Jak ocenić agencję digital przed podpisaniem umowy?

jak ocenic agencje digital przed podpisaniem umowy
Spis treści

• Określ swoje cele, zanim ocenisz agencję digital

• Wybierz potrzebne usługi agencji digital

• Opracuj brief projektowy dla agencji digital

• Jak ocenić agencję digital? Sprawdź referencje

• Przeanalizuj ofertę agencji digital przed oceną

• Sprawdź cennik agencji digital

• Oceń agencję digital pod kątem wsparcia i komunikacji

• Oceń kulturę organizacyjną agencji digital

• Zwróć uwagę na prawne aspekty umowy z agencją digital

• Podsumowanie

Twoja firma zdecydowała się na inwestycję w marketing digital, ale wciąż zastanawiasz się, jak w gąszczu ofert wybrać właściwą agencję digital? Dodatkowo jesteś menedżerem ds. marketingu albo właścicielem firmy i zdajesz sobie sprawę, że błędna decyzja może narazić firmę na niemałe straty. Kluczem do sukcesu i wyboru właściwej agencji digital jest posiadanie listy czynników, które powinieneś wziąć pod uwagę podczas oceny jeszcze przed podpisaniem umowy. Jak wybrać i ocenić agencję digital? Zobacz nasze wskazówki i czynniki, które powinieneś wziąć pod uwagę w procesie podejmowania decyzji.

 

Z artykułu dowiesz się:

 • jak przygotować się do współpracy z agencją digital,
 • jak ocenić agencję digital gdzie sprawdzić referencje i opinie o agencji digital,
 • czy cena ma znaczenie w wyborze usług agencji digital.

Chcesz rozkręcić swoją stronę?

Skorzystaj z indywidualnych porad ekspertów

 

Chcesz zwiększyć wyniki swojej firmy? Skorzystaj ze wsparcia naszych ekspertów i poznaj pełnię możliwości Twojej strony. 

Poznaj bezpłatne wskazówki od Widocznych zakresu:

 • Pozycjonowania
 • Kampanii Google Ads
 • Optymalizacji UX
Umów się na darmowy audyt
widoczni 54


1. Określ swoje cele, zanim ocenisz agencję digital

Jeśli chcesz we właściwy sposób mierzyć wyniki agencji digital, powinieneś wcześniej odrobić pracę domową i określić kluczowe cele. Tylko w ten sposób dowiesz się, czy działania agencji digital zmierzają we właściwym kierunku. By określić cele marketingowe dla projektu, wykonaj następujące kroki:

 • Analiza SWOT — przeprowadź analizę SWOT (określające mocne i słabe strony, szanse oraz zagrożenia) swojego biznesu. Pozwoli Ci to zidentyfikować obszary, w których marketing cyfrowy może przynieść największe korzyści oraz wyzwania, które musisz pokonać.
 • Sformułowanie celów SMART — formułuj cele marketingowe, korzystając z metody SMART (Specyficzne, Mierzalne, Osiągalne, Relewantne, Ograniczone czasowo). Na przykład: "Zwiększenie ruchu na stronie internetowej o 30% w ciągu najbliższych 6 miesięcy" lub "Generowanie o 20% więcej leadów z kampanii reklamowych online w ciągu roku".
 • Priorytetyzacja celów — upewnij się, że wiesz, które cele są najważniejsze dla twojego biznesu. To pomoże w późniejszym etapie wyboru agencji, która specjalizuje się w odpowiednich obszarach i może najlepiej wesprzeć te konkretne cele.
 • Ustalenie budżetu — określ, jaki budżet jesteś gotów przeznaczyć na działania marketingowe. To również wpłynie na decyzję o wyborze agencji, ponieważ różne agencje mogą oferować różne modele cenowe i skalę usług.
 • Określenie oczekiwań względem ROI — zdefiniuj swoje oczekiwania względem zwrotu z inwestycji (ROI). To pomoże w ocenie efektywności przyszłej współpracy z agencją i w monitorowaniu postępów w realizacji celów marketingowych.
 • Zakres wsparcia — zastanów się, czy potrzebujesz wsparcia agencji tylko w konkretnych kampaniach, czy poszukujesz długoterminowego partnera strategicznego, który pomoże kształtować całą strategię marketingową firmy.
 • Wskaźniki sukcesu (KPI) — zidentyfikuj kluczowe wskaźniki efektywności (KPIs), które będą służyły do mierzenia postępów i oceny efektywności działań marketingowych. Mogą to być na przykład konwersje na stronie internetowej, liczba nowych subskrybentów newslettera, czy wskaźnik zaangażowania w mediach społecznościowych.

 

Do wyznaczania celów dla swojej firmy i agencji digital może okazać się przydatna także technika OKR (Objective Key Results). Technika OKR (Objectives and Key Results) to narzędzie zarządzania, które pomaga organizacjom precyzyjnie zdefiniować cele (Objectives) oraz środki ich osiągnięcia (Key Results). Jak można zastosować technikę OKR przy definiowaniu celów biznesowych i marketingowych przed podpisaniem umowy z agencją digital? Implementacja OKR polega na:

 • Określeniu celów (Objectives) — cele muszą być inspirujące i ambitne. Na przykład, zamiast po prostu zwiększać widoczność marki, cel może brzmieć "Zdominować rynek X dzięki innowacyjnej kampanii marketingowej online". Ponadto cele powinny być zrozumiałe i jasno sformułowane dla każdego, kto je czyta, bez potrzeby dodatkowego tłumaczenia.
 • Wytyczanie kluczowych wyników (Key Results) — zakładane wyniki powinny być mierzalne i określone liczbowo. Na przykład, zamiast "poprawić zaangażowanie na stronie", kluczowy wynik może określać "osiągnięcie wskaźnika zaangażowania na poziomie 35% i zwiększenie średniego czasu spędzanego na stronie o 50% w ciągu następnych 3 miesięcy". Kluczowe wyniki muszą być realistyczne do osiągnięcia w danym okresie czasu, zazwyczaj kwartale lub roku.
 • Regularne sprawdzanie postępów w realizacji kluczowych wyników. Może to być cotygodniowe lub comiesięczne przegląd postępów, co pozwala na szybką korektę kursu, jeśli wyniki nie są zadowalające. W tym zakresie warto współpracować z wybraną agencją digital w celu dostosowania działań marketingowych, aby lepiej odpowiadały na określone kluczowe wyniki.
 • Dostosowywanie OKR — OKR powinny być dostosowywane na bieżąco w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe, feedback od klientów lub nowe cele biznesowe. Agencja digital, która jest elastyczna i potrafi dostosować swoje strategie do zmieniających się OKR, będzie cennym partnerem.
 • Integracja ze strategicznym planem rozwoju — OKRy powinny być zintegrowane z większym planem strategicznym firmy, co oznacza, że cele określane przez agencję digital powinny wspierać ogólne cele firmy.


2. Wybierz potrzebne usługi agencji digital

Jak ocenić agencję digital? Przy wyborze partnera biznesowego kluczowe jest zrozumienie, które usługi są niezbędne do osiągnięcia Twoich celów biznesowych i marketingowych. Jakie obszary powinieneś wziąć pod uwagę?

 Kompleksowa opieka vs. specjalistyczne usługi agencji digital

Zastanów się, czy potrzebujesz kompleksowej obsługi agencji digital w różnych obszarach marketingu, czy też doradztwa marketingowego, budowy strategii marketingowej, konsultacji marketingowych, a może outsourcingu marketingu albo agencji specjalizującej się w konkretnych obszarze promocji, np. agencji SEO albo agencji Google Ads?

 Analiza potrzeb i priorytetów:

 • Dokładnie przeanalizuj, które obszary marketingu digital są dla Ciebie najistotniejsze. Na przykład, jeśli prowadzisz biznes e-commerce, kluczowe może być pozycjonowanie sklepu oraz reklama Google Ads dla sklepu. Jeśli z kolei budujesz markę, ważniejszy może być content marketing i działania w mediach społecznościowych.
 • Określ, czy Twoje aktualne zasoby wewnętrzne mogą skutecznie zarządzać niektórymi z tych obszarów. Jeśli w Twojej firmie jest już zespół zajmujący się mediami społecznościowymi, być może warto zainwestować w zewnętrzne wsparcie SEO lub PPC.

 Budżet i ROI:

 • Rozważ, jak duży budżet możesz przeznaczyć na poszczególne usług,i i oceniaj potencjalny zwrot z inwestycji (ROI) dla różnych działań. Może się okazać, że lepiej skoncentrować większe środki w obszarze, który obiecuje szybsze lub większe korzyści.

 Własna strategia marketingowa:

Jak wybrać i ocenić agencję digital? Twoja strategia marketingowa powinna kierować wyborem usług. Jeżeli strategia zakłada silną obecność online i budowanie relacji z klientami, media społecznościowe oraz marketing treści mogą być kluczowe. Jeżeli zaś skupiasz się na generowaniu leadów i szybkiej sprzedaży, reklama PPC i SEO mogą przynieść więcej korzyści.

 Sprawdź także:

Potrzebujesz skutecznej strategii w social mediach? Sprawdź naszą ofertę


3. Opracuj brief projektowy dla agencji digital

Przygotowanie briefu projektowego dla agencji digital jest kluczowym elementem, który zapewnia, że obie strony rozumieją i akceptują zakres projektu, celów i oczekiwań. Brief powinien zawierać szczegółowe informacje o firmie, rynku, na którym działa, oraz o docelowej grupie odbiorców. Należy jasno określić cele marketingowe, które agencja ma pomóc osiągnąć, oraz wskaźniki, które będą używane do mierzenia sukcesu tych działań. Ważne jest, aby podać również informacje o dostępnym budżecie, oczekiwanych terminach realizacji poszczególnych etapów projektu oraz o preferowanych kanałach komunikacji. Brief powinien także zawierać wytyczne dotyczące oczekiwanej estetyki projektów, tonu komunikacji i kluczowych przekazów, które agencja powinna podkreślić w swoich działaniach. Dokładne i przemyślane przygotowanie briefu projektowego pozwala uniknąć nieporozumień i zwiększa efektywność współpracy.

 

Przykład briefu projektowego dla wymyślonej firmy, opracowanego przez ChaGPT


4. Jak ocenić agencję digital? Sprawdź referencje

Szukasz sprawdzonej agencji digital, ale nie wiesz, jak ją wybrać? W celu oceny usług agencji digitalowej zapoznaj się z referencjami o współpracy zamieszczanymi w różnych kanałach i na portalach z opiniami. Jakie kroki warto podjąć, by dobrze ocenić firmę na podstawie recenzji klientów?

 • Zapytaj agencję o listę klientów, dla których pracowała, i skontaktuj się z kilkoma z nich. Zapytaj o ich doświadczenia we współpracy z agencją, w tym o terminowość, komunikację oraz realizację założonych celów. Referencje od firm z branży lub o podobnym profilu działalności mogą być szczególnie wartościowe.
 • Przejrzyj strony internetowe, takie jak Clutch czy profil firmy w Google, na których firmy często zostawiają opinie na temat swoich doświadczeń z różnymi usługodawcami. Opinie te mogą dostarczyć szerokiego obrazu na temat reputacji agencji.
 • Poproś agencję o studia przypadków swoich najbardziej udanych projektów. Case studies powinny zawierać szczegółowe informacje na temat strategii, implementacji oraz wyników, co pozwoli ocenić, jak agencja radzi sobie z wyzwaniami i jakie osiąga efekty. Samodzielnie możesz sprawdzić stronę www agencji digital — na większości z nich znajdziesz szczegółowe opisane udane projekty i historie sukcesu klientów wraz z osiągniętymi wynikami.
 • Warto również poszukać opinii na forach branżowych lub w sieciach kontaktów zawodowych. Często doświadczenia dzielone przez innych profesjonalistów w mniej formalnych ustawieniach mogą odsłonić dodatkowe aspekty dotyczące pracy agencji.
 • Sprawdzenie, jak agencja jest postrzegana w mediach społecznościowych, może również dostarczyć informacji na temat jej aktywności, angażowania się z klientami oraz ogólnej prezencji w internecie.

 

Portfolio agencji widoczni na portalu Clutch 


5. Przeanalizuj ofertę agencji digital przed oceną

Jak ocenić agencję digital? Dokładna analiza oferty agencji digital jest kluczowym etapem w procesie wyboru odpowiedniego partnera. Pozwala ocenić, czy zakres usług oferowanych przez agencję odpowiada potrzebom Twojej firmy oraz czy agencja ma odpowiednie kompetencje do realizacji celów Twojego projektu. Jak to zrobić w praktyce?

 • Sprawdź, jakie konkretnie usługi oferuje agencja i czy są one zgodne z Twoimi priorytetami. Czy agencja specjalizuje się w SEO, reklamie PPC, marketingu treści, zarządzaniu mediami społecznościowymi, czy też oferuje pełen zakres usług digital marketingu?
 • Zwróć uwagę, czy agencja oferuje dodatkowe usługi, które mogą być przydatne w przyszłości, takie jak projektowanie stron internetowych, branding, czy analiza danych.
 • Zbadaj, czy agencja ma doświadczenie w Twojej branży lub w realizacji projektów o podobnym charakterze. Doświadczenie w określonej niszy może przynieść lepsze zrozumienie specyfiki rynku i dostosowanie strategii marketingowych.
 • Zapytaj o metody pracy oraz narzędzia, które agencja stosuje w swoich projektach. Czy używają nowoczesnych technologii i czy ich metody są zgodne z aktualnymi trendami w marketingu cyfrowym?
 • Sprawdź, czy agencja digital regularnie aktualizuje swoje narzędzia i techniki, co jest ważne w szybko zmieniającym się krajobrazie digital marketingu.
 • Dowiedz się, jak wygląda proces raportowania i jak często będziesz otrzymywać informacje o postępach i wynikach. Transparentność w komunikacji i regularne raporty są kluczowe dla utrzymania kontroli nad projektem.
 • Zwróć uwagę na to, czy agencja digital jasno komunikuje cennik swoich usług i czy przedstawia jasne i zrozumiałe umowy.
 • Oceń, jak agencja podchodzi do kreatywności i innowacji. Czy prezentowane przez nią strategie i kampanie są unikatowe i dostosowane do specyficznych potrzeb klientów? Czy agencja digital jest na bieżąco z automatyzacją, sztuczną inteligencją i inwestuje w nowe technologie?
 • Rozważ, czy podejście agencji jest dostosowane do dynamicznego środowiska marketingowego. Czy zespół agencji digital na bieżąco proponuje nowe rozwiązania, bierze udział w szkoleniach i sam szkoli innych?

Chcesz poprawić widoczność swojej strony w Google? Postaw na pozycjonowanie


6. Sprawdź cennik agencji digital

Jak ocenić i wybrać agencję digital? Na pewno pamiętaj, że cena usług digital nie powinna być dedykującym czynnikiem w wyborze konkretnej firmy. Jednak to nie oznacza, że masz nie zwracać uwagi na cennik w procesie oceny agencji digital. Już na wstępnym etapie musisz wiedzieć, ile zapłacisz za działania i za co konkretnie i czy kwota ta mieści się w założonym wcześniej budżecie. W takim razie jak skutecznie ocenić agencję digital przed podpisaniem umowy pod kątem cenowym?

 • Rozważ dostępne modele płatności — czy płacisz za projekt, a może za godzinę pracy ekspertów czy też uiszczasz opłatę w formie stałego, miesięcznego abonamentu za działania. W przypadku bardziej zaawansowanych usług, dla dużych firm można spotkać także płatność za konkretne moduły, np. określoną ilość treści.
 • Zapytaj, jakie działania są wliczone w cenę usługi. Na przykład, w przypadku projektowania strony internetowej, warto wiedzieć, czy cena obejmuje tylko projekt graficzny, czy też kodowanie, testowanie i wdrożenie.
 • Sprawdź, czy dodatkowe usługi, takie jak tworzenie treści czy analiza danych, są wliczone w cenę czy też wymagają dodatkowej opłaty.
 • Pytaj o potencjalne dodatkowe koszty, które mogą pojawić się w trakcie projektu. Czy agencja pobiera opłaty za przekroczenie zakładanego czasu pracy, zmiany w projekcie po jego zatwierdzeniu, czy za korzystanie z zewnętrznych zasobów i narzędzi?
 • Dowiedz się, jak elastyczna jest struktura cenowa agencji. Czy możliwe jest dostosowanie pakietu usług do zmieniających się potrzeb, co może być korzystne zwłaszcza w dłuższej współpracy.
 • Negocjacje cenowe mogą być również opcją, zwłaszcza gdy planujesz dłuższą współpracę lub zamówienie większego pakietu usług.
 • Porównaj ceny i zakres wsparcia różnych agencji. Zwróć uwagę na stosunek ceny do wielkości i jakości obsługi.


7. Oceń agencję digital pod kątem wsparcia i komunikacji

Jak ocenić i wybrać agencję digital? Jednym z sekretów udanej współpracy jest dostępność agencji i sposób komunikacji. By mieć pewność, że otrzymasz wsparcie w kryzysowej sytuacji:

 • Upewnij się, że agencja zapewnia łatwy dostęp do zespołu projektowego. Czy mają określone godziny, w których są dostępni dla klientów? Czy komunikacja odbywa się przez e-mail, telefonicznie, czy może poprzez platformy do komunikacji online jak Google Meet czy Skype?
 • Sprawdź, jak szybko agencja reaguje na zapytania i jak radzi sobie z nagłymi problemami. Czas reakcji może być kluczowy, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, gdy szybkie działanie może zapobiec większym problemom.
 • Dowiedz się, czy możesz liczyć na ustalenie regularnych terminów spotkań (np. tygodniowych lub miesięcznych) do przeglądu postępów i dostosowywania strategii. Sprawdź, jak agencja podchodzi do raportowania wyników – czy raporty są szczegółowe, zrozumiałe i czy dostarczają wartościowych wniosków?

Szukasz szybkiej i skutecznej reklamy online? Przetestuj Google Ads


8. Oceń kulturę organizacyjną agencji digital

Szukasz agencji digital, z którą będzie Ci się dobrze współpracować? Podczas oceny weź pod uwagę kulturę organizacji firmy. W tym celu:

 • Zorientuj się, czy misja i wartości agencji są zbieżne z wartościami Twojej firmy. Agencje, które podzielają podobne przekonania co do jakości pracy, etyki biznesowej czy odpowiedzialności społecznej, często lepiej rozumieją potrzeby i oczekiwania swoich klientów.
 • Zapytaj o styl pracy agencji — ten powinien harmonizować z dynamiką Twojej firmy. Czy agencja preferuje formalny, czy raczej swobodny sposób komunikacji? Jakie mają podejście do zarządzania projektami i rozwiązywania problemów?
 • Zwróć uwagę na to, jak agencja traktuje swoich pracowników oraz jakie ma podejście do pracy zespołowej i innowacji. Agencje, które dbają o rozwój i dobre samopoczucie swoich pracowników, często oferują wyższą jakość usług.
 • Sprawdź, co inni klienci mówią o współpracy z agencją. Opinie te mogą dostarczyć cennych informacji na temat kultury organizacyjnej i tego, jak agencja realizuje swoje wartości w praktyce. Skup się tu nie na samych wynikach, ale także miękkich umiejętnościach zespołu agencji digital.


9. Zwróć uwagę na prawne aspekty umowy z agencją digital

Prawne aspekty współpracy z agencją digital są tak samo ważne, jak i wydajność firmy. Dlatego też w procesie oceny agencji możesz poprawić o szablon umowy. Dokładnie się z nim zapoznaj, a jeśli masz wątpliwości, skonsultuj się z prawnikiem. Najlepsze agencje digital stosują przejrzyste i transparentne rozwiązania. Dobra umowa z agencją digital powinna dokładnie określać:

 • jakie usługi będą świadczone, w jakim zakresie i czasie. Ważne jest, aby były one szczegółowo opisane, co pomoże uniknąć nieporozumień i zapewni, że obie strony mają takie same oczekiwania co do wyników i zakresu prac,
 • warunki płatności, w tym stawki, harmonogram płatności, oraz zasady dotyczące ewentualnych dodatkowych kosztów. Ważne jest, aby umowa zawierała informacje o tym, co stanie się w przypadku opóźnień w płatnościach lub niewykonania usług,
 • terminy rozpoczęcia i zakończenia projektu oraz wszelkie inne kluczowe daty, które są istotne dla realizacji usług. To pomoże w lepszym planowaniu i koordynacji działań między firmami,
 • kto posiada prawa do stworzonych materiałów, narzędzi i innych aktywów intelektualnych wynikających z realizacji projektu. Ważne jest, aby umowa zawierała zapisy dotyczące praw autorskich, praw do używania i rozpowszechniania stworzonych treści,
 • regulacje dotyczące poufności, aby zabezpieczyć wrażliwe informacje firmy przed udostępnieniem osobom trzecim. Klauzule te zapobiegają dzieleniu się wiedzą i danymi z konkurencją,
 • warunki, które pozwalają każdej ze stron na wcześniejsze rozwiązanie umowy, w tym zasady dotyczące wymówienia, ewentualne kary umowne oraz procedury postępowania po rozwiązaniu umowy,
 • informacje o sposobie rozstrzygania potencjalnych konfliktów, w tym wybór odpowiedniej formy arbitrażu lub mediacji, oraz jurysdykcję odpowiedzialną za rozstrzyganie sporów.


Jak ocenić agencję digital przed podpisaniem umowy? Podsumowanie

Wybór odpowiedniej agencji digitalowej jest kluczowym krokiem dla każdego przedsiębiorstwa pragnącego skutecznie rozwijać swoją obecność w internecie. Jak ocenić agencję digital? Przed podpisaniem umowy warto dokładnie przeanalizować kompetencje, doświadczenie oraz reputację potencjalnych partnerów. Należy również zadbać o jasno określone warunki współpracy, które będą zabezpieczać interesy obu stron. Umowa powinna szczegółowo opisywać zakres usług, terminy realizacji projektów, warunki rozliczeń oraz procedury rozwiązywania ewentualnych sporów. Ostateczna decyzja powinna być poprzedzona dogłębną rozmową z przedstawicielami agencji, która pozwoli na ocenę ich profesjonalizmu i zaangażowania. Wybierając agencję, która nie tylko oferuje atrakcyjne ceny, ale przede wszystkim wspiera realizację celów biznesowych, można znacząco zwiększyć szanse na sukces w dynamicznie zmieniającym się świecie cyfrowym.

Jak długo trwa typowa współpraca z agencją digital?
Down arrow

Współpraca z agencją digital może różnić się długością w zależności od zakresu projektu i ustalonych celów. Krótsze kampanie mogą trwać kilka miesięcy, podczas gdy kompleksowa strategia marketingowa może wymagać długoterminowej współpracy trwającej rok lub dłużej. Kluczowe jest ustalenie ram czasowych już na etapie negocjacji umowy, aby obie strony miały jasne oczekiwania co do czasu trwania projektu.

Czy warto wybierać agencję specjalizującą się w danej branży?
Down arrow

Wybór agencji specjalizującej się w konkretnej branży może przynieść dodatkowe korzyści, takie jak głębsze zrozumienie rynku, dostosowane strategie marketingowe i szybsze osiąganie celów biznesowych. Agencje specjalizujące się w określonych sektorach często posiadają sprawdzone metody pracy i bogate doświadczenie, które mogą być kluczowe dla efektywności działań marketingowych.

Jakie są oznaki, że współpraca z agencją digital nie przebiega prawidłowo?
Down arrow

Niepokojące sygnały mogą obejmować słabą komunikację, brak transparentności w raportowaniu wyników, nieosiąganie ustalonych celów, a także opóźnienia w dostarczaniu usług bez uzasadnionego powodu. Jeśli te problemy się pojawiają, ważne jest szybkie podjęcie działań, takich jak spotkanie z agencją w celu omówienia problemów i zarysowanie możliwych rozwiązań.


Poznaj historie sukcesów naszych klientów

widoczni 56
Clitch
4.9
Google
4.8
Corner

Clutch.co to jedna z najbardziej wiarygodnych platform z opiniami na świecie!

opinie

Ponad 500 pozytywnych opinii w Google i 80 opinii na Clutch.co

 

Jesteśmy jedną z najlepiej i najczęściej ocenianych agencji marketingu internetowego w Polsce na największych platformach do ocen: Google i Clutch.co. Zobacz, nasze oceny i przekonaj się, że warto z nami współpracować.

 

 

 

Bezpłatna konsultacja SEO/ADS
Wyślij zapytanie
Wyślij zapytanie
Katarzyna Kapelczak
Katarzyna Kapelczak

Zawodową karierę zaczynała od dziennikarstwa sportowego, by następnie trafić do agencji widoczni i tworzyć treści dla klientów. Od 2018 roku przeszła drogą od juniora do stanowiska Content Managerki. Obecnie planuje i koordynuje proces tworzenia merytorycznych treści o digital marketingu na blogu widoczni, szuka nowych pomysłów na treści i usprawnienia. Tworzy artykuły blogowe dotyczące różnych aspektów marketingu internetowego – m.in. pozycjonowania, content marketingu, płatnych kampanii Google Ads, optymalizacji konwersji oraz UX. Regularnie poszerza swoją wiedzę, czytając zagraniczne blogi o pozycjonowaniu i promowaniu biznesu w internecie (m.in. Search Engine Journal, Search Engine Land, MOZ, Content Marketing Institute, blog Neil'a Patela). W swojej pracy wykorzystuje szereg narzędzi marketingowych, takich jak: Planer słów kluczowych, Ahrefs, Surfer, Senuto, Semstorm, a ChatGPT powoli przestaje mieć przed nią tajemnice. Swoje treści publikuje nie tylko na blogu widocznych, ale także w branżowych magazynach, np. Nowa Sprzedaż, E-commerce & Digital Marketing, Online Marketing.

Jest trenerką Akademii Widoczni, w ramach której realizuje szkolenia z zakresu zastosowania sztucznej inteligencji w content marketingu. Uczy, jak z powodzeniem wykorzystywać ChatGPT i inne narzędzia AI do tworzenia treści, by zwiększyć wydajność content marketingu bez utraty jakości i zaufania klientów.

Przeczytaj o autorze
Oceń ten artykuł:
Jak ocenić agencję digital przed podpisaniem umowy?

Średnia ocen użytkowników4.93 na podstawie 131 głosów

UDOSTĘPNIJ