Jak efektywnie zbudować strukturę kampanii Google Zakupy?

jak zbudowac strukture kampanii google zakupy
Spis treści

• Elementy struktury kampanii zakupów Google

• Opcje priorytetów kampanii Zakupów Google

• Grupa reklam zakupów Google

• Grupy produktów w zakupach Google

• Struktury kampanii zakupów Google

• Jedna kampania z jedną grupą reklam

• Jedna kampania z wieloma grupami reklam

• Wiele kampanii z wieloma grupami reklam w Google Zakupy

• Trzy kampanie, trzy priorytety w Google Zakupy

• Trójpoziomowa struktura kampanii Google Zakupy

• Struktura kampanii Google Zakupy oparta na marży

• Wskazówki dotyczące optymalizacji kampanii w Zakupach Google

• Kiedy podzielić produkt na różne kampanie Google Shopping?

• Zalety odpowiedniej struktury kampanii w Google Zakupy

• Podsumowanie

Jednym z najważniejszych narzędzi w budowaniu widoczności i zwiększaniu sprzedaży produktów są kampanie w Google Zakupy. Jednakże, aby osiągnąć maksymalną skuteczność, konieczne jest opanowanie struktury kampanii w Google Zakupy. W tym artykule dowiesz się, jak skutecznie zbudować i zoptymalizować kampanie reklamowe, aby zwiększyć swoją obecność i osiągnąć lepsze wyniki sprzedażowe.

Z artykułu dowiesz się:

 • Jak zbudować strukturę kampanii z wieloma kampaniami i grupami reklam.
 • Jak wykorzystać trzy kampanie z trzema różnymi priorytetami do osiągnięcia różnych celów.
 • Jakie są kluczowe elementy efektywnej struktury kampanii.

Chcesz rozkręcić swoją stronę?

Skorzystaj z indywidualnych porad ekspertów

 

Chcesz zwiększyć wyniki swojej firmy? Skorzystaj ze wsparcia naszych ekspertów i poznaj pełnię możliwości Twojej strony. 

Poznaj bezpłatne wskazówki od Widocznych zakresu:

 • Pozycjonowania
 • Kampanii Google Ads
 • Optymalizacji UX
Umów się na darmowy audyt
widoczni 54

 

Elementy struktury kampanii zakupów Google

Aby osiągnąć maksymalny sukces w kampaniach produktowych Google, ważne jest poznanie struktury kampanii zakupów Google oraz funkcji grup reklam i produktów. Analogicznie do platformy Google Ads, każda kampania powinna składać się z różnorodnych grup reklam, a w zakresie Google Zakupy konieczne jest odpowiednie podzielenie produktów. Na początek warto zapoznać się z podstawowymi strukturami. W kampaniach zakupów Google wyróżnia się trzy główne elementy.

1. Opcje priorytetów kampanii Zakupów Google

W kampaniach Google Zakupy możesz określić priorytet dla każdej kampanii. Priorytet określa, która kampania będzie brała udział w aukcji, gdy ten sam produkt jest promowany w kilku kampaniach.
Dostępne są trzy opcje priorytetów:

 • niski - te kampanie mają najniższy priorytet i zazwyczaj są używane do promowania produktów z niższą marżą lub tymczasowych ofert. Produkty z niższym priorytetem mogą być wyświetlane tylko wtedy, gdy nie ma wystarczającej ilości produktów z wyższym priorytetem do wyświetlenia,
 • średni - produkty z tym priorytetem mogą być wyświetlane, gdy nie ma wystarczającej liczby produktów z wyższym priorytetem, ale przed produktami o niższym priorytecie,
 • wysoki - będą zawsze brały udział w promocji, niezależnie od budżetu innych kampanii.

Wybór odpowiedniej opcji priorytetu zależy od strategii marketingowej i celów kampanii. Warto również regularnie monitorować i optymalizować priorytety na podstawie wyników kampanii i zmieniających się potrzeb biznesowych.

 

2. Grupa reklam zakupów Google

Podobnie jak w przypadku standardowych reklam Google Ads, Twoje kampanie produktowe w Google także korzystają z grup reklam. Istotne jest zachowanie dobrej organizacji tych grup. Unikaj umieszczania zbyt wielu produktów w jednej grupie, co pozwoli łatwiej dostosować stawki za kliknięcia lub wprowadzić inne usprawnienia. Oto kilka przydatnych informacji dotyczących grup reklam w kampanii Google Zakupy:

 • Grupa reklam może być zdefiniowana na podstawie różnych kryteriów, takich jak kategorie produktów, marki, ceny, atrybuty produktów itp. Dzięki segmentacji można lepiej dostosować ofertę reklamową do konkretnych grup produktów.
 • W ramach grupy reklam można określić różne ustawienia reklamowe, takie jak stawki za kliknięcie, tytuły reklam, opisy, zdjęcia itp.
 • Regularna optymalizacja grup reklam jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu w kampaniach Google Zakupy. Obejmuje to monitorowanie wyników, testowanie różnych strategii reklamowych, dostosowywanie ustawień reklamowych i docelowych linków w oparciu o dane analityczne.
 • Ważne jest również regularne analizowanie wyników każdej grupy reklam, takich jak współczynnik kliknięć, koszt za kliknięcie (CPC), współczynnik konwersji itp. Na podstawie tych danych można podejmować świadome decyzje dotyczące optymalizacji kampanii.

Dlaczego warto używać grup reklam?

 • lepsza organizacja - ułatwia zarządzanie kampanią i śledzenie jej wyników.
 • większa kontrola - pozwala na precyzyjne targetowanie reklam i dostosowywanie ich do różnych grup odbiorców.
 • wyższa efektywność - może prowadzić do zwiększenia liczby kliknięć, konwersji i sprzedaży.

Warto poświęcić czas na staranne zaplanowanie i optymalizację każdej grupy reklam w ramach kampanii.

Korzyści na start

Odbierz 1200 zł na kampanię Google Ads

To Twoja pierwsza kampania Google Ads? Odbierz 1200 zł na wydatki w kampanii Google Ads.

Ciesz się korzyściami już od pierwszego dnia współpracy. Więcej szczegółów uzyskasz u naszych doradców.

Odbierz 1200 zł na kampanię Google Ads
Odbierz 1200 zł na kampanię Google Ads
Kampania na Twoim koncie
Kampania na Twoim koncie
Skorzystaj z bezpłatnego audytu konta
Skorzystaj z bezpłatnego audytu konta

 

3. Grupy produktów w zakupach Google

W każdej grupie reklam w kampanii Zakupy Google znajdują się grupy produktów lub podzbiory asortymentu. Grupa reklam może zawierać maksymalnie 20 000 grup produktów, które stanowią segmenty Twoich produktów istotne dla danej grupy reklam. Innymi słowy, są to segmenty produktów, dla których stosowana będzie ta sama stawka.

Podczas tworzenia grup produktowych w kampaniach Google Zakupy, można stosować różne typy filtrów, aby dokładniej zdefiniować, które produkty zostaną uwzględnione w danej grupie. Są to:

 • Kategoria produktu - pozwala na wybór produktów na podstawie przypisanych im kategorii, takich jak ubrania, elektronika, dom i ogród, sport itp.
 • ID produktu - pozwala na wybór konkretnych produktów na podstawie ich identyfikatorów w pliku produktowym.
 • Stan produktu - można wybrać produkty nowe, używane lub odnowione.
 • Cena - pozwala na wybór produktów na podstawie ich cen, na przykład wszystkie produkty w określonym przedziale cenowym.
 • Dostępność - można wybrać produkty, które są dostępne, niedostępne lub przedsprzedażowe.
 • Właściwości produktu - można użyć różnych atrybutów produktów, takich jak kolor, rozmiar, materiał itp., aby wybrać produkty na podstawie ich właściwości.
 • Wyłączone produkty - pozwala na wykluczenie określonych produktów z grupy produktów.

Te typy filtrów pozwalają na elastyczne definiowanie grup produktowych w Google Zakupy, co umożliwia lepszą kontrolę nad tym, które produkty są promowane w ramach kampanii reklamowych.

 

Struktury kampanii zakupów Google

Struktury kampanii Google Zakupy są istotne dla efektywnego zarządzania reklamami produktowymi i mogą znacząco wpłynąć na wyniki sprzedaży online. Odpowiednia struktura kampanii pozwala na lepsze targetowanie, optymalizację kosztów oraz zwiększenie widoczności produktów. Poniżej przedstawiliśmy kilka popularnych struktur kampanii Google Zakupy, które mogą być stosowane w zależności od celów biznesowych i specyfiki asortymentu.

1. Jedna kampania z jedną grupą reklam

W tej strategii cała kampania Google Zakupy skupia się wokół jednej grupy reklam, która obejmuje wszystkie produkty z katalogu. Zaletą tej metody jest prosta struktura kampanii, co ułatwia zarządzanie i monitorowanie wyników. Jest to szczególnie przydatne dla małych sklepów internetowych lub kampanii testowych, gdzie nie ma potrzeby podziału produktów na różne grupy.

Należy jednak pamiętać, że taka struktura może być mniej elastyczna w optymalizacji kosztów reklamowych i personalizacji oferty dla różnych segmentów klientów. Dlatego ta opcja może być bardziej odpowiednia dla początkujących lub małych przedsiębiorstw, które chcą rozpocząć działania reklamowe w Google Zakupy z mniejszym nakładem pracy.

Dobór właściwej strategii kampanii Google Zakupy zależy od wielu czynników, takich jak wielkość katalogu produktów, cele biznesowe, budżet reklamowy i poziom zaawansowania w zarządzaniu reklamami online. Ważne jest przetestowanie różnych opcji i dostosowanie strategii do zmieniających się potrzeb i warunków rynkowych.

Chcesz poprawić widoczność swojej strony w Google? Postaw na pozycjonowanie

 

2. Jedna kampania z wieloma grupami reklam

W tej strategii jedna kampania Google Zakupy (Google Shopping) zawiera wiele grup reklam, z których każda odpowiada określonej kategorii produktów lub segmentowi asortymentu. Ta metoda pozwala na bardziej precyzyjne targetowanie i optymalizację kosztów reklamowych dla różnych grup produktów. Możesz dostosowywać stawki CPC oraz treści reklam w zależności od specyfiki produktów.

Zaletą tej strategii jest możliwość bardziej skoncentrowanej optymalizacji kampanii, ponieważ możesz dostosować strategie reklamowe dla każdej grupy produktów oddzielnie. Jest to szczególnie przydatne, gdy masz różnorodny asortyment produktów lub chcesz testować różne strategie reklamowe dla różnych segmentów klientów.

Należy jednak pamiętać, że zarządzanie wieloma grupami reklam może być bardziej skomplikowane i czasochłonne. Wymaga to regularnej analizy wyników i optymalizacji strategii dla każdej grupy produktów. Dlatego ta opcja może być bardziej odpowiednia dla większych sklepów internetowych lub zaawansowanych reklamodawców, którzy mają zasoby i doświadczenie w zarządzaniu kampaniami Google Zakupy.

 

3. Wiele kampanii z wieloma grupami reklam w Google Zakupy

Opcja wielu kampanii z wieloma grupami reklam w Google Zakupy jest jedną z zaawansowanych strategii, która umożliwia dokładne dostosowanie oferty reklamowej do różnych kategorii produktów, marek lub innych segmentów. W ramach tej strategii każda kampania skupia się na określonym aspekcie oferty, a grupy reklam w ramach tych kampanii mogą odpowiadać poszczególnym produktom lub podziałom asortymentu.

Główne zalety tej strategii:

 • dokładne dostosowanie - możesz dopasować przekaz reklamowy do specyfiki różnych grup produktów, marek czy segmentów odbiorców, co zwiększa szansę na kliknięcie i konwersję,
 • lepsza kontrola - masz większą kontrolę nad budżetem, stawkami CPC i innymi ustawieniami kampanii,
 • szczegółowa analiza - możesz łatwiej śledzić i analizować wyniki kampanii,
 • wyższa efektywność - skupienie na konkretnych aspektach może prowadzić do lepszych wyników kampanii, takich jak wyższy CTR, konwersja i ROAS.

W ramach każdej kampanii w zakupach Google można tworzyć szczegółowe grupy reklam odpowiadające poszczególnym produktom, podkategoriom lub markom. Taka struktura pozwala na precyzyjne targetowanie reklam, np. wyświetlanie sukienek wieczorowych tylko kobietom w wieku 25-45 lat, a butów sportowych obu płciom w wieku 18-35 lat.

Zarządzanie wieloma kampaniami i grupami reklam może być bardziej skomplikowane i wymagać więcej czasu oraz uwagi w porównaniu do prostszych struktur kampanii. Dlatego ta strategia może być lepiej dopasowana do potrzeb a średnich i większych przedsiębiorstw, które dysponują większym budżetem reklamowym i potrzebują bardziej zaawansowanych strategii reklamowych. Warto również zauważyć, że wybór strategii kampanii Google Zakupy powinien być dokładnie przemyślany i dostosowany do konkretnych celów biznesowych, budżetu reklamowego oraz poziomu zaawansowania w zarządzaniu reklamami online.

 

4. Trzy kampanie, trzy priorytety w Google Zakupy

Użycie trzech kampanii z trzema różnymi priorytetami w Google Zakupy może być dobrym sposobem na optymalizację kampanii dla różnych celów.
Jak możesz zastosować tę strategię? Oto przykład:

 • Kampania 1 - kategoria A - pierwsza kampania jest skoncentrowana na promocji produktów z kategorii A. W tej kampanii tworzysz grupę reklam zawierającą produkty z tej kategorii, co umożliwia zoptymalizowanie stawek CPC oraz treści reklamowej dla tych produktów.
 • Kampania 2 - kategoria B - druga kampania jest dedykowana produktom z kategorii B. Tworzysz osobną grupę reklam, aby promować produkty z tej kategorii. Dzięki temu możesz dokładniej dostosować ofertę reklamową do potrzeb klientów zainteresowanych tą konkretną kategorią produktów.
 • Kampania 3 - kategoria C - trzecia kampania skupia się na promowaniu produktów z kategorii C. Podobnie jak w przypadku poprzednich kampanii, tworzysz oddzielną grupę reklam dla tej kategorii produktów, co pozwala na lepsze dostosowanie strategii reklamowej.

Wdrożenie tego podejścia może być skomplikowane, chyba że zautomatyzujesz proces dodawania wykluczających słów kluczowych do list. Warto jednak pamiętać, że biblioteka ma ograniczenie dotyczące liczby list wykluczających słów kluczowych, wynoszące 20 list, z maksymalnie 5000 takimi frazami na każdej z nich.

Szukasz szybkiej i skutecznej reklamy online? Przetestuj Google Ads

 

5. Trójpoziomowa struktura kampanii Google Zakupy

Trójpoziomowa struktura kampanii polega na wykorzystaniu list wykluczających słów kluczowych i wykluczeń produktów w celu stworzenia bardziej segmentowanych i ukierunkowanych kampanii. Każda kampania ma własne ustawienia właściwości, co pozwala na dokładniejsze określenie różnic w skuteczności i odpowiednią optymalizację. To podejście często nazywane jest "tworzeniem zapytań" przy użyciu list wykluczających słów kluczowych.
Proces ten polega na:

 • segmentacji - kampanie są podzielone na bardziej szczegółowe segmenty na podstawie różnych cech produktów, takich jak kategorie, marki, rodzaje, atrybuty czy parametry,
 • wykluczaniu słów kluczowych - tworzysz listy wykluczających słów kluczowych, które eliminują niepożądane frazy wyszukiwania i kierują ruch na bardziej ukierunkowane zapytania. Na przykład, jeśli sprzedajesz buty sportowe, możesz wykluczyć frazy związane z butami do biegania, jeśli Twoje produkty dotyczą głównie butów do koszykówki,
 • wykluczaniu produktów - dodajesz wykluczenia produktów, aby zapewnić, że określone produkty nie będą promowane w ramach danej kampanii. Na przykład, jeśli masz kampanię promującą buty męskie, możesz wykluczyć produkty z kategorii butów damskich.

W rezultacie "tworzenie zapytań" przy użyciu list wykluczających słów kluczowych pozwala na bardziej skuteczne i efektywne wykorzystanie budżetu reklamowego oraz lepsze osiągnięcie celów biznesowych.

 

6. Struktura kampanii Google Zakupy oparta na marży

Struktura kampanii Google zakupy oparta na marży koncentruje się na promowaniu produktów w zależności od ich marży zysku, co pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie budżetu reklamowego i skupienie się na produktach, które przynoszą największy zysk.

Pierwszym krokiem jest podział produktów na grupy w zależności od ich marży. Możesz na przykład utworzyć trzy segmenty: wysoka marża, średnia i niska. Dla każdego segmentu marży tworzysz oddzielną kampanię lub grupę reklam w Google Ads. Dzięki temu możesz dostosować strategie promowania i budżety w zależności od potencjalnego zysku z każdej grupy produktów. Produkty o wysokiej marży mogą otrzymać większą stawkę, ponieważ generują większy zysk. Zaletami struktury kampanii Google Zakupy opartej na marży są:

 • skupienie na zysku - strategia ta pozwala skoncentrować wysiłki reklamowe na produktach, które przynoszą największy zysk,
 • efektywne wykorzystanie budżetu - przeznaczanie większych środków na reklamowanie produktów o wysokiej marży może zwiększyć ogólną rentowność kampanii,
 • lepsza kontrola nad ROI - dzięki segmentacji produktów według marży łatwiej jest kontrolować zwrot z inwestycji i optymalizować kampanie pod kątem maksymalizacji zysków.

Pamiętaj, że sukces tej strategii zależy od dokładnej analizy marży produktów i regularnej optymalizacji kampanii na podstawie zebranych danych. Wymaga to zarówno dobrej znajomości swojego asortymentu, jak i umiejętności analitycznych w zakresie zarządzania kampaniami reklamowymi.

Zadbaj o pozytywne doświadczenie klientów z Twoją stroną Poznaj naszą ofertę PRO SXO

 

Wskazówki dotyczące optymalizacji kampanii w Zakupach Google

Nie ważne, jaką strukturę kampanii wybierzesz dla osiągnięcia maksymalnego sukcesu, istotne jest, aby zapewnić ciągłą synchronizację Twoich kanałów w czasie rzeczywistym. Dzięki temu utrzymasz rentowność i uwzględnisz wszelkie zmiany w stanie magazynowym w odpowiednich grupach produktów.
Aby Twoja kampania reklamowa była odpowiednio zoptymalizowana, wykorzystaj te wskazówki:

 • Upewnij się, że dokładnie śledzisz konwersje z kampanii, włączając w to zarówno sprzedaż, jak i inne istotne działania, takie jak generowanie leadów czy zapisy na newsletter.
 • Upewnij się, że Twój feed produktowy jest kompletny, aktualny i zgodny z wymaganiami Google. Optymalizuj opisy produktów, tytuły, zdjęcia i atrybuty, aby poprawić ich widoczność i atrakcyjność w wynikach wyszukiwania.
 • Dobierz odpowiednie słowa kluczowe do swoich produktów, uwzględniając różne warianty fraz wyszukiwanych przez potencjalnych klientów.
 • Regularnie dodawaj negatywne słowa kluczowe, aby wykluczyć niepożądany ruch związany z produktami, które nie są rentowne lub nie odpowiadają celom Twojej kampanii.
 • Dostosuj strategię licytacji do różnych produktów i kategorii.
 • Przeprowadzaj testy A/B, aby sprawdzić skuteczność różnych elementów reklam, takich jak tytuły, opisy, zdjęcia czy ceny produktów.
 • Podziel kampanie na mniejsze segmenty, aby lepiej dopasować ofertę reklamową do różnych grup produktów i klientów. Dzięki segmentacji łatwiej jest śledzić wyniki i dostosować strategię do potrzeb poszczególnych segmentów.
 • Upewnij się, że strony docelowe są zoptymalizowane pod kątem konwersji, łatwe do nawigacji, szybko się ładują i są zgodne z oczekiwaniami użytkowników klikających w reklamy.

Pamiętaj, że optymalizacja kampanii w Google Zakupy to proces ciągły, który wymaga regularnej analizy, testowania i dostosowywania strategii na podstawie zmieniających się warunków rynkowych i potrzeb klientów. Dlatego też warto stale podnosić swoje umiejętności i śledzić najnowsze trendy w branży e-commerce i reklamy online.

 

Kiedy podzielić produkt na różne kampanie Google Shopping?

Jeśli zastanawiasz się, czy powinieneś podzielić swój produkt na różne kampanie, przygotowaliśmy kilka wskazówek, aby ułatwić Ci tę decyzję. Kiedy warto skorzystać z tej opcji?

 • Jeśli masz produkty służące różnym celom biznesowym (np. zwiększenie świadomości marki, wyprzedaż zapasów, promowanie nowych produktów), warto je rozdzielić. Dzięki temu możesz dostosować strategię ofertowania i budżet do konkretnego celu każdej kampanii.
 • Jeśli masz produkty o różnych marżach, warto rozważyć umieszczenie ich w oddzielnych kampaniach. Na przykład, jeśli masz produkty premium i budżetowe, możesz chcieć prowadzić dla nich osobne kampanie z różnymi strategiami licytacji i budżetami.
 • Jeśli posiadasz w ofercie produkty sezonowe, takie jak odzież, dekoracje świąteczne czy sprzęt sportowy, możesz rozdzielić je na odrębne kampanie w okresach zwiększonego popytu.
 • Jeśli Twoje produkty kierowane są do różnych grup docelowych, rozdzielenie ich na różne kampanie umożliwi dostosowanie komunikatów marketingowych i ofert do specyficznych potrzeb i zachowań każdej z grup.
 • Jeśli sprzedajesz produkty w różnych regionach geograficznych, które różnią się popytem lub preferencjami, rozdzielenie ich na różne kampanie pozwoli na dostosowanie ofert i strategii marketingowych do każdego z rynków.

 

Zalety odpowiedniej struktury kampanii w Google Zakupy

Odpowiednia struktura kampanii produktowej w Google Zakupy jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu w e-commerce i może przynieść wiele korzyści dla sprzedawców online, takich jak:

 • lepsze zarządzanie budżetem - dobra struktura kampanii pozwala na precyzyjne alokowanie budżetu na produkty lub grupy produktów, które są najbardziej rentowne lub mają największy potencjał sprzedażowy. Możesz zdecydować, gdzie i jak chcesz wydawać swoje środki, aby maksymalizować ROI.
 • ulepszona segmentacja i targetowanie - poprzez segmentację produktów na podstawie różnych kryteriów, takich jak kategorie, marki, marże zysku czy sezonowość, możesz lepiej dostosować swoje kampanie do specyficznych grup produktów. To z kolei pozwala na bardziej skuteczne targetowanie reklam oraz dopasowane do potrzeb i zainteresowań potencjalnych klientów,
 • zwiększona widoczność produktów - dzięki optymalizacji struktury kampanii i stosowaniu strategii promowania zgodnych z celami biznesowymi, Twoje produkty mogą uzyskać lepszą widoczność w wynikach wyszukiwania Google. To zwiększa szanse na kliknięcia i konwersje,
 • optymalizacja na podstawie danych - dobra struktura kampanii ułatwia analizę danych i identyfikację trendów, co pozwala na szybką reakcję i optymalizację kampanii. Możesz łatwiej zauważyć, które produkty lub grupy produktów najlepiej się sprzedają, a które wymagają zmian w strategii,
 • efektywniejsze wykorzystanie czasu - zorganizowana i logiczna struktura kampanii ułatwia zarządzanie i monitorowanie. To oszczędza czas, który można poświęcić na analizę wyników, zamiast na próby zrozumienia skomplikowanej lub chaotycznej struktury kampanii Google Zakupy,
 • lepsza kontrola nad ROI - sprzedawcy mogą lepiej kontrolować zwrot z inwestycji z kampanii Google Zakupy. To pozwala na bardziej świadome decyzje inwestycyjne i pomaga w maksymalizacji zysków.

Odpowiednia struktura kampanii w Google Zakupy jest fundamentem dla skutecznej reklamy produktów. Pozwala nie tylko na zwiększenie sprzedaży i rentowności, ale także na lepsze zrozumienie potrzeb i zachowań klientów.

Potrzebujesz skutecznej strategii w social mediach? Sprawdź naszą ofertę

 

Jak efektywnie zbudować strukturę kampanii Google Zakupy? Podsumowanie

Opanowanie struktury kampanii w Google Zakupy wymaga uwzględnienia różnorodnych czynników, takich jak priorytety kampanii, grupy reklam oraz segmentacja produktów. Odpowiednia strategia powinna być dostosowana do indywidualnych celów biznesowych, dostępnego budżetu oraz wielkości asortymentu. Ważne jest, aby być elastycznym i potrafić szybko reagować na zmiany na rynku oraz w dostępności produktów. Dzięki odpowiednio zaplanowanej strukturze kampanii możliwe jest zoptymalizowanie działań w Google Zakupy, co przyczynia się do zwiększenia sprzedaży oraz zwrotu z inwestycji.

 

FAQ — pytania i odpowiedzi

Jakie są korzyści z wykorzystania odpowiedniej struktury kampanii w Google Zakupy?
Down arrow

Wykorzystanie odpowiedniej struktury kampanii w Google Zakupy pozwala na lepsze zarządzanie reklamami produktowymi, zwiększenie skuteczności kampanii, lepsze dostosowanie oferty reklamowej do potrzeb klientów oraz optymalizację wydatków reklamowych.

Jakie elementy powinny być uwzględnione w strukturze kampanii w Google Zakupy?
Down arrow

Kluczowymi elementami struktury kampanii w Google Zakupy są kampanie według priorytetów, grupy reklam, podział produktów na segmenty, wykluczenia produktów lub słów kluczowych, optymalizacja feedu produktowego oraz strategie licytacji.

Jak często należy dokonywać optymalizacji kampanii w Google Zakupy?
Down arrow

Regularna optymalizacja kampanii w Google Zakupy jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu w reklamie produktowej online. Zaleca się monitorowanie wyników kampanii regularnie i podejmowanie odpowiednich działań optymalizacyjnych na podstawie zebranych danych, co może być wykonywane na co najmniej tygodniowej lub miesięcznej podstawie, w zależności od skali działań reklamowych i dynamiczności rynku.


Poznaj historie sukcesów naszych klientów

widoczni 56
Clitch
4.9
Google
4.8
Corner

Clutch.co to jedna z najbardziej wiarygodnych platform z opiniami na świecie!

opinie

Ponad 560 pozytywnych opinii w Google i 70 opinii na Clutch.co

 

Jesteśmy jedną z najlepiej i najczęściej ocenianych agencji marketingu internetowego w Polsce na największych platformach do ocen: w Google i na Clutch.co. Zobacz, nasze oceny i przekonaj się, że warto z nami współpracować.

 

 

 

Bezpłatna konsultacja SEO/ADS
Wyślij zapytanie
Wyślij zapytanie
Maja Mróz
Maja Mróz

Maja z pasją tworzy treści na blog agencji widoczni. Jej droga w świecie marketingu rozpoczęła się od fascynacji content marketingiem oraz pozycjonowaniem stron. W swojej codziennej pracy wykorzystuje narzędzia takie jak Keyword Planner czy Senuto, ChatGPT, Surfer. Dzięki nim potrafi precyzyjnie analizować trendy, przewidywać zmiany i tworzyć skuteczne treści, które przemawiają do algorytmów Google i użytkowników.

Jako entuzjastka najnowszych technologii stale dąży do poszerzania wiedzy na temat sztucznej inteligencji i wykorzystania jej w kreatywny i innowacyjny sposób. Wykorzystuje narzędzia, takie jak ChatGPT do kreowania atrakcyjnych treści oraz do odkrywania nowych spojrzeń na marketing.

Nieustannie rozwija swoje umiejętności poprzez czytanie zagranicznych blogów marketingowych, śledzi najnowsze trendy marketingowe, co pozwala jej adaptować najlepsze praktyki do swojej codziennej pracy.

Przeczytaj o autorze
Oceń ten artykuł:
Jak efektywnie zbudować strukturę kampanii Google Zakupy?
Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu. Badź pierwszy
UDOSTĘPNIJ