23 cele marketingowe, które zrewolucjonizują Twoją strategię digital

x przykladow okr dla digital marketingu
Spis treści

• Czym jest OKR w digital marketingu?

• Co odróżnia OKR marketingu digital od wskaźników KPI?

• Jak ustalić OKR-y w strategii digital marketingowej?

• OKR na zwiększenie świadomości marki

• OKR na lepszą strategię digital SEO

• OKR do działań w social mediach

• Pozyskiwanie klientów z OKR w strategii digital

• OKR na zdobywanie wysokiej jakości leadów w strategii digital

• OKR na oprawę utrzymania klientów w strategii digital

• OKR na udoskonalanie strategii marketingu treści

• OKR na poprawę strategii digital kampanii marketingowych

• OKR na rozszerzanie zasięgu rynkowego

• OKR na ulepszenie UX w strategii digital

• Podsumowanie

Firmy, które potrafią precyzyjnie określić swoje cele i systematycznie monitorować postępy, zyskują przewagę nad konkurencją. Jednym z najbardziej efektywnych narzędzi wspierających ten proces jest metoda OKR, która pozwala na skoncentrowanie się na najważniejszych priorytetach, zapewniając jednocześnie przejrzystość i odpowiedzialność w realizacji działań marketingowych. W niniejszym artykule przedstawimy 23 konkretne przykłady OKR-ów, które mogą zrewolucjonizować Twoją strategię digital marketingu.

Z artykułu dowiesz się:

 • jak ustalić OKR-y w digital marketingu,
 • dlaczego ustalenie OKR-ów jest istotne dla Twojej strategii digital,
 • jak OKR-y mogą pomóc Ci w udoskonaleniu strategii digital.

Potrzebujesz porady marketingowej?

Chcesz podejmować dobre decyzje marketingowe? Nasze doradztwo Ci w tym pomoże.

 • Wyeliminujemy niepotrzebne wydatki na marketing.
 • Zapewnimy Ci wsparcie najlepszych ekspertów.
 • Zajmiemy się koordynacją specjalistów i agencji zewnętrznych.
Wyślij zapytanie
widoczni 94

 

Czym jest OKR w digital marketingu?

OKR, czyli Objectives and Key Results, to metodologia zarządzania celami, która pomaga firmom precyzyjnie definiować swoje cele (Objectives) oraz mierzyć postępy w ich realizacji poprzez kluczowe wyniki (Key Results). W digital marketingu strategia OKR staje się coraz bardziej popularnym narzędziem, ponieważ umożliwia skuteczne planowanie i monitorowanie działań marketingowych. Komponenty OKR to:

 • cel - jest to jasno zdefiniowany, ambitny i inspirujący cel, który firma chce osiągnąć w określonym czasie. Cel powinien być krótki, zrozumiały i motywujący zespół do działania,
 • kluczowe wyniki - są to konkretne, mierzalne rezultaty, które pokazują, w jakim stopniu cel został osiągnięty. Kluczowe wyniki powinny być specyficzne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i terminowe (SMART).

Jakie są zalety stosowania OKR w swojej strategii digital?

 • OKR pomaga zespołom jasno określić, co chcą osiągnąć, eliminując niejasności i skupiając się na priorytetach.
 • Dzięki OKR, zespół może skoncentrować swoje działania na kluczowych obszarach, co zwiększa efektywność pracy.
 • Stawianie ambitnych, ale osiągalnych celów motywuje zespół do intensywnej pracy i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.
 • OKR promuje współpracę między różnymi działami i zespołami, co sprzyja lepszej komunikacji i koordynacji działań.
 • OKR-y mogą pomóc we wzmocnieniu pozytywnej kultury organizacyjnej. Skupienie na wspólnych celach, przejrzystość i zaangażowanie pracowników sprzyjają budowaniu atmosfery współpracy i wzajemnego zaufania.
 • Zespoły mogą szybko reagować na nowe trendy i zachowania klientów, co pozwala na utrzymanie konkurencyjności.
 • Dzięki mierzalnym kluczowym wynikom, menedżerowie mogą podejmować decyzje oparte na danych i analizach, co zwiększa trafność i efektywność.
 • OKR pomaga w ustalaniu priorytetów, co ułatwia alokację zasobów i koncentrację na najważniejszych działaniach.
 • Dążenie do ambitnych celów stymuluje kreatywność i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań.
 • OKR-y to proste i łatwe w użyciu narzędzie, które może być stosowane w firmach o różnej wielkości i z różnych branż. Nie wymagają one skomplikowanych szkoleń ani drogich narzędzi.

Stosowanie OKR w strategii digital marketingu może przynieść wiele korzyści. Jest to skuteczne narzędzie, które może pomóc firmom w osiągnięciu lepszych wyników, zwiększeniu zaangażowania pracowników i budowaniu silniejszej kultury organizacyjnej.

Audyt marketingu

Czy Twój marketing działa? Sprawdź to

Chcesz wiedzieć, dlaczego Twoje reklamy nie działają tak, jak oczekujesz?

Ciekawi Cię, jak możesz lepiej wydawać swój marketingowy budżet?

Dowiedz się więcej o naszym audycie marketingowym! Pokażemy Ci, co można poprawić, aby zyskać przewagę nad konkurencją. Nie daj się wyprzedzić, zainwestuj w audyt już dziś i zacznij zdobywać lepsze wyniki ze swojej strategii marketingowej.

Poznaj audyt marketingu
widoczni 10

 

Co odróżnia OKR marketingu digital od wskaźników KPI?

OKR i wskaźniki KPI to dwa różne narzędzia służące do mierzenia i oceny wyników strategii marketingowych. Chociaż oba mają na celu pomóc firmom w osiąganiu celów, różnią się pod względem podejścia i zastosowania. Główne różnice wynikają z:

 • metody określania celów - OKR skupia się na definiowaniu ambitnych, inspirowanych celów i mierzeniu postępów za pomocą kluczowych wyników, natomiast KPI to konkretne wskaźniki służące do monitorowania bieżącej wydajności i efektywności różnych aspektów strategii digital,
 • perspektywy czasowej - OKR są zazwyczaj ustalane na krótkie okresy, takie jak kwartały, aby zapewnić dynamiczne i elastyczne zarządzanie celami. KPI mogą być mierzone na różnych horyzontach czasowych, w tym dziennych, tygodniowych, miesięcznych lub rocznych,
 • charakteru celów i wyników - cele w OKR są zazwyczaj ambitne, inspirujące i dążące do znaczącej poprawy lub zmiany. Kluczowe wyniki są konkretne, mierzalne i służą do śledzenia postępów w osiąganiu celów. Z drugiej strony KPI są bardziej operacyjne i skoncentrowane na monitorowaniu bieżącej wydajności.

OKR i KPI są komplementarnymi narzędziami zarządzania celami i wydajnością w digital marketingu. OKR skupia się na ambitnych, krótkoterminowych celach strategicznych, które inspirują i motywują zespoły do osiągania znaczących wyników. KPI, z drugiej strony, koncentruje się na bieżącej wydajności operacyjnej i monitorowaniu postępów w realizacji długoterminowych celów. Zastosowanie obu metod pozwala na kompleksowe zarządzanie i optymalizację strategii digital marketingu, zapewniając jednocześnie elastyczność i precyzję w działaniach.

 

Jak ustalić OKR-y w strategii digital marketingowej?

Jeśli czujesz się zdezorientowany co do początku ustalania OKR-ów dla swojej strategii marketingowej, zacznij od następujących kroków:

 • Zacznij od zrozumienia głównych celów biznesowych twojej organizacji na dany okres. To pozwoli ci lepiej ukierunkować swoje działania marketingowe. Mogą to być cele związane z przychodami, wzrostem, penetracją rynku, świadomością marki itp.
 • Skoncentruj się na obszarach, w których działania marketingowe mogą przyczynić się do osiągnięcia tych celów.
 • Postaw sobie jasne cele, które chcesz osiągnąć poprzez działania marketingowe.
 • Dla każdego celu określ konkretne kluczowe wyniki, które pozwolą ci zmierzyć postęp w ich osiąganiu. Upewnij się, że są one mierzalne i możliwe do osiągnięcia.
 • Opracuj plan działania, który pomoże ci osiągnąć postawione cele. Upewnij się, że wszystkie działania są skoordynowane i dobrze zorganizowane.

Rozpoczęcie od tych kroków pomoże ci wyznaczyć klarowny kierunek dla strategii digital marketingowej i zapewnić, że Twoje działania są skuteczne i efektywne. Aby ułatwić Ci proces doboru OKR, przygotowaliśmy 23 najlepsze przykłady, które pasują do każdej branży.

 

OKR na zwiększenie świadomości marki

Zwiększenie świadomości marki w strategii digital jest istotne dla budowania lojalności klientów i zyskiwania ich zaufania poprzez wykreowanie pozytywnego wizerunku firmy. Jest to także istotny czynnik wpływający na zdolność do przyciągania nowych klientów oraz utrzymanie konkurencyjności na rynku, ponieważ silna świadomość marki sprzyja preferencjom konsumentów i może prowadzić do większej liczby transakcji oraz wyższych przychodów. Przykładami OKR na zwiększenie świadomości marki są:

1. Zwiększenie świadomości marki o 15% w ciągu następnych 6 miesięcy. Kluczowe wyniki:

 • Zwiększenie liczby wzmianek marki w mediach społecznościowych o co najmniej 30%.
 • Zwiększenie liczby odwiedzin na stronie internetowej marki o co najmniej 25%.
 • Wzrost zaangażowania w mediach społecznościowych o 5%.

2. Zwiększenie świadomości marki na rynku międzynarodowym w ciągu roku. Kluczowe wyniki:

 • Uruchomienie i aktywne prowadzenie profili na mediach społecznościowych w 3 nowych krajach.
 • Zwiększenie liczby linków zwrotnych z międzynarodowych stron o 50%.
 • Nawiązanie 3 strategicznych partnerstw z międzynarodowymi firmami.
 • Opublikowanie co najmniej 10 artykułów prasowych w międzynarodowych mediach.

Chcesz zlecić nam swój marketing? Wyślij zapytanie

 

OKR na lepszą strategię digital SEO

SEO to proces optymalizacji strony internetowej, aby poprawić jej widoczność w organicznych wynikach wyszukiwarek. Jest ważne w strategii digital, ponieważ zwiększa ruch na stronie internetowej, co może prowadzić do większej liczby potencjalnych klientów. Dobra widoczność w wynikach wyszukiwania buduje zaufanie do marki i poprawia jej wiarygodność w oczach użytkowników.

3. Poprawa pozycji organicznych w wynikach wyszukiwania Google. Kluczowe wyniki:

 • Zwiększenie liczby słów kluczowych znajdujących się w TOP 10 wyników wyszukiwania o co najmniej 30%.
 • Pozycja na pierwszej stronie dla trzech słów kluczowych.
 • Przeprowadzenie 1 audytu SEO strony internetowej.

4. Poprawa widoczności marki poprzez wzmocnienie jej obecności w lokalnych wynikach wyszukiwania. Kluczowe wyniki:

 • Zwiększenie liczby recenzji na platformach branżowych i lokalnych katalogach o co najmniej 50%.
 • Zwiększenie ruchu organicznego z lokalnych wyników wyszukiwania o co najmniej 40% poprzez optymalizację informacji lokalnych na stronie.

5. Poprawa rankingu słów kluczowych. Kluczowe wyniki:

 • Zwiększenie średniego rankingu wszystkich słów kluczowych na stronie o co najmniej 5 pozycji w porównaniu z poprzednim miesiącem.
 • Zwiększenie ilości linków prowadzących do stron z rankingami słów kluczowych o co najmniej 15% poprzez strategie link buildingu.
 • Zmniejszenie średniego czasu na ładowanie stron z rankingami słów kluczowych o co najmniej 10% w celu poprawy doświadczenia użytkownika i zwiększenia wartości strony w oczach wyszukiwarek.

Przeczytaj też artykuły:

 

OKR do działań w social mediach

Ustalenie OKR-ów dla strategii digital w mediach społecznościowych obejmuje jasno zdefiniowane, mierzalne cele i kluczowe wyniki, które koncentrują się na zwiększeniu liczby obserwujących, poprawie interakcji z postami, tworzeniu i publikowaniu treści, kampaniach reklamowych oraz współpracy z influencerami. Regularne monitorowanie postępów i dostosowywanie strategii pozwoli osiągnąć wyznaczone cele i zwiększyć zaangażowanie użytkowników w mediach społecznościowych. OKR-y, które możesz wykorzystać do budowania strategii marketingowej w swojej firmie to:

6. Zwiększenie zaangażowania użytkowników na platformach mediów społecznościowych. Kluczowe wyniki:

 • Zwiększenie liczby obserwujących na głównych platformach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, LinkedIn) o co najmniej 30% w ciągu kolejnych 6 miesięcy.
 • Przeprowadzenie 2 kampanii w mediach społecznościowych zwiększających zaangażowanie.
 • Zwiększenie średniej liczby polubień i udostępnień o 10%.
 • Uzyskać co najmniej 40 komentarzy pod 3 postami w miesiącu.
 • Zwiększenie częstotliwości publikowania postów do 5 razy w tygodniu na Instagramie i 3 razy na LinkedIn.

7. Przekształcenie użytkowników mediów społecznościowych w klientów. Kluczowe wyniki:

 • Zwiększenie liczby konwersji generowanych poprzez media społecznościowe o co najmniej 25% w porównaniu z poprzednim okresem.
 • Opracowanie i wdrożenie programu lojalnościowego skierowanego do obserwujących na mediach społecznościowych, który przyniesie co najmniej 500 nowych klientów w ciągu następnych 6 miesięcy.
 • Zwiększenie współczynnika konwersji z linków prowadzących z mediów społecznościowych na stronę produktową o co najmniej 15%.

8. Współpraca z influencerami. Kluczowe wyniki:

 • Nawiązanie współpracy z 5 influencerami, którzy łącznie mają zasięg 500,000 osób.
 • Zorganizowanie 3 wspólnych live'ów na Instagramie z influencerami.
 • Publikacja 10 postów gościnnych przez influencerów, generujących co najmniej 1,000 interakcji.

 

Pozyskiwanie klientów z OKR w strategii digital

Wdrażając OKR-y w przemyślany sposób, możesz skutecznie zwiększyć liczbę wysokiej jakości leadów w swojej strategii digital. Możesz spróbować zrealizować takie OKR-y, jak:

9. Pozyskanie 50 nowych klientów w ciągu kwartału. Kluczowe wyniki:

 • Osiągnięcie 25% wzrostu liczby pozyskanych nowych klientów w porównaniu do poprzedniego kwartału.
 • Poprawa współczynnika konwersji osób odwiedzających stronę na klientów o 10%.

10. Dywersyfikacja źródeł pozyskiwania klientów dla zwiększenia stabilności biznesowej. Kluczowe wyniki:

 • Zwiększenie liczby klientów pozyskiwanych z różnych kanałów marketingowych o co najmniej 30% w ciągu następnych 3 miesięcy.
 • Zwiększenie liczby klientów pozyskiwanych poprzez rekomendacje i polecenia od istniejących klientów o co najmniej 25% poprzez rozwój programu poleceń i lojalności.

Te przykładowe OKR-y mogą pomóc zespołowi marketingowemu i sprzedażowemu w koncentracji na skutecznym pozyskiwaniu klientów poprzez działania w obszarze strategii digital, a także w monitorowaniu postępów w realizacji celów biznesowych.

 

OKR na zdobywanie wysokiej jakości leadów w strategii digital

Ustalenie OKR-ów na zdobywanie wysokiej jakości leadów w strategii digital wymaga jasno zdefiniowanych, mierzalnych celów i kluczowych wyników, które koncentrują się na optymalizacji strony docelowej, segmentacji kampanii e-mail marketingowych, content marketingu, kampaniach PPC, organizacji webinarów i współpracy z partnerami. Wykorzystaj te OKR-y w swojej strategii marketingowej dla zdobycia wysokiej jakości leadów:

11. Rozwój i segmentacja kampanii e-mail marketingowych. Kluczowe wyniki:

 • Zwiększenie liczby subskrybentów newslettera o 30%.
 • Przeprowadzenie 3 kampanii e-mailowych z treściami dostosowanymi do różnych segmentów odbiorców.
 • Uzyskanie średniego wskaźnika otwarć e-maili na poziomie 25% i wskaźnika kliknięć na poziomie 5%.

12. Zwiększenie liczby wysokiej jakości leadów generowanych przez działania marketingowe. Kluczowe wyniki:

 • Osiągnięcie 15% wzrostu współczynnika konwersji leadów.
 • Poprawa dokładności scoringu leadów o 30% poprzez wdrożenie zaawansowanych modeli scoringu leadów.
 • Zwiększenie współczynnika konwersji leadów w klientów o co najmniej 15% poprzez doskonalenie procesu nurtowania leadów i personalizację treści.

13. Ulepszenie jakości leadów poprzez lepsze dopasowanie do profilu idealnego klienta. Kluczowe wyniki:

 • Zwiększenie wskaźnika wysokiej jakości leadów o co najmniej 10% poprzez ulepszenie treści i ofert skierowanych do konkretnych grup docelowych.
 • Zwiększenie średniej wartości życiowej klienta o co najmniej 15% poprzez pozyskiwanie leadów o wyższym potencjale wartości dla firmy.

Zwiększ swoje zyski, zainwestuj w profesjonalną strategię marketingową! Wyślij zapytanie

 

OKR na oprawę utrzymania klientów w strategii digital

Utrzymanie klientów jest istotne w strategii digital marketingu, ponieważ lojalni klienci generują stabilne przychody i są bardziej skłonni do powtarzania zakupów. Utrzymanie klientów jest zazwyczaj tańsze niż pozyskiwanie nowych, co przekłada się na niższe koszty marketingowe. Ponadto zadowoleni klienci często polecają firmę innym, co zwiększa zasięg i wiarygodność marki. Ustalenie OKR-ów na utrzymanie klientów pomaga skoncentrować działania na budowaniu długoterminowych relacji, co zwiększa wartość klienta i wspiera trwały rozwój firmy. Wprowadź takie OKR-y, jak:

14. Zwiększenie wskaźnika utrzymania klientów w ciągu kwartału. Kluczowe wyniki:

 • Zwiększenie wskaźnika utrzymania klientów o 15% dzięki spersonalizowanym inicjatywom angażującym klientów.
 • Osiągnięcie 20% redukcję wskaźnika odejść klientów dzięki ukierunkowanym strategiom digital utrzymania.
 • Wdrożenie 2 mechanizmów zbierania opinii klientów i osiągnięcie wzrostu poziomu zadowolenia klientów.
 • Skrócenie średniego czasu odpowiedzi na zapytania klientów do 3 godzin.
 • Zwiększenie liczby pozytywnych ocen obsługi klienta o 20%.

15. Rozwój programu lojalnościowego dla zwiększenia zaangażowania i retencji klientów. Kluczowe wyniki:

 • Zwiększenie liczby uczestników programu lojalnościowego o co najmniej 25% w ciągu następnych 6 miesięcy poprzez promocję i zachęty do rejestracji.
 • Zwiększenie wskaźnika aktywności uczestników programu lojalnościowego o co najmniej 15% poprzez oferowanie ekskluzywnych treści i korzyści.
 • Zwiększenie wartości zamówień od uczestników programu lojalnościowego o co najmniej 20% poprzez promowanie zakupów powtarzalnych i nagradzanie lojalnych klientów.
 • Uzyskanie co najmniej 30% uczestników programu lojalnościowego dokonujących ponownych zakupów w ciągu kwartału.
 • Regularne monitorowanie postępów i elastyczne dostosowywanie strategii pozwoli osiągnąć wyznaczone cele i zwiększyć wskaźnik utrzymania klientów w strategii marketingowej.

 

OKR na udoskonalanie strategii marketingu treści

Określenie OKR dla strategii digital marketingowej treści przynosi wiele korzyści, takich jak jasność celów, mierzalność wyników, zaangażowanie zespołu, elastyczność oraz zwiększenie wydajności. Dzięki OKR zespół marketingowy może skuteczniej realizować swoje strategie marketingowe dotyczące treści. Przykładami takich OKR są:

16. Poprawa skuteczności strategii marketingu treści w generowaniu zaangażowania i konwersji. Kluczowe wyniki:

 • Zwiększenie udziału treści w generowaniu ruchu na stronie internetowej o co najmniej 25% poprzez promowanie treści na różnych kanałach i platformach oraz optymalizację treści pod kątem SEO.
 • Zwiększenie liczby konwersji generowanych przez treści o co najmniej 15% w porównaniu z poprzednim okresem poprzez zoptymalizowanie przekazu i CTA oraz personalizację doświadczenia użytkownika.
 • Zwiększenie liczby pobrań treści lub subskrypcji o 5%.

17. Tworzenie wartościowych treści na blogu. Kluczowe wyniki:

 • Publikacja 30 wysokiej jakości postów na blogu miesięcznie.
 • Osiągnięcie 10% wzrostu organicznych linków zwrotnych dla każdego wpisu na blogu.
 • Wygenerowanie 50 000 udostępnień treści w mediach społecznościowych w ciągu trzech miesięcy.
 • Zwiększyć średnią liczbę wyświetleń artykułów blogowych o 15%

18. Optymalizacja procesu tworzenia i promocji treści dla zwiększenia efektywności i wydajności. Kluczowe wyniki:

 • Skrócenie czasu produkcji treści o co najmniej 20% poprzez lepszą organizację pracy zespołu, automatyzację procesów i wykorzystanie narzędzi wspomagających.
 • Zwiększenie ilości treści evergreen content o co najmniej 30% w celu wydłużenia okresu ich użyteczności i zwiększenia zwrotu z inwestycji.
 • Zwiększenie recyklingu treści o co najmniej 15% poprzez promowanie na różnych kanałach i platformach.

Powyższe OKR-y mogą pomóc zespołowi ds. marketingu treści w skutecznym doskonaleniu strategii digital i śledzeniu postępów w realizacji celów biznesowych związanych z marketingiem treści.

 

OKR na poprawę strategii digital kampanii marketingowych

Kampanie marketingowe są istotne, ponieważ bezpośrednio wpływają na zwiększenie świadomości marki, generowanie leadów i sprzedaży. Dzięki OKR zespół może skupić się na optymalizacji kampanii, co prowadzi do lepszych wyników i wyższych zwrotów z inwestycji.

19. Poszerzyć zasięg reklamy do nowych docelowych grup demograficznych. Kluczowe wyniki:

 • Identyfikacja i kierowanie reklamy na co najmniej trzy nowe segmenty odbiorców dla kampanii reklamowych.
 • Zwiększenie liczby odsłon reklam w nowych grupach demograficznych o co najmniej 30% w porównaniu z poprzednim okresem.
 • Zwiększenie wskaźnika klikalności (CTR) reklam w nowych grupach demograficznych o co najmniej 15%.

20. Zwiększenie efektywności kampanii marketingowych poprzez strategię digital. Kluczowe wyniki:

 • Zwiększenie współczynnika zwrotu z inwestycji (ROI) kampanii o co najmniej 15% poprzez zoptymalizowanie budżetu i wybór najbardziej efektywnych kanałów oraz segmentacji grup docelowych.
 • Zwiększenie wskaźnika konwersji kampanii o co najmniej 20% w ciągu następnych 3 miesięcy.
 • Osiągnięcie 15% wzrostu zwrotu z wydatków na reklamę w kampaniach reklamowych.

 

OKR na rozszerzanie zasięgu rynkowego

Kampanie marketingowe i partnerstwa na nowych rynkach są ważne, ponieważ pomagają zwiększyć świadomość marki, generować leady i budować relacje z lokalnymi klientami. Dzięki OKR zespół może skupić się na strategiach, które maksymalizują zasięg i wpływ na nowych rynkach, co prowadzi do długoterminowego wzrostu firmy. Wykorzystaj następujące OKR-y w swojej strategii digital:

21. Rozszerzenie zasięgu rynkowego w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Kluczowe wyniki:

 • Zwiększenie liczby nowych klientów o co najmniej 20% w porównaniu z poprzednim okresem.
 • Zwiększenie obrotów z nowych segmentów rynkowych o co najmniej 15% w stosunku do poprzedniego kwartału.
 • Wkroczyć na 2 nowe rynki geograficzne.
 • Wprowadzenie produktów lub usług na 3 nowych rynkach w ciągu najbliższego kwartału.

Pamiętaj, że rozszerzanie zasięgu rynkowego to inwestycja. Musisz być przygotowany do zainwestowania czasu, pieniędzy i zasobów w tę inicjatywę. Ale jeśli zrobisz to dobrze, może to przynieść ogromne korzyści dla Twojej firmy.

 

OKR na ulepszenie UX w strategii digital

UX bezpośrednio wpływa na zadowolenie użytkowników i ich zaangażowanie na stronie. Dobre UX prowadzi do wyższych wskaźników konwersji, ponieważ użytkownicy łatwiej znajdują potrzebne informacje i produkty. Ponadto pozytywne doświadczenia użytkowników zwiększają lojalność klientów i skłonność do polecania marki innym, co wspiera długoterminowy sukces firmy. Aby rozwijać UX w swojej strategii digital, wykorzystaj te OKR-y:

22. Poprawa dostępności i użyteczności strony internetowej. Kluczowe wyniki:

 • Skrócenie czasu reakcji obsługi klienta do 5 dni roboczych i osiągnięcie 20% wzrostu oceny zadowolenia klientów.
 • Wdrożenie mapowanie podróży klienta i osiągnij 15% poprawę w kluczowych punktach kontaktu.
 • Skrócenie średniego czasu ładowania strony do poniżej 3 sekund.
 • Zwiększenie udziału mobilnego ruchu na platformie o co najmniej 25% w ciągu następnych 3 miesięcy.
 • Zredukować liczbę zgłoszeń o błędy o 8%.

23. Personalizacja doświadczeń użytkowników na stronie. Kluczowe wyniki:

 • Wprowadzenie personalizowanych rekomendacji produktów na stronie głównej i stronach produktowych, zwiększając wskaźnik kliknięć o 10%.
 • Implementacja dynamicznych treści na podstawie zachowań użytkowników, zwiększając zaangażowanie o 15%.
 • Zwiększenie liczby użytkowników logujących się i korzystających z funkcji konta o 20%.

 

23 cele marketingowe, które zrewolucjonizują twoją strategię digital Podsumowanie

Zarządzanie celami w digital marketingu za pomocą metody OKR może znacznie zwiększyć efektywność i precyzję działań marketingowych. Implementacja OKR w strategii digital to krok w stronę lepszej organizacji i większej przejrzystości działań. Dzięki temu narzędziu możliwe jest osiągnięcie znaczących wyników, które przekładają się na wzrost zaangażowania klientów, poprawę konwersji i zwiększenie przychodów.

 

FAQ — pytania i odpowiedzi

Jakie są przykłady OKR-ów w digital marketingu?
Down arrow

Przykładowe OKR-y w digital marketingu mogą obejmować zwiększenie liczby nowych klientów o określony procent, zwiększenie konwersji z kampanii reklamowych o określoną wartość procentową, poprawę pozycji w wynikach wyszukiwania o określoną liczbę miejsc lub zwiększenie zaangażowania użytkowników na stronie o określony procent.

Jak można mierzyć postępy w realizacji OKR-ów w digital marketingu?
Down arrow

Postępy w realizacji OKR-ów w digital marketingu można mierzyć regularnie analizując odpowiednie metryki, takie jak wskaźniki konwersji, wskaźniki klikalności (CTR), czas spędzony na stronie, liczba odsłon, udział w rynku czy oceny użytkowników. Korzystając z tych danych, zespół może monitorować, czy osiąga zamierzone cele i podejmować działania korygujące w razie potrzeby.

Jakie są korzyści stosowania OKR-ów w digital marketingu?
Down arrow

Korzyścią stosowania OKR-ów w digital marketingu jest klarowne określenie celów, co pozwala zespołowi skoncentrować się na priorytetach i realizować strategię w sposób efektywny. Ponadto, dzięki OKR-om zespół może śledzić postępy i dostosowywać działania w czasie rzeczywistym, co prowadzi do lepszej adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych oraz szybszego osiągania rezultatów.


Poznaj historie sukcesów naszych klientów

widoczni 56
Clitch
4.9
Google
4.8
Corner

Clutch.co to jedna z najbardziej wiarygodnych platform z opiniami na świecie!

opinie

Ponad 550 pozytywnych opinii w Google i 80 opinii na Clutch.co

 

Jesteśmy jedną z najlepiej i najczęściej ocenianych agencji marketingu internetowego w Polsce na największych platformach do ocen: Google i Clutch.co. Zobacz, nasze oceny i przekonaj się, że warto z nami współpracować.

 

 

 

 

Bezpłatna konsultacja SEO/ADS
Wyślij zapytanie
Wyślij zapytanie
Maja Mróz
Maja Mróz

Maja z pasją tworzy treści na blog agencji widoczni. Jej droga w świecie marketingu rozpoczęła się od fascynacji content marketingiem oraz pozycjonowaniem stron. W swojej codziennej pracy wykorzystuje narzędzia takie jak Keyword Planner czy Senuto, ChatGPT, Surfer. Dzięki nim potrafi precyzyjnie analizować trendy, przewidywać zmiany i tworzyć skuteczne treści, które przemawiają do algorytmów Google i użytkowników.

Jako entuzjastka najnowszych technologii stale dąży do poszerzania wiedzy na temat sztucznej inteligencji i wykorzystania jej w kreatywny i innowacyjny sposób. Wykorzystuje narzędzia, takie jak ChatGPT do kreowania atrakcyjnych treści oraz do odkrywania nowych spojrzeń na marketing.

Nieustannie rozwija swoje umiejętności poprzez czytanie zagranicznych blogów marketingowych, śledzi najnowsze trendy marketingowe, co pozwala jej adaptować najlepsze praktyki do swojej codziennej pracy.

Przeczytaj o autorze
Oceń ten artykuł:
23 cele marketingowe, które zrewolucjonizują Twoją strategię digital
Nikt jeszcze nie ocenił tego artykułu. Badź pierwszy
UDOSTĘPNIJ