Marketing w dobie ochrony prywatności — jak go realizować?

Marketing w dobie ochrony prywatnosci jak go realizowac
Spis treści

• Marketing w dobie AI i ochrony prywatności — wyzwania

• Pojęcie ochrony prywatności — rozumienie i definicja

• ”Przyszłość” bez plików cookies… już nadeszła

• Jak realizować marketing, chroniąc prywatność? 5 strategii do wykorzystania

• Podsumowanie

Ochrona prywatności stała się jednym z kluczowych wyzwań we współczesnym świecie cyfrowym. W erze, gdzie dane osobowe stają się coraz cenniejsze, a regulacje dotyczące prywatności stają się coraz bardziej restrykcyjne, marketingowcy muszą dostosować swoje strategie, aby zachować równowagę między efektywną promocją produktów i usług, stosowaniem sztucznej inteligencji i automatyzacji w marketingu a poszanowaniem prywatności konsumentów. W niniejszym artykule podpowiemy, jak w dobie ochrony danych osobowych efektywnie realizować marketing, wykorzystując nowoczesne narzędzia i strategie, które pozwalają osiągać cele biznesowe bez naruszania prywatności klientów.

Z artykułu dowiesz się:

 • czym jest ochrona prywatności,
 • jakie wyzwania w zakresie ochrony prywatności wiążą się z marketingiem internetowym,
 • jakie dokumenty prawne wymagają ochrony prywatności odbiorców w internecie,
 • czym różni się marketing w dobie plików cookies i bez plików cookies,
 • w jaki sposób zapewnić ochronę danych osobowych w działaniach marketingowych online,
 • jak realizować personalizację w marketingu opartym na ochronie prywatności.

Chcesz rozkręcić swoją stronę?

Skorzystaj z indywidualnych porad ekspertów

 

Chcesz zwiększyć wyniki swojej firmy? Skorzystaj ze wsparcia naszych ekspertów i poznaj pełnię możliwości Twojej strony. 

Poznaj bezpłatne wskazówki od Widocznych zakresu:

 • Pozycjonowania
 • Kampanii Google Ads
 • Optymalizacji UX
Umów się na darmowy audyt
widoczni 54

 

Marketing w dobie AI i ochrony prywatności — wyzwania

W dobie dominacji sztucznej inteligencji (AI) w marketingu i rosnącej troski o ochronę prywatności klientów, marketing napotyka na szereg wyzwań. Specjaliści ds. marketingu i właściciele firm muszą dostosować swoje działania, w tym sposób zbierania danych o klientach i przetwarzania ich, do zmieniających się regulacji prawnych. Z jakimi wyzwaniami muszą sobie radzić współcześni przedsiębiorcy w dobie ochrony prywatności we współczesnym marketingu?

 • Zbieranie i przetwarzanie danych — AI umożliwia bardziej zaawansowane zbieranie i analizowanie danych, co może być niezwykle cenne dla działań marketingowych. Jednakże zbieranie dużej ilości danych osobowych wiąże się z ryzykiem naruszenia prywatności klientów, zwłaszcza jeśli te dane są wykorzystywane w sposób, który nie jest zgodny z ich oczekiwaniami.
 • Personalizacja a prywatność — AI umożliwia personalizację treści i ofert marketingowych, co może zwiększyć skuteczność działań marketingowych. Jednakże, aby osiągnąć ten cel, marketing musi zbierać i analizować dane osobowe klientów, co może budzić obawy związane z prywatnością. Istnieje subtelna granica między dostarczaniem spersonalizowanych treści a naruszaniem prywatności.
 • Transparentność — w miarę jak AI i automatyzacja stają się bardziej zaawansowane, może być trudno dla konsumentów zrozumieć, w jaki sposób ich dane są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane. Brak transparentności może prowadzić do nieufności i obniżenia zaufania klientów.
 • Konieczność działania zgodnie z regulacjami i przepisami prawnymi — organizacje marketingowe muszą przestrzegać coraz bardziej restrykcyjnych regulacji dotyczących ochrony prywatności, takich jak RODO (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679) w Europie czy podobne przepisy w innych regionach. Niewłaściwe postępowanie w zakresie ochrony prywatności może prowadzić do poważnych kar finansowych.
 • Etyka marketingowa — w miarę jak AI staje się bardziej zaawansowana, istnieje ryzyko wykorzystywania tej technologii w sposób, który jest uważany za etycznie wątpliwy. Marketing musi zmierzyć się z pytaniem, jakie działania są moralnie akceptowalne, zwłaszcza w kontekście zbierania i wykorzystywania danych osobowych.
 • Bezpieczeństwo danych — zagrożenia związane z bezpieczeństwem danych stają się coraz większym problemem w dziedzinie marketingu. Wycieki danych mogą prowadzić do poważnych problemów związanych z ochroną prywatności klientów i reputacją firmy.
 • Edukacja konsumentów — konsumentów należy edukować na temat tego, jakie są praktyki marketingowe i jakie prawa przysługują im w zakresie ochrony prywatności. Brak świadomości może prowadzić do nieporozumień i konfliktów.

 

Pojęcie ochrony prywatności — rozumienie i definicja

Ochrona prywatności to koncepcja, która odnosi się do prawa jednostek do zachowania poufności swoich danych osobowych i informacji dotyczących ich tożsamości. W ramach ochrony prywatności klienci mają prawo kontrolować, jakie informacje o nich są zbierane, przetwarzane i udostępniane przez organizacje. To podstawowe prawo jest chronione przez regulacje prawne, takie jak RODO w Europie czy innych przepisy na świecie. Regulacje dotyczące ochrony prywatności, takie jak RODO, stanowią ważny element ram prawnych, które regulują zbieranie i przetwarzanie danych osobowych. Organizacje marketingowe muszą przestrzegać tych regulacji, dostosowując swoje praktyki do wymogów prawnych. Ponadto istotnym aspektem są ustawienia prywatności, które pozwalają konsumentom kontrolować, jakie informacje są zbierane przez strony internetowe i aplikacje oraz jak są wykorzystywane. Wdrożenie rozporządzenia RODO spowodowało stopniowe ograniczenia w zakresie korzystania z plików cookies i chociaż wciąż są one stosowane do rozpoznawania zachowań użytkowników na stronie, to krok po kroku przedsiębiorcy muszą przygotowywać się do prowadzenia analityki internetowej bez plików cookies.

Kluczowym aspektem ochrony prywatności jest także świadomość konsumentów. Klienci stają się coraz bardziej świadomi swoich praw i zaczynają bardziej interesować się, jakie dane na ich temat są zbierane i jak są wykorzystywane. Dlatego organizacje marketingowe muszą uwzględniać tę rosnącą świadomość konsumentów w swoich działaniach. Promowanie transparentności i jasnych komunikatów na temat polityki prywatności może budować zaufanie klientów.

 

”Przyszłość” bez plików cookies… już nadeszła

Jeszcze niedawno wydawało się, że analityka internetowa bez plików cookies to melodia przyszłości. Jednak w praktyce już teraz powinniśmy odchodzić od wykorzystywania plików cookies do rozpoznawania zachowań odbiorców na stornach internetowych i przechodzić do rozwiązań, które w bardziej transparentny sposób chronią prywatność użytkowników. Jak działa marketing oparty na plikach cookies i marketing ich pozbawiony?

 

Marketing oparty na plikach cookies

 • Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi przechowywanymi na komputerze lub urządzeniu użytkownika, które zawierają informacje o aktywności użytkownika na stronie internetowej.
 • Marketing z plikami cookies umożliwia dokładniejsze śledzenie działań użytkowników, takich jak odwiedzone strony, kliknięcia, zakupy online i inne aktywności. Te dane mogą być wykorzystywane do tworzenia szczegółowych profili użytkowników.
 • Dzięki plikom cookies marketingowcy mogą dostarczać spersonalizowane reklamy, rekomendacje produktów i treści na podstawie zachowań użytkowników.
 • Istnieją jednak obawy związane z prywatnością, ponieważ pliki cookies mogą śledzić użytkowników bez ich wyraźnej zgody, co stało się powodem wprowadzenia bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących plików cookies w niektórych jurysdykcjach.

 

Marketing bez plików cookies

 • Brak plików cookies oznacza, że ​​strona internetowa nie zbiera ani nie przechowuje informacji o użytkownikach w formie plików cookies.
 • Marketing bez plików cookies polega na wykorzystaniu innych źródeł danych, takich jak dane demograficzne, zachowania użytkowników na stronie internetowej, dane pochodzące z ankiet, itp., aby tworzyć profil klienta i personalizować doświadczenie.Może to być mniej precyzyjne niż korzystanie z plików cookies, co może prowadzić do mniej dokładnych profili użytkowników.
 • Marketing bez plików cookies wykazuje większą zgodność z regulacjami dotyczącymi prywatności, ponieważ nie ma konieczności zbierania danych w plikach cookie, co może stanowić potencjalne zagrożenie dla prywatności użytkowników (jeśli dane są zbierane bez zgody odbiorców). Zobacz także, jak poprawnie pytać o zgodę na pliki Cookies.

 

Jak realizować marketing, chroniąc prywatność? 5 strategii do wykorzystania

Marketing i prywatność dotychczas często nie szły ze sobą w parze. By jednak etycznie realizować działania marketingowe, musisz dostosować się do istniejących regulacji. Jak prowadzić marketing internetowy i skutecznie docierać do odbiorców, jednocześnie chroniąc dane osobowe użytkowników?

 

1. Poznaj i zrozum przepisy dotyczące ochrony prywatności

Naruszenie przepisów dotyczących ochrony prywatności i danych użytkowników może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, a także utraty zaufania klientów. Dlatego też, realizując działania marketingowe, musisz najpierw poznać i zrozumieć regulacje prawne dotyczące tego zagadnienia.
Prześledź, jakie przepisy obowiązują w danym regionie lub kraju (to szczególnie ważne, jeśli prowadzisz działania marketingowe w różnych państwach). W Europie głównym dokumentem, którego musisz przestrzegać, jest Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych (RODO), które reguluje zbieranie i przetwarzanie danych osobowych. W dokumencie tym znajdziesz prawa i obowiązki związane z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności. Obejmują one na przykład:

 • Pamiętaj o obowiązku uzyskiwania zgody użytkowników na zbieranie i przetwarzanie ich danych osobowych.
 • Respektuj prawa użytkowników do informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych, prawo do dostępu do danych, prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym).
 • Pamiętaj także o przestrzeganiu zasady "Privacy by Design" - uwzględniaj zasady dotyczące ochrony prywatności już na samym początku projektowania produktów i usług, w tym działań marketingowych.
 • Od razu projektuj swoje kampanie z myślą o prywatności, zamiast próbować dostosować je później. Regularnie przeprowadzaj także audyty i ocenę ryzyka naruszenia prywatności odbiorców, by na bieżąco identyfikować ewentualne luki w tym zakresie i eliminować je.
 • Edukuj zespół w zakresie ochrony prywatności i na bieżąco monitoruj zmiany w przepisach.

Chcesz poprawić widoczność swojej strony w Google? Postaw na pozycjonowanie

 

2. Bądź transparentny i wprost informuj o sposobie zbierania i przetwarzania danych

Chcąc działać zgodnie z regulacjami dotyczącymi ochrony prywatności, musisz jasno informować o sposobie zbierania danych oraz ich przetwarzania, np. na potrzeby zamówienia. W tym celu:

 • dokładnie informuj użytkowników, jakie informacje są gromadzone, w jaki sposób są zbierane (np. za pomocą plików cookie, analizy zachowań użytkowników itp.) i do jakich celów,
 • dodaj na stronie łatwo dostępną i czytelną politykę prywatności — określ w niej, jakie dane są zbierane, jak są wykorzystywane i jakie prawa przysługują użytkownikom w zakresie ich danych osobowych,
 • uzyskuj wyraźną zgodę użytkownika na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych — zadbaj, by zgoda była dobrowolna, klarowna i łatwa do wycofania; dodatkowo zapewnij możliwość wyrażenia zgody lub jej odmowy,
 • udostepnij użytkownikom opcje wyboru oraz kontrolę nad tym, jakie informacje są zbierane i jak są wykorzystywane; możesz wykorzystać w tym celu narzędzia do zarządzania plikami cookie, ustawienia prywatności w aplikacjach lub możliwość wyłączenia personalizacji,
 • informuj użytkowników o zbieraniu danych w czasie rzeczywistym, na przykład za pomocą komunikatów pop-up. To pozwala im podjąć świadomą decyzję, czy wyrazić zgodę na zbieranie danych w danym momencie,
  zadbaj o zaprojektowanie komunikatów w taki sposób, by użytkownicy byli jasno poinformowani o dostępnych możliwościach zgody oraz jej odmowy w zakresie zbierania danych.

 

Najważniejsze informacje o sposobie przechowywania i przetwarzania informacji w komunikacie o plikach cookies na stronie www

 

3. Ogranicz zbieranie danych do niezbędnego minimum

Jak prowadzić działania marketingowe i jednocześnie chronić prywatność użytkowników?

 • Zbieraj i przetwarzaj tylko te dane, które są absolutnie niezbędne do wydajnego marketingu. W ten sposób ograniczysz ryzyko naruszenia przepisów i zbierania danych w sposób niewłaściwy. Co możesz zrobić, by, mimo ograniczenia zbieranych danych, działania marketingowe dalej przynosiły wymierne efekty?
 • Dokładnie zidentyfikuj potrzeby i cele zbierania danych — czy jest to personalizacja treści, czy analiza zachowań użytkowników, a może dostarczanie rekomendacji produktów.
 • Określ minimalną ilość danych, która jest potrzebna do osiągnięcia celów marketingowych — nie zbieraj danych, które nie są niezbędne dla konkretnego celu.
 • Określ, jak długo zamierzasz przechowywać dane — po upływie tego czasu zadbaj o ich usunięcie danych albo anonimizację.
 • Zadbaj o bezpieczeństwo zbieranych danych, by uniknąć nieuprawnionego dostępu lub wycieku.

 

4. Zadbaj o anonimizację zbieranych danych osobowych

Anonimizacja i pseudonimizacja to kluczowe techniki stosowane w strategiach marketingowych opartych na sztucznej inteligencji (AI) i ochronie prywatności. Obejmują one przekształcanie danych w taki sposób, aby nie były one bezpośrednio identyfikowalne, jednocześnie pozwalając na ich wykorzystanie do analizy i personalizacji. W jaki sposób anonimizować dane w marketingu chroniącym prywatność użytkowników?

 • Zbieraj dane w taki sposób, by nie można było ich połączyć z konkretnym odbiorcą. Przykładem może być usuwanie imion i nazwisk, adresów e-mail lub innych unikalnych identyfikatorów.
 • Zastosuj pseudonimizację, czyli zastąp dane identyfikujące innymi, losowo wygenerowanymi wartościami lub pseudonimami. W ten sposób zapewnisz przydatność danych do analizy, ale jednocześnie uniemożliwia identyfikację konkretnych osób. Na przykład, numer telefonu użytkownika może zostać zastąpiony losowym pseudonimem.

Jakie są korzyści z zastosowania tych taktyk w ochronie prywatności w marketingu?

 • pozwalają organizacjom marketingowym na pracę z danymi bez naruszania prywatności użytkowników. Umożliwiają analizę zachowań użytkowników, tworzenie person kupujących i dostarczanie spersonalizowanych treści, a jednocześnie gwarantując bezpieczeństwo niezbędnych danych,
 • redukują ryzyko naruszenia prywatności i wycieku danych, ponieważ informacje są przechowywane w formie trudnej do zidentyfikowania,
  zapewniają działanie zgodnie z przepisami o ochronie prywatności,
 • pozwalają zachować jakość danych, co jest istotne dla analizy i personalizacji.

Szukasz szybkiej i skutecznej reklamy online? Przetestuj Google Ads

 

5. Stosuj personalizację, zapewniając prywatność w marketingu

Personalizacja wdrażana z poszanowaniem prywatności oznacza tworzenie spersonalizowanych doświadczeń użytkowników, jednocześnie chroniąc ich prywatność i respektując ich prawa. Czy takie działanie jest w ogóle możliwe? Oczywiście — wystarczy zastosować kilka sprawdzonych praktyk:

 • Stosuj techniki personalizacji oparte na danych pozyskanych za zgodę użytkowników. Zadbaj, by zgoda była wyraźna i dobrowolna, a także by użytkownik miał opcję odmowy.
 • Nie zbieraj danych osobowych w celu personalizacji — nie są Ci one potrzebne. Kluczowe okazują się zachowania użytkowników na stronie oraz ich preferencje, a nie imię i nazwisko czy numer telefonu.
 • Wykorzystuj techniki anonimizacji i pseudonimizacji.
 • Ogranicz czas przechowywania danych i zadbaj, by użytkownik mógł wycofać zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie.

Sprawdź także:

 

Marketing w dobie ochrony prywatności — jak go realizować? Podsumowanie

Marketing w dobie ochrony prywatności to wyzwanie, ale również szansa na zbudowanie trwałych relacji z klientami i zyskanie ich zaufania. Dbałość o zgodność z przepisami, transparentność, bezpieczeństwo danych i etyczne podejście do marketingu są kluczowymi elementami sukcesu w tej dziedzinie. Dlatego warto inwestować czas i środki w odpowiednie narzędzia, szkolenia i procesy, które pozwolą na skuteczne i zrównoważone prowadzenie marketingu w dobie ochrony prywatności.

Jakie są główne wyzwania związane z realizacją działań marketingowych w kontekście ochrony prywatności?

Down arrow

Głównymi wyzwaniami związanymi z realizacją działań marketingowych w dobie ochrony prywatności są konieczność uzyskiwania wyraźnej zgody użytkowników na zbieranie i przetwarzanie danych, minimalizacja zbieranych danych, zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz ciągła świadomość i dostosowywanie się do zmieniających się przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Jakie techniki mogą być wykorzystane do zachowania równowagi między personalizacją a ochroną prywatności w marketingu?

Down arrow

Do zachowania równowagi między personalizacją a ochroną prywatności w marketingu można wykorzystać techniki takie jak anonimizacja i pseudonimizacja danych, transparentność w zbieraniu danych, uzyskiwanie zgody od użytkowników na personalizację oraz minimalizacja danych, czyli zbieranie tylko tych informacji, które są niezbędne do realizacji celów marketingowych.

Jakie korzyści przynosi respektowanie ochrony prywatności w działaniach marketingowych?

Down arrow

Respektowanie ochrony prywatności w działaniach marketingowych przynosi szereg korzyści, takich jak zwiększenie zaufania klientów, zgodność z przepisami i uniknięcie ryzyka prawnych, budowanie pozytywnego wizerunku marki, lepsza relacja z klientami oraz większa lojalność klientów. Działa to także jako konkurencyjna przewaga, ponieważ klienci coraz bardziej doceniają firmy, które dbają o ich prywatność.

 

Poznaj historie sukcesów naszych klientów

widoczni 56
Clitch
4.9
Google
4.8
Corner

Clutch.co to jedna z najbardziej wiarygodnych platform z opiniami na świecie!

opinie

Ponad 500 pozytywnych opinii w Google i 80 opinii na Clutch.co

 

Jesteśmy jedną z najlepiej i najczęściej ocenianych agencji marketingu internetowego w Polsce na największych platformach do ocen: Google i Clutch.co. Zobacz, nasze oceny i przekonaj się, że warto z nami współpracować.

 

 

 

 

Bezpłatna konsultacja SEO/ADS
Wyślij zapytanie
Wyślij zapytanie
Katarzyna Kapelczak
Katarzyna Kapelczak

Zawodową karierę zaczynała od dziennikarstwa sportowego, by następnie trafić do agencji widoczni i tworzyć treści dla klientów. Od 2018 roku przeszła drogą od juniora do stanowiska Content Managerki. Obecnie planuje i koordynuje proces tworzenia merytorycznych treści o digital marketingu na blogu widoczni, szuka nowych pomysłów na treści i usprawnienia. Tworzy artykuły blogowe dotyczące różnych aspektów marketingu internetowego – m.in. pozycjonowania, content marketingu, płatnych kampanii Google Ads, optymalizacji konwersji oraz UX. Regularnie poszerza swoją wiedzę, czytając zagraniczne blogi o pozycjonowaniu i promowaniu biznesu w internecie (m.in. Search Engine Journal, Search Engine Land, MOZ, Content Marketing Institute, blog Neil'a Patela). W swojej pracy wykorzystuje szereg narzędzi marketingowych, takich jak: Planer słów kluczowych, Ahrefs, Surfer, Senuto, Semstorm, a ChatGPT powoli przestaje mieć przed nią tajemnice. Swoje treści publikuje nie tylko na blogu widocznych, ale także w branżowych magazynach, np. Nowa Sprzedaż, E-commerce & Digital Marketing, Online Marketing.

Jest trenerką Akademii Widoczni, w ramach której realizuje szkolenia z zakresu zastosowania sztucznej inteligencji w content marketingu. Uczy, jak z powodzeniem wykorzystywać ChatGPT i inne narzędzia AI do tworzenia treści, by zwiększyć wydajność content marketingu bez utraty jakości i zaufania klientów.

Przeczytaj o autorze
Oceń ten artykuł:
Marketing w dobie ochrony prywatności — jak go realizować?

Średnia ocen użytkowników4.80 na podstawie 118 głosów

UDOSTĘPNIJ