Jak wdrożyć i śledzić OKR w digital marketingu?

Jak wdrozyc i sledzic OKR w digital marketingu
Spis treści

• Czym są OKR w marketingu digital?

• OKR w marketingu digital a KPI w marketingu

• Typy OKR w digital marketingu

• Dlaczego warto wyznaczać OKR w digital marketingu?

• Jak wyznaczyć cele marketingu digital?

• Jak analizować skuteczność OKR w digital marketingu?

• Podsumowanie

Nowoczesny marketing to nowoczesne podejście do budowania strategii rozwoju. Warto wyznaczać cele, które są ambitne i inspirują do działania. Jak zrobić to mądrze? Podpowiemy Ci, jak wyznaczyć i analizować cele marketingu digital, które mogą pomóc Ci osiągnąć sukces!

Z artykułu dowiesz się:

 • czym są OKR w marketingu digital,
 • jakie są różnice między OKR w digital marketingu, a KPI w marketingu,
 • jakie są typy OKR w digital marketingu,
 • dlaczego warto wyznaczać OKR w digital marketingu,
 • jak wyznaczyć cele w marketingu digital,
 • jak analizować skuteczność OKR w digital marketingu.

Chcesz rozkręcić swoją stronę?

Skorzystaj z indywidualnych porad ekspertów

 

Chcesz zwiększyć wyniki swojej firmy? Skorzystaj ze wsparcia naszych ekspertów i poznaj pełnię możliwości Twojej strony. 

Poznaj bezpłatne wskazówki od Widocznych zakresu:

 • Pozycjonowania
 • Kampanii Google Ads
 • Optymalizacji UX
Umów się na darmowy audyt
widoczni 54


Czym są OKR w marketingu digital?

OKR (Objectives and Key Results) w digital marketingu to metodyka zarządzania celami, która pomaga zespołom marketingowym definiować ambitne i mierzalne cele (Objectives) oraz kluczowe rezultaty (Key Results) pozwalające na ich osiągnięcie.
Cele mają prowadzić do wyraźnej poprawy wyników marketingowych. To zadania, które są:

 • precyzyjnie określone,
 • inspirujące,
 • wymagające.

Kluczowe rezultaty to konkretne, ilościowe wskaźniki, które monitorują postępy w realizacji celów.

Czym są OKR w marketingu digital? To ambitne cele, jakie chcesz osiągnąć w swojej firmie. Dzięki nim możesz wyznaczyć swojemu zespołowi długofalowe zadania i skoncentrować się na najważniejszych działaniach, które pomogą Ci je zrealizować. To pomoże Ci łatwiej śledzić efektywność działań i dynamicznie dostosowywać strategię w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe. Pamiętaj, by Twoje OKR w digital marketingu były ambitne, ale realne. Racjonalnie oceniaj swoje możliwości i zasoby. W ten sposób będziesz wiedział, jak analizować skuteczność OKR w digital marketingu.

Sprawdź też:


OKR w marketingu digital a KPI w marketingu

Kiedy wiesz, czym są OKR w marketingu digital, pewnie zastanawiasz się, czym różnią się do znanych Ci wskaźników efektywności (KPI)? Zarówno OKR, jak i KPI (Key Performance Indicators) są używane do pomiaru wydajności w marketingu cyfrowym, ale pełnią różne funkcje.

KPI w marketingu internetowym to wskaźniki, które monitorują, jak dobrze firma realizuje swoje cele, np. konwersje, ruch na stronie, współczynnik klikalności (CTR). Są one zazwyczaj używane do bieżącego pomiaru wydajności. Koncentrują się na bieżących wynikach, dlatego ważne, żebyś kontrolował je, np. raz na tydzień lub raz na miesiąc. Dzięki KPI możesz mierzyć np.:

Z kolei OKR w digital marketingu to tzw. ramy służące do wyznaczania celów, które pomagają firmom określać i osiągać strategiczne cele marketingowe. Skupiają się na długoterminowych celach i konkretnych wynikach, które prowadzą do ich osiągnięcia.

Podstawowe różnice pomiędzy OKR w digital marketingu a KPI w marketingu to:

Zakres i cel

 • OKR w digital marketingu koncentrują się na ambitnych, inspirujących celach oraz kluczowych rezultatach, które wyznaczają konkretne kroki do ich osiągnięcia. Są bardziej dynamiczne i elastyczne, ukierunkowane na wzrost i poprawę.
 • KPI to wskaźniki służące do monitorowania bieżącej wydajności Twojej działalności. Są bardziej statyczne i służą do mierzenia efektów operacyjnych i realizacji działań.

Orientacja na cel

 • OKR w digital marketingu są zorientowane na przyszłość i wyznaczają konkretne, często ambitne cele do osiągnięcia w określonym przedziale czasowym, np. w I kwartale roku.
 • KPI monitorują bieżącą działalność i pomagają ocenić, czy firma działa zgodnie z założonymi standardami i osiąga aktualne cele biznesowe.

Zakres czasowy

 • OKR mają określony czas realizacji (np. kwartalnie, półrocznie), po którym następuje ocena i ewentualne dostosowanie.
 • KPI są monitorowane w sposób ciągły, regularnie analizowane i oceniane.

Elastyczność

 • OKR w digital marketingu są bardziej elastyczne, umożliwiają dostosowanie strategii w zależności od postępów i zmieniających się warunków rynkowych.
 • KPI są zazwyczaj stabilne i nie zmieniają się tak często, służą jako stały punkt odniesienia do oceny efektywności Twojej firmy

Różnice pomiędzy OKR w digital marketingu a KPI w marketingu


Typy OKR w digital marketingu

Ważnym elementem tworzenia planu digital marketingu jest zrozumienie specyfiki typów OKR w digital marketingu. To kategorie celów i kluczowych rezultatów, które są ukierunkowane na różne aspekty Twoich działań marketingowych. Każdy typ OKR koncentruje się na konkretnych obszarach, np.:

 • generowanie ruchu na stronie,
 • zwiększenie zaangażowania użytkowników,
 • generowanie leadów,
 • tworzenie strategii content marketingu.

Klasyfikacja poszczególnych założeń pomoże Ci ocenić potrzeby i możliwości Twojego biznesu. Dzięki nim będziesz wiedzieć, jak analizować skuteczność przyjętych OKR w swoim digital marketingu. To pozwoli Ci dostosowywać założenia, by systematycznie maksymalizować skuteczność strategii digital i szanse na rozwój Twojej firmy.

Jakie są typy OKR w digital marketingu? Mogą być związane m.in. z:

 • generowaniem ruchu na stronie - celem może być np. zwiększenie ruchu na stronie internetowej; kluczowym rezultatem będzie m.in. wzrost liczby unikalnych klientów o 30% w ciągu kwartału, poprawa efektów pozycjonowania o 30% w ciągu najbliższych sześciu miesięcy,
 • zaangażowaniem użytkowników - możesz go osiągnąć m.in. za pomocą zwiększenia średniego czasu spędzanego na stronie z 2 minut do 3 minut do końca II kwartału, podwojenia liczby stron przeglądanych podczas jednej wizyty do końca roku, zwiększenia liczby komentarzy i interakcji na blogu firmowym o 25% w ciągu 6 miesięcy.
 • generowaniem leadów - długoterminowy cel zwiększenia ich liczby możesz starać się osiągnąć m.in. poprzez zwiększenie liczby subskrybentów newslettera o 40% w ciągu 6 miesięcy; uzyskanie 200 nowych leadów z ruchu płatnego, np. kampanii Google Ads, TikTok Ads, reklam na Instagramie do końca roku, zwiększenie współczynnika konwersji z formularza kontaktowego o 15% w ciągu 3 miesięcy,
 • związane z konwersją - gdy zastanawiasz się jak wyznaczyć cele marketingu digital w tym aspekcie, skup się na działaniach prowadzących do poprawy współczynnika konwersji; dlatego Twoim Key Results może być np. zwiększenie współczynnika konwersji z 2% do 3,5% do końca roku, pozyskanie 500 nowych klientów dzięki remarketingowi w ciągu 3 miesięcy, zmniejszenie liczby porzuconych koszyków o 20% do końca roku,
 • utrzymaniem klienta - wyznaczony OKR w digital marketingu możesz osiągnąć np. poprzez zwiększenie liczby powracających klientów o 25% w ciągu do końca II kwartału, uzyskiwanie 100 pozytywnych opinii w miesiącu,
 • poprawą wizerunku marki - Twoje ambitne cele powinny prowadzić do zwiększenia świadomości marki, a także jej rozpoznawalności i zasięgu; aby wiedzieć, jak analizować skuteczność tego OKR-u w digital marketingu, możesz przyjąć jako swoje Key Results np. zwiększenie liczby obserwujących na Facebooku o 10 000 w ciągu miesiąca; napisanie 20 artykułów gościnnych w czasopismach branżowych w każdym kwartale, liczby udostępnień treści na mediach społecznościowych o 40% dziennie.

Jeśli zastanawiasz się, jak wyprać typ OKR i jak wyznaczyć cele w marketingu digital, weź pod uwagę m.in.:

 • indywidualne potrzeby swojego biznesu,
 • kulturę organizacji,
 • profil działalności,
 • specyfikę grupy docelowej,
 • konkurencję branżową,
 • trendy branżowe.

Skup się na konkretnych celach, przeanalizuj sytuację swojej firmy i nadaj priorytet działaniom, które mogą pomóc Ci osiągnąć ambitne cele w przyszłości. Stosowanie różnych typów OKR w digital marketingu pozwoli Ci spojrzeć szeroko i całościowo na swój biznes. Dzięki temu łatwiej zapewnisz mu zrównoważony rozwój oraz zoptymalizujesz wszystkie kluczowe aspekty działań marketingowych.

Przeczytaj też:


Dlaczego warto wyznaczać OKR w digital marketingu?

Digital marketing to nowoczesna strategia biznesowa, która może poprawić jakość i efektywność Twojej strategii biznesowej. Stosowanie OKR w digital marketingu prowadzi do bardziej zorganizowanego, zintegrowanego i efektywnego podejścia do realizacji celów marketingowych. To może przyczynić się do lepszego wykorzystania zasobów, zwiększenia zaangażowania zespołu i osiągnięcia lepszych wyników biznesowych. Wykorzystywanie metody OKR może pomóc Ci:

 • zadbać o przejrzystość celów i priorytetów biznesowych - skupisz się na najważniejszych zadaniach; zminimalizujesz lub wyeliminujesz nieefektywne działania, które utrudniają rozwój Twojej firmie i prowadzą do marnowania zasobów, rozproszenie i marnowanie zasobów na mniej istotne działania,
 • poprawić efektywność działań - gdy wiesz, jak wyznaczyć cele marketingu digital, możesz skoncentrować się na realnych wynikach; to pozwala na wydajniejsze planowanie i realizację kampanii marketingowych,
 • określić jasne wytyczne dla członków zespołu - dzięki temu każdy z nich będzie znał Twoje oczekiwania; wtedy łatwiej zorganizuje swoje obowiązki, by realizować wyznaczone cele; to pozytywnie wpłynie na efektywność Twojej firmy,
 • motywować do rozwoju - jeśli wiesz, jak umiejętnie wyznaczyć cele marketingu digital, możesz zachęcać i motywować do ciągłego doskonalenia oraz rozwijania kompetencji; to pozwoli Ci świadomie rozwijać swój biznes,
 • zwiększać zaangażowanie zespołu - idee OKR’ów promuje współpracę i zaangażowanie całego zespołu w realizację wspólnych celów; to zwiększa poczucie odpowiedzialności; transparentność założeń wewnątrz firmy pomaga budować kulturę organizacji i zaufania,
 • poprawiać mierzalność efektów - OKR w marketingu digital umożliwiają monitorowanie postępu w realizacji określonych, ambitnych celów; jeśli wiesz, jak mierzyć ich skuteczność, możesz szybciej dokładniej ocenić, które działania przynoszą najlepsze rezultaty, a które wymagają poprawy; to pomoże Ci wskazać kierunek niezbędnych optymalizacji, by dbać o efektywność strategii digital,
 • optymalizować budżet - jeśli skoncentrujesz się na długoterminowych celach firmy, będziesz mógł efektywniej zaplanować i wykorzystać swoje pieniądze; dzięki temu nie przepalisz budżetu, tylko zainwestujesz go we właściwe obszary; to może przełożyć się na wyższy zwrot z inwestycji (ROI).

Zadbaj o pozytywne doświadczenie klientów z Twoją stroną Poznaj naszą ofertę PRO SXO


Jak wyznaczyć cele marketingu digital?

Zastanawiasz się, jak wyznaczyć cele marketingu digital? Określ OKR-y zgodne z nadrzędnymi celami organizacyjnymi. To pozwala:

 • skupić się na zwiększeniu wydajności w określonych i ważnych obszarach,
 • utrzymać założenia i wizję firmy,
 • dążyć do systematycznego rozwoju biznesu.

Ustalenie OKR w digital marketingu wymaga przemyślanej strategii i strukturalnego podejścia. Sprawdź, na co warto zwrócić uwagę!


1. Przeanalizuj i zrozum swoje potrzeby biznesowe

Jeśli chcesz wiedzieć, jak dobrze wyznaczyć cele marketingu digital, zweryfikuj potrzeby swojej firmy, np. zwiększenie zasięgu marki, sprzedaży. Dopasuj swoje ambitne założenia do ogólnej i wypracowanej wizji firmy. Dzięki temu OKR w strategii digital będą ją wspierać i pomogą Ci wzmacniać Twoją pozycję. Dlatego przeanalizuj, np. w Google Analytics 4, Google Search Console, m.in.dane historyczne i aktualne wyniki działań marketingowych. Ustal, które obszary:

 • wymagają poprawy, np. niski współczynnik klikalności,
 • przynoszą największe korzyści.

Analiza skuteczności strony w Google Search Console


2. Ustal swoje OKR w digital marketingu

Kiedy tworzysz nowoczesną strategię działań, pamiętaj, czym są OKR w marketingu digital. To ambitne, ale realistyczne cele. Gdy przyjmiesz takie założenia, właściwe ocenisz swoje możliwości i szanse na rozwój firmy. Jak to zrobić? Powinieneś m.in.:

 • określić główne cele - np. zwiększenie sprzedaży, udostępnień w mediach społecznościowych, które chcesz osiągnąć w określonym czasie (np. kwartał, półrocze); powinny być ambitne, inspirujące i zgodne z potrzebami biznesowymi; określaj je rozważnie, by nie przesadzić z założeniami i nie zdemotywować zespołu;
 • nadać priorytet najważniejszym celom, czyli takim, które mają znaczenie strategiczne dla Twojej firmy i mogą zapewnić Ci rozwój,
 • zdefiniować kluczowe wyniki (Key Results) - przyjmuj np. 3-5 kluczowych wyników dla każdego celu; każdy z nich powinien być konkretny, mierzalny i jasno określony; Key Results powinny być osiągalne, ale wymagające, by motywować zespół do wysiłku; to pozwala na regularne monitorowanie postępów i ocenę skuteczności działań,
 • zaprezentować OKR w digital marketingu - przedstaw cele i kluczowe wyniki całemu zespołowi; połóż nacisk na przejrzystość przekazu; upewnij się, że każdy rozumie, co jest celem i jakie są Twoje oczekiwania,
 • dbać o przejrzystość komunikacji -zbieraj opinie i sugestie od zespołu; staraj się utrzymywać zaangażowanie zespołu; bądź uważny na ich zdanie; to zwiększa poczucie odpowiedzialności i zaangażowania w realizację celów,
 • wdrożyć OKR - opracuj szczegółowy plan działania, który określa, jakie kroki będą podejmowane, aby osiągnąć ustalone OKR w digital marketingu; przypisz odpowiedzialność za poszczególne zadania członkom zespołu, aby każdy wiedział, jakie są jego obowiązki; dzięki temu zadbasz o efektywność i odpowiednią dynamikę działań,
 • monitorować działania - organizuj regularne spotkania, aby omawiać postępy, identyfikować problemy i wprowadzać niezbędne korekty; analizuj dane, by móc utrzymać elastyczność swojego planu, oraz wiedzieć, jak wyznaczać i optymalizować cele marketingu digital.


Jak analizować skuteczność OKR w digital marketingu?

Ustalenie OKR w strategii digital nie wystarczy dla utrzymania jej skuteczności. Powinieneś systematycznie obserwować postępy działań, by móc na bieżąco reagować na potrzeby rynku i swoich klientów. Jak analizować skuteczność OKR w digital marketingu? Korzystaj ze specjalistycznych narzędzi, m.in.:

 • Google Analytics 4,
 • Google Search Console,
 • SERruch,
 • Ahrefs.

Są one niezbędne do monitorowania danych związanych m.in. z ruchem na stronie, SEO oraz kampaniami reklamowymi. Oferują zaawansowane funkcje m.in. do monitorowania skuteczności słów kluczowych, analizy linków zwrotnych (backlinks) oraz audytu SEO. To bardzo ważne dla oceny efektywności działań SEO i utrzymywania wysokiej pozycji w SERP.

Dlaczego regularna analiza OKR-ów w digital marketingu jest ważna? Ponieważ pozwala m.in. ocenić:

 • postępy w realizowaniu zadań,
 • prawidłowość przyjętych założeń,
 • potrzebę i zakres optymalizacji.

Jeśli chcesz wiedzieć, czy Twój marketing digital działa, regularnie analizuj podstawowe wskaźniki realizacji OKR. Każdy z tych wskaźników dostarcza cennych informacji na temat skuteczności działań marketingowych i pomaga w ocenie, czy ustalone cele są realizowane zgodnie z planem.

Zależy Ci na zwiększenie sprzedaży w sklepie online? Postaw na Google Ads dla e-commerce


Konwersje i ich znaczenie dla skuteczności OKR w digital marketingu

Konwersje mierzą liczbę użytkowników, którzy wykonali pożądane działania na stronie, np. dokonanie zakupów, zapisanie się do newslettera czy wypełnienie formularza kontaktowego. Ten wskaźnik jest bezpośrednio związany z ważnymi celami biznesowymi, m.in. zwiększenie sprzedaży lub pozyskanie nowych leadów, dlatego stanowi podstawy rezultat dla OKR w digital marketingu. Jak analizować skuteczność OKR w digital marketingu? Ustal konkretne cele konwersji, które chcesz osiągnąć w ramach strategii digital, np. zwiększenie liczby zapisów do newslettera o 20% w ciągu trzech miesięcy. Wykorzystaj m.in. Google Analytics 4 do przeanalizowania ścieżki konwersji. Warto śledzić konwersję w Google Ads, by ocenić jak, Twoje kampanie odpowiadają potrzebom klientów. Na podstawie analizy danych podejmuj decyzje dotyczące optymalizacji strategii digital. Zidentyfikuj, które kanały marketingowe i strategie są najbardziej efektywne, a które wymagają poprawy. Dzięki temu będziesz mógł maksymalizować skuteczność swoich działań.

Sprawdź też:

Analiza ścieżki konwersji w Google Analytics 4


Współczynnik klikalności (CTR) - ile znaczy dla OKR w digital marketingu

Gdy chcesz wiedzieć, jak umiejętnie analizować OKR w digital marketingu, zwracaj uwagę na współczynnik klikalności (CTR). Skorzystaj np. z Google Search Console lub konta Google Ads (zwłaszcza gdy chcesz mierzyć efektywność reklam PPC, np. Facebook Ads). Dzięki CTR zmierzysz skuteczność reklam i innych treści marketingowych, m.in.

Współczynnik klikalności pozwala mierzyć stopień zaangażowania użytkowników w różnorodne treści online. Jeśli jest wysoki, oznacza to, że Twoje treści są atrakcyjne i skutecznie przyciągają uwagę odbiorców. Monitorowanie CTR jest istotne dla oceny efektywności działań. Może także wskazać Ci, jak umiejętnie wyznaczać cele marketingu digital.

Analiza CTR w Google Search Console


Ruch na stronie - ważny wskaźnik skuteczności OKR w marketingu digital

Czy ruch na stronie może pokazać Ci, czym są OKR w marketingu digital? Oczywiście! Monitoruj ten wskaźnik np. Google Analytics 4. Dzięki temu będziesz mógł przeanalizować m.in. dane o:

 • liczbie unikalnych użytkowników, którzy odwiedzili Twoją stronę,
 • nowych użytkownikach, którzy po raz pierwszy trafili na stronę,
 • całkowitej liczbie sesji, czyli okresów aktywności użytkowników na Twojej stronie,
 • źródłach pozyskania użytkowników, np. ruch organiczny, ruch płatny.

Jeśli zaobserwujesz wysoki współczynnik ruchu na stronie, to oznacza, że Twoja strategia digital przynosi zamierzone efekty. Wskazuje on również na wysokie zainteresowanie marką, co może wpłynąć na poprawę jej świadomości. Ważne, abyś monitorował ruch na stronie systematycznie oraz uważnie analizował zachowania klientów. To pozwoli Ci zidentyfikować źródła ruchu, które prowadzą do największego zaangażowania i konwersji. W ten sposób będziesz wiedział, jak wyznaczać dalsze cele marketingu digital.

Więcej o znaczeniu ruchu na stronie znajdziesz tu:

Analiza źródeł pozyskiwania użytkowników w Google Analytics 4


Zaangażowanie użytkowników jako miernik sukcesu OKR w digital marketingu

Kolejnym ważnym miernikiem sukcesów Twoich celów w digital marketingu jest zaangażowanie. To, jak użytkownicy wchodzą w interakcję ze stroną oraz treściami, może pomóc mierzyć skuteczność strategii, ale także elastycznie dostosowywać ją do potrzeb grupy docelowej. Kiedy zastanawiasz się, jak analizować skuteczność OKR w digital marketingu, zwróć uwagę m.in. na:

 • czas spędzony na stronie - jeśli utrzymujesz użytkowników przez dłuższy czas, oznacza to, że są zainteresowani Twoimi treściami i uznają je za wartościowe i przydatne; długi czas spędzony na stronie wskazuje algorytmy Google, że Twoja strona jest przydatna dla odbiorców; to może przyczynić się do poprawy jej widoczności; dlatego monitoruj średnic czas spędzony na stronie i porównuj go z poprzednimi okresami oraz określonymi OKR w digital marketingu, aby ocenić skuteczność działań,
 • współczynnik odrzuceń - jeśli jest wysoki, może to sugerować, że treści na stronie nie są angażujące lub nie spełniają oczekiwań użytkowników; porównaniu tego współczynnika, np. w Google Analytics 4, dla różnych stron, kampanii lub źródeł ruchu, może pomóc Ci zidentyfikować obszary wymagające poprawy
 • liczbę stron przeglądanych podczas sesji - gdy chcesz wiedzieć, jak umiejętnie analizować skuteczność OKR w digital marketingu, warto śledzić m.in. liczbę stron przeglądanych na sesję; im większa będzie ich liczba, tym większe prawdopodobieństwo, że klienci są zainteresowani treściami; zwracaj także uwagę na liczbę stron przeglądanych podczas jednej sesji; to pomoże Ci ocenić, które treści najbardziej przyciągają uwagę użytkowników.
 • interakcje w mediach społecznościowych - dla powodzenia strategii digital marketingu ważne są m.in. liczba polubień, komentarzy, udostępnień, kliknięć w social mediach; to odzwierciedla poziom zaangażowania i zainteresowania treściami; sprawdzaj to np. w narzędziu Facebook Insights, jeśli będziesz monitorował ten wskaźnik, będziesz mógł utrzymać świeżość i aktualność swoich postów; to pomoże Ci zainteresować i utrzymać uwagę zróżnicowanych odbiorców social mediów,
 • komentarze użytkowników - one mogą dostarczyć Ci cennych informacji na temat tego, jak treści są odbierane przez klientów, i jakie mają wpływ na ich zaangażowanie; dlatego warto m.in. przeprowadzać ankiety, czytać recenzje na stronach produktowych; analiza feedbacku użytkowników pomoże Ci zrozumieć ich potrzeby i oczekiwania, oraz dostosować treści w digital marketingu na podstawie tych informacji.

Sprawdź też:

Analiza zaangażowania w Google Analytics 4


Zwrot z inwestycji (ROI) w digital marketingu

ROI mierzy rentowność działań marketingowych, pokazując stosunek zysku wygenerowanego przez kampanie do poniesionych kosztów. Wysoki ROI w digital marketingu oznacza, że kampanie są opłacalne i przynoszą znaczący zwrot z inwestycji. To ważny wskaźnik dla zarządzających budżetem marketingowym. Pomaga w identyfikacji najbardziej efektywnych kanałów i strategii marketingowych. ROI możesz monitorować m.in. za pomocą Google Analytics 4.

Szukasz szybkiej i skutecznej reklamy online? Przetestuj Google Ads


Jak wdrożyć i śledzić OKR w digital marketingu? Podsumowanie

Jak wyznaczać cele marketingu digital? Zadbaj, by były ambitne, inspirujące i precyzyjne, ale jednocześnie realne. Dzięki temu będziesz mógł skoncentrować swoje wysiłki na najważniejszych obszarach. To pozwoli Ci budować nowoczesną strategię, przy zachowaniu wizji firmy. Pamiętaj, by systematycznie analizować postępy strategii digital marketingu. W ten sposób zidentyfikujesz obszary wymagające poprawy, oraz będziesz mógł cieszyć się sukcesami.

FAQ — pytania i odpowiedzi

Czym są OKR w marketingu digital?
Down arrow

OKR (Objectives and Key Results) to metoda wyznaczania i śledzenia celów, która pomaga firmom skoncentrować się na najważniejszych priorytetach. W kontekście marketingu digital OKR umożliwiają zdefiniowanie konkretnych celów marketingowych oraz kluczowych wyników, które można mierzyć, aby ocenić postępy. Dzięki temu zespoły marketingowe mogą skupić się na działaniach przynoszących największą wartość i stale monitorować swoją skuteczność.

Jak wyznaczyć cele marketingu digital przy użyciu OKR?
Down arrow

Wyznaczanie celów marketingu digital przy użyciu OKR polega na określeniu jasnych, mierzalnych i osiągalnych celów (Objectives) oraz kluczowych wyników (Key Results), które wskażą, jak te cele będą realizowane. Cel powinien być ambitny, inspirujący i jasno określony. Kluczowe wyniki powinny być konkretne, mierzalne i możliwe do osiągnięcia w określonym czasie, np. Zwiększenie ruchu na stronie internetowej o 20% w ciągu najbliższego kwartału z kluczowymi wynikami takimi jak np. opublikowanie 10 artykułów blogowych

Jak analizować skuteczność OKR w digital marketingu?
Down arrow

Analiza skuteczności OKR w digital marketingu polega na regularnym monitorowaniu postępów i mierzeniu wyników względem wyznaczonych kluczowych wyników. Ważne jest, aby mieć system do zbierania i analizowania danych, który pozwala na bieżąco oceniać, czy zespół zbliża się do osiągnięcia swoich celów. Regularne spotkania zespołu w celu omówienia postępów, analizowania wyników i wprowadzania ewentualnych korekt są kluczowe dla utrzymania efektywności.


Poznaj historie sukcesów naszych klientów

widoczni 56
Clitch
4.9
Google
4.8
Corner

Clutch.co to jedna z najbardziej wiarygodnych platform z opiniami na świecie!

opinie

Ponad 550 pozytywnych opinii w Google i 80 opinii na Clutch.co

 

Jesteśmy jedną z najlepiej i najczęściej ocenianych agencji marketingu internetowego w Polsce na największych platformach do ocen: Google i Clutch.co. Zobacz, nasze oceny i przekonaj się, że warto z nami współpracować.

 

 

 

Bezpłatna konsultacja SEO/ADS
Wyślij zapytanie
Wyślij zapytanie
Maria Błaszkowiak
Maria Błaszkowiak

Maria pierwsze kroki w marketingu stawiała na kursie podstaw SEO, copywritingu i content marketingu. W agencji widoczni zajmuje się pisaniem eksperckich artykułów z zakresu SEO, Google Ads i innych zagadnień związanych z marketingiem internetowym, które pomagają firmom osiągać cele biznesowe. W pracy wykorzystuje takie narzędzia jak np. Keyword Planner, Senuto, Google Analytcs 4 i Google Search Console.

Systematycznie poszerza wiedzę z obszaru marketingu, czytając artykuły branżowe na stronach m.in.. Search Engine Journal, MOZ, sprawny.maketing. Na bieżąco śledzi nowinki e-commerce na stronie Federacji e-commerce i sprzedaży na odległość (Fevad), w poszukiwaniu inspiracji do treści marketingowych.

Pasjonują ją możliwości AI i ich wpływ na marketing internetowy. Dlatego rozwija swoje kompetencje, pracując z różnymi narzędziami AI, np. ChatGPT, Gemini AI. Czyta publikacje dotyczące AI, np. na stronach Harvard Buissnes Review, HubSpot, by doskonalić swoje umiejętności i nadawać świeżości treściom.

Przeczytaj o autorze
Oceń ten artykuł:
Jak wdrożyć i śledzić OKR w digital marketingu?

Średnia ocen użytkowników4.81 na podstawie 142 głosów

UDOSTĘPNIJ