Jak korzystać z AI zgodnie z etyką i prawem?

Jak korzystac z AI zgodnie z etyka i prawem 1
Spis treści

• Czym jest sztuczna inteligencja?

• Sztuczna inteligencja w biznesie — zastosowania

• Sztuczna inteligencja a etyka

• Sztuczna inteligencja a biznes — problemy i wyzwania

• AI zgodne z przepisami — korzyści

• Sztuczna inteligencja a prawo

• Jak dbać o etykę przy korzystaniu z AI w firmie?

• Podsumowanie

Technologia sztucznej inteligencji (AI) stanowi przełom w różnorodnych obszarach życia, włączając w to dziedzinę marketingu internetowego. AI otwiera przed firmami nowe horyzonty, jednak należy pamiętać o kwestiach prawnych i etycznych przy korzystaniu z tej technologii.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jakie są kluczowe zasady etyczne dotyczące wykorzystania AI w biznesie?
 • W jaki sposób możesz zapewnić transparentność w wykorzystaniu AI w firmie, aby budować zaufanie klientów?
 • Jakie korzyści przynosi etyczne i zgodne z prawem wykorzystanie AI dla rozwoju firmy?

Chcesz rozkręcić swoją stronę?

Skorzystaj z indywidualnych porad ekspertów

 

Chcesz zwiększyć wyniki swojej firmy? Skorzystaj ze wsparcia naszych ekspertów i poznaj pełnię możliwości Twojej strony. 

Poznaj bezpłatne wskazówki od Widocznych zakresu:

 • Pozycjonowania
 • Kampanii Google Ads
 • Optymalizacji UX
Umów się na darmowy audyt
widoczni 54


Czym jest sztuczna inteligencja?

Sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence) to systemy zdolne do wykonywania zadań, które zazwyczaj wymagają ludzkiego myślenia i inteligencji. AI korzysta z algorytmów, maszynowych procesów uczenia się i analizy danych, dzięki czemu komputer może podejmować decyzje, rozwiązywać problemy, tworzyć treści i posługiwać się językiem na naprawdę wysokim poziomie. W ostatnim czasie wyraźnie zwiększył się wpływ, jaki sztuczna inteligencja ma na Google, SEO i nasze życie.

ChatGPT jest niezwykle popularnym narzędziem, działającym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W 2023 wprowadził prawdziwą rewolucję, gdy AI przestało być utopijną wizją, a stało się narzędziem, które wspiera pracę i naukę milionów ludzi każdego dnia.

Przeczytaj też:


Sztuczna inteligencja w biznesie — zastosowania

Sztuczna inteligencja oraz uczenie maszynowe stale zyskują na znaczeniu jako kluczowe narzędzia w obszarach marketingu, obsługi klienta i działów sprzedaży. Dzięki umiejętności przetwarzania i analizy dużych ilości danych AI pozwala przedsiębiorstwom dobrać komunikację, ulepszać procesy sprzedażowe i personalizować doświadczenia klientów. Jakie zadania marketingowe może wykonać ChatGPT?

 • Badanie rynku i konkurencji
 • Analiza grupy docelowej
 • Dobór słów kluczowych
 • Pomoc w korekcie tekstów
 • Tworzenie opisów produktowych
 • Generowanie pomysłów na artykuły blogowe
 • Tworzenie wpisów do mediów społecznościowych

Przeczytaj nasz artykuł, by dowiedzieć się więcej, jak wykorzystać ChatGPT w sklepie internetowym.

ChatGPT to przydatne narzędzie w ustalaniu strategii marketingowej dla firmy.


Sztuczna inteligencja a etyka

Etyczne korzystanie ze sztucznej inteligencji to fundament dla lepszego jutra. Ponieważ AI jest stosunkowo nową technologią, przy używaniu jej ważne jest wypracowanie standardów, które będą jasne i uczciwe zarówno dla firm, które ją wykorzystują, jak i ich klientów. Dbając o etykę, zabezpieczamy się przed dyskryminacją, dbamy o prywatność danych i zapewniamy, że nasze decyzje oparte są na transparentności. Odpowiedzialne podejście do AI buduje zaufanie i przyczynia się do rozwoju innowacyjnych rozwiązań, które naprawdę poprawiają nasze życie.


Sztuczna inteligencja a biznes — problemy i wyzwania


AI a bezpieczeństwo i prywatność danych

Sztuczna inteligencja to cenne narzędzie oszczędzające czas, ale informacje na temat danych, które przetwarza, nie zawsze są transparentne. Ilość danych osobowych, które użytkownicy nieświadomie przekazują dla rozwiązań opartych na AI, nie jest ujawniana. Bez jasnych wytycznych może to prowadzić do naruszeń danych, konfliktów prawnych i obniżenia zaufania wobec firm, które korzystają z rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji.

Przeczytaj też:


Problem odpowiedzialności za dane

Ważnym problemem jest pytanie, kto ponosi odpowiedzialność za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych w systemach opartych na AI. To zagadnienie nie jest proste, ze względu na złożoność procesów zbierania danych, ich interpretacji oraz ewentualnych konsekwencji wynikających z podejmowanych decyzji na ich podstawie. Odpowiedzialność za dane dotyczy też ewentualnych konsekwencji wynikających z błędów czy nieścisłości w danych, które mogą prowadzić do niepożądanych skutków w działaniu systemów opartych na sztucznej inteligencji.


Czy sztuczna inteligencja jest wiarygodna?

Użytkownicy sztucznej inteligencji oczekują, że technologia będzie ułatwiała codzienną pracę, jednak czasem dostarcza ona niewiarygodnych informacji. Przykładem takiego zjawiska może być halucynowanie (AI hallucination). To sytuacja, w której systemy AI tworzą wyniki, które wydają się autentyczne, ale są w rzeczywistości wygenerowane lub modyfikowane w sposób niezgodny z prawdą, np. poproszone o przedstawienie biografii zmyślonej osoby faktycznie opisują życiorys, który brzmi bardzo prawdopodobnie, a jednak nigdy nie miał miejsca.


Transparentność w korzystaniu ze sztucznej inteligencji

Ważnym pytaniem w przypadku firm, które korzystają na co dzień ze sztucznej inteligencji, jest kwestia uczciwej komunikacji z odbiorcami. Rodzi to pytania, czy powinni być informowani, kiedy treść została wygenerowana przy pomocy AI, czy też użytkownicy powinni założyć, że obecnie jest to standard? Warto rozważyć, jakie podejście będzie zgodne z polityką firmy oraz jakie są aktualne zalecenia na ten temat i w razie potrzeby umieścić w treści odpowiednią informację.


AI a wpływ na społeczeństwo i środowisko

Coraz powszechniejsze użycie AI przynosi obawę o przyszły rynek pracy. Automatyzacja i narzędzia oparte na uczeniu maszynowym mogą prowadzić do zmniejszenia zatrudnienia w niektórych sektorach, co może wpłynąć na ekonomię i społeczeństwo. Potencjał sztucznej inteligencji jest ogromny, ale jej zadaniem nie jest całkowicie zastępować ludzi. AI jest narzędziem, wspomagać i usprawniać działania, jednak wiele obszarów nadal potrzebuje interwencji człowieka. Dla przykładu obsługa klienta, budowanie relacji, opracowywanie strategii marketingowych i kreatywność to sfery, gdzie praca ludzka jest niezbędna. Sztuczna inteligencja pomaga efektywnie wykorzystać czas i zasoby, ale to ludzie są kluczowymi uczestnikami w dostarczaniu wartościowych doświadczeń klientom.


AI zgodne z przepisami — korzyści

Wartość rynkowa firmy w dużej mierze wynika bezpośrednio z jej reputacji. Nieprzestrzeganie standardów etycznych w marketingu może mieć poważne konsekwencje. Dbanie o dobre praktyki w wykorzystaniu AI pozwala nie tylko uniknąć potencjalnych konsekwencji prawnych, ale i zachować reputację firmy oraz zaufanie klientów.

Chcesz poprawić widoczność swojej strony w Google? Postaw na pozycjonowanie


Budowanie zaufania i ochrona prywatności

Odpowiedzialne zarządzanie danymi osobowymi zwiększa poczucie bezpieczeństwa i zaufania wobec firmy. Użytkownicy, którzy będą mogli zrozumieć, jak ich dane są wykorzystywane i przetwarzane przez AI, będą lepiej oceniać firmę, która tę technologię wykorzystuje. Warto jasno informować odbiorców, czy Twoja strona używa systemów bazujących na sztucznej inteligencji oraz dać im możliwość wycofania zgody na korzystanie z takich rozwiązań.
Dowiedz się też, jak budować zaufanie klientów w e-commerce.


Wypracowanie standardów

Sztuczna inteligencja to wciąż dynamicznie rozwijająca się technologia, dlatego wypracowanie standardów w jej stosowaniu jest kluczowe. Monitorowanie i poprawianie wyników, jakie generują te systemy, korzystanie z AI w zgodzie z przepisami i standardami etycznymi oraz inwestowanie w edukację pracowników — to kwestie, za które jest odpowiedzialna firma korzystająca z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Świadome podejście do sztucznej inteligencji pozwala korzystać z jej potencjału w sposób bezpieczny i uczciwy.


Sztuczna inteligencja a prawo

Kwestie prawne związane z AI są problematyczne głównie ze względu na brak odpowiednich regulacji. Istniejące prawo nie zawsze nadąża za szybkim rozwojem technologii, co rodzi wiele pytań dotyczących odpowiedzialności, ochrony danych, czy nawet podejmowania decyzji przez systemy AI.


Zgodność AI z prawem

Brak precyzyjnych ram prawnych sprawia, że trudno jest określić, kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody lub nieprawidłowe działanie systemów opartych na AI. Sztuczna inteligencja to często złożone modele, które mogą podejmować decyzje na podstawie dużej ilości danych, przez co trudno jest ustalić, kto jest odpowiedzialny za ich działanie. Obecne regulacje prawne mają pewne ramy dla wykorzystania sztucznej inteligencji, choć brakuje szczegółowych przepisów. Jednak AI nie jest całkowicie poza obowiązującym prawem.


AI a prawa autorskie

Duże kontrowersje wzbudza kwestia autorstwa wytworów generowanych przez sztuczną inteligencję — czy twórcą należy nazwać tego, kto wpisał prompt, autora algorytmu czy system sam w sobie? Warto zaznaczyć, że prawa autorskie chronią utwory stworzone przez ludzi, więc tylko utwory przygotowane przez człowieka z udziałem narzędzi AI są objęte tymi przepisami. Zgodnie z art. 1 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych:

„Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)”.

Utwór musi jednak spełniać wspomniany wymóg autorstwa człowieka, dlatego wynik pracy sztucznej inteligencji sam w sobie jest traktowany podobnie jak dzieła natury — piękny układ fal czy rysunek mrozu na szybie nie jest traktowany jak autorskie dzieło.


AI a trening z wykorzystaniem danych

Unijna dyrektywa DSM z kwietnia 2019 r. 790/2019 (zwana dyrektywą Digital Single Market, w skrócie DSM), która w Polsce nie została jeszcze wdrożona, ma na celu ujednolicenie zasad dotyczących analizy tekstu i danych maszynowych (TDM) w całej Unii Europejskiej. Te regulacje mogą stanowić podstawę prawną do wykorzystywania chronionych prawem autorskim materiałów do szkolenia sztucznej inteligencji.

Dyrektywa DSM uwzględnia dwie sytuacje. Art. 4 Dyrektywy stanowi, że sam legalny dostęp do utworu wystarczy, aby móc wykorzystać go w analizie TDM, chyba że właściciel wyraźnie odmówi zgody na takie wykorzystanie. Taka odmowa może być wyrażona np. w plikach robots.txt, które aktualnie komunikują się z robotami indeksującymi wyszukiwarek, jak np. Google. Z kolei Art. 3 Dyrektywy dotyczy tylko organizacji badawczych i instytucji kultury — mogą one wykorzystać utwory, do których mają legalny dostęp, do swoich baz danych w celach badawczych. W tej sytuacji takie podmioty nie będą mogły skutecznie sprzeciwić się wykorzystaniu utworów do trenowania AI w celach naukowych.


Jak dbać o etykę przy korzystaniu z AI w firmie?

Odpowiedzialne podejście do wykorzystania sztucznej inteligencji w firmie to ważny element strategii. Dbając o etykę, firma buduje zaufanie, unika potencjalnego ryzyka i zapewnia, że technologia jest wykorzystywana w sposób zgodny z wartościami i oczekiwaniami klientów. Ostatecznie, troska o transparentność przy wykorzystaniu AI może stanowić przewagę konkurencyjną i umocnić pozytywne relacje z odbiorcami Twojej marki. Jak dbać o etykę przy korzystaniu z AI w firmie?


Regularnie sprawdzaj regulacje prawne i zalecenia dotyczące AI

Odpowiedzialne wykorzystywanie sztucznej inteligencji w firmie to także regularne śledzenie aktualnych przepisów i zaleceń dotyczących AI. Prawo w tej dziedzinie się zmienia, więc ważne jest, by na bieżąco sprawdzać nowe regulacje. Dzięki temu masz pewność, że Twoja firma działa zgodnie z przepisami i spełnia oczekiwania odbiorców.

Szukasz szybkiej i skutecznej reklamy online? Przetestuj Google Ads


Ustal z zespołem wewnętrzne zasady

Wspólne określenie zasad postępowania pozwoli Twojej marce działać zgodnie z wartościami firmy. Ustalanie zasad wewnętrznych zespołu dotyczących korzystania ze sztucznej inteligencji można zacząć od otwartej dyskusji. Pozwoli to zbadać różne scenariusze wykorzystania AI, identyfikować potencjalne ryzyka i korzyści oraz wypracowywać spójne zasady postępowania. Ostatecznie warto też skonsultować swoje ustalenia z prawnikiem specjalizującym się w obszarze technologii.


Określ rolę AI w działaniach firmy

Sztuczna inteligencja nie zastąpi twórców treści, strategów mediów społecznościowych ani właściwie żadnej roli w marketingu. Warto jasno określić, jaką rolę ma pełnić AI w działaniu Twojej firmy. Rozważ następujące pytania:

 • Jak nasza firma obecnie wykorzystuje AI i jak chcemy go używać w przyszłości?
 • Jakie oprogramowanie i analizy mogą pomóc nam w zmniejszeniu ryzyka biznesowego?
 • Jakie luki może mieć technologia? Jak możemy je uzupełnić?
 • Jakie testy musimy przeprowadzić?
 • Jak wykorzystamy dane i wnioski?
 • Jak ustalimy przekaz dotyczący technologii AI i etyki w kontekście naszej marki?


Zachowaj transparentność wobec klientów

Informowanie klientów o stosowaniu AI pokazuje szacunek dla ich prywatności i pozwala zrozumieć, jak technologia wpływa na ich doświadczenia. Aby mieć pewność, że zachowujesz transparentność wobec odbiorców, należy brać pod uwagę kilka kwestii przy zarządzaniu danymi:

 • Świadoma zgoda — klienci powinni być w pełni poinformowani o tym, w jaki sposób ich dane będą zbierane, przechowywane i wykorzystywane. Transparentne polityki prywatności są tu kluczowe.
 • Własność danych — konsumenci powinni mieć kontrolę nad swoimi danymi oraz możliwość dostępu, modyfikacji lub usunięcia ich w dowolnym momencie.
 • Minimum danych — zbieranie tylko tych danych, które są niezbędne do konkretnego celu marketingowego, pomaga minimalizować ryzyko ich nadużycia.
 • Udostępnianie danych — marketerzy powinni ostrożnie dzielić dane konsumenckie z osobami trzecimi, zapewniając, że te podmioty stosują się do tych samych standardów etycznych.


Jak korzystać z AI zgodnie z etyką i prawem. Podsumowanie

Sztuczna inteligencja to nie tylko nowinka technologiczna, lecz potężne narzędzie, które zmienia nasze codzienne życie. Na nowo kształtuje metody pracy, komunikacji i proces podejmowania decyzji. Wciąż jednak wymaga ustalenia standardów, dzięki którym korzystanie z niej będzie jasne i bezpieczne dla każdego. Warto trzymać rękę na pulsie, sprawdzać regulacje dotyczące AI, a także ustalić wewnętrzne zasady firmy, która korzysta ze sztucznej inteligencji. Ostatecznie, troska o etykę przy wykorzystaniu AI może stanowić przewagę konkurencyjną i zapewnić pozytywne relacje z klientami.

Dlaczego warto dbać o etykę przy korzystaniu z AI w firmie?
Down arrow

Etyczne korzystanie z AI w firmie jest kluczowe dla budowania zaufania klientów, unikania konsekwencji prawnych i moralnych oraz utrzymania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa.

Jak ustalić zasady etyczne wewnętrzne zespołu korzystającego z AI?
Down arrow

Istotne jest zaangażowanie zespołu wewnętrznego w ustalanie klarownych zasad etycznych dotyczących korzystania z AI, uwzględniających wartości firmy i oczekiwania społeczności.

Dlaczego transparentność wobec klientów w temacie AI jest ważna?
Down arrow

Transparentność buduje zaufanie klientów, informując ich o tym, w jaki sposób firma wykorzystuje technologię AI, co przyczynia się do pozytywnego odbioru i lojalności klientów.


Poznaj historie sukcesów naszych klientów

widoczni 56
Clitch
4.9
Google
5
Corner

Clutch.co to jedna z najbardziej wiarygodnych platform z opiniami na świecie!

opinie

Ponad 600 pozytywnych opinii w Google i 70 opinii na Clutch.co

 

Jesteśmy jedną z najlepiej i najczęściej ocenianych agencji marketingu internetowego w Polsce na największych platformach do ocen: w Google i na Clutch.co. Zobacz, nasze oceny i przekonaj się, że warto z nami współpracować.

 

 

 

 

Bezpłatna konsultacja SEO/ADS
Wyślij zapytanie
Wyślij zapytanie
Zofia Podbielska
Zofia Podbielska

Doświadczenie w marketingu internetowym zdobywała, pisząc teksty podczas praktyk w działach marketingu, a także tworząc materiały graficzne na media społecznościowe. Regularnie pogłębia znajomość content marketingu i SEO podczas szkoleń wewnętrznych oraz we własnym zakresie.

Studiowała na kierunku Grafika warsztatowa oraz Filologia polska, łącząc dwie ścieżki twórczego myślenia. Ukończyła kursy dotyczące copywritingu i pozycjonowania, a zdobytą wiedzę wykorzystuje w pracy na stanowisku Junior Content Specialist. Na co dzień doszkala się, czytając blogi o marketingu internetowym i pozycjonowaniu.

Przeczytaj o autorze
Oceń ten artykuł:
Jak korzystać z AI zgodnie z etyką i prawem?

Średnia ocen użytkowników4.98 na podstawie 120 głosów

UDOSTĘPNIJ