Niezwykle ważne problemy techniczne SEO, które warto naprawić

x typowych technicznych problemow
Spis treści

• Co to jest SEO techniczne?

• Dlaczego warto poprawić aspekty techniczne SEO?

• 13 problemów technicznych SEO do rozwiązania tu i teraz

• Problemy z indeksowaniem w technicznym SEO

• Problemy technicznego SEO z mapą strony

• Brak zabezpieczenia HTTP jako błąd techniczny SEO

• Nieprawidłowy plik Robots.txt

• Brak optymalizacji adresów URL ważnym problemem technicznego SEO

• Niska prędkość strony

• Duplikacja contentu-techniczny błąd SEO

• Niewłaściwe użycie nagłówków

• Problem techniczny SEO: brak tagów Alt

• Błędy na stronie

• Uszkodzone linki jako techniczny problem SEO

• Problemy z korzystaniem z urządzeń mobilnych

• Brakujące lub niezoptymalizowane metaopisy

• Podsumowanie

W niniejszym artykule szczegółowo omówimy powszechne problemy techniczne SEO. Bazując na bogatym doświadczeniu w przeprowadzaniu audytów SEO, nasz zespół ekspertów zidentyfikował kilka powtarzających się błędów. Zapoznaj się z naszymi wskazówkami dotyczącymi skutecznych rozwiązań.

Z artykułu dowiesz się:

 • jak identyfikować najczęstsze problemy techniczne SEO,
 • o skutecznych strategiach naprawy błędów technicznych SEO,
 • jak skutecznie radzić sobie z problemami z indeksowaniem,
 • jak monitorować błędy serwerów i statusy HTTP.

Chcesz rozkręcić swoją stronę?

Skorzystaj z indywidualnych porad ekspertów

 

Chcesz zwiększyć wyniki swojej firmy? Skorzystaj ze wsparcia naszych ekspertów i poznaj pełnię możliwości Twojej strony. 

Poznaj bezpłatne wskazówki od Widocznych zakresu:

 • Pozycjonowania
 • Kampanii Google Ads
 • Optymalizacji UX
Umów się na darmowy audyt
widoczni 54


Co to jest SEO techniczne?

SEO techniczne to gałąź optymalizacji stron internetowych, skoncentrowana na usprawnianiu aspektów technicznych w celu poprawy widoczności strony w wynikach wyszukiwania internetowego. Obejmuje to szereg działań mających na celu ułatwienie indeksowania strony przez roboty wyszukiwarek, poprawę doświadczenia użytkownika oraz zwiększenie jej ogólnej wydajności w kontekście algorytmów wyszukiwarek.
Elementy SEO technicznego obejmują optymalizację kodu źródłowego strony (HTML, CSS, JavaScript), poprawę struktury URL, zarządzanie nagłówkami, zoptymalizowanie czasu ładowania strony, dostosowanie do urządzeń mobilnych, eliminację błędów indeksacyjnych oraz stosowanie odpowiednich znaczników i atrybutów w celu jasnego przekazu treści wyszukiwarkom. Poprzez skupienie się na aspektach technicznych, SEO techniczne wspomaga osiągnięcie lepszej widoczności strony w sieci.


Dlaczego warto poprawić aspekty techniczne SEO?

Optymalizacja technicznych problemów SEO może przynieść wiele korzyści, takich jak:

 • poprawa widoczności w wyszukiwarkach - wyszukiwarki lepiej rozumieją zawartość stron, które są technicznie poprawne,
 • zwiększenie ruchu organicznego - poprawa pozycji w wynikach wyszukiwania często przekłada się na zwiększenie ruchu organicznego, czyli liczby odwiedzin generowanych przez naturalne wyniki wyszukiwania. Wysokiej jakości ruch organiczny może przyczynić się do wzrostu popularności strony,
 • lepsze doświadczenia użytkownika - szybkość ładowania strony czy dostosowanie do różnych urządzeń mają bezpośredni wpływ na doświadczenie użytkownika. Strony szybko ładowane i łatwo dostępne na różnych urządzeniach mogą zatrzymać użytkowników i zwiększyć szanse na konwersję,
 • konkurencyjność - strony z dobrze zoptymalizowanym SEO technicznym mogą zdobyć przewagę konkurencyjną,
 • bezpieczeństwo - użycie protokołu HTTPS, które jest często związane z optymalizacją techniczną, nie tylko wpływa korzystnie na ranking w wynikach wyszukiwania, ale także zwiększa bezpieczeństwo strony.

Dzięki odpowiednim działaniom technicznym można poprawić widoczność witryny w wynikach wyszukiwania, a tym samym zwiększyć jej ruch i konwersje.


13 problemów technicznych SEO do rozwiązania tu i teraz

Istnieje wiele problemów technicznych, które mogą negatywnie wpłynąć na widoczność i użyteczność strony, a tym samym na jej pozycję w wynikach wyszukiwania. Aby rozpoznać, które elementy strony należy poprawić, warto przeprowadzić audyt SEO. Pozwala on zidentyfikować istotne elementy strony, które wymagają optymalizacji pod kątem aspektów technicznych. Dowiedz się, które konkretnie aspekty strony mają istotny wpływ na techniczne SEO i jakie kroki podjąć, aby je skutecznie naprawić!


1. Problemy z indeksowaniem w technicznym SEO

Gdy mówimy, że strona jest źle indeksowana, oznacza to, że roboty wyszukiwarek mają trudności z poprawnym odczytaniem i zrozumieniem treści tej strony. Problemy z indeksowaniem mogą prowadzić do obniżenia widoczności strony w wynikach wyszukiwania, co może negatywnie wpłynąć na ruch organiczny. Aby sprawdzić, jakie są przyczyny niepoprawnego indeksowania, możesz użyć narzędzia analitycznego Google Search Console, które wskazuje podstawowe błędy w tym zakresie
Jak to naprawić?

 • Upewnij się, że istniejące i nowe strony, które powinny być widoczne w wynikach wyszukiwania, nie są oznaczone jako "noindex". Sprawdź plik robots.txt i meta tagi strony.
 • Sprawdź plik robots.txt, aby upewnić się, że nie blokuje indeksowania ważnych obszarów strony. Zaktualizuj go w razie potrzeby.
 • Regularnie aktualizuj mapę witryny, usuwaj błędy i przesyłaj ją do narzędzia Google Search Console.
 • Skonfiguruj tagi kanoniczne prawidłowo.
 • Monitoruj błędy serwerów, a w razie ich wystąpienia reaguj szybko, naprawiając problem i ustawiając odpowiednie statusy HTTP.

Przeczytaj także ten artykuł: Jak kontrolować indeksowanie strony w Google? Sprawdzone rozwiązania


2. Problemy technicznego SEO z mapą strony

Mapa strony to plik XML, który zawiera listę wszystkich adresów URL z danej witryny. Pomaga robotom wyszukiwarki w szybszym indeksowaniu. Problemy techniczne z mapą witryny mogą negatywnie wpływać na indeksację i ogólną wydajność strony w wyszukiwarkach.
Jak to naprawić?
Aby rozwiązać problemy technicznego SEO z mapą strony, należy najpierw zidentyfikować przyczynę problemu. Można to zrobić, analizując raporty z Google Search Console lub korzystając z narzędzi do analizy technicznej SEO. Po zidentyfikowaniu przyczyny problemu można podjąć działania w celu jej rozwiązania, takie jak:

 • Dodaj mapę strony. Można to zrobić, korzystając z narzędzia Google Search Console. Upewnij się, że mapa jest zgodna z protokołem sitemap.org.
 • Regularnie sprawdzaj i aktualizuj mapę strony, usuwając błędne wpisy oraz dostosowując priorytety do struktury.
 • Dodaj brakujące strony do mapy witryny, aby upewnić się, że wszystkie istotne URL-e są uwzględnione.

Chcesz poprawić widoczność swojej strony w Google? Postaw na pozycjonowanie


3. Brak zabezpieczenia HTTP jako błąd techniczny SEO

Protokół HTTPS jest rozszerzeniem protokołu HTTP o warstwę szyfrowania SSL. Korzystanie z HTTPS zamiast HTTP zwiększa bezpieczeństwo przesyłanych danych między użytkownikiem a serwerem. Google korzysta z szyfrowania HTTPS jako jednego z sygnałów rankingowych, co oznacza, że w przypadku, gdy Twoja strona nie ma certyfikatu SSL, możesz notować niższe pozycje od podobnie zoptymalizowanych stron konkurencji. Dowiedz się więcej: Czy protokół https ma wpływ na pozycjonowanie?
Do najczęstszych problemów SEO technicznego z zabezpieczeniami HTTP należą:

 • nieprawidłowa konfiguracja lub brak certyfikatu SSL,
 • błędy w konfiguracji serwera,
 • brak przekierowań HTTP do HTTPS
 • błędy w kodzie strony.

Jakie są konsekwencje problemów z zabezpieczeniami HTTP na stronie?

 • utrata danych osobowych użytkowników - jeśli dane osobowe użytkowników, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub numer karty kredytowej, zostaną przechwycone przez osoby trzecie, mogą oni zostać ofiarami kradzieży tożsamości lub innych przestępstw,
 • brak zaufania do strony - jeśli użytkownicy dowiedzą się, że Twoja strona nie jest bezpieczna, mogą stracić zaufanie do witryny i przestać z niej korzystać,
 • problem z wyświetleniem strony - brak protokołu HTTPS może utrudnić wejście na stronę lub wręcz je uniemożliwić,
 • zła reputacja strony - jeśli strona zostanie zaatakowana przez hakerów, może to negatywnie wpłynąć na jej reputację.

Jak to naprawić?

 • Sprawdź, czy certyfikat SSL jest poprawnie zainstalowany i skonfigurowany. Upewnij się, że jest ważny i podpisany przez zaufanego dostawcę certyfikatów.
 • Aktualizuj wszystkie zasoby (obrazy, skrypty, style) do wersji zabezpieczonej (HTTPS), aby uniknąć mieszanych treści.
 • Przeskanuj stronę pod kątem błędów bezpieczeństwa.


4. Nieprawidłowy plik Robots.txt

Brak pliku Robots.txt oznacza, że roboty wyszukiwarki mogą indeksować wszystkie strony witryny. Może to prowadzić do indeksowania stron, które nie są istotne dla użytkowników lub które zawierają niechciane treści.
Jak to naprawić?

 • Utwórz plik robots.txt i umieść go w głównym katalogu strony. Upewnij się, że jest dostępny publicznie.
 • Sprawdź, czy plik ma prawidłową składnię. Upewnij się, że każda reguła jest poprawnie zakończona i zgodna z protokołem robots.txt.
 • Zweryfikuj reguły Disallow i upewnij się, że nie blokują dostępu do stron, które powinny być zindeksowane.
 • Dodaj reguły Allow tam, gdzie to konieczne, aby umożliwić robotom indeksowanie istotnych stron.

Po wprowadzeniu zmian warto przeprowadzić test za pomocą narzędzi do analizy robots.txt dostępnych w Google Search Console lub innych narzędziach technicznego SEO. Weryfikacja pozwoli potwierdzić, czy plik jest poprawny i czy nie występują żadne błędy. Pamiętaj także o tym, że zmiany w pliku robots.txt mogą wymagać czasu na zastosowanie się przez roboty wyszukiwarek.


5. Brak optymalizacji adresów URL ważnym problemem technicznego SEO

Dobrze zorganizowany adres URL odgrywa istotną rolę w zrozumieniu treści strony zarówno przez użytkowników, jak i wyszukiwarki. Prosta i logiczna struktura adresów URL sprawiają, że są bardziej przyjazne dla użytkowników niż skomplikowane kombinacje liter i cyfr. Niezoptymalizowane adresy URL mogą utrudnić użytkownikom znalezienie i zrozumienie zawartości strony, a także mogą utrudnić wyszukiwarkom indeksowanie i rozumienie treści strony.
Jak to naprawić?

 • Skróć adresy URL, usuwając zbędne elementy, stosując sensowne słowa kluczowe i zachowując ich czytelność.
 • Unikaj używania znaków specjalnych oraz stosuj przyjazne dla SEO formatowanie np. myślniki zamiast spacji.
 • Zastosuj spójną i logiczną strukturę katalogów w adresach URL, odzwierciedlającą hierarchię treści na stronie.
 • Optymalizuj parametry URL, usuwaj zbędne lub nieczytelne elementy, a ważne informacje umieszczaj w bardziej zrozumiały sposób.


6. Niska prędkość strony

Wolne ładowanie strony jest istotnym problemem z punktu widzenia technicznego SEO. Jeśli chcesz sprawdzić szybkość ładowania strony, skorzystaj z narzędzia do analizy wydajności strony Google PageSpeed Insights. Opóźnienia w ładowaniu strony mogą skutkować wysokim współczynnikiem odrzuceń, ograniczonym zaangażowaniem użytkowników i niższymi pozycjami w wynikach wyszukiwania. Google podkreśla, że szansa na odrzucenie przez użytkownika Twojej strony rośnie o 32% wraz z wydłużeniem czasu ładowania strony z 1 do 3 sekund.
Jak poprawić szybkość ładowania strony?

 • Wybieraj odpowiednie formaty plików graficznych, takie jak JPEG, i dostosuj jakość do potrzeb. Przeczytaj też ten artykuł: Co to jest optymalizacja obrazów pod kątem SEO?
 • Zoptymalizuj skrypty JavaScript, usuń niepotrzebne elementy, a także przemyśl ich asynchroniczne ładowanie.
 • Wykorzystaj CDN do dostarczania zasobów z serwerów znajdujących się bliżej użytkowników, co przyspieszy ich pobieranie.
 • Zastosuj lazy loading, które polega na opóźnianiu ładowania niektórych elementów na stronie do momentu, gdy są one rzeczywiście potrzebne.
 • Skompresuj pliki CSS, zmniejszając ich rozmiar. Narzędzia do kompresji, takie jak UglifyCSS czy CSSNano, mogą pomóc w automatycznym procesie.

Szukasz szybkiej i skutecznej reklamy online? Przetestuj Google Ads


7. Duplikacja contentu-techniczny błąd SEO

Duplikacja contentu to sytuacja, w której identyczna lub bardzo podobna treść występuje na różnych stronach internetowych lub w obrębie jednej strony. Powtarzające się lub niemal identyczne treści mogą generować szereg komplikacji, które mają bezpośrednie przełożenie na widoczność strony w wynikach wyszukiwania.
Dlaczego duplikacja contentu jest problemem? Ponieważ wprowadza zamieszanie dla algorytmów wyszukiwarek, które mają trudności w określeniu, który adres URL mają wyświetlić w wynikach wyszukiwania. Kiedy identyczna treść pojawia się na wielu stronach, wyszukiwarka może natknąć się na problem w identyfikacji, która z nich jest najbardziej adekwatna do konkretnego zapytania użytkownika. Ponadto duplikacja treści może prowadzić do utraty zaufania ze strony użytkowników. Gdy napotykają na identyczne lub bardzo podobne treści na różnych stronach, mogą zacząć postrzegać stronę jako mniej wiarygodną. To zjawisko zmniejsza szanse na ponowne odwiedziny strony oraz wpływa na ogólne doświadczenie użytkownika.
Jak to naprawić?

 • Dodaj tagi kanoniczne do stron z duplikacją treści, aby pomóc wyszukiwarkom zrozumieć, która wersja treści jest uznawana za oryginalną i najważniejszą. Wówczas algorytmy będą indeksować tylko tę stronę.
 • Ustaw przekierowania 301 na oryginalną stronę. To skuteczny sposób na uniknięcie indeksowania wielu wersji treści.
 • Zmień treści tak, aby były oryginalne i atrakcyjne. Możesz w tym celu użyć sztucznej inteligencji ChatGPT oraz Google Bard.
 • Przeprowadzaj regularne audyty SEO strony przy użyciu narzędzi, takich jak Google Search Console czy Screaming Frog, aby identyfikować potencjalne przypadki duplikacji treści.

Sprawdź też:


8. Niewłaściwe użycie nagłówków

Niewłaściwe użycie nagłówków to powszechny problem techniczny SEO, który może negatywnie wpływać na widoczność i zrozumiałość treści strony. Nagłówki pełnią istotną rolę w strukturze strony, a ich właściwe zastosowanie jest kluczowe dla optymalizacji pod kątem SEO.
Jak to naprawić?

 • Używaj tylko jednego nagłówka H1 na stronie. Dodaj unikalny i znaczący nagłówek H1, który precyzyjnie opisuje temat strony.
 • Stosuj nagłówki w porządku hierarchicznym - H1 dla najważniejszego tytułu, H2 dla podtytułów, H3 dla kolejnych poziomów, itd.
 • Skróć treść, aby były zwięzłe i precyzyjne.
 • Stosuj spójne style dla nagłówków, aby ułatwić użytkownikom i wyszukiwarkom identyfikację ważnych elementów.
 • Dodaj popularne słowa kluczowe do nagłówków.

Przeczytaj też:


9. Problem techniczny SEO: brak tagów Alt

Tagi Alt to elementy kodu HTML, które opisują obrazy na stronie. Są ważne dla SEO, ponieważ pomagają wyszukiwarkom zrozumieć treść obrazów. Jeśli obraz nie ma tagu Alt, wyszukiwarka może mieć trudności ze zrozumieniem, o czym jest obraz. Może to prowadzić do obniżenia pozycji strony w wynikach wyszukiwania dla zapytań związanych z obrazem.
Jak to naprawić?

 • Zidentyfikuj obrazy, które nie mają tagu alt i uzupełnij je.
 • Dodaj słowa kluczowe w opisach.
 • Opisuj zawartość obrazów w tagach alt w sposób zwięzły, ale jednocześnie dostarczający istotnych informacji.
 • Nie stosuj tagów alt o pustej treści, ponieważ mogą one zostać uznane za próbę manipulacji SEO.
 • Jeśli na Twojej stronie znajduje się duża liczba obrazów, wykorzystaj narzędzia do automatyzacji tagów alt.
 • Upewnij się, że tagi alt są widoczne i poprawnie działają na różnych przeglądarkach internetowych.

Zadbaj o pozytywne doświadczenie klientów z Twoją stroną Poznaj naszą ofertę PRO SXO


10. Błędy na stronie

Jeśli zauważyłeś, że na Twojej stronie pojawiają się błędy error, prawdopodobnie przyczyną są aspekty techniczne SEO. Błędy error strony mogą być spowodowane przez różne czynniki, takie jak błędy w kodzie, problemy z serwerem lub z połączeniem internetowym. Jeśli pojawiają się na stronie, Google nie będzie indeksował strony. Istnieje wiele rodzajów takich błędów, do najpopularniejszych należą:

 • Błędy 404 (nie znaleziono) - może wynikać z błędu w adresie URL lub usunięcia zawartości,
 • Błędy 500 (wewnętrzny błąd serwera) - może być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak błąd w skrypcie czy problem z bazą danych,
 • Błędy 403 (brak dostępu) - użytkownik nie ma uprawnień do dostępu do określonego zasobu,
 • Błędy 302 (przekierowanie tymczasowe) -

Jeśli zidentyfikowałeś choć jeden błąd tego typu na swojej stronie internetowej, warto podjąć działania w celu poprawy.
Jak to naprawić?

 • Przeprowadzaj regularne audyty SEO strony, korzystając z narzędzi do analizy SEO, aby identyfikować błędy i problemy.
 • Używaj przekierowań 301 zamiast tymczasowych.
 • Upewnij się, że struktura linków jest logiczna i unikaj błędnych linków wewnętrznych.
 • Sprawdzaj, czy strona spełnia standardy HTML, CSS, i inne normy.


11. Uszkodzone linki jako techniczny problem SEO

Kolejnym częstym problemem technicznym SEO są pozostawione na stronie uszkodzone linki. Jeżeli udało Ci się rozwiązać kwestie związane z nieistniejącymi stronami, prawdopodobnie skonfrontowałeś się z większością problemów z uszkodzonymi linkami. Uszkodzone linki prowadzą do nieistniejących stron. Spowodowane jest to przeniesieniem lub usunięciem strony docelowej lub literówką w adresie URL. Takie linki mogą negatywnie wpłynąć na doświadczenia użytkownika i zaszkodzić optymalizacji SEO Twojej strony. Dlatego ważne jest regularne monitorowanie i naprawa uszkodzonych linków w celu utrzymania poprawnej struktury strony.
Jak to naprawić?

 • Korzystaj z narzędzi do analizy SEO, które pomagają zidentyfikować uszkodzone linki na stronie, takich jak np. Google Search Console, Screaming Frog, czy Ahrefs.
 • Zmień lub zaktualizuj linki w sposób, aby prowadziły do istniejących stron.
 • Jeśli dany link nie istnieje lub nie może być naprawiony, rozważ usunięcie go lub zastąpienie innym, aktualnym linkiem.
 • Podczas tworzenia nowych treści na stronie, dbaj o używanie poprawnych linków. Unikaj literówek czy błędów w adresach URL.
 • Wprowadź na stronie łatwy sposób zgłaszania błędów, aby użytkownicy mogli informować o napotkanych problemach.


12. Problemy z korzystaniem z urządzeń mobilnych

Google stosuje w swojej strategii zasadę mobile-first indexing, co oznacza, że główny proces indeksowania strony opiera się na wersji mobilnej. Zamiast analizować i indeksować treści ze strony internetowej w wersji na komputery, Google teraz w pierwszej kolejności ocenia i indeksuje zawartość dostępną na wersji mobilnej strony. To podejście wynika z rosnącej popularności korzystania z urządzeń mobilnych do przeglądania internetu. Dlatego jeżeli strona nie jest zoptymalizowana pod kątem urządzeń mobilnych, może to negatywnie wpłynąć na jej widoczność w wynikach wyszukiwania.
Wprowadzenie mobile-first indexing jest reakcją na zmieniające się nawyki użytkowników i rosnące znaczenie korzystania z urządzeń mobilnych. W związku z tym, aby utrzymać konkurencyjność, konieczne jest dostosowanie strategii optymalizacji strony do tej nowej rzeczywistości. Jeżeli strona nie jest przyjazna dla urządzeń mobilnych, jest to poważny problem techniczny SEO.
Jak to naprawić?

 • Zastosuj responsywny projekt strony, który umożliwia elastyczne dostosowywanie się do różnych urządzeń.
 • Regularnie testuj stronę na różnych urządzeniach mobilnych, aby upewnić się, że treści są czytelne, a funkcje działają poprawnie. Możesz użyć narzędzi do testowania responsywności, jak np. Mobile Friendly Test.
 • Zoptymalizuj obrazy pod kątem urządzeń mobilnych.
 • Zadbaj o szybkość ładowania strony na urządzeniach mobilnych.
 • Upewnij się, że nawigacja po stronie jest intuicyjna. Przemyśl rozmieszczenie menu, przycisków i innych elementów, aby ułatwić użytkownikom korzystanie ze strony na małych ekranach.
 • Jeśli to możliwe, rozważ implementację stron AMP, które są zoptymalizowane pod kątem szybkości ładowania na urządzeniach mobilnych.

Przeczytaj także:

Potrzebujesz skutecznej strategii w social mediach? Sprawdź naszą ofertę


13. Brakujące lub niezoptymalizowane metaopisy

Metaopisy to krótkie opisy stron internetowych, które są wyświetlane w wynikach wyszukiwania. Znajdują się pod tytułem strony i mają za zadanie podsumować jej zawartość i zachęcić użytkowników do kliknięcia linku. Metaopisy powinny być krótkie i treściwe. Najlepiej, aby miały około 150-160 znaków, były chwytliwe i zawierały istotne słowa kluczowe. Jeśli zauważasz niski wskaźnik odwiedzin na stronie, może to wskazywać na potencjalne problemy techniczne SEO związane z metaopisami. Sprawdzenie i optymalizacja tego elementu może być istotne dla poprawy widoczności strony w wynikach wyszukiwania oraz zachęcania użytkowników do wejścia na stronę.
Jak to naprawić?

 • Upewnij się, że każda strona na stronie posiada unikalny metaopis, który odzwierciedla treść tej konkretnej strony.
 • Trzymaj się zalecanej długości metaopisu, aby uniknąć obcięcia tekstu w wynikach wyszukiwania.
 • Umieść słowa kluczowe związane z treścią strony. To pomoże wyszukiwarkom zrozumieć temat strony i może poprawić jej pozycję w wynikach wyszukiwania.
 • Dodaj we właściwy sposób CTA w metaopisie, aby skłonić użytkowników do kliknięcia.
 • Unikaj sytuacji, gdzie ten sam metaopis jest stosowany na wielu stronach. Każda strona powinna posiadać unikalny opis.


Niezwykle ważne problemy techniczne SEO, które warto naprawić. Podsumowanie

Problemy techniczne SEO to wszelkie czynniki, które mogą utrudnić lub uniemożliwić wyszukiwarkom zrozumienie i indeksowanie strony. Mogą one wynikać z nieprawidłowości w kodzie, strukturze lub jej treści. Do najczęstszych problemów technicznych SEO należą brak mapy strony, błędy w pliku robots.txt oraz niedostateczne zabezpieczenia. Dodatkowo niezoptymalizowane metaopisy, długi czas ładowania strony czy również kwestie związane z duplikacją treści mogą negatywnie wpływać na interakcję użytkowników oraz pozycję strony w wynikach wyszukiwania. Skuteczne rozwiązanie tych problemów wymaga systematycznej analizy, monitorowania oraz wykorzystania narzędzi analitycznych, aby zoptymalizować strukturę i zawartość strony, poprawiając jej efektywność w kontekście technicznego SEO.

Dlaczego techniczne SEO jest ważne dla widoczności strony w wynikach wyszukiwania?
Down arrow

Techniczne SEO odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu, że strony internetowe są łatwo indeksowane przez wyszukiwarki. Poprawa aspektów technicznych, takich jak optymalizacja struktury URL, pliku robots.txt czy mapy witryny, ma istotny wpływ na widoczność witryny w wynikach wyszukiwania, co przekłada się na zwiększoną ilość organicznych odwiedzin.

Jak sprawdzić, czy moja strona ma problemy z indeksowaniem?
Down arrow

Możesz skorzystać z narzędzi do analizy SEO, takich jak Google Search Console, aby monitorować raporty indeksowania i identyfikować ewentualne problemy. Sprawdzenie pliku robots.txt, tagów kanonicznych oraz regularne skanowanie mapy witryny to również dobre praktyki, które pomagają w wykrywaniu i naprawie problemów z indeksowaniem.

Jakie są najczęstsze problemy techniczne SEO i jak je naprawić?
Down arrow

Wśród najczęstszych problemów technicznych SEO należy wymienić błędy w pliku robots.txt, nieoptymalizowane metaopisy, problemy z indeksowaniem JavaScript czy długie czasy ładowania strony. Naprawa tych problemów wymaga zazwyczaj dokładnej analizy i podejścia skoncentrowanego na optymalizacji każdego aspektu, tak aby spełniał najlepsze praktyki SEO.


Poznaj historie sukcesów naszych klientów

widoczni 56
Clitch
4.9
Google
4.8
Corner

Clutch.co to jedna z najbardziej wiarygodnych platform z opiniami na świecie!

opinie

Ponad 500 pozytywnych opinii w Google i 80 opinii na Clutch.co

 

Jesteśmy jedną z najlepiej i najczęściej ocenianych agencji marketingu internetowego w Polsce na największych platformach do ocen: Google i Clutch.co. Zobacz, nasze oceny i przekonaj się, że warto z nami współpracować.

 

 

 

 

Bezpłatna konsultacja SEO/ADS
Wyślij zapytanie
Wyślij zapytanie
Maja Mróz
Maja Mróz

Maja z pasją tworzy treści na blog agencji widoczni. Jej droga w świecie marketingu rozpoczęła się od fascynacji content marketingiem oraz pozycjonowaniem stron. W swojej codziennej pracy wykorzystuje narzędzia takie jak Keyword Planner czy Senuto, ChatGPT, Surfer. Dzięki nim potrafi precyzyjnie analizować trendy, przewidywać zmiany i tworzyć skuteczne treści, które przemawiają do algorytmów Google i użytkowników.

Jako entuzjastka najnowszych technologii stale dąży do poszerzania wiedzy na temat sztucznej inteligencji i wykorzystania jej w kreatywny i innowacyjny sposób. Wykorzystuje narzędzia, takie jak ChatGPT do kreowania atrakcyjnych treści oraz do odkrywania nowych spojrzeń na marketing.

Nieustannie rozwija swoje umiejętności poprzez czytanie zagranicznych blogów marketingowych, śledzi najnowsze trendy marketingowe, co pozwala jej adaptować najlepsze praktyki do swojej codziennej pracy.

Przeczytaj o autorze
Oceń ten artykuł:
Niezwykle ważne problemy techniczne SEO, które warto naprawić

Średnia ocen użytkowników4.98 na podstawie 132 głosów

UDOSTĘPNIJ