Odkryj potęgę AI w GA4 i rewolucjonizuj analizę danych

Przydatne funkcje AI w GA4
Spis treści

• W jaki sposób Google Analytics 4 wykorzystuje sztuczną inteligencję?

• Czym są dane predykcyjne AI w Google Analytics 4?

• Wykrywanie anomalii przez sztuczną inteligencję w GA4

• Personalizowane raporty w Google Analytics 4 AI

• Segmentacja odbiorców i personalizacja z Google Analytics AI

• Eksploracje w Google Analytics 4 z AI

• Jak GA4 z AI może wesprzeć Twoje działania marketingowe?

• Podsumowanie

Wraz z rozwojem technologii sztucznej inteligencji Google Analytics 4 wprowadził nowe możliwości analizy danych analitycznych oraz optymalizacji strategii marketingowych. Istnieje kilka istotnych funkcji w GA4, na które warto zwrócić uwagę. W niniejszym artykule przyjrzymy się dokładniej najlepszym funkcjom AI, które oferuje to narzędzie analityczne.

Z artykułu dowiesz się:

 • jak AI może ułatwić Ci podejmowanie trafniejszych decyzji biznesowych dotyczących marketingu,
 • jak sztuczna inteligencja rewolucjonizuje analizę danych w Google Analytics 4,
 • jak AI może pomóc Ci lepiej zrozumieć Twoich użytkowników.

Chcesz rozkręcić swoją stronę?

Skorzystaj z indywidualnych porad ekspertów

 

Chcesz zwiększyć wyniki swojej firmy? Skorzystaj ze wsparcia naszych ekspertów i poznaj pełnię możliwości Twojej strony. 

Poznaj bezpłatne wskazówki od Widocznych zakresu:

 • Pozycjonowania
 • Kampanii Google Ads
 • Optymalizacji UX
Umów się na darmowy audyt
widoczni 54


W jaki sposób Google Analytics 4 wykorzystuje sztuczną inteligencję?

Google Analytics 4 wykorzystuje sztuczną inteligencję na dwa kluczowe sposoby. Pierwszy z nich to wykorzystanie predykcji, gdzie algorytmy AI segmentują użytkowników na podstawie prawdopodobieństwa wykazywania określonych zachowań, takich jak dokonanie zakupu lub rezygnacja. Ta segmentacja umożliwia marketerom dostosowywanie swoich strategii do różnych grup odbiorców, co zwiększa skuteczność ich działań. Drugi sposób, w jaki GA4 korzysta ze sztucznej inteligencji, to integrowanie danych i segmentów predykcyjnych w raportach. Ta funkcja nie tylko oferuje wskaźniki predykcyjne, ale także tworzy segmenty na podstawie danych. Dzięki temu możliwe jest lepsze zrozumienie potencjalnych działań klientów i przewidywanie ich zachowań w przyszłości.

Dodanie tych prognoz bezpośrednio do raportów pozwala firmom uzyskać kompleksowy obraz swoich odbiorców, co umożliwia precyzyjne przewidywanie trendów rynkowych i zachowań użytkowników. Ta zaawansowana funkcja AI Analytics stanowi istotny krok naprzód w strategii biznesowej i podejmowaniu decyzji opartych na danych.

Google Analytics 4 dla początkujących

Przygotowaliśmy wszystkie zagadnienia, które przydadzą się przy analizie pozycjonowania i kampanii:

 • Co się zmieniło - Universal vs. GA4
 • Raport pozyskiwanie
 • Raport zaangażowanie
 • Raport generowanie przychodu
 • Jak analizować dane z Google Search Console?
Pobieram e-book
ebook-ga4


Czym są dane predykcyjne AI w Google Analytics 4?

W Google Analytics 4 dane predykcyjne oparte na sztucznej inteligencji odnoszą się do zbioru informacji generowanych przez modele uczenia maszynowego w celu prognozowania przyszłych zachowań użytkowników. Te prognozy mogą dotyczyć różnych zdarzeń, takich jak:

 • dokonanie zakupu - model może przewidzieć, którzy użytkownicy są najbardziej skłonni do dokonania zakupu na podstawie historii przeglądania, wcześniejsze zakupy, dane demograficzne i inne czynniki,
 • anulowanie subskrypcji - model AI Analytics może określić, którzy użytkownicy są najbardziej narażeni na rezygnację z subskrypcji usługi, co pozwala na podjęcie działań prewencyjnych,
 • odwiedziny strony - sztuczna inteligencja w GA4 może prognozować, które strony internetowe użytkownik odwiedzi z największym prawdopodobieństwem w przyszłości, co umożliwia ukierunkowanie treści i spersonalizowanie doświadczeń użytkownika,
 • zaangażowanie - modele predykcyjne mogą oszacować, którzy użytkownicy będą najbardziej zaangażowani w treści lub kampanie marketingowe, co pozwala na optymalizację alokacji zasobów.

Modele te są szkolone na dużych zbiorach danych historycznych, aby identyfikować wzorce i zależności, które następnie są wykorzystywane do prognozowania przyszłych zachowań. Jakie są zalety korzystania z danych predykcyjnych AI Analytics?

 • Kierowanie kampanii marketingowych do użytkowników o wysokim prawdopodobieństwie konwersji może prowadzić do lepszego zwrotu z inwestycji.
 • Identyfikacja użytkowników zagrożonych rezygnacją i podjęcie proaktywnych działań może pomóc w utrzymaniu ich zaangażowania i zmniejszyć liczbę odrzuceń. Przeczytaj też: Jak przewidywać zachowania użytkowników dzięki AI?
 • Dostarczanie użytkownikom treści i rekomendacji dostosowanych do ich przewidywanych zainteresowań może poprawić ich satysfakcję i zaangażowanie.
 • Skupienie zasobów marketingowych na użytkownikach o największym potencjale może prowadzić do bardziej efektywnego wykorzystania budżetu.

Należy jednak pamiętać, że dane predykcyjne AI nie są doskonałe. Prognozy generowane przez modele uczenia maszynowego zawsze wiążą się z pewnym stopniem niepewności. Ponadto ważne jest, aby wykorzystywać te dane w sposób etyczny i odpowiedzialny, z poszanowaniem prywatności użytkowników. Firmy mogą wykorzystać te dane do personalizacji doświadczeń użytkowników, zoptymalizowania strategii marketingowych i zwiększenia skuteczności kampanii reklamowych.

Jak można wykorzystać dane predykcyjne Google Analytics AI?

 • personalizacja doświadczeń użytkowników - korzystając z danych predykcyjnych, można dostosować doświadczenia użytkowników na stronie internetowej lub w aplikacji do ich indywidualnych preferencji i zachowań przewidywanych przez AI. Na przykład, można wyświetlać spersonalizowane oferty, rekomendacje produktów lub treści na podstawie przewidywanych potrzeb i zainteresowań użytkowników.
 • optymalizacja kampanii reklamowych - dane predykcyjne Google Analytics AI mogą pomóc w identyfikowaniu potencjalnych klientów, którzy mają największe prawdopodobieństwo dokonania zakupu lub wykonania innej pożądanej akcji. Dzięki temu można zoptymalizować kampanie reklamowe, kierując je do osób, które mają największe szanse na konwersję,
 • proaktywne podejmowanie działań - analiza danych predykcyjnych może pomóc w identyfikowaniu potencjalnych problemów lub trendów na stronie internetowej jeszcze przed ich wystąpieniem. Na przykład, jeśli dane wskazują na spadek zaangażowania użytkowników w określonej sekcji, można podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze, aby zminimalizować negatywny wpływ na wyniki,
 • personalizacja ofert i promocji - wykorzystując dane predykcyjne, można dostosować oferty i promocje do indywidualnych preferencji i potrzeb klientów. Na przykład, można wysyłać spersonalizowane wiadomości e-mail z ofertami produktów, które są najbardziej odpowiednie dla danego klienta, na podstawie przewidywanych preferencji zakupowych,
 • planowanie zasobów i budżetu - analiza danych predykcyjnych w AI Analytics może pomóc w planowaniu zasobów i budżetu marketingowego, poprzez prognozowanie przyszłych wyników kampanii i alokowanie środków finansowych w sposób bardziej efektywny. Dzięki temu można uniknąć marnowania zasobów na działania, które mają mniejsze szanse na osiągnięcie zamierzonych celów.

Wykorzystanie danych predykcyjnych Google Analytics AI może przynieść wiele korzyści dla Twojej firmy, pomagając w lepszym zrozumieniu i reagowaniu na potrzeby i zachowania klientów.


Wykrywanie anomalii przez sztuczną inteligencję w GA4

Wykrywanie anomalii przez AI w Google Analytics 4 to zaawansowana funkcja, która umożliwia automatyczne identyfikowanie nietypowych trendów i wzorców w danych analitycznych. Dzięki temu system informuje użytkowników o potencjalnych anomaliach za pomocą alertów, co umożliwia szybkie reagowanie i rozwiązywanie problemów. Funkcja ta wykorzystuje zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego do analizowania danych analitycznych, takich jak ruch na stronie internetowej, liczba konwersji czy zachowania użytkowników. Algorytmy te są w stanie wykryć nietypowe zmiany, które mogą wskazywać na problemy, takie jak spadek wydajności strony, nagłe zmiany w ruchu czy anomalie w zachowaniu użytkowników. Kiedy system wykryje anomalię, generuje alert, który informuje użytkowników o niezwykłych zmianach w danych analitycznych. Dzięki temu administratorzy mogą szybko zauważyć potencjalne problemy i podjąć odpowiednie działania w celu ich rozwiązania. Jak krok po kroku działa analiza anomalii przez Google Analytics AI?

 • GA4 ustala bazowe wartości dla różnych wskaźników KPI na podstawie danych historycznych. Te wartości stanowią punkt odniesienia dla oceny przyszłych wyników.
 • Sztuczna inteligencja stale monitoruje dane w czasie rzeczywistym, porównując bieżące wartości wskaźników KPI z wartościami bazowymi.
 • Algorytmy sztucznej inteligencji wykrywają anomalie, gdy bieżące wartości wskaźników KPI znacząco odbiegają od wartości bazowych lub wykazują nietypowe trendy.
 • GA4 wysyła alerty do użytkowników, informując ich o wykrytych anomaliach. Alerty te zazwyczaj zawierają informacje o rodzaju anomalii, dotkniętych wskaźnikach KPI, a także o dacie i godzinie jej wystąpienia.

Należy pamiętać, że wykrywanie anomalii czasami może generować fałszywe alerty lub pomijać niektóre fakty i dane.


Personalizowane raporty w Google Analytics 4 AI

Google Analytics 4 wykorzystuje sztuczną inteligencję do generowania raportów dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jest to przydatna funkcja GA4, ponieważ umożliwia użytkownikom tworzenie indywidualnych raportów analitycznych, które zawierają istotne informacje dla ich konkretnych przypadków użycia. Funkcja ta działa poprzez analizę danych analitycznych i preferencji użytkowników, aby dostarczyć spersonalizowane raporty zawierające informacje, metryki, wizualizacje i rekomendacje, które są dla nich najbardziej istotne. Na przykład, użytkownik może wybrać określone wskaźniki, segmenty odbiorców czy zakres czasowy, a system wygeneruje raporty uwzględniające te preferencje.

Dzięki personalizacji raportów AI Analytics można szybciej i skuteczniej analizować dane analityczne, co umożliwia lepsze zrozumienie zachowań użytkowników i podejmowanie bardziej trafnych decyzji biznesowych. Ta funkcja zapewnia elastyczność i efektywność w korzystaniu z danych analitycznych w Google Analytics 4.

Przeczytaj też:

Zadbaj o pozytywne doświadczenie klientów z Twoją stroną Poznaj naszą ofertę PRO SXO


Segmentacja odbiorców i personalizacja z Google Analytics AI

W Google Analytics 4 możesz podzielić odbiorców na segmenty na podstawie różnych atrybutów, takich jak dane demograficzne, zachowania użytkowników, czy źródło ruchu. Segmentacja odbiorców to proces podziału użytkowników na mniejsze grupy o podobnych cechach lub zachowaniach. Pozwala to na analizę danych i podejmowanie działań ukierunkowanych na konkretne segmenty odbiorców. Wykorzystując te zautomatyzowane statystyki, możesz skuteczniej wdrażać spersonalizowane strategie dostarczania treści dla różnych grup odbiorców. Istnieje kilka sposobów, jak możesz wykorzystać te segmenty:

 • personalizacja treści - dzięki segmentacji odbiorców w GA4 możesz dostosowywać treści na swojej stronie internetowej, w aplikacji lub w kampaniach marketingowych do indywidualnych preferencji i potrzeb różnych grup użytkowników. Na przykład, możesz wyświetlać spersonalizowane oferty lub rekomendacje produktów dla określonych segmentów demograficznych,
 • targetowanie kampanii reklamowych - możesz wykorzystać segmentację odbiorców w GA4 do precyzyjnego targetowania swoich kampanii reklamowych w różnych kanałach, takich jak reklamy na Facebooku czy Google Ads. Dzięki temu możesz kierować swoje reklamy do konkretnych grup odbiorców, co zwiększa ich skuteczność i wskaźniki konwersji,
 • personalizacja doświadczeń użytkowników - segmentacja odbiorców pozwala także na personalizację doświadczeń użytkowników na stronie internetowej. Możesz dostosować układ strony, zawartość czy funkcjonalności w zależności od segmentu, do którego należy użytkownik, co sprawia, że doświadczenie korzystania z Twojej platformy staje się bardziej spersonalizowane i dopasowane do potrzeb użytkownika,
 • analiza skuteczności - możesz również wykorzystać segmentację odbiorców w GA4 do analizy skuteczności różnych strategii i działań marketingowych dla różnych grup odbiorców. Porównując wskaźniki konwersji, zaangażowania czy ścieżki użytkowników między różnymi segmentami, możesz lepiej zrozumieć, które strategie są najbardziej efektywne i lepiej zoptymalizować swoje działania w przyszłości.

Funkcja segmentacji oparta na sztucznej inteligencji wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do automatycznego grupowania użytkowników o podobnych cechach lub zachowaniach. Pozwala to na łatwiejsze tworzenie ukierunkowanych kampanii i treści dla określonych segmentów odbiorców.

Sprawdź także:


Eksploracje w Google Analytics 4 z AI

Eksploracje w Google Analytics 4 to narzędzie analityczne, które pozwala użytkownikom na tworzenie niestandardowych raportów i wizualizacji danych. Sztuczna inteligencja odgrywa istotną rolę w sekcji Eksploracje, wzbogacając ją o funkcjonalności, które ułatwiają analizę danych i odkrywanie cennych informacji. Eksploracje GA4 wykraczają poza standardowe raporty dostępne w interfejsie, oferując większą elastyczność i możliwości dostosowywania. Umożliwiają one:

 • tworzenie niestandardowych raportów - użytkownicy mogą łączyć dane z różnych źródeł, takich jak zdarzenia, parametry użytkownika i właściwości e-commerce, aby tworzyć niestandardowe raporty dostosowane do ich potrzeb analitycznych,
 • wykorzystywanie wizualizacji danych - eksploracje oferują szeroki wybór wizualizacji danych, takich jak wykresy słupkowe, wykresy kołowe, mapy ciepła i tabele, które ułatwiają zrozumienie trendów i zależności w danych,
 • stosowanie filtrów i segmentów - użytkownicy mogą filtrować i segmentować dane, aby skupić się na określonych grupach, zachowaniach lub zdarzeniach.

AI wzbogaca Eksploracje GA4 o szereg funkcji, które automatyzują i ułatwiają analizę danych:

 • automatyczne generowanie raportów - AI Analytics może automatycznie generować raporty o zdarzeniach, podsumowując kluczowe wskaźniki i trendy,
 • identyfikacja wzorców i anomalii - AI w eksploracjach może identyfikować wzorce i anomalie w danych, które mogą sygnalizować problemy techniczne, zmiany w zachowaniu użytkowników lub nowe możliwości optymalizacji,
 • wizualizacja danych - może automatycznie tworzyć wizualizacje danych, które najlepiej odzwierciedlają trendy i zależności w danych w eksploracjach,
 • prognozowanie przyszłych zachowań - AI może wykorzystywać dane o zdarzeniach do przewidywania przyszłych zachowań użytkowników.

Dzięki śledzeniu zdarzeń w GA4 dzięki AI w opcji Eksploracje możesz uzyskać bardziej szczegółowe i zrozumiałe analizy danych analitycznych, co umożliwia lepsze zrozumienie zachowań użytkowników i skuteczniejsze podejmowanie decyzji biznesowych.

Koniecznie przeczytaj te artykuły:

Zależy Ci na zwiększenie sprzedaży w sklepie online? Postaw na Google Ads dla e-commerce


Jak GA4 z AI może wesprzeć Twoje działania marketingowe?

Funkcje Google Analytics AI mogą pomóc w wielu obszarach związanych z analizą danych analitycznych i podejmowaniem decyzji biznesowych, takich jak:

 • lepsze zrozumienie użytkowników - AI w GA4 może pomóc w lepszym zrozumieniu zachowań i preferencji użytkowników Twojej strony poprzez segmentację odbiorców, analizę zachowań oraz wykrywanie anomalii w danych. Dzięki temu możesz bardziej precyzyjnie dostosować swoje strategie marketingowe do potrzeb użytkowników,
 • szybsza reakcja na zmiany - dzięki funkcjom wykrywania anomalii i rekomendacji optymalizacji, AI w GA4 umożliwia szybszą reakcję na zmiany w środowisku online. Możesz szybko zauważyć ewentualne problemy lub możliwości optymalizacji i podjąć odpowiednie działania w celu poprawy wyników,
 • personalizacja doświadczeń użytkowników - AI w GA4 może pomóc w personalizacji doświadczeń użytkowników poprzez dostosowywanie treści, ofert i komunikatów marketingowych do indywidualnych preferencji i zachowań. Dzięki temu możesz zwiększyć zaangażowanie użytkowników i poprawić wskaźniki konwersji,
 • optymalizacja strategii marketingowych - funkcje rekomendacji optymalizacji w GA4 mogą pomóc w lepszym wykorzystaniu budżetu marketingowego oraz zoptymalizowaniu kampanii reklamowych. Możesz korzystać z rekomendacji AI dotyczących personalizacji treści, targetowania reklam czy optymalizacji stron docelowych, aby zwiększyć skuteczność swoich działań marketingowych,
 • głębsza analiza danych - w opcji Eksploracje w GA4 wykorzystuje AI do analizy danych analitycznych w bardziej interaktywny i zaawansowany sposób. Możesz eksplorować różne wzorce i trendy w danych, korzystając z rekomendacji AI oraz dostosowywać raporty do swoich indywidualnych potrzeb,
 • oszczędność czasu i zasobów - funkcje Google Analytics AI pomagają również zwiększyć zwrot z inwestycji w działaniach marketingowych dzięki bardziej spersonalizowanym i ukierunkowanym kampaniom.

Dzięki funkcjom GA4 z wykorzystaniem AI możesz uzyskać bardziej wartościowe informacje na temat zachowań użytkowników, szybciej reagować na zmiany w otoczeniu online oraz skuteczniej optymalizować swoje strategie marketingowe. To może przekładać się na lepsze wyniki biznesowe i większy sukces Twojej witryny lub aplikacji.

Szukasz szybkiej i skutecznej reklamy online? Przetestuj Google Ads


Odkryj potęgę AI w GA4 i rewolucjonizuj analizę danych. Podsumowanie

Sztuczna inteligencja w Google Analytics 4 staje się coraz bardziej potężnym narzędziem, które oferuje marketerom i analitykom danych wiele możliwości. Dzięki funkcjom AI możesz zyskać głębszy wgląd w zachowania użytkowników, podejmować trafniejsze decyzje biznesowe, automatyzować żmudne zadania i oszczędzać czas. Z perspektywy przyszłości, rozwój AI w GA4 będzie miał kluczowe znaczenie dla dalszego udoskonalania analizy danych analitycznych oraz optymalizacji doświadczeń użytkowników w środowisku online. Dlatego też warto śledzić rozwój tych technologii i wykorzystać je w pełni.

FAQ — pytania i odpowiedzi

Jakie są główne funkcje sztucznej inteligencji w Google Analytics 4?
Down arrow

Główne funkcje sztucznej inteligencji w GA4 obejmują automatyczne śledzenie zdarzeń, segmentację odbiorców, wykrywanie anomalii w danych oraz rekomendacje dotyczące optymalizacji strategii marketingowych.

Jak automatyczne śledzenie zdarzeń w GA4 wykorzystuje AI?
Down arrow

Automatyczne śledzenie zdarzeń w GA4 opiera się na zaawansowanych algorytmach uczenia maszynowego, które analizują dane analityczne w czasie rzeczywistym, aby identyfikować kluczowe aktywności użytkowników na stronie lub w aplikacji. Na przykład, algorytmy mogą automatycznie śledzić kliknięcia, interakcje z formularzami, wyświetlenia treści czy konwersje. Dzięki temu można szybko zrozumieć, jak użytkownicy wchodzą w interakcje z platformą i lepiej dostosować działania marketingowe oraz strategie produkcyjne.

W jaki sposób segmentacja odbiorców w GA4 wykorzystuje AI?
Down arrow

Segmentacja odbiorców w GA4 wykorzystuje AI do automatycznego grupowania użytkowników na podstawie ich zachowań, preferencji i danych demograficznych. Algorytmy uczenia maszynowego analizują dane analityczne, aby zidentyfikować wspólne cechy i wzorce w zachowaniu użytkowników, które mogą posłużyć do stworzenia segmentów odbiorców. Na przykład, segmentacja może grupować użytkowników, którzy dokonali zakupu w ciągu ostatnich 30 dni, użytkowników z określonego regionu geograficznego czy tych, którzy regularnie odwiedzają naszą stronę, ale nie dokonują konwersji. Dzięki segmentacji odbiorców w GA4 można tworzyć bardziej spersonalizowane kampanie marketingowe, dostosowując działania do różnych grup odbiorców oraz zwiększając skuteczność działań marketingowych.


Poznaj historie sukcesów naszych klientów

widoczni 56
Clitch
4.9
Google
4.8
Corner

Clutch.co to jedna z najbardziej wiarygodnych platform z opiniami na świecie!

opinie

Ponad 550 pozytywnych opinii w Google i 80 opinii na Clutch.co

 

Jesteśmy jedną z najlepiej i najczęściej ocenianych agencji marketingu internetowego w Polsce na największych platformach do ocen: Google i Clutch.co. Zobacz, nasze oceny i przekonaj się, że warto z nami współpracować.

 

 

 

Bezpłatna konsultacja SEO/ADS
Wyślij zapytanie
Wyślij zapytanie
Maja Mróz
Maja Mróz

Maja z pasją tworzy treści na blog agencji widoczni. Jej droga w świecie marketingu rozpoczęła się od fascynacji content marketingiem oraz pozycjonowaniem stron. W swojej codziennej pracy wykorzystuje narzędzia takie jak Keyword Planner czy Senuto, ChatGPT, Surfer. Dzięki nim potrafi precyzyjnie analizować trendy, przewidywać zmiany i tworzyć skuteczne treści, które przemawiają do algorytmów Google i użytkowników.

Jako entuzjastka najnowszych technologii stale dąży do poszerzania wiedzy na temat sztucznej inteligencji i wykorzystania jej w kreatywny i innowacyjny sposób. Wykorzystuje narzędzia, takie jak ChatGPT do kreowania atrakcyjnych treści oraz do odkrywania nowych spojrzeń na marketing.

Nieustannie rozwija swoje umiejętności poprzez czytanie zagranicznych blogów marketingowych, śledzi najnowsze trendy marketingowe, co pozwala jej adaptować najlepsze praktyki do swojej codziennej pracy.

Przeczytaj o autorze
Oceń ten artykuł:
Odkryj potęgę AI w GA4 i rewolucjonizuj analizę danych

Średnia ocen użytkowników4.88 na podstawie 114 głosów

UDOSTĘPNIJ