Czym jest audyt marketingowy?

• Kiedy i dlaczego warto przeprowadzić audyt marketingowy?

• Najważniejsze elementy audytu marketingowego

• Co wyróżnia dobrze wykonany audyt marketingowy?

• Rodzaje audytu marketingowego i ich charakterystyka

• Jak krok po kroku przeprowadzić audyt marketingowy?

• Są wyniki audytu marketingowego — co dalej?

• Podsumowanie

Audyt marketingowy to kompleksowa analiza i ocena działań marketingowych przedsiębiorstwa, mająca na celu identyfikację mocnych i słabych stron oraz wskazanie obszarów wymagających poprawy. Proces ten obejmuje przegląd strategii, narzędzi, kampanii oraz efektów działań marketingowych w kontekście celów biznesowych. Celem audytu marketingowego jest optymalizacja działań, zwiększenie efektywności oraz osiągnięcie lepszych wyników rynkowych. Przeprowadzenie audytu marketingowego pozwala firmom lepiej zrozumieć swoje działania, dostosować strategię do zmieniających się warunków rynkowych i poprawić komunikację z klientami.

Z artykułu dowiesz się:

 • czym jest audyt marketingowy,
 • kiedy i dlaczego warto przeprowadzić audyt marketingowy,
 • jakie są najważniejsze elementy audytu marketingowego,
 • czym cechuje się dobrze wykonany audyt marketingowy,
 • jakie są rodzaje audytu marketingowego,
 • jak przeprowadzić audyt marketingowy i co zrobić z jego wynikami.

Chcesz rozkręcić swoją stronę?

Skorzystaj z indywidualnych porad ekspertów

 

Chcesz zwiększyć wyniki swojej firmy? Skorzystaj ze wsparcia naszych ekspertów i poznaj pełnię możliwości Twojej strony. 

Poznaj bezpłatne wskazówki od Widocznych zakresu:

 • Pozycjonowania
 • Kampanii Google Ads
 • Optymalizacji UX
Umów się na darmowy audyt
widoczni 54


Czym jest audyt marketingowy?

Audyt działań marketingowych to szczegółowa i systematyczna ocena wszystkich działań marketingowych prowadzonych przez firmę. Jego celem jest identyfikacja mocnych i słabych stron strategii marketingowej, narzędzi, kampanii oraz efektywności poszczególnych działań. Proces ten obejmuje przegląd wszystkich elementów marketingowych, od analizy strategii i planów, przez ocenę narzędzi i kanałów komunikacj, po analizę wyników i kluczowych wskaźników efektywności (KPI). Audyt marketingowy pozwala na dokładne zrozumienie, jak działania marketingowe wpływają na osiąganie celów biznesowych firmy oraz jakie obszary wymagają optymalizacji.


Kiedy i dlaczego warto przeprowadzić audyt marketingowy?

Audyt marketingowy to narzędzie, które pozwoli Ci dokładnie ocenić skuteczność działań marketingowych prowadzonych w Twojej firmie . Jego przeprowadzenie umożliwi Ci zidentyfikowanie zarówno efektywnych strategii, jak i tych aspektów, które wymagają poprawy lub całkowitej zmiany. Audyt pozwala na głębsze zrozumienie, które działania przynoszą oczekiwane rezultaty, a które nie spełniają swojej roli, co jest niezbędne do optymalizacji zasobów i zwiększenia zwrotu z inwestycji marketingowych. Dzięki audytowi marketingowemu firmy możesz również lepiej dostosować swoje strategie do zmieniających się warunków rynkowych oraz oczekiwań i preferencji klientów. To z kolei gwarantuje zwiększenie efektywności i konkurencyjności na runku oraz utrzymanie wysokiej jakości działań marketingowych.


Kiedy należy przeprowadzić audyt marketingowy?

Audyt marketingowy warto przeprowadzić w następujących sytuacjach:

 • Przed wprowadzeniem nowych strategii. Audyt pomoże Ci ocenić obecną sytuację i przygotować grunt pod wprowadzenie nowych działań marketingowych, zapewniając, że są one oparte na solidnych danych i zrozumieniu rynku.
 • Po zakończeniu ważnych kampanii marketingowych. Analiza efektywności zakończonych kampanii to doskonały sposób na zrozumienie ich wpływu na osiągnięcie celów biznesowych i marketingowych. Pozwoli to na wyciągnięcie wniosków i lepsze planowanie przyszłych działań.
 • W przypadku zmian w otoczeniu rynkowym lub pojawienia się nowych konkurentów. Regularny audyt marketingowy umożliwia szybkie dostosowanie strategii marketingowej do dynamicznie zmieniającego się otoczenia, co jest niezbędne dla utrzymania konkurencyjności Twojej firmy.
 • Regularnie, na przykład raz w roku. Systematyczne przeprowadzanie audytów marketingowych jest zalecane, aby na bieżąco monitorować skuteczność i efektywność działań marketingowych, co pozwala na ciągłe doskonalenie i adaptację strategii w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe.


Najważniejsze elementy audytu marketingowego

Audyt to podstawa w procesie optymalizacji Twoich działań marketingowych. Aby w pełni zrozumieć pozycję Twojej firmy na rynku, audyt powinien składać się z następujących, szczegółowo przemyślanych elementów:


Analiza SWOT

Jest to fundamentalny komponent każdego audytu marketingowego. Analiza SWOT pozwala na systematyczną ocenę mocnych stron, słabości, szans i zagrożeń związanych z Twoją strategią marketingową. Ta metoda dostarcza kompleksowy obraz tego, w jakich obszarachTwoja firma ma przewagę konkurencyjną, jakie wyzwania marketingowe przed nią stoją, gdzie istnieją możliwości do rozwoju oraz jakie zewnętrzne zagrożenia mogą wpływać na jej marketing. Dzięki temu zyskujesz możliwość skutecznego dostosowania strategii do zmieniających się warunków oraz maksymalizacji efektywności marketingowej.


Badania rynku

To nieocenione źródło wiedzy o obecnym środowisku biznesowym, trendach konsumenckich, a także oczekiwaniach i potrzebach klientów. Poprzez badania rynku, możesz zrozumieć, jak Twoje produkty lub usługi są postrzegane w kontekście szerszego rynku. Badania te pomagają również zidentyfikować nowe segmenty rynkowe lub nisze, które mogą być opłacalne. Wiedza ta jest niezbędna do efektywnego targetowania i pozycjonowania Twojej oferty, co bezpośrednio przekłada się na lepsze wyniki sprzedażowe.

Zobacz także:


Analiza konkurencji

Niezbędne jest zrozumienie nie tylko działań Twojej firmy, ale również działań Twoich konkurentów. Analiza konkurencyjna w audycie marketingowym to wgląd w strategie, które stosują Twoi główni rywale, ich mocne i słabe strony, a także efektywność ich działań marketingowych. Poznanie tych aspektów pozwala na lepsze zrozumienie własnej pozycji na rynku i na dostosowanie swoich strategii w taki sposób, aby skutecznie konkurować i wyróżniać się wśród innych. To również szansa, by nauczyć się na błędach innych i uniknąć podobnych potknięć w przyszłości. Przeczytaj, jak wykonać analizę konkurencji w digital marketingu.


Co wyróżnia dobrze wykonany audyt marketingowy?

Audyt marketingowy powinien spełniać pewne warunki, aby jego przeprowadzenie przyniosło oczekiwane rezultaty. Oto cechy, które powinien posiadać efektywny audyt:

 • Kompleksowość. Audyt powinien być wszechstronny i obejmować wszystkie aspekty Twojej strategii marketingowej, od identyfikacji celów, przez analizę wykorzystywanych narzędzi, po ocenę wyników poszczególnych kanałów digital marketingowych i kampanii. Dzięki temu uzyskasz pełny obraz efektywności swoich działań, wliczając w to zarówno obszary wymagające optymalizacji, jak i mocne strony swoich kampanii.
 • Obiektywność. Ważną cechą audytu jest obiektywność. Zewnętrzni eksperci lub niezależne zespoły audytowe mogą zapewnić niezależną ocenę, która wyeliminuje wewnętrzne uprzedzenia i pomoże spojrzeć na Twoje działania z nowej perspektywy. Dobrze jest zastosować w tym celu z góry określoną strukturę, dostosowaną do konkretnego zakresu audytu. Sprawdź, jak wybrać odpowiednią agencję digital.
 • Orientacja na wyniki. Audyt powinien skoncentrować się na mierzalnych wynikach, takich jak ROI (zwrot z inwestycji), konwersje czy zasięg. Umożliwi to ocenę, które inwestycje przynoszą najlepsze rezultaty i gdzie warto alokować zasoby w przyszłości.
 • Dostarczenie rekomendacji. Dobrze przeprowadzony audyt nie kończy się na identyfikacji problemów — dostarcza także konkretnych, praktycznych rozwiązań, które pomogą Ci poprawić efektywność marketingową. To właśnie te rekomendacje stanowią podstawę dla dalszych działań i są niezbędne dla osiągnięcia lepszych wyników.
 • Regularność. Świat marketingu szybko się zmienia, dlatego regularne przeprowadzanie audytów pozwoli Ci nie tylko reagować na bieżące zmiany w branży, ale również na czas wprowadzać przyszłe trendy. Regularny audyt pomaga utrzymać Twoje działania na najwyższym poziomie i gwarantuje, że Twoja strategia marketingowa jest zawsze aktualna.

Zadbaj o pozytywne doświadczenie klientów z Twoją stroną Poznaj naszą ofertę PRO SXO


Rodzaje audytu marketingowego i ich charakterystyka

Audyt marketingowy można podzielić na kilka rodzajów, które różnią się między sobą zakresem i specjalizacją. Każdy z nich odgrywa znaczącą rolę w kompleksowej ocenie działań marketingowych, ich planowaniu czy dostosowywaniu do specyficznych potrzeb oraz wyzwań zarówno firmy, jak i rynku.


Audyt strategiczny

Audyt strategiczny koncentruje się na ogólnych strategiach marketingowych firmy, analizując ich zgodność z celami biznesowymi i skuteczność w osiąganiu tych celów. Zajmuje się oceną misji, wizji firmy oraz pozycjonowania na rynku w stosunku do konkurencji. Celem tego audytu jest identyfikacja potrzeb strategicznych zmian i dostosowanie działań marketingowych do zmieniającego się otoczenia biznesowego.


Audyt operacyjny

Audyt operacyjny skupia się na codziennych operacjach marketingowych i ich efektywności. Obejmuje ocenę taktyk marketingowych, procedur operacyjnych, wykorzystania narzędzi oraz realizacji kampanii marketingowych. Ten rodzaj audytu pozwala na identyfikację operacyjnych luk, niewykorzystanych zasobów oraz sugeruje sposoby poprawy efektywności operacyjnej.


Audyt funkcjonalny

Audyt funkcjonalny bada konkretne funkcje marketingowe, takie jak content marketing, marketing cyfrowy, marketing bezpośredni czy PR. Analizuje specyficzne działania, narzędzia i technologie w ramach tych funkcji, oceniając ich efektywność i zgodność z ogólnymi celami marketingowymi. Dzięki temu można zrozumieć, które funkcje działają efektywnie, a które wymagają optymalizacji.


Audyt środowiska zewnętrznego

Audyt środowiska zewnętrznego ocenia wpływ zewnętrznych czynników na działania marketingowe firmy. Bada, jak zmiany w trendach rynkowych, regulacjach prawnych, działaniach konkurencji oraz preferencjach konsumentów wpływają na marketing. Informuje o zewnętrznych zagrożeniach i szansach, co pozwala lepiej dostosować strategię marketingową.


Audyt prawny

Audyt prawny sprawdza zgodność działań marketingowych z obowiązującym prawem, analizując wszystkie aspekty prawne dotyczące działań marketingowych, w tym reklamy, promocje i polityki prywatności. Ma na celu minimalizację ryzyka prawnego, zapewniając, że wszystkie działania marketingowe są prowadzone zgodnie z przepisami.


Jak krok po kroku przeprowadzić audyt marketingowy?

W każdym audycie marketingowym można wyróżnić podstawowe etapy, które przeprowadzone krok po kroku dostarczą wyczerpujących informacji o działaniach marketingowych Twojej firmy oraz rozwiązania, jakie należy wprowadzić, aby zwiększyć ich skuteczność.


1. Ustal, co dokładnie poddasz audytowi

Na początku musisz ustalić, jakie działania ma obejmować audyt marketingowy. Może on być kompleksowy lub systematyczny. Kompleksowy audyt marketingowy pozwoli na zbadanie krytycznych aspektów danych marketingowych, takich jak zwrot z inwestycji (ROI), generowanie leadów czy wskaźniki zaangażowania klientów. Z kolei systematyczny audyt marketingowy jest bardziej dogłębny i oprócz oceny dostępnych danych obejmuje także ocenę infrastruktury marketingowej, procesów oraz strategii firmy. Mowa o pięciu punktach operacji marketingowych: wydajności, ludziach, procesie, platformach oraz partnerach.

Zależy Ci na zwiększenie sprzedaży w sklepie online? Postaw na Google Ads dla e-commerce


2. Zdefiniuj cele audytu marketingowego

Następnie jasno określ, jakie są cele audytu marketingowego, aby audyt spełnił swoje zadanie. Do tego przydadzą się konkretne wskaźniki, które chcesz zmierzyć w porównaniu z najlepszymi praktykami czy działaniami konkurencji. Warto stworzyć swego rodzaju listę kontrolną, dzięki czemu łatwiej osiągniesz cele audytu oraz zapanujesz nad jego dokumentacją. Ważne jest przy tym, aby określone cele były jasne, mierzalne oraz wykonalne. Powinny zapewnić zgodność audytu z celami strategicznymi i dostarczać rzetelnych, przydatnych informacji. Przykładowe KPI dla audytu marketingowego to koszt pozyskania klienta (CAC), średnia wartość transakcji, witryny utrzymane, kwalifikowane leady marketingowe (MQL) czy kwalifikowane leady sprzedażowe (SQL).


3. Określ personę klienta i odbiorcy

Persona klienta to inaczej postać, która reprezentuje docelową grupę odbiorców. Powinieneś stworzyć tyle person, ile grup odbiorców obejmują Twoje działania marketingowe. Tworząc personę klienta, uwzględnij m.in. takie informacje jak: zakres wieku, płeć, dane demograficzne, status zawodowy, osobiste gusta i zainteresowania czy dotychczasowa interakcja z firmą. Taki obraz osobowości klienta pozwala na lepsze zrozumienie strategii marketingowej oraz lepsze pozycjonowanie na tle konkurencji.


4. Zbadaj swoją konkurencję

Audyt marketingowy to również doskonałe narzędzie do tego, aby przyjrzeć się swojej konkurencji. Jakie strategie marketingowe stosują pozostałe firmy? Które z nich działają, a które nie działają? Czy w działaniach marketingowych konkurencji są słabe punkty i luki, które można uzupełnić? Choć działań konkurencji nie można przewidzieć, można na nie na bieżąco reagować i na tej podstawie nawiązać lepszy kontakt z klientami czy zwiększyć swój udział w rynku.

 


5. Zbierz konkretne dane

Podstawą każdego audytu są dane. Wybierz taki sposób gromadzenia zebranych, który umożliwi pełen wgląd w mocne i słabe strony Twojej bieżącej strategii marketingowej. Dane te powinny obejmować mierzalne elementy kampanii marketingowych, czyli kluczowe wskaźniki wydajności (KPI). Są to m.in. procent zaangażowania klientów, leady organiczne z konkretnych kampanii, procent ruchu na stronie z urządzeń mobilnych, szybkość Twojej witryny czy kliknięcia reklam.


6. Oceń skuteczność marketingu

To ostatni etap audytu marketingowego. Zebrane na każdym etapie dane należy przeanalizować i na tej podstawie wyciągnąć odpowiednie wnioski. Warto w tym celu skorzystać z pomocy profesjonalisty. Zaproponuje działania, które naprawią słabsze obszary strategii marketingowej oraz wzmocnią te, które są skuteczne. Niektóre elementy wykorzystywane w marketingu, takie jak np. kanały reklamowe, grafiki czy kopia strony internetowej, są ze sobą ściśle powiązane i wpływają na siebie nawzajem. Dlatego też dalsze działania powinny być przemyślane i dobrze zaplanowane, a ich efekt — mierzalny.


Są wyniki audytu marketingowego — co dalej?

Audyt marketingowy to pełen obraz sytuacji marketingowej Twojej firmy. Z jego pomocą możesz podejmować świadome decyzje oraz precyzyjnie planować działania reklamowe, z uwzględnieniem ich wzmocnienia, optymalizacji czy też naprawy. Po dokładnym zapoznaniu się z audytem ustal plan działania na kolejne miesiące. Zachowaj wyniki audytu, aby po wprowadzeniu zmian w swojej strategii móc je porównać z wynikami kolejnego audytu. Warto przy tym uzbroić się w cierpliwość. Niektóre działania marketingowe wymagają czasu, zanim ich efekt będzie zauważalny. Pamiętaj również, że audyt marketingowy jest procesem ciągłym, a nie jednorazowym niezależnie od tego, czy jest to audyt kompleksowy, czy systematyczny (obejmuje konkretne działania marketingowe). Kolejny audyt powinien być zaplanowany jeszcze przed zakończeniem obecnego audytu.

Szukasz szybkiej i skutecznej reklamy online? Przetestuj Google Ads


Audyt marketingowy od A do Z: Praktyczny poradnik. Podsumowanie

Audyt marketingowy to kluczowe narzędzie umożliwiające firmom ocenę efektywności ich strategii marketingowych. Poprzez kompleksową analizę elementów takich jak strategia, narzędzia, działania oraz konkurencja i warunki rynkowe, audyt identyfikuje mocne strony, słabości, szanse i zagrożenia. Przeprowadzanie audytu przynajmniej raz do roku jest zalecane, by dostosować działania do zmieniających się oczekiwań rynku i klientów. Korzyści z audytu to m.in. zwiększenie ROI, lepsze zrozumienie klienta i efektywniejsze wykorzystanie budżetu marketingowego. Audyt powinien być przeprowadzany obiektywnie i regularnie, aby zapewnić jego najwyższą jakość i efektywność.

FAQ — pytania i odpowiedzi

Czym jest i co zawiera audyt marketingowy?
Down arrow

Audyt marketingowy to kompleksowa ocena i analiza strategii marketingowych firmy, mająca na celu zidentyfikowanie mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń w działaniach marketingowych. Zawiera analizę strategii marketingowej, taktyki, używane narzędzia, efektywność działań, a także badania konkurencji i otoczenia rynkowego. Audyt może obejmować również ocenę zgodności działań z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz analizę wskaźników kluczowych wyników (KPIs).

Jakie korzyści wynikają z przeprowadzenia audytu marketingowego?
Down arrow

Przeprowadzenie audytu marketingowego pozwala na uzyskanie dogłębnego zrozumienia skuteczności obecnych działań marketingowych. Korzyści to m.in. identyfikacja obszarów wymagających poprawy, optymalizacja budżetu marketingowego, lepsze dopasowanie strategii do potrzeb rynku i oczekiwań klientów, zwiększenie efektywności kampanii oraz wzmocnienie przewagi konkurencyjnej firmy. Audyt może również pomóc w wykryciu nowych możliwości rynkowych i przyczynić się do zwiększenia zwrotu z inwestycji (ROI).

Jak często należy przeprowadzać audyt marketingowy?
Down arrow

Częstotliwość przeprowadzania audytu marketingowego zależy od wielu czynników, w tym od dynamiki branży, zmian w strategii firmy, wprowadzania nowych produktów lub usług, a także od zmian w otoczeniu rynkowym. Generalnie zaleca się przeprowadzanie audytu przynajmniej raz do roku, aby regularnie oceniać i dostosowywać strategie marketingowe. W przypadku szybko zmieniających się rynków lub w sytuacjach kryzysowych audyty mogą być przeprowadzane częściej, aby zapewnić szybką adaptację i odpowiedź na bieżące wyzwania.


Poznaj historie sukcesów naszych klientów

widoczni 56
Clitch
4.9
Google
4.8
Corner

Clutch.co to jedna z najbardziej wiarygodnych platform z opiniami na świecie!

opinie

Ponad 550 pozytywnych opinii w Google i 80 opinii na Clutch.co

 

Jesteśmy jedną z najlepiej i najczęściej ocenianych agencji marketingu internetowego w Polsce na największych platformach do ocen: Google i Clutch.co. Zobacz, nasze oceny i przekonaj się, że warto z nami współpracować.

 

 

 

Bezpłatna konsultacja SEO/ADS
Wyślij zapytanie
Wyślij zapytanie
Martyna Tolas
Martyna Tolas

Związana z marketingiem internetowym od 2020 roku, realizując treści dla klientów w jednej z agencji marketingowych. Silna potrzeba ciągłego rozwoju, duże przywiązanie do jakości dostarczanych treści, a także wrażliwość na odbiorcę sprawiły, że jej miłość do słowa pisanego powędrowała w stronę content marketingu.

Obecnie tworzy merytoryczne treści na stronę i blog agencji widoczni, systematycznie poszerzając swoją wiedzę i doskonaląc swoje umiejętności. Do tworzenia treści wykorzystuje narzędzia marketingowe, takie jak Google Analytics 4, Senuto, Surfer, a także wciąż rozwija zdolności do sprawnej komunikacji z AI i jej wykorzystania w content marketingu.

Prywatnie fotografka, miłośniczka poezji i nowych miejsc. Baterie ładuje w tętniącym życiem domu, przy dobrej muzyce, z dwiema córkami i czworonożną kompanką na pokładzie.

Przeczytaj o autorze
Oceń ten artykuł:
Audyt marketingowy od A do Z: Praktyczny poradnik

Średnia ocen użytkowników4.74 na podstawie 126 głosów

UDOSTĘPNIJ